Parenteel van van Santen 1370 W.A. Rönitz-van Santen - MMXVIII -


© 2018  W.A. Rönitz-van Santen

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20170217Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1370.

I  van Santen 1370.

Van van Santen_1370 is een kind bekend:

1  Arnt van Xanten (Xancten) is gedoopt in 1370 (?), zie II.


Generatie II

(van 1370)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1400 en 1402. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Terweijde - Culemborg.

II  Arnt van Xanten (Xancten), zoon van van Santen 1370 (I), is gedoopt in 1370 (?).

- Arris (Arnt) was de eerste in zijn familiereeks die opgenomen was in het pachtboek van de Abdij Mariënweerd. Hij pachte 9 mergen grond. (bron:Jan Sieben ).

21-09-1423: , 4 1/2 Hont lants op Buesinchemmervelt, then mangoede, mit 5 marcken te verheergewaden dae boven neest ghelandt sün / volster Jacobs soens kinder, beneden Rijke Woutersz huider 1:30V Aernt Aernts sone, 1423 September 21 Bron: Leenregister Culemborg - (Beusichem) Gelders Archief (foto)

Van Arnt zijn drie kinderen bekend:

1  Jan (Arntssoen) van Xanten is gedoopt rond 1400 (?), zie III-A.

2  Dirck (Arntssoen) van Xanten is gedoopt rond 1401 (?), zie III-B.

3  Jacob Arntssoen van Santen is gedoopt in 1402 (?) te Terweijde - Culemborg (?), zie III-C.


Generatie III

(van 1400)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1425 en 1429. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enspijk (4x), Eijnspijck (3x), Tricht - Malsen, Rumpt - Deil en Rumpt.

III-A  Jan (Arntssoen) van Xanten, zoon van Arnt van Xanten (Xancten) (II), wonende te Eijnspijck, is gedoopt rond 1400 (?).

- pachter van 9 mergen grond van Abdij de Mariënweerd. (bron Jan Siebel).

Van Jan zijn vijf kinderen bekend:

1  Arnt Janssoon (Andries) van Sancten is gedoopt in 1425 (?) te Tricht - Malsen - Tricht werd geschreven als: Trycht., zie IV-A.

2  Dirck Janssoen van Santen is gedoopt rond 1425 (?) te Rumpt Romd = Rump, zie IV-B.

3  Jan Janssoen van Santen is gedoopt rond 1427 (?) te Eijnspijck, zie IV-C.

4  Gerrit Janssoen van Santen van Xanten is gedoopt rond 1428 (?) te Eijnspijck (?), zie IV-D.

5  Alert van Santen is gedoopt rond 1429 (?) te Eijnspijck, zie IV-E.

III-B  Dirck (Arntssoen) van Xanten, zoon van Arnt van Xanten (Xancten) (II), is gedoopt rond 1401 (?).

Van Dirck zijn vier kinderen bekend:

1  Aris Dirxsoon van Xanten (Arnt Dirxsoon van Zanten) is gedoopt in 1425 (?) te Rumpt - Deil, zie IV-F.

2  Gherijt Dircssoen van Xanten is gedoopt in 1426 (?) te Enspijk, zie IV-G.

3  Jan Dircssoen van Xanten is gedoopt in 1427 (?) te Enspijk, zie IV-H.

4  Dirc Dircssoen van Xanten is gedoopt in 1428 (?) te Enspijk, zie IV-I.

III-C  Jacob Arntssoen van Santen, zoon van Arnt van Xanten (Xancten) (II), is gedoopt in 1402 (?) te Terweijde - Culemborg (?).

Van Jacob is een kind bekend:

1  Dirck Jacobssoen van Santen is gedoopt rond 1425 (?) te Enspijk, zie IV-J.


Generatie IV

(van 1425)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 4 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1454 en 1455. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tricht - Deil, Tricht en Enspijk.

IV-A  Arnt Janssoon (Andries) van Sancten, zoon van Jan (Arntssoen) van Xanten (III-A), schout, is gedoopt in 1425 (?) te Tricht - Malsen - Tricht werd geschreven als: Trycht..

- 1485 augustus 12:1 Mergen ende 10 roden lants, in den lande van Buren tot Tricht gelegen, geheiten die Berwersche wayde, daer boven naest gelant Aris Dirxsoon ende beneden
Derk van Xanten, streckende met den noorden eynde an die wayde ende met den westeneynde an den Middelwegh, tot Zutphenschen rechten ontfinck Arnt Janssoon, 12 Augusti 1485, ende transporteerde het voort op Derck van Santen. (Bron: Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (Uitheemse lenen, ; BÖSINCHEM blz. 175 nr. 131)

Van Arnt zijn twee kinderen bekend:

1  Dijrck Andriesz. van Zanten is gedoopt rond 1454 (?), zie V-A.

2  Jan Arntssoen van Zanthen is gedoopt rond 1455 (?) te Tricht (?), zie V-B.

IV-B  Dirck Janssoen van Santen, zoon van Jan (Arntssoen) van Xanten (III-A), is gedoopt rond 1425 (?) te Rumpt Romd = Rump.

IV-C  Jan Janssoen van Santen, zoon van Jan (Arntssoen) van Xanten (III-A), is gedoopt rond 1427 (?) te Eijnspijck.

- 1485 aug.12 genoemd te Tricht.

IV-D  Gerrit Janssoen van Santen van Xanten, zoon van Jan (Arntssoen) van Xanten (III-A), is gedoopt rond 1428 (?) te Eijnspijck (?).

IV-E  Alert van Santen, zoon van Jan (Arntssoen) van Xanten (III-A), is gedoopt rond 1429 (?) te Eijnspijck.

IV-F  Aris Dirxsoon van Xanten (Arnt Dirxsoon van Zanten) ook genaamd Arnt Dirxsoon van Santen, zoon van Dirck (Arntssoen) van Xanten (III-B), is gedoopt in 1425 (?) te Rumpt - Deil.

Van Aris is een kind bekend:

1  Derck van Zanten (Dirk van Santen) is gedoopt in 1455 (?) te Tricht - Deil, zie V-C.

IV-G  Gherijt Dircssoen van Xanten, zoon van Dirck (Arntssoen) van Xanten (III-B), is gedoopt in 1426 (?) te Enspijk.

IV-H  Jan Dircssoen van Xanten, zoon van Dirck (Arntssoen) van Xanten (III-B), is gedoopt in 1427 (?) te Enspijk.

IV-I  Dirc Dircssoen van Xanten, zoon van Dirck (Arntssoen) van Xanten (III-B), is gedoopt in 1428 (?) te Enspijk.

IV-J  Dirck Jacobssoen van Santen, zoon van Jacob Arntssoen van Santen (III-C), is gedoopt rond 1425 (?) te Enspijk.

Van Dirck is een kind bekend:

1  Jacop Dirkssoen van Santen is gedoopt rond 1455 (?) te Enspijk, zie V-D.


Generatie V

(van 1454 tot 1532)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1485. Het kind is afkomstig uit Buren - Tricht.

V-A  Dijrck Andriesz. van Zanten ook genaamd Derck van Santen en Dyrck van Zanten Andriesz., zoon van Arnt Janssoon (Andries) van Sancten (IV-A), is gedoopt rond 1454 (?), is overleden na zondag 17 maart 1532. Dijrck werd minstens 78 jaar.

- 1485 aug.12: 1 Merchen ende 10 roden lants, in den lande van Buren tot Tricht gelegen, geheiten die Berwersche wayde, daer boven naest gelant Aris Dixsoon en de beneden Derk van Xanten, streckende met den noorden eynde an die wayde enze met den westeneynde a den Middelwegh, tot Zutphensenschen rechten ontfinck; Arnt Jansoon, 12 Augusti 1485, en de transporteerde het voort op Derck van Santen.
(Bron Gelre, register op de Leenaktenboeken (Leenen buiten Gelderland , uitheemse leenen) bewerkt door Mr. J.J.S. Baron Sloet, blz. 175.

- 1497 febr. 21: (op sinte Petersavent ad cathedram). Laurens Woutersz., tijnsrichter namens Mariënweerde, oorkondt, dat Dijrck van Zanten Andriesz. opdraagt ten behoeve van Johan Jan Berntzoonsz. 13 hont land onder Trijcht, geheeten de Bontehont. (Datering 1497 Februari 21 ( op sinte Petersavent ad cathedram) oorpr. met de zegels van den tijnsrichter en van den tijnsgenoot Dijrck van Zanten vnd,: het zegel van Henrick MR. Willemsz. is verloren gegaan. Bron: Heren en graven van Culemborg: regestenlijst 1198-1817 toegangsnr. 0370 reg. nr. 2612

V-B  Jan Arntssoen van Zanthen, zoon van Arnt Janssoon (Andries) van Sancten (IV-A), schepen van Malsen en Tricht, is gedoopt rond 1455 (?) te Tricht (?), is overleden in 1522 (?). Jan werd ongeveer 67 jaar.

- Bijgenaamd de Langh (lange) Jan Arntsoen.

Van Jan is een kind bekend:

1  Arijes (Janse) (Aert Jansz) van Santen is gedoopt rond 1485 (?) te Buren - Tricht, zie VI.

V-C  Derck van Zanten (Dirk van Santen), zoon van Aris Dirxsoon van Xanten (Arnt Dirxsoon van Zanten) (IV-F), is gedoopt in 1455 (?) te Tricht - Deil.

V-D  Jacop Dirkssoen van Santen, zoon van Dirck Jacobssoen van Santen (IV-J), is gedoopt rond 1455 (?) te Enspijk.


Generatie VI

(van 1485)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1520. Het kind is afkomstig uit Buren - Tricht.

VI  Arijes (Janse) (Aert Jansz) van Santen, zoon van Jan Arntssoen van Zanthen (V-B), is gedoopt rond 1485 (?) te Buren - Tricht.

- Zijn naam (Arijes (Janse) van Santen) staat vermeld in de Lenen van Buren 1522 - 1523 , blz. 1a
- idem 1, 2e blad, 1 half leen wordt nu 2 lenen (Bron: Repetorium van de Lenen van Buren 1522 - 1533).

Van Arijes is een kind bekend:

1  Jan (Aert) van Santen is gedoopt rond 1520 (?) te Buren - Tricht, zie VII.


Generatie VII

(van 1520 tot 1608)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1550. Het kind is afkomstig uit Tricht.

VII  Jan (Aert) van Santen ook genaamd Jan (Arrist)(Arijes) van Santen, zoon van Arijes (Janse) (Aert Jansz) van Santen (VI), is gedoopt rond 1520 (?) te Buren - Tricht, is begraven voor dinsdag 5 februari 1608 bron: Gens Nostra 1991/147: Bu/78. Jan werd hoogstens 88 jaar.

Van Jan is een kind bekend:

1  Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen is gedoopt rond 1550 (?) te Tricht (?), zie VIII.


Generatie VIII

(van 1550 tot 1608)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1575 en 1584. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Buren - Tricht en Buren.

VIII  Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen ook genaamd Arijs Jans van Santen, zoon van Jan (Aert) van Santen (VII), Leenman van Buren en Tricht en brouwer, is gedoopt rond 1550 (?) te Tricht (?), is overleden voor dinsdag 5 februari 1608. Andries werd hoogstens 58 jaar.

- Arris=Andries
- 1592-1608 Leenman van Buren en Tricht.
- 1592 november 11: beleend met de helft van 8 morgen lands op Tricht (bron: Burense leenregisters).
- 1602 november 12: beleend zijn schoonzoon, Aert Huijbertss, burger te Buren, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen.

Andries was gehuwd met Agnese Jansdr. ook genaamd Agnesa Jansdr. en Agnies Jansdr.. Agnese is gedoopt rond 1552 (?), is overleden voor dinsdag 3 december 1641. Agnese werd hoogstens 89 jaar.

- 1630 dec. 12;verklaart Agnesa Jansdochter, weduwe van Andries Janss, met Rembout de Munter, haar momber, tot haar erfgenamen haar zonen Jan en Henrick Andriess, alsmede haar dochters Maeijken Andries (gehuwd met Aert Huijbertss) en Neeltgen Andriess (gehuwd met Jan Stevenss de Helt) en haar zoons zoon Jan Dirckss. Beslist wordt dat haar goederen na haar dood gelijdelijk onder hen verdeeld zullen worden. (Bron: Scheepsprotocollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 01-12-1630) (Inv. 199, fol. 18-18-v).

Van Andries en Agnese zijn zes kinderen bekend:

1  Neeltgen Andriess van Santen is gedoopt rond 1575 (?), zie IX-A.

2  Maeijcken Andries van Santen is gedoopt rond 1580, zie IX-B.

3  Dirck Andriess van Santen is gedoopt rond 1580 (?), zie IX-C.

4  Aert Andriesse van Santen (Arijs) is gedoopt rond 1580 (?), zie IX-D.

5  Jan Aertsen van Santen (Jan Arrisz) is gedoopt in 1583 (?) te Buren - Tricht, zie IX-E.

6  Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) is gedoopt rond 1584 te Buren, zie IX-F.


Generatie IX

(van 1575 tot 1668)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1608 en 1630. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Buren (3x) en Tricht (2x).

IX-A  Neeltgen Andriess van Santen, dochter van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., is gedoopt rond 1575 (?), is overleden na dinsdag 1 januari 1630. Neeltgen werd minstens 54 jaar.

- 1630 jan. 1:Wordt genoemd in de schepenprotokollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht (Inv.299-18v).

Neeltgen trouwt (kerk) rond 1600 op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jan Stevenss de Helt.

Van Jan en Neeltgen is een kind bekend:

1  Steven Jansz. de Helt, zie X-A.

IX-B  Maeijcken Andries van Santen ook genaamd Maeijcke van Santen en Maeijcken Arijs van Santen, dochter van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., is gedoopt rond 1580, is overleden voor donderdag 11 februari 1638 te Buren. Maeijcken werd hoogstens 58 jaar.

- Lenen van Buren/79 (Bron: J. Voorberg)
- 1630 jan. 1: Schepenprotocollen van schoutambt Buurmalsen en Tricht ( Inv.299, fol. 18).

Maeijcken trouwt (kerk) voor dinsdag 12 november 1602 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Aert Huijberts. Aert, Leenman van Buren en Tricht.

- wordt genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, dit volgens het handschriftreprtorium welke samengesteld is
door Mr. A.O. van Schilfgaarde t.w.:
- 1592 sept. 11: Arijs Janssen.
- 1602, november 12: Aert Huijbertss, burger te Buren, na opdracht door zijn schoonvader, Arris voornoemd, met 2 1/2 morgen uit de 4 morgen (zie hiervoor Andries Jansz. (Arris; Erris) van Santen).
- 1618, november 23: Aert Huijberts, vernieuwd den eed aan sijn vrouws moeder. (Folie 28).

Aert was later gehuwd (2) met Anneken Tuenis.<1..3>

Van Aert en Maeijcken is een kind bekend:

1  Andries Aerts Huijberts? is gedoopt rond 1610 te Buren, zie X-B.

IX-C  Dirck Andriess van Santen, zoon van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., is gedoopt rond 1580 (?), is overleden voor zondag 1 december 1630. Dirck werd hoogstens 50 jaar.

- datum verm. overlijden gebaseerd op inhoud van het testtament van zijn moeder Agnese Jans dd 01-12-1630
Noot: hij zou de "onderwijzer " kunnen zijn in Zoelmond echter de tussen liggende schakel ontbreekt.

Van Dirck is een kind bekend:

1  Jan Dirckss van Santen is gedoopt rond 1610, zie X-C.

IX-D  Aert Andriesse van Santen (Arijs), zoon van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., wonende te Buren, is gedoopt rond 1580 (?), is overleden voor dinsdag 6 februari 1663 (?), is begraven op maandag 6 februari 1673 aldaar. Aert werd hoogstens 83 jaar.

Aert was gehuwd met de Vrouw van Aert Andriesse ook genaamd de Vrouw van Aert Andrisse van Santen. de Vrouw_van_Aert_Andriesse is begraven op maandag 6 februari 1673 te Buren (Kercke van Buren).

Van Aert en de Vrouw_van_Aert_Andriesse zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Aertsen van Santen is gedoopt rond 1608 (?), zie X-D.

2  Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) is gedoopt rond 1609 (?), zie X-E.

3  Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) is gedoopt rond 1610 (?) te Buren, zie X-F.

IX-E  Jan Aertsen van Santen (Jan Arrisz) ook genaamd Jan Andriess, zoon van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., brouwer, is gedoopt in 1583 (?) te Buren - Tricht.

Jan was gehuwd met Maria Sweeren. Maria is gedoopt rond 1585 (?).

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Anthonis Janss. Arris van Santen, zie X-G.

IX-F  Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) ook genaamd Hendrick Errisz. van Santen, zoon van Andries Jansz. (Arris Erris) (Arris) van Santen (VIII) en Agnese Jansdr., schepen van Malsen en Tricht en Leenman van Buren en Tricht, is gedoopt rond 1584 te Buren, is overleden op donderdag 5 april 1668 te Tricht. Hendrik werd ongeveer 84 jaar.

-1592, september 11; 8 morgen land , met rondom wonend van Santenfamilie? als, Arijs Janssen?.
-1602, november 12, Aart Huijberts, burger te Buren, na opdracht van zijn schoonvader, Arris, voornoemd, met 2 1/2 morge uit 4 morgen.
-1608, februari 2; genoemd in de leenregisters van het graafschap Buren, volgens het handschrift reportorium samengsteld door Mr. A.P. van Schilfgaarde.
-1608, februari 5; Hendrick Arriss, met de overgebleven 1 1/2 morgen.
-1618, november 23; idem, verheft het leen met ledigen land.
-1647, september 13, idem, Hendrick Andriessen van Santen, verheft het leen met ledigen hand.
-1660, Tesamen met zijn vrouw Deliaentje Jansz wordt hij op de Register van ledematen van Trich 1660 vermeld.Op de lijst wordt hij direct na predikant Gerardus Sem en diens vrouw Janneken van Dickelen, genoemd. (Bron: UItreksel uit de notulen en handelingen van de kerkeraad 1648-172).
-1687, november 10; Erris Hendrickss van Santen, na de dood van zijn vader vooornoemd, daarna draagt hij het leen op ten behoeve van zijn zwager Cornelis Huijbertss Schenck.
-1698, maart 22; executie der goederen.

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) te Buren met Deliana Jansz ook genaamd Deliaentje Jansz, dochter van Dhr. Jansz en Mevr. Jansz. Deliana is gedoopt rond 1586 (?), is overleden tussen 1660 en 1667. Deliana werd hoogstens 81 jaar.

- 1658 nov 26: Boedelscheiding; zij erft het lijfgoed en wat zilverwerk van haar zuster Anthonia. (bron: ORA Buren 0138-301, fol. 218 en 219.
- 1660:Zij wordt samen met haar man Aeris Hendricksen van Santen op de lidmatenlijst van Tricht van 1660 vermeld. Op de lijst van 1667 wordt zij niet meer vermeld. (Bron: Lidmatenboek Tricht).

Van Hendrik en Deliana zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck van Santen ? is gedoopt rond 1608 (?) te Tricht (?), zie X-H.

2  Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) is Nederduits Gereformeerd gedoopt in 1610 (?) te Tricht (?), zie X-I.

3  Peterken van Santen?, zie X-J.

4  Mariken van Santen? (Maaike?), zie X-K.

5  Anneken Ariens is Nederduits Gereformeerd gedoopt in 1630 (?) te Buren (Kercke van Buren) - vermelding in kerkeraadboek onder geboren. bron dtb Buren 1630-1669, zie X-L.


Generatie X

(van 1608 tot 1690)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1630 en 1674. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Buren (12x), Tricht (4x), Buurmalsen (2x) en Buurmalsen - Tricht.

X-A  Steven Jansz. de Helt, zoon van Jan Stevenss de Helt (IX-A) en Neeltgen Andriess van Santen.

- 19-5-1623: Steven Jansz. de Helt, wonend op de Eust, bij overdracht door Dirk Dirksz. de jonge, burger van Culemborg, 1437. get. Tonis Robben
- 12-12-1636: Jan Stevensz. de Helt en Grietje Jansd., zijn vrouw, bij dode van Steven Jansz. de Helt, haar vader(!), bevestigd door Maria de Gruiter, weduwe Gillis Pieck, ambtman van Beesd en Rhenoy, 1437.
- 4-5-1637: Jan Stevensz. de Helt, oudste op straat, bij dode van Aaltje, dochter van Rudolf Gerardsz., 1438, Enspijk, 28.
-1-7-1647: Jan Stevensz. de Helt, die arm is, klaagt aan voor het leenhof, omdat bezeten wordt door Rudolf Gerardsz. te Tricht, 1437.
(Uit: Repertorium op de lenen van de Hofstede Waardenburg, 1548 - 1792. onderdeel 57 Tricht door J.C. Kort, overl. )

X-B  Andries Aerts Huijberts? ook genaamd Andries Aerts van Santen Huijberts, zoon van Aert Huijberts (IX-B) en Maeijcken Andries van Santen, is gedoopt rond 1610 te Buren, is overleden voor zaterdag 22 augustus 1682, is begraven op zaterdag 22 augustus 1682 aldaar (Kerk van Buren). Andries werd hoogstens 72 jaar.

X-C  Jan Dirckss van Santen, zoon van Dirck Andriess van Santen (IX-C), gerechtsbode van Culemborg, is gedoopt rond 1610.

- 1630 dec. 12;.Wordt als een van de erfgenamen genoemd in het testtamentvan zijn grootmoeder Agnese Jans.(Bron: Scheepsprotocollen van het schoutambt Buurmalsen en Tricht, 01-12-1630) (Inv 199, fol. 18-18-v)
- 1650-1652: Armen- en maanmeester belast met het opstellen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven 1590-1810.

Jan was gehuwd met Cuijntje Cornelisdr. van Maurick, dochter van Cornelis Zegersz van Maurick en Anthonia Jans.

X-D  Jan Aertsen van Santen ook genaamd Jan Aertss en Jan van Santen, zoon van Aert Andriesse van Santen (Arijs) (IX-D) en de Vrouw van Aert Andriesse, buurmeester van de polder van Buren en Erichem, is gedoopt rond 1608 (?), is begraven op maandag 23 februari 1665 te Buren - in 77. dit is de groeff van Cornelis Jans Coorncoper.. Jan werd ongeveer 57 jaar.

Jan was gehuwd met ? Cornelissen.

X-E  Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) ook genaamd Alert Aertss, Alert Aerts, Alert Aertsz., Aelert Aertsz., Aellert Aertsz., Alert Artsz. en Alert van Santen, zoon van Aert Andriesse van Santen (Arijs) (IX-D) en de Vrouw van Aert Andriesse, buurmeester van de polder van Buren en Erichem, is gedoopt rond 1609 (?), is begraven op vrijdag 5 november 1666 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell.. Allart werd ongeveer 57 jaar.

Allart trouwt (kerk) voor 1639 op hoogstens 30-jarige leeftijd (1) met Fijcke Walravens ook genaamd Fijcken Walravens. Fijcke is overleden tussen zondag 9 januari 1639 en donderdag 8 maart 1640 te Buren.

- Noot: op 8 mrt. 1640 gaat Alert Aerts in ondertrouw en op 10 april 1640 hertrouwd hij..

Van Allart en Fijcke zijn twee kinderen bekend:

1  Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) is gedoopt rond 1630 (?) te Buren, zie XI-A.

2  Arien van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 januari 1639 te Buren (Kercke van Buren) - gedoopt door: ds. Joannis Ribbens., zie XI-B.

Allart gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 8 maart 1640 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op dinsdag 10 april 1640 aldaar (Kercke van Buren) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Lijsken Jeurifaes Crauwel, dochter van Jerefaes Crauwel en Maria Geurts. Lijsken is gedoopt te Buren.

- 1642 lidmaat Buren. (Bron: Lidmatenboek van Buren 1638-1666.

Van Allart en Lijsken zijn zes kinderen bekend:

3  Willemken van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 augustus 1641 te Buren (Kercke van Buren), zie XI-C.

4  Fijcken Alert Aertss van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 januari 1643 te Buren (Kercke van Buren), zie XI-D.

5  N.N. van Santen, zie XI-E.

6  N.N. van Santen, zie XI-F.

7  N.N. van Santen, zie XI-G.

8  N.N. van Santen, zie XI-H.

X-F  Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) ook genaamd Aris Aertss, Arris Aertsen, Andries Aerts, Andries Aartsen van Santen en Andries Aertsz van Santen, zoon van Aert Andriesse van Santen (Arijs) (IX-D) en de Vrouw van Aert Andriesse, buurmeester van de polder van Buren en Erichem, is gedoopt rond 1610 (?) te Buren, is begraven op zaterdag 22 augustus 1682 aldaar (Lambertuskerk (Buren)) - in de groefstede van de Burgemr. Adriaen van de Harthals. Aris werd ongeveer 72 jaar.

- 1653, den 9 april Aris Aertsen, de man van Jannetje Harthals, (Bron: Lidmatenboek van Buren 1638-1666).
- Diaken NdG-kerk van dec. 1664 tot dec. 1666, (bron: Kerkeboek 2, 1645-1685 GA Buren).
- Tevens 3 maal buurmeester.

Aris gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 27 oktober 1641 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 10 november 1641 aldaar (Kercke van Buren) op ongeveer 31-jarige leeftijd met Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen) ook genaamd Jannichje Jans van Harthals en Jannegen Harthals, dochter van Jan Cornelis Harthals. Jannichjen is geboren te op Oort Int Stift van Utrecht, is begraven op vrijdag 28 oktober 1678 te Buren - in de groefstede van de Burgemr. Adriaen van de Harthals.

- ten tijde van haar huwelijk kwam zij van Utrecht., hetgeen kan duiden dat of zij daar woonde resp, verbleef bij haar grootvader.

- Aeris Aerts j.m. van Buren; Jannigje Jans Harthals j.d. geb. op Oort int Stift van Utrecht, met att. van Utrecht.

Van Aris en Jannichjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Maijcke Andriesse van Santen is gedoopt in 1641 (?) te Buren, zie XI-I.

2  Neeltje Andriesse van Santen (Neeltje) is gedoopt in 1641 (?) te Buren, zie XI-J.

3  Ariën van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 20 februari 1642 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Aert Huijbertsss), zie XI-K.

4  Aert van Santen (Aart) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 december 1643 te Buren (Kercke van Buren) - Getuigen: Met Aerts en Anneke Theunis. (doopgetuige was Jan Aertss (zie X-D)), zie XI-L.

5  Maas Andriessen van Santen (Maes) is gedoopt rond 1644 (?) te Buren, zie XI-M.

X-G  Anthonis Janss. Arris van Santen, zoon van Jan Aertsen van Santen (Jan Arrisz) (IX-E) en Maria Sweeren, leenman van Buren en schepen in de bank van Buurmalsen en Tricht, is overleden rond 1632 (?).

- leenboeken van buren, pag 56: 3 1/2 morgen land en 1 morgen vrij goed:
28-10-1632 Anthonis Janssen te Tricht.
- 11-06-1651 Pieter Rootveen te Tiel, na opdracht door zijn schoonvader Anthonis Janssen van Santen

Van Anthonis is een kind bekend:

1  Anna Thonisdr. van Santen, zie XI-N.

X-H  Dirck van Santen ?, zoon van Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) (IX-F) en Deliana Jansz, is gedoopt rond 1608 (?) te Tricht (?).

mogelijk de schoolmeester ? in Zoelmond en Erichem

X-I  Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) ook genaamd Arris van Santen, Aeris Hendricksz van Santhen, Andries Hendrickse, Erris van Santen, Erris Hendricxen van Zanten, Arri van Santen, Erris Hendricksz. van Santen, Aris Hendricks van Santen, Aris Hendricksz van Santhen, Aris Hendricksz van Zanthen, Erris Hendriks van Santen en Aris Hendrikse van Santen, zoon van Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) (IX-F) en Deliana Jansz, schepen van Malsen en Tricht, buurmeester en waarsman en schepen te Tricht en Buurmalsen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt in 1610 (?) te Tricht (?), is overleden op woensdag 22 maart 1690 aldaar. Aeris werd 80 jaar.

- 1644 mei 16: Erris Hendricksz bekent op 16 mei 1644 dat hij 600 Carolus guldens schuldig is aan Berteraert van Hattem (vrouw van Thomas Caron). Zij verklaart op 10 april 1654 dat dit bedrag voldaan is.
- 1649 febr. 15: Jan Cornelisz. Coorenkoper de jonge voor Gijsbert Coorenkoper, zijn neef, zoals Jan Cornelisz. Coorenkoper de oude, diens vader, gehuwd met Maaike, dochter van Gijsbert Baers, tweede vrouw, diens moeder, waarna overdracht aan Jan ter Borch, schout van Buren, bevestigd door Maaike Baers, Jan Arnoutsz. Coorenkoper, haar zwager en haar kinderen Maaike, Erris Hendriksz. van Santen, gehuwd met Hubertje Jans en Lijsken Jans, dochter van Jan Cornelisz. de oude bij Hendrikje Baers, diens eerste vrouw, fol. 49.
- 1660 sept 29: vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht. (Bron lidmatenregister)

Aeris trouwt (kerk) in 1638 (?) op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Huijbertjen Jans Verbeek ook genaamd Huijbertgen Jansdr. Verbeeck, Huibertje Jans en Huijbertje Jans, dochter van Jan Cornelis Verbeeck en Maijken Gijsbertsdt (of Hendricksken) Baers. Huijbertjen is gedoopt in 1613 (?) te Buren, is overleden op vrijdag 16 april 1655 (?). Huijbertjen werd 42 jaar.

Van Aeris en Huijbertjen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Lijsken Aeris van Santen (Lijsken) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 7 april 1639 te Buren (Kercke van Buren) dp; Joannis Ribbink (doopgetuige was Hendrik Arisz van Santen (zie IX-F)), zie XI-O.

2  Hendrik Arisz van Santen is geboren rond 1639 te Tricht, zie XI-P.

3  Hendrickske van Santen is geboren op dinsdag 4 september 1640 te Tricht, is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 27 september 1640 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Jan Cornelis), zie XI-Q.

4  Maijke Alaerts van Santen (Mayke Alarts) is gedoopt rond 1640 (?), zie XI-R.

5  Jantje Erris van Santen is gedoopt in 1642 (?) te Buurmalsen, zie XI-S.

6  Peter Errisz van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 januari 1643 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Teunis Dirckss), zie XI-T.

7  Roelof Errisz van Santen is gedoopt in 1644 (?), zie XI-U.

8  Grietje Erris van Santen is geboren voor 1647, zie XI-V.

9  Lambert van Santen, zie XI-W.

10  Hendrika von Santen is gedoopt in 1650 (?) te Buurmalsen, zie XI-X.

11  Lijske Arris van Santhen is gedoopt op woensdag 3 april 1652 te Buren, zie XI-Y.

12  Jantjen Aris van Santhen is gedoopt op vrijdag 16 april 1655 (?) te Buurmalsen - Tricht, zie XI-Z.

Aeris trouwt rond 1655 op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Cornelisken Cornelisse Eck ook genaamd Cornelisken Cornelisdr. van Eck en Cornelisken Cornelisse, dochter van Cornelis van Eck? en Aeltgen Jacobs. Cornelisken is gedoopt rond 1612 (?), is overleden voor 1668. Cornelisken werd hoogstens 56 jaar.

- Zij wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht welke op 29 sept. 1660 opgesteld werd. (Bron: Lidmatenregister Tricht).

Van Aeris en Cornelisken zijn vijf kinderen bekend:

13  Liesbeth van Santen?, zie XI-AA.

14  Cornelis Erris van Santen, zie XI-AB.

15  Jenneke Erris van Santen, zie XI-AC.

16  Lijntgen Erris van Santen (Lijntje) is gedoopt in 1656 (?) te Tricht, zie XI-AD.

17  Huijbertje Erris van Santen, zie XI-AE.

Aeris gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 2 februari 1668 te Beusichem (Kerk van Beusichem), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 9 februari 1668 aldaar (Kerk van Beusichem) - Anno 1668 den 2 febr. Erris Hendrikxs van Zante wed. van zal. Corneliske Cornelis. tot Tright met Jantje Cornelis van Rijnberk van zal. Aart Immerse tot resich?t getroud 20 febr. op 58-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 39-jarige Jantje Cornelisse van Rijnberck ook genaamd Jantje Cornelisz van Reijnberk en Jantje Cornelisz van Rijnberk, dochter van Cornelis Jansz van Rijnberck en Adriana Anthonisdr. de Raedt. Jantje is gedoopt rond 1629 (?) te Zoelmond - Beusichem, is overleden op vrijdag 26 maart 1677 te Tricht. Jantje werd ongeveer 48 jaar.

1645: Lidmaat te Asch 1645. (blz 1)
1659: Toegetreden tot het Athonius Gilde Beusichem in 1659 blz. 10
1688: Zij komt op 16 maert 1668 aan in Tricht met attestatie van D. Mernerus Franciscus Pastor van Beusichem.
1670: Zij komt in 1670 aan in Tricht (blz. 9)
(Bron: UItreksel uit de notulen en handelingen van de kerkeraad 1648-1721)

Van Aeris en Jantje is een kind bekend:

18  Hendrick van Santhen is geboren op woensdag 24 januari 1674 bij de middagh te Tricht, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 28 januari 1674 aldaar (Kerke van Trigt), zie XI-AF.

Aeris gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 9 juni 1678 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 30 juni 1678 aldaar (Kerke van Trigt) op 68-jarige leeftijd (4) met Bastiaantje Willems van IJserren ook genaamd Bastiaantje Willems van IJseren. Bastiaantje, wonende te Asperen, is overleden voor 1686.

mogelijk gedoopt te Asperen?

- den 9 juni 1678 Aris Hendricksz van Zanthen, wednr, van Jantje Cornelis van Rijnberk tot Tright met Bastiaantje Willems van IJsseren, weduwe van Pieter den Kinder wonende tot Asperen.

Bastiaantje was eerder gehuwd (1) met Pieter den Kinder.<4>

Aeris gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 28 februari 1686 te Tricht (Kerke van Trigt) - 1686, Erris Hendriksz van Santen, wed. van Bastiaantje Willems "won. tot Tricht", Lijsken Reijers. wed. van Jan Goossen "won. tot Geldermalsen" Ondertrouw ook opgenomen te Geldermalsen. att. verleent naar Buurmalsen, adaer getrouwd op 14-3-1686. of gaat in ondertrouw (kerk) in 1686 te Geldermalsen, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 14 maart 1686 te Buurmalsen op 76-jarige leeftijd (5) met Lijsken Reijers ook genaamd Lijske Reijers.

Zij komt op 27 september 1686 aan in Tricht met attestatie van Geldermalsen.

Lijsken was eerder gehuwd (1) met Jan Goossen.<5>

- 1685 febr. 28, attest verleend naar Buurmalsen, aldaer getrouwd op 14-03-1686.

X-J  Peterken van Santen?, dochter van Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) (IX-F) en Deliana Jansz.

X-K  Mariken van Santen? (Maaike?), dochter van Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) (IX-F) en Deliana Jansz.

X-L  Anneken Ariens ook genaamd Anneken van Santen ?, dochter van Hendrik Arisz van Santen (Andriesz. Erris) (IX-F) en Deliana Jansz, is Nederduits Gereformeerd gedoopt in 1630 (?) te Buren (Kercke van Buren) - vermelding in kerkeraadboek onder geboren. bron dtb Buren 1630-1669.


Generatie XI

(van 1630 tot 1739)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 78 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1662 en 1715. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tricht (27x), Buren (24x), Beusichem (10x), Buurmalsen (4x) en Geldermalsen.

XI-A  Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) ook genaamd Walraven Aertsz van Santen, Walraven Aellerts, Walraaven Aartsen en Walraaven Alertsz van Santen, zoon van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Fijcke Walravens, is gedoopt rond 1630 (?) te Buren, is begraven op woensdag 1 oktober 1698 aldaar - in de groeffstede van Geurt Cornelis van Mourick.. Walraaven werd ongeveer 68 jaar.

- 1656 februari 6 wonende te Buren
- 1692 maart 3 wonende te Buren.

Walraaven gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 13 januari 1656 te Buren (Kerk van Buren) - Walraven Aelbertsen j.m. van Buren, Hillecken Egberts j.d. van Heusden, beijde woonende alhier. getrouwt den 6 feb., trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 6 februari 1656 aldaar (Kerk van Buren) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Hillecken Egberts (van Heusden) ook genaamd Hilleken IJmers. Hillecken is gedoopt te Heusden, is overleden voor woensdag 6 november 1686 te Buren, is begraven op woensdag 6 november 1686 aldaar - de vrou van Walraven Alertsz van Santen..

Van Walraaven en Hillecken zijn vier kinderen bekend:

1  N.N. Santen, zie XII-A.

2  Aert van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 februari 1663 te Buren (Kerk van Buren), zie XII-B.

3  Jan Walraven (van Santen) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 29 juli 1666 te Buren (Kerk van Buren) - soon van Walraven Aertsen en van Hilleke Egberts, echtelieden., zie XII-C.

4  Aelbert Aelbertsen van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1668 te Buren (Kerk van Buren) - Aelbert, soon van Walraven Aelbertsen en van Hilleken Egberts, zie XII-D.

Walraaven gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 13 maart 1692 te Rhenen - wedr. van Hillecken Egberts. of gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 20 maart 1692 te Buren, trouwt (kerk) op donderdag 24 april 1692 aldaar - met attestatie van Rhenen op ongeveer 62-jarige leeftijd (2) met Annighjen Gijsberts van Hoolboom. Annighjen is gedoopt te Agterberg.

XI-B  Arien van Santen, dochter van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Fijcke Walravens, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 januari 1639 te Buren (Kercke van Buren) - gedoopt door: ds. Joannis Ribbens..

XI-C  Willemken van Santen, dochter van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 augustus 1641 te Buren (Kercke van Buren).

XI-D  Fijcken Alert Aertss van Santen ook genaamd Fijkcken Alerts van Santen en Fijken van Santen, dochter van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 januari 1643 te Buren (Kercke van Buren), is begraven op donderdag 12 oktober 1662 aldaar - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwel.. Fijcken werd 19 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

XI-E  N.N. van Santen, kind van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is begraven in 1643 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell..

XI-F  N.N. van Santen, kind van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is begraven op maandag 14 november 1644 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell..

XI-G  N.N. van Santen, kind van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is begraven op woensdag 31 oktober 1646 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell..

XI-H  N.N. van Santen, kind van Allart Aertsen van Santen (Alert Aertss) (X-E) en Lijsken Jeurifaes Crauwel, is begraven op zaterdag 24 september 1650 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell..

XI-I  Maijcke Andriesse van Santen ook genaamd Maarijke van Santen, Marijke Andriessen van Santen, Maijke Andriessen van Santen, Maijcke Arissen van Santen, Maijcke van Santen en Maaijke van der Sant, dochter van Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) (X-F) en Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen), huijsvrouw, wonende te Buren, is gedoopt in 1641 (?) aldaar, is overleden voor woensdag 16 februari 1701 aldaar, is begraven op woensdag 16 februari 1701 aldaar - in de groefstede van de Burgemr. Adriaen van de Harthals. Maijcke werd hoogstens 60 jaar.

- 1668 afkomstig van Enspijk

Maijcke gaat in ondertrouw (kerk) in augustus 1668 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 27 september 1668 aldaar (Kercke van Buren) op 27-jarige leeftijd (1) met de minstens 27-jarige Hendrick Rijcken ook genaamd Hendrik Rijckes en Hendrick Rijckers. Hendrick is gedoopt voor 1641 (?) te Erichem, is overleden voor vrijdag 7 november 1687. Hendrick werd ongeveer 46 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Hendrick was eerder gehuwd (1) met Marij Peters van Deventer.<6,7>

- beide wonende te Buren.
- Akte van verkoopvoorwaarden van de openbare verkoop door Maijken Andriessen van Santen, weduwe van Hendrik Rijke, van een erf gelegen aan het Soetendaal, z.j.[1650] n.b. de Kerk zal de koper geweest zijn. RAR-0760 Archief v.d. NH Gem. Buren 1620-2008 inv. 634

Van Hendrick en Maijcke zijn zes kinderen bekend:

1  Marij Rijcken is gedoopt op donderdag 31 januari 1669 te Buren (doopgetuige was Andries Aartsen van Santen (zie X-F)), zie XII-E.

2  Gijsbert Rijcken is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 januari 1670 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-F.

3  Maties Rijcks is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 23 juli 1671 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-G.

4  Johannes Rijcken is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 13 oktober 1672 te Buren, zie XII-H.

5  Maijke Rijcken is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 14 december 1679 te Buren (Kercke van Buren) - doop Rijck ..?, zie XII-I.

6  Aart Rijcken is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 november 1681 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-J.

Maijcke gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 14 mei 1689 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 4 september 1689 aldaar (Kercke van Buren) op 48-jarige leeftijd (2) met Willem Aerts van Beest.

Willem was later gehuwd (2) met Rijckje Gerrits van Meulenbeeck.<8>

- Maijke Andriesse van Santen wed.

Van Willem en Maijcke is een kind bekend:

7  Aart van Beest is gedoopt op donderdag 4 augustus 1689 (?) te Buren, zie XII-K.

XI-J  Neeltje Andriesse van Santen (Neeltje), dochter van Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) (X-F) en Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen), is gedoopt in 1641 (?) te Buren.

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 7 juni 1668 te Buren - de geboden gestuijt, of gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 21 maart 1669 aldaar, trouwt (kerk) (NH) op donderdag 28 maart 1669 aldaar op 28-jarige leeftijd met Jacobus van Raij (Jacob) ook genaamd Jacobi van Raij en Jacobus van Raije.

Van Jacobus en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje van Raije is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 juni 1668 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Andries Aartsen van Santen (zie X-F)), zie XII-L.

2  Johannis van Raij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 21 februari 1670 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-M.

XI-K  Ariën van Santen, zoon van Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) (X-F) en Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 20 februari 1642 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Aert Huijbertsss).

XI-L  Aert van Santen (Aart) ook genaamd Aert Andriessen van Santen en Aert Andriesz. van Santen, zoon van Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) (X-F) en Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen), soldaat, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 december 1643 te Buren (Kercke van Buren) - Getuigen: Met Aerts en Anneke Theunis. (doopgetuige was Jan Aertss (zie X-D)), is overleden op woensdag 4 februari 1693 te Tricht. Aert werd 49 jaar, 1 maand en 15 dagen.

- 1673, Soldaat te Hoorn
- 1682, Soldaat op het kasteel van Buren.

- mogelijk op 26-10-1700 begraven in de groefstede van burgemr. Adriaen van de Harthals (bron begraafboek Buren 1638-1762)

Aert gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 12 april 1668 te Buren, trouwt (kerk) op donderdag 26 april 1668 aldaar op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Jansen van Soelen. Cornelia, wonende te 's Gravenhage, is geboren aldaar, is overleden voor maandag 6 februari 1673 te Buren, is begraven op maandag 6 februari 1673 aldaar.

- 1668 april 12. Cornelia Janssen van Soelen wonende in 's Gravenhage.

Aert gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 30 november 1673 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 31 december 1673 aldaar (Kercke van Buren) op 30-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Petronella Peters van Alphen ook genaamd Pieternella Petersdr. van Alphen. Petronella is gedoopt in 1635 (?) te Buren, is overleden voor 1682 (?). Petronella werd hoogstens 47 jaar.

- Aart Andriessen van Santen wedn. sold. van s:g:Hoogheyt met Petronella Peters van Alphen j.d. beide wonende alhier.

Van Aert en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Aertz. van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 27 september 1674 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Maijke Petersz), zie XII-N.

2  Maijke van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 oktober 1675 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-O.

3  Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 maart 1677 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-P.

Aert trouwt (kerk) op zaterdag 6 juni 1682 te Buren of trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 25 juni 1682 aldaar (Kercke van Buren) op 38-jarige leeftijd (3) met Deliana Vonck. Deliana is gedoopt te Buren.

- Aart Andriessen van Santen wedn. sold. op het casteele Buuren met Deliana Vonck j.d. wonende alhier.

XI-M  Maas Andriessen van Santen (Maes) ook genaamd Maas (Maes) van Santen, Maas Andriessoon van Santen, Maas Andries van Santen, Maes Andriese van Santen en Maas van Santen, zoon van Aris Aertss van Santen (Andries Aertsz. van Santen) (X-F) en Jannichjen Jans van de Harthals (Jannigje - Jannegen), is gedoopt rond 1644 (?) te Buren, is overleden voor zaterdag 18 augustus 1714, is begraven op zaterdag 18 augustus 1714 aldaar. Maas werd hoogstens 70 jaar.

Maas was gehuwd (1) met Hendrickje ?.

Van Maas en Hendrickje is een kind bekend:

1  Maaske van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 17 augustus 1662 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-Q.

Maas gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 27 januari 1667 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 13 februari 1667 aldaar (Kercke van Buren) op ongeveer 23-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel) ook genaamd Elisabeth Deriksdr. Crauwels, Elisabeth Dirks Krauwel, Lijsken Krauwel, Lijsbeth Dirksd Crauwel, Lijsken Dirckx Crauwel, Elisabeth Crauwels en Lijsbeth Dircks Crauwel, dochter van Dirck Jeurifaes Krauwel en Lijsbeth Jans van Asperen (Lijsbeth Jans). Lijsbeth is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 16 juni 1644 te Buren (Kercke van Buren), is overleden op maandag 13 augustus 1714 aldaar, is begraven op zaterdag 18 augustus 1714 aldaar - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell.. Lijsbeth werd 70 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Maas en Lijsbeth zijn tien kinderen bekend:

2  Dirck Andriessen van Santen (Derk Maasz) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 december 1667 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Andries Aerts (zie X-F)), zie XII-R.

3  Jannigje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 29 maart 1674 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-S.

4  Jerefaas van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 maart 1676 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-T.

5  Lijsbertje van Santen (Elisabeth) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 24 februari 1678 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-U.

6  Rijcken van Santen (Rijken) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 19 november 1680 te Buren (Kercke van Buren) - tweeling. Getuigen; Gijsbertje met Maijke?, zie XII-V.

7  Evertjen van Santen (Soetje) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 19 november 1680 te Buren (Kercke van Buren) - tweeling. Getuigen; Gijsbertje met Maijke?, zie XII-W.

8  Adrianus Maassen van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 maart 1683 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuigen waren Areijs de Loos en Evertje van Santen), zie XII-X.

9  Maas Maassen van Santen (Maas) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 5 juni 1687 te Buren (Kercke van Buren), zie XII-Y.

10  N.N. van Santen, zie XII-Z.

11  N.N. van Santen, zie XII-AA.

XI-N  Anna Thonisdr. van Santen, dochter van Anthonis Janss. Arris van Santen (X-G).

Anna was gehuwd (1) met Jan Aerts van Wadenoijen.

Anna trouwt voor 1651 (2) met Peter Peters Rootbeen ook genaamd Pieter Rootveen. Peter, wonende te Tiel.

- Bron: leenboeken van buren, pag 56: 3 1/2 morgen land en 1 morgen vrij goed: 28-10-1632 Anthonis Janssen te Tricht.
- 11-06-1651 Pieter Rootveen te Tiel, bij overdracht door Anton Jansz. van Santen, zijn schoonvader, en mag beschikken, fol. 97. (Bron: Repertorium op de lenen van de Hofstede Buren, 1328 - 1794 door J.C. Kort, overl.).

XI-O  Lijsken Aeris van Santen (Lijsken) ook genaamd Lijsken van Santen, Lijske Arris van Santen en Lijsken Aeris van Santhen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 7 april 1639 te Buren (Kercke van Buren) dp; Joannis Ribbink (doopgetuige was Hendrik Arisz van Santen (zie IX-F)), is overleden op vrijdag 13 november 1676 te Tricht. Lijsken werd 37 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

- Zij doet haar belijdenis te Tricht op 07-04-1672 (Bron Marco Schelling).

Lijsken trouwt (kerk) in 1668 (?) te Tricht op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Dircksen van Rijnberck ook genaamd Cornelis Dircksz van Rijnberk, zoon van Dirck van Rijnberck. Cornelis, timmerman, is gedoopt in 1646 (?) te Tricht, is begraven op zaterdag 6 december 1721 aldaar. Cornelis werd 75 jaar.

26-12-1671 belijdenis te Tricht.
04-10-1707 terug in Tricht met attestatie van Beusichem.

Van Cornelis en Lijsken zijn vier kinderen bekend:

1  Dirckje van Rijnberck is gedoopt op donderdag 25 september 1670 te Buurmalsen Ten doop gehouden door predikant H. Billichius, naam ouders geschreven als Lijske Arris van Santen en Cornelis Dircks van Rijnberk., zie XII-AB.

2  Huijbert van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 17 november 1672 te Tricht (Kerke van Trigt) Naam moeder geschreven als Lijsken Aeris van Santen. (doopgetuige was Aris Hendricks van Santen (zie X-I)), zie XII-AC.

3  Dirck van Rhijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 30 augustus 1674 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Peter Claassen Jans), zie XII-AD.

4  Anneken Rijnberck (Anna) is Nederduitsch Hervormde Gemeente gedoopt op donderdag 10 oktober 1675 te Tricht (doopgetuige was Jantjen Aeris van Santen (zie XI-S)), zie XII-AE.

XI-P  Hendrik Arisz van Santen ook genaamd Hendrick Aris van Santhen, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is geboren rond 1639 te Tricht, is overleden op zondag 9 april 1673 aldaar. Hendrik werd ongeveer 34 jaar.

XI-Q  Hendrickske van Santen ook genaamd Hendrixken Erris? van Santen, Hendrikske van Santen en Hendrickjen Aeris van Santhen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is geboren op dinsdag 4 september 1640 te Tricht, is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 27 september 1640 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Jan Cornelis).

Zij doet haar belijdenis te Tricht tussen 1662 en 1665. (bron Marco Schelling)

Hendrickske trouwt (kerk) rond 1673 (?) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Peter de Groot. Peter is gedoopt in 1640 (?).

- na 1662 juni 1. "op 't twaelfde avondmaal, na gedane belijdenis" (Lidmatenboek Tricht).

Van Peter en Hendrickske zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Peters van Santen (Anneken) is gedoopt in 1670 (?), zie XII-AF.

2  Heijltje Peters de Groot is gedoopt rond 1670, zie XII-AG.

3  Teuntje Peters de Groot is gedoopt rond 1670 (?), zie XII-AH.

4  Cornelisken de Groot (Cornelisje Peters de Groot) is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 5 maart 1673 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AI.

XI-R  Maijke Alaerts van Santen (Mayke Alarts), dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is gedoopt rond 1640 (?), is overleden voor dinsdag 9 januari 1674. Maijke werd hoogstens 34 jaar.

- doop Tricht of Buurmalsen, (de bladen van dit doopjaar ontbreekt).
- Zie huwelijks voorwaarden gerecht. Arch. Tricht- Buurmalsen deel 291 -09-01-1674,vermelding van de kinderen Janneke en Alart

Maijke trouwt (kerk) voor maandag 20 februari 1668 op hoogstens 28-jarige leeftijd met Teunis Fransz. van Beusichem ook genaamd Anthonis van Beusichem.

Teunis was later gehuwd (2) met Grietje Dirks van Markesteijn.<9,10>

- huwelijkse voorwaarden gerecht. Arch. tTricht - Buurmalsen deel 291= 9--1-1674

Van Teunis en Maijke zijn twee kinderen bekend:

1  Janneke van Beusichem (Anneke) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 20 februari 1668 te Buurmalsen - Predikant H. Billichius 1607., zie XII-AJ.

2  Alart van Beusichem is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 15 december 1672 te Buurmalsen, zie XII-AK.

XI-S  Jantje Erris van Santen ook genaamd Jantjen Aeris van Santen, Jansje Erris van Santen en Jantje Errisse van Santen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is gedoopt in 1642 (?) te Buurmalsen, is overleden op dinsdag 5 april 1695 te Tricht. Jantje werd 53 jaar.

- 1672 dec. 25 doet zij haar belijdenis te Tricht (Lidmatenboek Tricht)

Jantje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 19 maart 1682 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 16 april 1682 aldaar (Kerke van Trigt) op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Louis Janse de Hotte ook genaamd Louis Jansse de Hoffe, zoon van Jan Lowiesz van Hotte en Lijske Jans van Beest. Louis, Brouwer tot Ophemert, wonende te Ophemert, te Varik en te Tricht, is gedoopt rond 1640, is overleden na 1695. Louis werd minstens 55 jaar.

- 13-03-1681: koopt de brouwerij van Gerrit Aartsze Brouwer. (Bron: Marco Schelling)
- 1682, leverde een kinneke bier aan Aert Klaessen voor 1 gulden en 10 stuivers (Bron: Marco Schelling).

Van Louis en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan de Hotte is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 21 september 1684 te Tricht (Kerke van Trigt) - Mogelijk geboren te Ophemert. (doopgetuige was Oegje Jans), zie XII-AL.

2  Erris de Hotte is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 4 juli 1686 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AM.

3  Teuntje de Hotte is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 12 juni 1687 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AN.

4  Erris de Hotte is Nederduitsch Hervormd gedoopt op woensdag 27 september 1690 te Tricht (Kerke van Trigt) - Also de vader in het legers was, heeft Gijsbertje Walraevens het kint gepresenteert. (doopgetuige was Gijsbertje Walraevens), zie XII-AO.

5  Erris (Ernst) de Hotte is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 23 juli 1693 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AP.

XI-T  Peter Errisz van Santen, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, wonende te Geldermalsen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 januari 1643 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Teunis Dirckss), is begraven in 1710 te Geldermalsen. Peter werd 67 jaar.

Peter trouwt (kerk) rond 1672 op ongeveer 29-jarige leeftijd met Maria Jans ook genaamd Marijke Jans en Marike Jans. Maria is overleden in 1719 te Geldermalsen - (Zoals ik Matthias Jorissen Predikant, alhier in de eerste huijsvisitatie gevonden hebbe 1719, gestorven 124..)., is begraven op zaterdag 3 januari 1722 aldaar.

Van Peter en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Gosen Petersz van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 september 1672 te Buurmalsen, zie XII-AQ.

2  Andries Petersz van Santen is gedoopt te Geldermalsen, zie XII-AR.

3  Jantien Petersdr van Santen, zie XII-AS.

4  Joost Petersz van Santen is gedoopt in 1678 (OS) (?), zie XII-AT.

5  Hendrik Petersz van Santen, zie XII-AU.

6  Huijbertje Peterse van Santen, zie XII-AV.

7  Jan Petersz van Santen, zie XII-AW.

8  Huibert Petersz van Santen, zie XII-AX.

XI-U  Roelof Errisz van Santen ook genaamd Roelof Arrisz van Santen, Roeloff Aerisse van Santen, Roelof Errisse van Santen, Roeloff Errisse van Santen, Roeloff Arisse van Zanten en Rudolf Errisz van Santen, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, schepen Bueren - Malsen en Tricht en waertsman, is gedoopt in 1644 (?), is overleden na maandag 23 februari 1693. Roelof werd minstens 49 jaar.

- Uit Archief Arkelse Hoeve,
Specificatie van de bijlagen bij inventarisnummer 9 N.B. De stukken zijn beschreven in de volgorde, waarin zij geliasseerd waren.
a. Inventaris van de boedel van Jan Pietersz. Stam, pachter van de Arkelse Hoeve, die bij de executoriale verkoop, als gevolg van de achterstallige betaling van de schatpenningen, door Philips van Borrevelt, rentmeester van de domeinen en geestelijke goederen van de stadhouder-koning in het graafschap Buren, verkocht wordt, 10 februari 1690. 1 katern
b. Akte van procuratie door Anna van Arckel en Adriaen Bernage voor Anna Dimmer, weduwe van Jan Dimmer, heer van Meliskerke, om de Arkelse Hoeve weer te verpachten, 3 juli 1685. 1 stuk
c. Akte van verpachting van de Arkelse Hoeve door W. Dimmer c.s. aan J.P. Stam voor een periode van zeven jaar, ingaande op St. Pieter 1686 voor een bedrag van 240 gulden per jaar, terwijl de pachter tevens de schatting en het "ongeld" of verschot moet betalen en de waterstaatslasten op zich moet nemen, 24 juni 1685. 1 stuk
d. Staat met opgave van het door Evert Kemp aan de Arkelse Hoeve in de jaren 1685-1689 geleverd ijzerwerk, (1689). 1 stuk
e. Akte van overeenkomst tussen de eigenaren van de Hoeve en J.P. Stam, waarbij laatstgenoemde de pacht van de Hoeve van Peter Willemsz. Stam, die achter was met het betalen van de pacht, overneemt onder het stellen van borgen, 24 juni 1685. Authentiek afschrift. Met aantekeningen van de rentmeester over de betaling door J.P. Stam van achterstallige pachtgelden in de jaren 1685-1688, 1688. 1 stuk
f. Akte van overeenkomst tussen de rentmeester Ter Borch en Gijsbert Schouten en Willem Jansz. Coedam, eens borgen voor J.P. Stam, gewezen pachter van de Arkelse Hoeve, enerzijds, en de huidige borgen Peter en Roelof van Santen , anderzijds, over de betaling van de achterstallige pachtgelden in twee termijnen van 100 gulden, 5 maart 1690, met aantekening van de betaling, (1690). 1 stuk (Bron: Gelders Archief toegangnr. 0374)

- 23-02-1693: Rudolf Errisz. van Santen voor Dirk van Lievendaal, 2646 fol.124v (Bron: Repertorium op de lenen van de hofstede Buren, 1328 - 1794 door J.C. Kort, overl.)

Roelof gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 27 januari 1678 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 17 februari 1678 aldaar (Kerke van Trigt) op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Gerrigje Huijberts Schenck ook genaamd Gerrichje Huijberts Schenck, Gerritje Huijberts Schenk, Gerrighje Huijberts Schenck, Gerrigjhe Huijberts Schenk en Gerrigje Huberts Schenk, dochter van Huijbert Gijsbersz. Schenck en Maijcken Gerrits van Dien?. Gerrigje is gedoopt rond 1645 (?) te Tricht, is overleden na donderdag 19 februari 1693 aldaar. Gerrigje werd minstens 48 jaar.

- mogelijk gestorven op 17-01-1701 te Tricht.

Van Roelof en Gerrigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Huijbert Roelofse van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 8 december 1678 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AY.

2  Huijbertje van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 17 april 1681 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-AZ.

3  Hendrick van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-BA.

4  Lambert van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 3 januari 1686 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Jantje Errisse van Santen (zie XI-S)), zie XII-BB.

5  Maria van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 12 februari 1688 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Metje Huijberts Schenck), zie XII-BC.

6  Elisabet van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 september 1690 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Huibertje Erris van Santen (zie XI-AE)), zie XII-BD.

7  Hendrickjen van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 19 februari 1693 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Heijltje Peters de Groot), zie XII-BE.

XI-V  Grietje Erris van Santen ook genaamd Grietje Erris, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is geboren voor 1647, is overleden op vrijdag 25 maart 1678 te Tricht. Grietje werd minstens 31 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

- Zij wordt vermeld op de lidmatenlijst te Tricht welke in 1667 werd opgemaakt

XI-W  Lambert van Santen, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek.

XI-X  Hendrika von Santen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is gedoopt in 1650 (?) te Buurmalsen.

XI-Y  Lijske Arris van Santhen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is gedoopt op woensdag 3 april 1652 te Buren, is overleden op vrijdag 13 november 1676 te Tricht. Lijske werd 24 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

XI-Z  Jantjen Aris van Santhen ook genaamd Jantgen van Santen?, Jantjen Aris van Santen, Jantjen Aeris van Santhen, Jantie Aerisen van Santhen, Jantje Erris van Santen, Jannetje Erris van Santen en Jannetje Eris van Santen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Huijbertjen Jans Verbeek, is gedoopt op vrijdag 16 april 1655 (?) te Buurmalsen - Tricht, is overleden op dinsdag 5 april 1695 te Tricht. Jantjen werd 39 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

- 1672; vermeld in het lidmatenboek van Tricht

Jantjen gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op donderdag 5 maart 1676 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op vrijdag 27 maart 1676 aldaar (Kerke van Trigt) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelis Huijbertse Schenck ook genaamd Cornelis Huijbertsz Schenk, Cornelis Huibertsz Schenck, Cornelis Huijbertse Schenk en Cornelis Huijberts Schenk, zoon van Huijbert Gijsbersz. Schenck en Maijcken Gerrits van Dien?. Cornelis is gedoopt rond 1655 (?) te Tricht.

09-02-1696: att. naar Geldermalsen

Cornelis was later gehuwd (2) met Jenneken Janssen van Meteren.<11..13>

Van Cornelis en Jantjen zijn acht kinderen bekend:

1  Jannetje Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 8 juli 1677 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-BF.

2  Huijbert Schenk is geboren op maandag 26 september 1678 te Tricht, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op woensdag 28 september 1678 aldaar (Kerke van Trigt), zie XII-BG.

3  Huijbert Schenck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 6 juni 1680 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-BH.

4  Gijsbert Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 januari 1683 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Bastiaantje Willems van IJseren (zie X-I)), zie XII-BI.

5  Lambert Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 1 februari 1685 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Neeltje Huijbertsz Schenk), zie XII-BJ.

6  Maria Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 3 april 1687 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Metje Huijberts Schenck), zie XII-BK.

7  Hendrick Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 20 mei 1688 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Huibertje Erris van Santen (zie XI-AE)), zie XII-BL.

8  Erris Hendricks Schenk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 19 juli 1691 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Lijske Reijers (zie X-I)), zie XII-BM.

XI-AA  Liesbeth van Santen?, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Cornelisken Cornelisse Eck.

XI-AB  Cornelis Erris van Santen, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Cornelisken Cornelisse Eck.

XI-AC  Jenneke Erris van Santen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Cornelisken Cornelisse Eck.

XI-AD  Lijntgen Erris van Santen (Lijntje), dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Cornelisken Cornelisse Eck, is gedoopt in 1656 (?) te Tricht.

Lijntgen gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op donderdag 17 april 1681 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op donderdag 8 mei 1681 aldaar (Kerke van Trigt) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Cornelis Petersen van Oort. Cornelis is gedoopt rond 1655 (?) te Tricht.

- "beijde van Tricht".

Van Cornelis en Lijntgen zijn drie kinderen bekend:

1  Peter van Oort is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 26 februari 1682 te Tricht (Kerke van Trigt) - (Bijgeplakt is hier de volgende aantekening: "Willem van Oort, zoon van Caspar van Oort getrouwdt 1680, dus waarschijnlijk geboren Zutphen tussen 1650 en 1680" in het trouwboek ontbreken de akten 13 julij 1679 en 3 october 1680 VI.19 juli 1685: (Caspar van Oort komt verm. uit Beusichem). (doopgetuige was Heijltje van Oort), zie XII-BN.

2  Erris van Oort is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 13 april 1684 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XII-BO.

3  Teuntje van Oort is gedoopt in 1687 (?) te Tricht, zie XII-BP.

XI-AE  Huijbertje Erris van Santen ook genaamd Hijbertje Erris van Santen, Huibertje Erris van Santen en Huijbertje Aeris van Santen, dochter van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Cornelisken Cornelisse Eck, is overleden op zaterdag 19 december 1705 te Tricht.

04-12-1684: att. v. Geldermalsen met att. vertrokken naar Rotterdam (Bron: Register van de Ledematen Tricht)
23-03-1703: met att. van Geldermalsen (Bron: Lidmatenboek Tricht 1660-1718)

Huijbertje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 4 februari 1688 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 19 februari 1688 aldaar (Kerke van Trigt) - Predikant:Jodocus van Laren. met Jan Peterse Stam ook genaamd Jan Petersse Stam en Jan Pieterse Stam, zoon van Peter Willems Stam en Aaltje Dirks van Oort. Jan is geboren te Tricht, is overleden aldaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Neeltje Hendriks.<14,15> Jan was later gehuwd (3) met Angenietje Adriaanse van Aelst.<16..18>

- 1703 maart 23, met. att. van Gelermalsen (bron Lidmatenboek Tricht).

XI-AF  Hendrick van Santhen ook genaamd Hendrik van Santen, Hendrik Errisz van Zanthen, Hendrik Erriszen van Zanten en Hendrik van Zanten, zoon van Aeris Hendricksen van Santhen (Ewitt) (X-I) en Jantje Cornelisse van Rijnberck, veldschutter en procurator(es), is geboren op woensdag 24 januari 1674 bij de middagh te Tricht, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 28 januari 1674 aldaar (Kerke van Trigt), is overleden voor dinsdag 3 maart 1739 te Beusichem - dit n.a.v. opmerking in de huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis de Ronde en dochter Jenneke van Zanten.. Hendrick werd hoogstens 65 jaar, 1 maand en 7 dagen.

22-07-1674: Rampen:Desen avont ontstont een schielijcke tempeest, met zware donder, verveerlike blixem en kraghtige regen, over groote hagel en met alderschrickste wint, waardoor ongelooflicke schade is geschiedt aan toorens, molens, huijsen, bomen, schepen, beesten; ja dujisenden van menschen, so verplant, verdroncken, verpletterten ellendigh verarmt zijn. d' Here heeft ons hier mercklicken bewaert, evenwel veel schade gehadt.
(Bron: UItreksel uit de notulen en handelingen van de kerkeraad 1648-1721).

- Mogelijk overleden op 13-02-1728 te Tricht.

Hendrick gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 9 juni 1695 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Anno 1695 den 9 juni zijn volgens Actifractie van Everdingen ingewillight de Houwelijcks proclamatie van Hendrick Errisz van Santen J.M. alhier en Neeltje Theunisz Sterck J.D. van Everdingen, aen den Dief Dijck den 23 dito is dese attestatie verleent., trouwt (kerk) (Gereformeerd Christelijk) op donderdag 23 juni 1695 aldaar (Kerk van Beusichem) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Neeltje Teunisz Sterk, dochter van Theunis Stercks en Teuntken Pellen van Rijn. Neeltje is Ned. Herv. gedoopt op zondag 28 oktober 1674 te Everdingen.

- Anno 1700 geteert by Aeltien Adriaens Verlee, Wed. Dirck Sam. Procirateurs Peter Cornelis Wambas en Peter Dircks van der Lingen. Toegetreden: Hendrick Errissen van Santen en Neeltien Sterck syn H., etc. (bron: Het Sint Anthonusgilde)

Van Hendrick en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Andries van Santen is geboren op zaterdag 23 maart 1697 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 28 maart 1697 aldaar (Kerk van Beusichem) (Soontie van Hendrik Andriesz van Errisz van Santen)., zie XII-BQ.

2  Anthonis van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 11 februari 1700 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BR.

3  Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 18 februari 1703 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BS.

4  Pelgrom van Zanten (Pel) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 september 1705 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BT.

5  Johannes van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 juli 1707 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BU.

6  Jannetje van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 3 maart 1709 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BV.

7  Johannes van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 17 juli 1710 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BW.

8  Johannes van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BX.

9  Jakob van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 augustus 1713 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BY.

10  Roelof van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1715 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XII-BZ.


Generatie XII

(van 1662 tot 1759)

In deze generatie zijn 23 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 114 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1688 en 1752. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Buren (38x), Tricht (29x), Beusichem (20x), Geldermalsen (9x), Veenendaal (3x), Buurmalsen (3x), Eck (2x), Culemborg (2x), Tiel, Rumpt, Ochten, Nederlangbroek, Leersum en Eck en Wiel.

XII-A  N.N. Santen, kind van Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) (XI-A) en Hillecken Egberts (van Heusden), is begraven op maandag 25 april 1661 te Buren - een kindt van Walraven.

XII-B  Aert van Santen, zoon van Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) (XI-A) en Hillecken Egberts (van Heusden), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 februari 1663 te Buren (Kerk van Buren).

XII-C  Jan Walraven (van Santen) ook genaamd Jan Walraven van Santen, zoon van Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) (XI-A) en Hillecken Egberts (van Heusden), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 29 juli 1666 te Buren (Kerk van Buren) - soon van Walraven Aertsen en van Hilleke Egberts, echtelieden..

-1687 april 23, wonende te Buren.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) in april 1687 te Buren (Kercke van Buren) - Maijchje wonend tot Veenendaal, Jan woonachtig in Buren., trouwt (kerk) op woensdag 23 april 1687 te Veenendaal op 20-jarige leeftijd met Maijchien Claas.

-1687 april 23 wonende te Veenendaal.

Maijchien was eerder gehuwd (1) met Jan Geurtsen.<19..21>

Van Jan en Maijchien zijn drie kinderen bekend:

1  Walraven Walraven is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 te Veenendaal, zie XIII-A.

2  Hilletien Walraven is gedoopt op donderdag 3 maart 1689 te Veenendaal, zie XIII-B.

3  Claasje Walraven (Claasje van Santen) is gedoopt op woensdag 30 mei 1691 te Veenendaal, zie XIII-C.

XII-D  Aelbert Aelbertsen van Santen, zoon van Walraaven Aelbertsen (van Santen) (Walraven) (XI-A) en Hillecken Egberts (van Heusden), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1668 te Buren (Kerk van Buren) - Aelbert, soon van Walraven Aelbertsen en van Hilleken Egberts.

- Aelbert Aelbertsen zoon van Walraven Aelbertsen en Hillen Egberts

XII-E  Marij Rijcken, dochter van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is gedoopt op donderdag 31 januari 1669 te Buren (doopgetuige was Andries Aartsen van Santen (zie X-F)).

XII-F  Gijsbert Rijcken, zoon van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 januari 1670 te Buren (Kercke van Buren).

XII-G  Maties Rijcks ook genaamd Maties Rijcken, zoon van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 23 juli 1671 te Buren (Kercke van Buren).

XII-H  Johannes Rijcken, zoon van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 13 oktober 1672 te Buren.

XII-I  Maijke Rijcken, dochter van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 14 december 1679 te Buren (Kercke van Buren) - doop Rijck ..?.

XII-J  Aart Rijcken, zoon van Hendrick Rijcken (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 november 1681 te Buren (Kercke van Buren).

XII-K  Aart van Beest, zoon van Willem Aerts van Beest (XI-I) en Maijcke Andriesse van Santen, is gedoopt op donderdag 4 augustus 1689 (?) te Buren.

XII-L  Grietje van Raije, dochter van Jacobus van Raij (Jacob) (XI-J) en Neeltje Andriesse van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 juni 1668 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Andries Aartsen van Santen (zie X-F)).

XII-M  Johannis van Raij, zoon van Jacobus van Raij (Jacob) (XI-J) en Neeltje Andriesse van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 21 februari 1670 te Buren (Kercke van Buren).

XII-N  Peter Aertz. van Santen ook genaamd Peter van Santen, zoon van Aert van Santen (Aart) (XI-L) en Petronella Peters van Alphen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 27 september 1674 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Maijke Petersz), is overleden voor maart 1677. Peter werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

XII-O  Maijke van Santen, dochter van Aert van Santen (Aart) (XI-L) en Petronella Peters van Alphen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 oktober 1675 te Buren (Kercke van Buren).

XII-P  Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) ook genaamd Arnt Arntsen van Santen en Aart van Santen, zoon van Aert van Santen (Aart) (XI-L) en Petronella Peters van Alphen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 maart 1677 te Buren (Kercke van Buren).

Peter gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 1 november 1704 te Buren (Kerk van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 23 november 1704 aldaar (Kerk van Buren) op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), dochter van Arien Theunis van Beest en Rijckje Jansdr.. Weijntje is gedoopt rond 1679 (?) te Buren, is overleden voor 1732. Weijntje werd hoogstens 53 jaar.

- Den 1 november sijn in wettigen ondertrouw opgenomen, Aert Aertsen van Santen j.,. van Buren, Weijntjw Aeriens van Beest j.d. van Buren, getrout den 23 november 1704.

Van Peter en Weijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Ariën van Santen is gedoopt op zondag 13 september 1705 te Buren, zie XIII-D.

2  Hendrickje van Santen is gedoopt op zondag 11 september 1707 te Buren, zie XIII-E.

3  Hendrikje van Santen is gedoopt op woensdag 3 oktober 1708 te Buren, zie XIII-F.

4  Willem van Santen is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Buren, zie XIII-G.

5  Aart van Santen is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Buren, zie XIII-H.

6  Neeltje van Santen is gedoopt op woensdag 21 februari 1714 te Buren, zie XIII-I.

7  Antonij van Santen (Antoni) is gedoopt op zondag 24 mei 1716 te Buren, zie XIII-J.

8  Neeltje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 november 1718 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-K.

9  Anna Maria van Santen (Anna Marij) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 29 maart 1722 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-L.

Peter gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 23 januari 1732 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 13 februari 1732 aldaar op 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Anna Adelaar. Anna is gedoopt rond 1689 te Buren.

Anna was eerder gehuwd (1) met Slack? van Blanckesteijn.<22>

XII-Q  Maaske van Santen, dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Hendrickje ?, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 17 augustus 1662 te Buren (Kercke van Buren).

XII-R  Dirck Andriessen van Santen (Derk Maasz) ook genaamd Dirck van Zanthen, Dirck Maassen van Santen en Derck Maasz van Santen, zoon van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 8 december 1667 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Andries Aerts (zie X-F)).

Dirck gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 10 april 1698 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) op vrijdag 25 april 1698 te Erichem -(met Attestatie van Tiel en Buren). op 30-jarige leeftijd met Metje Jansz van Avesaat ook genaamd Metje Janse van Avesaat. Metje, wonende te Tiel, is gedoopt aldaar.

- Attestatie van Tiel en Buren, huwelijk 25.4.1698, bruidegom Derck Maasz van Santen j.m. Buuren, bruid Metje Jansz van Avesaat, j.d. van Tiel.

Van Dirck en Metje is een kind bekend:

1  Johannis van Zanten is gedoopt op donderdag 7 maart 1709 te Tiel (doopgetuigen waren Willem van Avesaat en Grietje Aalberts?), zie XIII-M.

XII-S  Jannigje van Santen, dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 29 maart 1674 te Buren (Kercke van Buren).

XII-T  Jerefaas van Santen ook genaamd Jerfaas van Santen, zoon van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 maart 1676 te Buren (Kercke van Buren).

XII-U  Lijsbertje van Santen (Elisabeth) ook genaamd Lijsbertje Maassen, Elisabeth Maesdr van Santen en Lijsbetje van Santen, dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 24 februari 1678 te Buren (Kercke van Buren), is begraven op zaterdag 18 april 1716 aldaar. Lijsbertje werd 38 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Lijsbertje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 18 februari 1708 te Buren (Kercke van Buren), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 4 maart 1708 aldaar (Kercke van Buren) op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelis Jansz van Baeren ook genaamd Cornelis Jansz van Baaren en Cornelis van Baren, zoon van Jan Elbertszn van Bueren en Willemken Laurensen Krouwel. Cornelis is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 26 februari 1671 te Ingen.

Van Cornelis en Lijsbertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Cornelisz van Baeren is Ned. Herv. gedoopt op zondag 2 december 1708 te Buren, zie XIII-N.

2  Elbert Cornelisz van Baeren is gedoopt op zondag 30 november 1710 te Buren - deel v.e. tweeling, zie XIII-O.

3  Maes Corelisz van Baeren is gedoopt op zondag 30 november 1710 te Buren - deel v.e. tweeling, zie XIII-P.

4  Johannes Cornelisz van Baeren is gedoopt op zondag 27 november 1712 te Buren, zie XIII-Q.

5  Dirck van Baren is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 26 september 1714 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-R.

XII-V  Rijcken van Santen (Rijken), dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 19 november 1680 te Buren (Kercke van Buren) - tweeling. Getuigen; Gijsbertje met Maijke?.

XII-W  Evertjen van Santen (Soetje) ook genaamd Evertje van Santen, dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 19 november 1680 te Buren (Kercke van Buren) - tweeling. Getuigen; Gijsbertje met Maijke?, is overleden na vrijdag 7 februari 1749. Evertjen werd minstens 68 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

- 1749 februari 7: Acte waarbij ten overstaan van het gericht van Buren, Evertje van Santen, weduwe van Arien Vree en Johannes van der Zande en zijn vrouw Elizabeth de Vree erkennen schuldig te zijn aan het weeshuisactie Buren 400 guldens, met als onderpand hun huis c.a. in de Rode Helstraat. (Noot: Oorspr. Met de zwaar geschonden zegels van Hendrik van Geytenbeek, sust. schout, en de schepenen Cornelis den Tex en Teunis van Beusichem. In dorso quitantie van aflossing in 1859.
Aanwinst 1972 (C B v G)Bron: Toegangsnr. 0510-453 div. charters Gelders Archief).

Evertjen gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 februari 1709 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 17 februari 1709 aldaar (Kercke van Buren) op 28-jarige leeftijd met Arien Jansz de Vree (Arien Devree) ook genaamd Arien Devré. Arien is overleden voor vrijdag 7 februari 1749 (Bron: Toegangsnr. 0510-453 div. charters Gelders Archief)..

- 1735-1736 zij worden als echtpaar vermeld op de lidmatenlijst NG gem. Buren

Van Arien en Evertjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Devree is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-S.

2  Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 juni 1711 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-T.

3  Jannighje Devree is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 11 januari 1713 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-U.

4  Jannighje de Vree is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1714 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-V.

5  Aaltje de Vree is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 september 1716 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-W.

6  Jannighje de Vree is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 18 december 1718 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-X.

7  Aeltje Devré is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1721 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-Y.

XII-X  Adrianus Maassen van Santen ook genaamd Adrianus Maasen van Santen, Andries van Santen, Andries Maassen, Andries Maase Santen en Arien van Santen, zoon van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 maart 1683 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuigen waren Areijs de Loos en Evertje van Santen), is begraven op zaterdag 18 april 1716 aldaar - 40. in de groeff van Jan Aertsz, meulder tot Bueren.. Adrianus werd 33 jaar en 28 dagen.

Adrianus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 18 april 1693 te Buren, trouwt (kerk) op woensdag 29 april 1693 aldaar op 10-jarige leeftijd met Grietje Teunis van Eck.

- Andries wonende alhier; Grietje wonende tot Soelden. Attestatie gegeven naar Soelden den 29 aprl 1693

-Noot: vreemd dat een 10 jarige kan huwen. Echter hij is in de wijde omgeving de enige die geboren/gedoopt is en wonende te Buren, als zijn de Andrianus (Maassen) van Santen en als enige een kind heeft welke gedoopt is door zijn vader Maas van Santen. De andere "Maas van Santen" was ten tijde van zijn geboorte resp. huwelijk gehuwd met Maricken Volcken en wonende in Tricht, en deze hebben ook geen kinderen gekregen.

Van Adrianus en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Dirck van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 22 september 1694 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Maas van Santen (zie XI-M)), zie XIII-Z.

2  Jantje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 25 oktober 1696 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-AA.

3  Lijsbertje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 16 augustus 1698 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Lijsbertje Maassen (zie XII-U)), zie XIII-AB.

4  Theunis van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 16 juni 1700 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Cornelia Theunis (van Eck?), zie XIII-AC.

5  Aert van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 1 februari 1702 te Buren (Kercke van Buren), zie XIII-AD.

6  Elisabeth van Santen is gedoopt op zondag 26 december 1706 te Buren, zie XIII-AE.

XII-Y  Maas Maassen van Santen (Maas), zoon van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 5 juni 1687 te Buren (Kercke van Buren).

Maas trouwt (kerk) op zondag 17 augustus 1710 te Nijmegen op 23-jarige leeftijd met Claaske Gompers (Claeske Hompes) ook genaamd Claeske Hompes, Claesken Gompers en Clasina Gompers.

- huw. getuigen: Hendrik Gompers en Geertruij Mouthen: datum 1ste afkondiging 03-08-1710

Van Maas en Claaske zijn elf kinderen bekend:

1  Lijsbeth van Santen (Elisabeth) is gedoopt op zondag 22 februari 1711 te Buren, zie XIII-AF.

2  Lijntje van Santen is gedoopt op woensdag 16 november 1712 te Buren, zie XIII-AG.

3  Jannighje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 2 december 1714 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AH.

4  Maas van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 juli 1716 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AI.

5  Geertruij van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 september 1717 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AJ.

6  Maas van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 mei 1719 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Arien van Santen (zie XII-X)), zie XIII-AK.

7  Hendrick van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1720 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AL.

8  Andries van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1722 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AM.

9  Clasijna van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 maart 1724 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AN.

10  Clasina van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 oktober 1725 te Buren (Kerk van Buren), zie XIII-AO.

11  Evertje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 25 december 1728 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Evertje van Santen (zie XII-W)), zie XIII-AP.

XII-Z  N.N. van Santen, kind van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is begraven op zaterdag 19 juli 1692 te Buren - In 86. Dit is de groeff van Jerefaes Crauwell..

XII-AA  N.N. van Santen, dochter van Maas Andriessen van Santen (Maes) (XI-M) en Lijsbeth Dirckx Crauwel (Lijsken Krauwel), is begraven op vrijdag 25 juli 1692 te Buren - 40. in de groeff van Jan Aertsz, meulder tot Bueren..

XII-AB  Dirckje van Rijnberck ook genaamd Dirkje Cornelis van Rijnberk en Dirkje Cornelisse van Rijnberk, dochter van Cornelis Dircksen van Rijnberck (XI-O) en Lijsken Aeris van Santen (Lijsken), is gedoopt op donderdag 25 september 1670 te Buurmalsen Ten doop gehouden door predikant H. Billichius, naam ouders geschreven als Lijske Arris van Santen en Cornelis Dircks van Rijnberk..

Dirckje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 27 mei 1699 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 18 juni 1699 aldaar (Kerke van Trigt) op 28-jarige leeftijd met Ernestus France Moree ook genaamd Ernestus Franse Morree. Ernestus is gedoopt te Bommel.

- Ernestus France Moree J.M. "van Bommel" "teg"enewoordig won. tot Geldermalsen", Dirkje Cornelis van Rijnberck J.D. "van Tricht".

Van Ernestus en Dirckje zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruij Morree is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 21 januari 1700 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)), zie XIII-AQ.

2  Elisabeth Morée is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 30 juli 1702 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)), zie XIII-AR.

3  Frans Morrée is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 3 mei 1705 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Alida France Morée), zie XIII-AS.

4  Cornelia Morrée is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 27 februari 1707 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)), zie XIII-AT.

5  Cornelis Morrée is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)), zie XIII-AU.

6  Jannigje Morrée is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anneken Wouters van Vrouwerf), zie XIII-AV.

XII-AC  Huijbert van Rijnberck ook genaamd Hubregt Cornelisse Rijnberck, Huijbregt Cornelisse van Rijnberck, Huijbrecht Cornelisse van Rijnberck, Hubregt Cornelisse van Rijnberk en Cornelis Huijbertse van Rijnberck, zoon van Cornelis Dircksen van Rijnberck (XI-O) en Lijsken Aeris van Santen (Lijsken), soldaat, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 17 november 1672 te Tricht (Kerke van Trigt) Naam moeder geschreven als Lijsken Aeris van Santen. (doopgetuige was Aris Hendricks van Santen (zie X-I)), is overleden op dinsdag 12 oktober 1734 (?) te Buren. Huijbert werd 61 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

1734-19 Huijbert van Rijnberk, moord op zijn huisvrouw.
Onthoofding met het hakmes waarmee hij zijn vrouw heeft vermoord. Zijn onthoofde lichaam daarna op het galgenveld begraven.
( Bron:0138 ORA Graafschap Buren. Criminele procesdossiers 1637-1810).

Huijbert gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op woensdag 27 februari 1697 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 14 maart 1697 aldaar (Kerke van Trigt) - Predikant Jodocus van Laren. op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Anneken Wouters van Vrouwerf ook genaamd Anneken Wouters van Vrouw-Werf en Anneken Wouterse van Vrouwerf, dochter van Wouter van Vrouwerf. Anneken is gedoopt rond 1676 (?) te Tricht, is overleden (Moord) voor vrijdag 12 februari 1734. Anneken werd hoogstens 58 jaar.

- vermoord door haar man.

Van Huijbert en Anneken zijn acht kinderen bekend:

1  Elisabeth van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 november 1697 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)), zie XIII-AW.

2  Cornelis van Rijnberk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 26 maart 1702 te Tricht (Kerke van Trigt) -"also de vader na het leger was, so heeft de grootvader, Cornelis Rijnberk, in vaders plaats gestaan". (doopgetuige was Dirckje van Rijnberck (zie XII-AB)), zie XIII-AX.

3  Aartje van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 21 maart 1704 te Tricht (Kerke van Trigt) - deel van een tweeling. (doopgetuige was Claesje Jansz), zie XIII-AY.

4  Geertje van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 21 maart 1704 te Tricht (Kerke van Trigt) - deel van een tweeling. (doopgetuige was Aafje Aeldert Maessen), zie XIII-AZ.

5  Dirkje van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 26 september 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Wouter van Vrouwerf), zie XIII-BA.

6  Huibertje van Rijnberck is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 20 januari 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AB)), zie XIII-BB.

7  Huijbertje van Rijnberk is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 15 november 1711 te Tricht (Kerke van Trigt), zie XIII-BC.

8  Wouter Huibertszen Rijnberck is gedoopt op donderdag 10 mei 1714 te Tricht - getuige doop: Dirkje Wouterse van Vrouwerf, zie XIII-BD.

XII-AD  Dirck van Rhijnberck, zoon van Cornelis Dircksen van Rijnberck (XI-O) en Lijsken Aeris van Santen (Lijsken), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 30 augustus 1674 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Peter Claassen Jans).

XII-AE  Anneken Rijnberck (Anna) ook genaamd Anna Cornelisse van Rijnberk en Anna Cornelisse Rijnberk, dochter van Cornelis Dircksen van Rijnberck (XI-O) en Lijsken Aeris van Santen (Lijsken), is Nederduitsch Hervormde Gemeente gedoopt op donderdag 10 oktober 1675 te Tricht (doopgetuige was Jantjen Aeris van Santen (zie XI-S)).

02-10-1705:Belijdenis, huijsvrouw van Jan Aartse van Hattum (Bron: Register van Ledenmaten van Tricht).

Anneken gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op dinsdag 2 maart 1700 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op woensdag 17 maart 1700 aldaar (Kerke van Trigt) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Aarts van Hattum ook genaamd Jan Aartse van Hattem, zoon van Aart Woutersz van Hattum en Maicken Stevens. Jan is gedoopt op donderdag 9 juli 1676 te Tricht (Kerke van Trigt).

Van Jan en Anneken zijn vier kinderen bekend:

1  Wouter van Hattem is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 20 februari 1701 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Beerentje Aartse van Hattem), zie XIII-BE.

2  Aart van Hattum is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 6 juni 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Beerente Aartse van Hattum), zie XIII-BF.

3  Elisabeth van Hattum is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 6 juni 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AB)), zie XIII-BG.

4  Cornelis van Hattem is gedoopt op dinsdag 13 november 1714 te Tricht, zie XIII-BH.

XII-AF  Anna Peters van Santen (Anneken), dochter van Peter de Groot (XI-Q) en Hendrickske van Santen, is gedoopt in 1670 (?).

Anna trouwt (kerk) op donderdag 15 september 1689 te Tricht op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Gijsbert van der Pol. Gijsbert is gedoopt in 1670 (?) te Zaltbommel.

Van Gijsbert en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Marijke van der Pol is gedoopt op donderdag 17 januari 1692 (?) te Tricht - getuige doop: Teuntje Peters, zie XIII-BI.

2  Ariaantje van der Pol is gedoopt op vrijdag 30 september 1701 te Tricht - getuige doop: Maricken Francks, zie XIII-BJ.

3  Gijsbert van der Pol is gedoopt op zondag 25 mei 1704 te Tricht, zie XIII-BK.

XII-AG  Heijltje Peters de Groot, dochter van Peter de Groot (XI-Q) en Hendrickske van Santen, is gedoopt rond 1670.

XII-AH  Teuntje Peters de Groot, dochter van Peter de Groot (XI-Q) en Hendrickske van Santen, is gedoopt rond 1670 (?).

XII-AI  Cornelisken de Groot (Cornelisje Peters de Groot), dochter van Peter de Groot (XI-Q) en Hendrickske van Santen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 5 maart 1673 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-AJ  Janneke van Beusichem (Anneke), dochter van Teunis Fransz. van Beusichem (XI-R) en Maijke Alaerts van Santen (Mayke Alarts), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 20 februari 1668 te Buurmalsen - Predikant H. Billichius 1607..

XII-AK  Alart van Beusichem, zoon van Teunis Fransz. van Beusichem (XI-R) en Maijke Alaerts van Santen (Mayke Alarts), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 15 december 1672 te Buurmalsen.

XII-AL  Jan de Hotte ook genaamd Jan Louijssen de Hoffe, zoon van Louis Janse de Hotte (XI-S) en Jantje Erris van Santen, wonende te Ophemert, is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 21 september 1684 te Tricht (Kerke van Trigt) - Mogelijk geboren te Ophemert. (doopgetuige was Oegje Jans).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 december 1704 te Tricht op 20-jarige leeftijd (1) met Jannetje Jansse de Rover. Jannetje is gedoopt te Tiel - Zandwijk, is overleden voor zaterdag 15 augustus 1716 te Ophemert.

- Jan Louijssen de Hoffe J.M. "van Ophemert", Jannetje Jansse de Rover J.D. "van Santwijck", "beide won. tot Ophemert". Ondertrouw ook te Ophemert 12-12-1704. Att. naar Ophemert 04-01-1705.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 augustus 1716 te Ophemert op 31-jarige leeftijd (2) met Dievertje Gerrits van Riemsdijk. Dievertje, wonende te Ophemert, is overleden op woensdag 7 maart 1753 aldaar.

XII-AM  Erris de Hotte, zoon van Louis Janse de Hotte (XI-S) en Jantje Erris van Santen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 4 juli 1686 te Tricht (Kerke van Trigt), is overleden voor 1690. Erris werd hoogstens 3 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

XII-AN  Teuntje de Hotte, dochter van Louis Janse de Hotte (XI-S) en Jantje Erris van Santen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 12 juni 1687 te Tricht (Kerke van Trigt), is overleden op woensdag 5 september 1759 te Leersum, is begraven op woensdag 12 september 1759 aldaar. Teuntje werd 72 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Teuntje trouwt (kerk) op zondag 25 november 1714 (?) te Leersum afkomstig van Darthuizen. op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Hendrikse van Amerongen, zoon van Hendrik Gysbert (van Amerongen) en Annigje Jacobs. Jacob is gedoopt op maandag 25 november 1686 te Amerongen, is overleden te Leersum.

Van Jacob en Teuntje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik van Amerongen is geboren te Nederlangbroek, is gedoopt op vrijdag 19 mei 1730 aldaar, zie XIII-BL.

2  Ernst Jacobse van Amerongen is gedoopt op zondag 16 december 1731 te Leersum, zie XIII-BM.

XII-AO  Erris de Hotte, zoon van Louis Janse de Hotte (XI-S) en Jantje Erris van Santen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op woensdag 27 september 1690 te Tricht (Kerke van Trigt) - Also de vader in het legers was, heeft Gijsbertje Walraevens het kint gepresenteert. (doopgetuige was Gijsbertje Walraevens), is overleden voor 1693. Erris werd hoogstens 2 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

XII-AP  Erris (Ernst) de Hotte, zoon van Louis Janse de Hotte (XI-S) en Jantje Erris van Santen, wonende te Ophemert en te Ochten, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 23 juli 1693 te Tricht (Kerke van Trigt).

Erris trouwt (kerk) op zondag 10 oktober 1723 te Ochten op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Aeltjen Jansen. Aeltjen is gedoopt in 1693 (?) te Ochten.

Van Erris en Aeltjen is een kind bekend:

1  Lowies de Hotte is gedoopt op maandag 26 december 1729 te Ochten, zie XIII-BN.

XII-AQ  Gosen Petersz van Santen ook genaamd Goossen en Goose Peterse van Santen, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 september 1672 te Buurmalsen, is overleden in 1719 (?) te Geldermalsen Zoals ik Matthias Jorissen Predikant, alhier in de eerste huijsvisitatie gevonden hebbe 1719, gestorven 126..... Gosen werd 47 jaar.

XII-AR  Andries Petersz van Santen ook genaamd Andries Petersz van Zanten, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, wonende te Geldermalsen en te Buurmalsen, is gedoopt te Geldermalsen.

- 1725: heeft hij een lening aangegaan bij een zekere "vrouwe Oudshoorn" van 400 Carili guldens, met de overeengekomen rente van 4%.

Andries gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 8 februari 1717 te Buurmalsen met Jantje Ariëns Huijgen ook genaamd Jantje Arissens Huijgens, dochter van Ariën Huijgen en Maaijken Adams. Jantje, wonende te Buurmalsen en aldaar, is overleden in 1739 (?).

Van Andries en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Marike van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 15 januari 1718 te Buurmalsen, zie XIII-BO.

2  Claas van Santen is gedoopt in 1718 (?) te Buurmalsen, zie XIII-BP.

3  Peter van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 december 1721 te Buurmalsen, zie XIII-BQ.

4  Jantje van Zanten is gedoopt rond 1725 (?), zie XIII-BR.

5  Goosen van Santen is gedoopt in 1733 (?) te Eck en Wiel, zie XIII-BS.

6  Arie van Zanten is gedoopt rond 1734 (?) te Eck, zie XIII-BT.

7  Neeltien van Santen (Neeltje) is gedoopt in 1737 (?) te Geldermalsen, zie XIII-BU.

8  Maijke van Santen is gedoopt in 1737 (?) te Eck, zie XIII-BV.

XII-AS  Jantien Petersdr van Santen, dochter van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans.

XII-AT  Joost Petersz van Santen, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is gedoopt in 1678 (OS) (?).

XII-AU  Hendrik Petersz van Santen, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is overleden in 1719 te Geldermalsen Zoals ik Matthias Jorissen Predikant, alhier in de eerste huijsvisitatie gevonden hebbe 1719, gestorven 12 5...

XII-AV  Huijbertje Peterse van Santen, dochter van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is overleden in 1719 te Geldermalsen Zoals ik Matthias Jorissen Predikant, alhier in de eerste huijsvisitatie gevonden hebbe 1719, gestorven 22...

XII-AW  Jan Petersz van Santen ook genaamd Jan Peterse van Santen, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is overleden voor donderdag 5 december 1726 te Geldermalsen, is begraven op donderdag 5 december 1726 aldaar.

Jan was gehuwd met Lijsken Willems van Kessel ook genaamd Elisabeth en Liesbeth Willem Lammers van Kessel, dochter van Willem Lammers van Kessel. Lijsken is gedoopt op donderdag 1 maart 1674 te Haaften, is overleden na 1731. Lijsken werd minstens 57 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Jan en Lijsken zijn acht kinderen bekend:

1  Jan van Santen is gedoopt te Geldermalsen, zie XIII-BW.

2  Willem van Santen is gedoopt te Geldermalsen, zie XIII-BX.

3  Peter van Santen is gedoopt in 1711 (?) te Geldermalsen, zie XIII-BY.

4  Meerte? van Santen is gedoopt te Geldermalsen, zie XIII-BZ.

5  Goosen van Santen is gedoopt te Geldermalsen, zie XIII-CA.

6  Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje) is gedoopt rond 1700 (?) te Geldermalsen, zie XIII-CB.

7  Geertje van Santen is gedoopt in 1712 (?) te Geldermalsen, zie XIII-CC.

8  Maike van Santen (Marrigje) is geboren te Geldermalsen, zie XIII-CD.

XII-AX  Huibert Petersz van Santen, zoon van Peter Errisz van Santen (XI-T) en Maria Jans, is overleden op dinsdag 4 december 1731 (?) te Geldermalsen.

Van Huibert is een kind bekend:

1  Goosen Huijbertsen van Santen, zie XIII-CE.

XII-AY  Huijbert Roelofse van Santen ook genaamd Huijbert van Santen, Hubrecht Roelofse van Santen, Hubregt Roelofse van Santen en Hubert Roelofse van Santen, zoon van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 8 december 1678 te Tricht (Kerke van Trigt), is overleden voor donderdag 10 oktober 1709 aldaar, is begraven op donderdag 10 oktober 1709 te Buurmalsen - Tricht - den 10 octob is begra. Huijbert v: Santen. Huijbert werd hoogstens 30 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

- 1709- okt 10. van de weduwe van Hijbert van Santen voor haar man f.01:10:00 (bron begravenissen in de kerk van Tricht 1705-1792.

Huijbert gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zaterdag 26 maart 1701 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zondag 17 april 1701 aldaar (Kerke van Trigt) - Na consent van de moeder van Bruijgoms wegen, en de vader Bruijds wege. Predikant Jodocus van Laren. op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertje Anthonisse Goes (Gertje), dochter van Anthonis Aelberts Goes (Anthoni Goes) en Maria van Darthuijsen. Geertje is gedoopt op vrijdag 9 juni 1679 te Tricht, is overleden na 1711. Geertje werd minstens 32 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

- 1711: Geertje Goes weduwe van Santen voor haar kind fl.01:10:00 (bron Begravenissen in de kerk te Tricht 1705-1792 R. van Maanen).

Van Huijbert en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Roeloff van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 8 mei 1701 te Tricht (Kerke van Trigt) -Hier gedoopt "also tot Deijl niet en wierde gepredikt"... (doopgetuige was Gerrigje Huijberts Schenck (zie XI-U)), zie XIII-CF.

2  Roeloff van Santen is gedoopt op zaterdag 24 maart 1703 te Tricht (doopgetuige was Huijbertje Roelofse van Santen (zie XII-AZ)), zie XIII-CG.

3  Anthonis Goes van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 28 februari 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Johanna Anthonisse Goes), zie XIII-CH.

4  Angenietje van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 23 december 1707 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Johanna Anthonisse Goes), zie XIII-CI.

5  Huijbertje van Santen is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 23 maart 1710 te Tricht (Kerke van Trigt) -De vader was overleden, (doopgetuigen waren Lambert Roeloefse van Santen (zie XII-BB) en Huibertje Roelofse van Santen (zie XII-AZ)), zie XIII-CJ.

XII-AZ  Huijbertje van Santen ook genaamd Huijbertje Roelofse van Santen en Huibertje Roelofse van Santen, dochter van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 17 april 1681 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-BA  Hendrick van Santen, zoon van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-BB  Lambert van Santen ook genaamd Lambert Roeloefse van Santen en Lambert Roelofse van Santen, zoon van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 3 januari 1686 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Jantje Errisse van Santen (zie XI-S)), is overleden na zaterdag 16 maart 1748. Lambert werd minstens 62 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

1720: 16 Lambert van Santen, Roelofsz. Doodslag. Levenslange verbanning, confiscatie van de helft van zijn goederen.
(Bron: 0318-ORA Graafschap Buren; Criminele procesdossiers 1637-1810).

Lambert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 oktober 1715 te Tricht, trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zondag 3 november 1715 aldaar (Kerke van Trigt) - Trijneke Jansse Spaan "van Avezath", beijde won. tot Tright; Predikant: Jodocus van Laren. op 29-jarige leeftijd met Trijntje Jansse Spaen (Katrijn) ook genaamd Trijntje Spaan en Trijntje Jansse Spaan.

Van Lambert en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Roelof van Santen is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 12 augustus 1717 te Tricht - getuige doop: Elisabeth Roelofse van Santen, zie XIII-CK.

2  Geertrui van Zanten (Geerke) is gedoopt op zondag 30 maart 1727 te Rumpt (doopgetuige was Barbara van Gelove), zie XIII-CL.

XII-BC  Maria van Santen ook genaamd Maria Roelofse van Santen, dochter van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 12 februari 1688 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Metje Huijberts Schenck).

Maria gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zaterdag 11 juni 1712 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zondag 3 juli 1712 aldaar (Kerke van Trigt) - Gerret Jacobs "van Echteld", ondertrouwd te Echteld; Predikant: Jodocus van Laren. op 24-jarige leeftijd met Gerret Jacobse.

XII-BD  Elisabet van Santen ook genaamd Elisabeth van Santen, Lijsbeth Roelofse van Santen, Elisabeth Roelofse van Santen en Elisabet Roelofse van Zanten, dochter van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 september 1690 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Huibertje Erris van Santen (zie XI-AE)), is overleden voor dinsdag 6 juni 1758 aldaar, is begraven op dinsdag 6 juni 1758 aldaar - Elisabeth van Santen, huisvrouw van Dirk Casteleijn in de Kerk: f03:00:00.. Elisabet werd hoogstens 67 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

- 1714 juni 02: Attestatie van Echteld (Bron: Register van Ledenmaten van Tricht).
- 1714 dec. 23: Attestatie naar Asch (Bron: Register van Ledenmaten van Tricht).
- 1758 juni 06: Elisabet van Santen huisvrouw van Dirk Casteleijn in de kerk f 03:00:00. (bron Begravenissen in de kerk te Tricht 1705-1792)
- 1764: Dirk Casteleijn weduwnaar van Lijsbet van Santen in de kerk f 03:00:00. (bron Begravenissen in de kerk te
Tricht 1705-1792).

Elisabet gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 juni 1720 te Tricht, trouwt (kerk) (Nederduitsch Hervormd) op zondag 14 juli 1720 aldaar (Kerke van Trigt) -Predikant: Jodocus van Laren. op 29-jarige leeftijd met Dirk Dirkse Kasteleijn ook genaamd Dirk Casteleijn. Dirk is overleden na 1764 (?) te Tricht.

- 1758 juni 6: Elisabet van Santen huisvrouw van Dirk Casteleijn in de kerk
f 03:00:00. (bron Begravenissen in de kerk te Tricht 1705-1792).
- 1764: Dirk Casteleijn weduwnaar van Lijsbet van Santen in de kerk
f 03:00:00. (bron Begravenissen in de kerk te Tricht 1705-1792).

Van Dirk en Elisabet zijn twee kinderen bekend:

1  Metje Kasteleijn is Ned. Herv. gedoopt op zondag 23 maart 1721 te Tricht - getuige doop: Heiltje de Groot, zie XIII-CM.

2  Metje Kasteleijn is gedoopt op zondag 31 mei 1722 te Tricht - peet: Maaijke Dirkse Kasteleijn en getuige: Maaijke Huibertse Schenk, zie XIII-CN.

XII-BE  Hendrickjen van Santen ook genaamd Hendrickje van Santen, dochter van Roelof Errisz van Santen (XI-U) en Gerrigje Huijberts Schenck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 19 februari 1693 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Heijltje Peters de Groot).

XII-BF  Jannetje Schenk, dochter van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 8 juli 1677 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-BG  Huijbert Schenk, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is geboren op maandag 26 september 1678 te Tricht, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op woensdag 28 september 1678 aldaar (Kerke van Trigt).

XII-BH  Huijbert Schenck, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 6 juni 1680 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-BI  Gijsbert Schenk, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 januari 1683 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Bastiaantje Willems van IJseren (zie X-I)).

XII-BJ  Lambert Schenk, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 1 februari 1685 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Neeltje Huijbertsz Schenk), is overleden op vrijdag 24 juni 1740 (?) aldaar. Lambert werd 55 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Lambert was gehuwd met Hilligje Jans van Santen. Hilligje is overleden voor 1740.

XII-BK  Maria Schenk, dochter van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 3 april 1687 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Metje Huijberts Schenck).

XII-BL  Hendrick Schenk, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 20 mei 1688 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Huibertje Erris van Santen (zie XI-AE)).

XII-BM  Erris Hendricks Schenk, zoon van Cornelis Huijbertse Schenck (XI-Z) en Jantjen Aris van Santhen, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 19 juli 1691 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Lijske Reijers (zie X-I)).

XII-BN  Peter van Oort, zoon van Cornelis Petersen van Oort (XI-AD) en Lijntgen Erris van Santen (Lijntje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 26 februari 1682 te Tricht (Kerke van Trigt) - (Bijgeplakt is hier de volgende aantekening: "Willem van Oort, zoon van Caspar van Oort getrouwdt 1680, dus waarschijnlijk geboren Zutphen tussen 1650 en 1680" in het trouwboek ontbreken de akten 13 julij 1679 en 3 october 1680 VI.19 juli 1685: (Caspar van Oort komt verm. uit Beusichem). (doopgetuige was Heijltje van Oort).

XII-BO  Erris van Oort, zoon van Cornelis Petersen van Oort (XI-AD) en Lijntgen Erris van Santen (Lijntje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 13 april 1684 te Tricht (Kerke van Trigt).

XII-BP  Teuntje van Oort, dochter van Cornelis Petersen van Oort (XI-AD) en Lijntgen Erris van Santen (Lijntje), is gedoopt in 1687 (?) te Tricht.

XII-BQ  Andries van Santen, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is geboren op zaterdag 23 maart 1697 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 28 maart 1697 aldaar (Kerk van Beusichem) (Soontie van Hendrik Andriesz van Errisz van Santen)..

XII-BR  Anthonis van Zanten ook genaamd Antonie (Teunis) van Santen, Antonius van Santen, Teunis Hendrikszen van Zanten, Teunis van Santen en Antonij van Zanten, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 11 februari 1700 aldaar (Kerk van Beusichem).

-1720 Toegetreden tot Het Sint Anthonusgilde Beusichem 1520-1741.

Anthonis gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 2 oktober 1723 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Teunis Henrikszen van Zanten j.m. van Beusichem en Willemina Willemsz Koerius, j.d. van Buren, beide wonende alhier., trouwt op zondag 17 oktober 1723 aldaar - den 17 en dito zijn zij getrout. op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemina Koerius (Willempje Koerius) ook genaamd Wilhelmina Couries, Willemina Willemsz Koerius, Willempje Willemsz Koerius, Wilhelminae Couriers en Willemijntje Koerius, dochter van Willem Willemsz Courius en Willemtie Petersz Wambas. Willemina, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 2 oktober 1701 te Buren (Kerk van Buren) - (vader al dood) (doopgetuige was Peter Claes Koeries).

Van Anthonis en Willemina zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Erriszen van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 11 maart 1725 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CO.

2  Wilhelmus van Santen (Willem) is R.K. gedoopt op maandag 7 april 1727 te Culemborg (St. Barbara parochie) (doopgetuige was Joanna Couries), zie XIII-CP.

3  Andries van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 oktober 1729 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CQ.

4  Teunis van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 29 maart 1734 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CR.

5  Teunis van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 april 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CS.

6  Jakob van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 10 november 1737 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CT.

7  Roelant van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 19 juli 1744 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CU.

XII-BS  Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) ook genaamd Cornelis van Santen, Kornelis Hendrikse van Zante en Korn. Hendrikszen van Zanten, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 18 februari 1703 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Kornelis gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op vrijdag 24 oktober 1721 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn wettelijk ondertrout Kornelis Hendrikszen van Zanten, geboortig en wonende te Beusichem en Jesijntje Kornelisz Hogerwerf, van Ophemert wonende aldaar. - Den 9e nov. is hun getuigenis van de drie geboden gegegeven naar Ophemert., trouwt (kerk) op woensdag 12 november 1721 te Ophemert op 18-jarige leeftijd met de 16-jarige Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje) ook genaamd Jesijntje Kornelisse Hogewerf, Jesijntje Kornelisz Hogerwerf, Josijntje Cornelisz Hogerwoert, Jesijntje Kornelisdr Hogerwerf, Josijn Kornelisz Hogerwerf en Jesijn Cornelisz van Hogerwerf, dochter van Cornelis Dirkse Hogerwerf. Josijna is gedoopt in 1705 (?) te Ophemert.

- de 9e nov. 1721 is hun getuigenis van de drie geboden gegeven naar Ophemert.

Van Kornelis en Josijna zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje van Zanten (Neel) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 29 maart 1722 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CV.

2  Hendrik Erriszen van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 11 november 1725 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CW.

3  Kornelis van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 1 oktober 1728 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CX.

4  Steventje van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 maart 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CY.

5  Willempje van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 maart 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-CZ.

6  Willempje van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 maart 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DA.

7  Johannes van Zanten is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 januari 1738 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DB.

XII-BT  Pelgrom van Zanten (Pel) ook genaamd Pell van Santen, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 september 1705 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor woensdag 10 september 1755 te Culemborg, is begraven op woensdag 10 september 1755 aldaar. Pelgrom werd hoogstens 49 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

1727-18 Pell van Santen j.m. van Beusichem. Bekkensnijden van 2 personen. Voortvluchtig. (Bron ORA Graafschap Buren. Criminele Procesdossiers 1637-1810).

Pelgrom trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1734 te Culemborg op 28-jarige leeftijd met Louisa Meijer. Louisa is overleden voor woensdag 13 augustus 1755 te Culemborg, is begraven op woensdag 13 augustus 1755 aldaar.

Van Pelgrom en Louisa is een kind bekend:

1  Lodewijk van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 11 februari 1735 te Culemborg, zie XIII-DC.

XII-BU  Johannes van Zanten ook genaamd Johannes van Santen, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 juli 1707 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor 1710. Johannes werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

XII-BV  Jannetje van Zanten ook genaamd Jannetje van Santen, Jantje van Zanten en Jannigje van Zanten, dochter van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 3 maart 1709 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Jannetje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 9 april 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - den 9 dito zijn wettelijk ondertrouwdt Kornelis de Ronde J.m. en Jannetje van Zanten J.D. beide geboortig en wonende alhier. - den 24ste is getuigenis van de drie huwelijksche uitroepingen gegeven., trouwt (kerk) (Ned. Ger. Gem.) op dinsdag 26 april 1740 te Cothen op 31-jarige leeftijd met de 44-jarige Cornelis de Ronde (Kornelis) ook genaamd Kornelis de Ronde, zoon van Dirck Adriaensz. de Ronde (Dirk) en Gerretie Claesdr. van Tricht. Cornelis, schepen, hoogdijkheemraad, handelaar, makelaar en Doctor en chirurgijn, wonende te Beusichem, is gedoopt op donderdag 27 oktober 1695 aldaar, is overleden voor dinsdag 24 april 1759 aldaar, is begraven op dinsdag 24 april 1759 aldaar. Cornelis werd hoogstens 63 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Van Cornelis en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerdina Josina de Ronde (Gerdina) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DD.

2  Dirk Adriaan de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 januari 1742 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DE.

3  Kornelis de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 3 september 1743 te Beusichem (Kerk van Beusichem) (doopgetuigen waren Hendrika van Klinkenberg en Josijna van Muiswinkel), zie XIII-DF.

4  Hendrik Nicolaas de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 maart 1745 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DG.

5  Antoni de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 februari 1747 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DH.

6  Jan de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 maart 1750 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIII-DI.

7  Kornelia Johanna de Ronde is geboren op woensdag 9 februari 1752 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 10 februari 1752 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XIII-DJ.

XII-BW  Johannes van Zanten, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 17 juli 1710 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor zondag 30 augustus 1711. Johannes werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 13 dagen.

XII-BX  Johannes van Zanten ook genaamd Johannes Hendrikzen van Zanten, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 27 februari 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn in wettige ondertrouw opgenomen, Johannes Hendrikzen van Zanten, j.m. van Beusichem en Anna Isabella van Wetter (Wester of Wetten), geboren te Asch, wed. van Bernard Kornelis Koppel, beide wonende alhier op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Isabella van Wetten ook genaamd Anna Isabella van Wester, Anna Isabella van Wister en Anna Elisabeth van Wette?, dochter van Isak van Witsen en Eva van Leeuwaarden. Anna is gedoopt in 1715 te Asch.

Anna was eerder gehuwd (1) met Bernard Kornelis Koppel.<23>

- 1740 maart 13, Is hun getuigenis van de 3 gegeve geboden gegeven naar Asch. (Bron Beusichem trouwen 1653 - 1791 blz. 171).

XII-BY  Jakob van Zanten ook genaamd Jakob van Santen, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 augustus 1713 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XII-BZ  Roelof van Zanten ook genaamd Roelof van Santen, zoon van Hendrick van Santhen (XI-AF) en Neeltje Teunisz Sterk, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1715 te Beusichem (Kerk van Beusichem).


Generatie XIII

(van 1688 tot 1825)

In deze generatie zijn 29 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 183 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1714 en 1809. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Beusichem (82x), Buren (23x), Geldermalsen (9x), Tricht (9x), Rumpt (9x), Herwijnen (8x), Rotterdam (7x), Asch (7x), Buurmalsen (7x), Asperen (4x), Buren - Erichem (3x), Hellouw (3x), Rhenen (2x), Zoelmond (2x), Sloterdijk (2x), Veenendaal (2x), Veenendaal - Geldersch - Ede (2x), Meteren, Erichem en Echteld.

XIII-A  Walraven Walraven, zoon van Jan Walraven (van Santen) (XII-C) en Maijchien Claas, is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 te Veenendaal.

XIII-B  Hilletien Walraven, dochter van Jan Walraven (van Santen) (XII-C) en Maijchien Claas, is gedoopt op donderdag 3 maart 1689 te Veenendaal.

XIII-C  Claasje Walraven (Claasje van Santen) ook genaamd Claasje Jans van Santen, dochter van Jan Walraven (van Santen) (XII-C) en Maijchien Claas, wonende te Veenendaal, is gedoopt op woensdag 30 mei 1691 aldaar.

- 1712 attestatie van Rhenen naar Veenendaal

Claasje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 31 december 1712 te Rhenen, trouwt (kerk) op zondag 15 januari 1713 te Veenendaal op 21-jarige leeftijd (1) met Huijbert Janssen van Heijmersteijn. Huijbert, wonende te Achterberg, is overleden voor 1724.

- 1713 wonende a/h Verlaat te Veenendaal

Van Huijbert en Claasje zijn vier kinderen bekend:

1  Huybert van Heijmersteijn is gedoopt op zondag 8 april 1714 te Veenendaal, zie XIV-A.

2  Johanna van Heijmersteijn is gedoopt op woensdag 1 juli 1716 te Rhenen, zie XIV-B.

3  Wymke van Heijmersteijn is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1718 te Rhenen, zie XIV-C.

4  Maegje Claesz van Heijmersteijn is gedoopt op zondag 7 september 1721 te Veenendaal - Geldersch - Ede, zie XIV-D.

Claasje trouwt (kerk) op zondag 5 maart 1724 te Veenendaal op 32-jarige leeftijd (2) met Jan Roelofse de Loos. Jan is overleden voor april 1738.

Van Jan en Claasje zijn twee kinderen bekend:

5  Crijntje de Loos (Krijntje) is gedoopt op zondag 22 april 1725 te Veenendaal - Geldersch - Ede, zie XIV-E.

6  Wijntje de Loos is gedoopt op zondag 29 augustus 1728 te Veenendaal - mo.gen. C. Walle, zie XIV-F.

Claasje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 april 1738 te Veenendaal op 46-jarige leeftijd (3) met Geurt Barendsen Bolderman.

XIII-D  Ariën van Santen, zoon van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op zondag 13 september 1705 te Buren.

XIII-E  Hendrickje van Santen, dochter van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op zondag 11 september 1707 te Buren, is overleden voor woensdag 3 oktober 1708. Hendrickje werd hoogstens 1 jaar en 22 dagen.

XIII-F  Hendrikje van Santen, dochter van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op woensdag 3 oktober 1708 te Buren, is overleden op zaterdag 9 september 1769 aldaar. Hendrikje werd 60 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

XIII-G  Willem van Santen, zoon van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Buren, is overleden op vrijdag 13 februari 1784 aldaar. Willem werd 72 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

gedoopt 23-07-1711 of op 23-08-1711 te Buren

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 23 januari 1737 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 17 februari 1737 aldaar (Kercke van Buren) op 25-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Geertruij van Santen, zie XIII-AJ.

- datum huwelijk moeilijk leesbaar, zou ook de 14e of de 19e kunnen zijn.

Van Willem en Geertruij zijn zes kinderen bekend:

1  Aart van Zanten (Aart) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 juni 1737 te Buren (Kerk van Buren), zie XIV-G.

2  Claasje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 4 maart 1739 te Buren (Kerk van Buren), zie XIV-H.

3  Wijntje van Santen is gedoopt op zondag 5 maart 1741 te Buren, zie XIV-I.

4  Maas van Santen is gedoopt op zondag 30 september 1742 te Buren, zie XIV-J.

5  Wijntje van Santen is gedoopt op woensdag 17 februari 1745 te Buren, zie XIV-K.

6  Hendrik van Santen is gedoopt op woensdag 11 januari 1747, zie XIV-L.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 4 maart 1752, trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1752 te Buren op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Aaltje Beunders ook genaamd Aaltje Buunders. Aaltje is gedoopt rond 1730 te Buren, is overleden in 1779 aldaar. Aaltje werd ongeveer 49 jaar.

XIII-H  Aart van Santen, zoon van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op zondag 30 augustus 1711 te Buren.

XIII-I  Neeltje van Santen, dochter van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op woensdag 21 februari 1714 te Buren, is overleden voor 1718. Neeltje werd hoogstens 3 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

XIII-J  Antonij van Santen (Antoni), zoon van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is gedoopt op zondag 24 mei 1716 te Buren.

XIII-K  Neeltje van Santen, dochter van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 november 1718 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-L  Anna Maria van Santen (Anna Marij) ook genaamd Anna Marij van Santen, dochter van Peter Aert Aertsen van Santen (Aart) (XII-P) en Weijntje Ariens van Beest (Wijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 29 maart 1722 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-M  Johannis van Zanten, zoon van Dirck Andriessen van Santen (Derk Maasz) (XII-R) en Metje Jansz van Avesaat, is gedoopt op donderdag 7 maart 1709 te Tiel (doopgetuigen waren Willem van Avesaat en Grietje Aalberts?).

XIII-N  Jan Cornelisz van Baeren, zoon van Cornelis Jansz van Baeren (XII-U) en Lijsbertje van Santen (Elisabeth), is Ned. Herv. gedoopt op zondag 2 december 1708 te Buren.

XIII-O  Elbert Cornelisz van Baeren, zoon van Cornelis Jansz van Baeren (XII-U) en Lijsbertje van Santen (Elisabeth), is gedoopt op zondag 30 november 1710 te Buren - deel v.e. tweeling.

XIII-P  Maes Corelisz van Baeren, zoon van Cornelis Jansz van Baeren (XII-U) en Lijsbertje van Santen (Elisabeth), is gedoopt op zondag 30 november 1710 te Buren - deel v.e. tweeling.

XIII-Q  Johannes Cornelisz van Baeren ook genaamd Johannes van Baren, zoon van Cornelis Jansz van Baeren (XII-U) en Lijsbertje van Santen (Elisabeth), is gedoopt op zondag 27 november 1712 te Buren.

XIII-R  Dirck van Baren ook genaamd Dirck Cornelisz van Baeren, zoon van Cornelis Jansz van Baeren (XII-U) en Lijsbertje van Santen (Elisabeth), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 26 september 1714 te Buren (Kercke van Buren).

Dirck trouwt (kerk) op zaterdag 9 juli 1740 te Buren - Erichem op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Echtje Verbeek. Echtje is gedoopt in 1715 (?) te Buren.

Echtje was eerder gehuwd (1) met Hendrick van Leeuwen.<24>

Van Dirck en Echtje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaantje van Baaren Verbeek is gedoopt op zondag 11 oktober 1739 (?) te Buren - Erichem, zie XIV-M.

2  Elisabeth van Baaren is gedoopt op zondag 12 maart 1741 (?) te Buren - Erichem, zie XIV-N.

3  Cornelia van Baaren is gedoopt in 1743 (?) te Erichem, zie XIV-O.

4  Aletta Johanna van Baaren is gedoopt in 1745 (?) te Buren - Erichem, zie XIV-P.

XIII-S  Jan Devree ook genaamd Jan de Vree, zoon van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-T  Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree) ook genaamd Elisabeth de Vree en Lijsbeth de Vree, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 juni 1711 te Buren (Kercke van Buren).

- 1735-1736 lidmatenlijst NG gem. Buren.

Lijsbeth was gehuwd met Johannes van der Sanden.

Van Johannes en Lijsbeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannighje van der Sande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 februari 1733 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-Q.

2  Jan van de Sand (Jan van de Zande) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 31 oktober 1734 te Buren (Kercke van Buren) - Peter: Ariën de Vree, zie XIV-R.

3  Johanna van de Sand is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 april 1737 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-S.

4  Evertje van de Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 februari 1739 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-T.

5  Ariën van de Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 8 juli 1740 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-U.

6  Dirkje van der Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 juli 1742 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-V.

7  Johannis van der Sanden is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 31 juli 1744 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-W.

XIII-U  Jannighje Devree ook genaamd Jannighje de Vree, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 11 januari 1713 te Buren (Kercke van Buren), is begraven op vrijdag 4 mei 1714 aldaar. Jannighje werd 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

XIII-V  Jannighje de Vree, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 december 1714 te Buren (Kercke van Buren), is overleden voor december 1718. Jannighje werd hoogstens 3 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

XIII-W  Aaltje de Vree, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 27 september 1716 te Buren (Kercke van Buren), is overleden voor september 1721 (?). Aaltje werd hoogstens 4 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

XIII-X  Jannighje de Vree, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 18 december 1718 te Buren (Kercke van Buren).

Jannighje was gehuwd met Jacob Jans van Tricht. Jacob is gedoopt op zaterdag 25 februari 1708 te Buren.

XIII-Y  Aeltje Devré, dochter van Arien Jansz de Vree (Arien Devree) (XII-W) en Evertjen van Santen (Soetje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 september 1721 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-Z  Dirck van Santen, zoon van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 22 september 1694 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Maas van Santen (zie XI-M)).

XIII-AA  Jantje van Santen ook genaamd Jannetje van Santen, dochter van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 25 oktober 1696 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-AB  Lijsbertje van Santen, dochter van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 16 augustus 1698 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Lijsbertje Maassen (zie XII-U)).

XIII-AC  Theunis van Santen ook genaamd Theunis Andries van Santen, zoon van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 16 juni 1700 te Buren (Kercke van Buren) (doopgetuige was Cornelia Theunis (van Eck?).

Theunis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 17 oktober 1722 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 1 november 1722 aldaar (Kercke van Buren) op 22-jarige leeftijd (1) met Dirckje van der Sandt ook genaamd Dirckje van de Sand. Dirckje is overleden voor november 1731.

Van Theunis en Dirckje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marij van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 mei 1723 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-X.

2  Andries van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 december 1724 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-Y.

3  Margriet van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1726 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-Z.

4  Jantje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 februari 1729 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-AA.

5  Lijsbeth van Santen (Lijsbeth) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 juni 1731 te Buren (Kercke van Buren), zie XIV-AB.

Theunis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 november 1731 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 18 november 1731 aldaar (Kercke van Buren) - wonende al te samen tot Bueren. op 31-jarige leeftijd (2) met Getruij Hebbinck.

XIII-AD  Aert van Santen, zoon van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 1 februari 1702 te Buren (Kercke van Buren).

XIII-AE  Elisabeth van Santen ook genaamd Lijsbeth van Santen, dochter van Adrianus Maassen van Santen (XII-X) en Grietje Teunis van Eck, is gedoopt op zondag 26 december 1706 te Buren.

XIII-AF  Lijsbeth van Santen (Elisabeth), dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is gedoopt op zondag 22 februari 1711 te Buren.

XIII-AG  Lijntje van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is gedoopt op woensdag 16 november 1712 te Buren.

XIII-AH  Jannighje van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 2 december 1714 te Buren (Kerk van Buren).

XIII-AI  Maas van Santen, zoon van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 juli 1716 te Buren (Kerk van Buren), is overleden voor 1719. Maas werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

XIII-AJ  Geertruij van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 september 1717 te Buren (Kerk van Buren), is overleden voor 1752. Geertruij werd hoogstens 34 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Ludmilla meldt als doopdatum 17-10-1717.

Geertruij gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 23 januari 1737 te Buren, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 17 februari 1737 aldaar (Kercke van Buren) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem van Santen, zie XIII-G.

XIII-AK  Maas van Santen, zoon van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 mei 1719 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Arien van Santen (zie XII-X)).

XIII-AL  Hendrick van Santen, zoon van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1720 te Buren (Kerk van Buren).

XIII-AM  Andries van Santen, zoon van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1722 te Buren (Kerk van Buren), is overleden op woensdag 17 december 1760 (?) aldaar. Andries werd 38 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

XIII-AN  Clasijna van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 maart 1724 te Buren (Kerk van Buren), is overleden voor 1725. Clasijna werd hoogstens 9 maanden en 27 dagen.

XIII-AO  Clasina van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 oktober 1725 te Buren (Kerk van Buren).

XIII-AP  Evertje van Santen, dochter van Maas Maassen van Santen (Maas) (XII-Y) en Claaske Gompers (Claeske Hompes), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 25 december 1728 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Evertje van Santen (zie XII-W)).

XIII-AQ  Geertruij Morree, dochter van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 21 januari 1700 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)).

XIII-AR  Elisabeth Morée, dochter van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 30 juli 1702 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)).

XIII-AS  Frans Morrée ook genaamd Frans Morree, zoon van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 3 mei 1705 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Alida France Morée).

Frans trouwt (kerk) op zondag 28 juli 1726 te Tricht op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Maijke Casteleijn. Maijke is gedoopt rond 1705 (?), is overleden op maandag 13 december 1773 (?) te Tricht. Maijke werd ongeveer 68 jaar.

XIII-AT  Cornelia Morrée, dochter van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 27 februari 1707 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)).

XIII-AU  Cornelis Morrée, zoon van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)).

XIII-AV  Jannigje Morrée, dochter van Ernestus France Moree (XII-AB) en Dirckje van Rijnberck, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 1 december 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anneken Wouters van Vrouwerf (zie XII-AC)).

XIII-AW  Elisabeth van Rijnberck ook genaamd Elisabeth Huijberts van Rijnberck, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op donderdag 28 november 1697 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Anna Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AE)).

Elisabeth gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 23 januari 1724 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 19 maart 1724 aldaar op 26-jarige leeftijd met Ot Willems van ?. Ot is gedoopt te Buurmalsen.

XIII-AX  Cornelis van Rijnberk ook genaamd Kornelis Huibertszen van Rijnberk, Cornelis Huibertszen van Rijnberk, Knelis Huijbertzen van Reimberk en Cornelis van Rhijnberck, zoon van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, schout, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 26 maart 1702 te Tricht (Kerke van Trigt) -"also de vader na het leger was, so heeft de grootvader, Cornelis Rijnberk, in vaders plaats gestaan". (doopgetuige was Dirckje van Rijnberck (zie XII-AB)).

Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op donderdag 7 april 1729 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn wettelijk ondertrout Korn. Huibertszen van Rijnberk j.m. van Tricht wonende alhier en Lijsbeth Gerritszen van Broekhuisen, j.d. van Beusichem laatst gewoont hebbende te Buren, trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1729 (?) te Tricht - Na getuigenisse van Buren van de laatste drie huwelijksche uitroepingen zijn Korn. Huibertszen van Rijnberk met Lijsbeth Gerrits van Broekhuijsen in de huwelijken staat bevestigt. op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen ook genaamd Lijsbeth Gerritse Klok. Lijsbeth is gedoopt op dinsdag 29 januari 1709 (?) te Beusichem.

Van Cornelis en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Annichje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 19 mei 1730 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AD.

2  Gerrit van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 april 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AE.

3  Aartje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 juli 1733 te Zoelmond - Beusichem (Kerk van Beusichem) of is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 juli 1733 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AG.

4  Dirkje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 april 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AI.

5  Hendrikje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 31 maart 1737 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AJ.

6  Gerrichje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 maart 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AK.

7  Hendrikje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 september 1743 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AL.

8  Geertje van Rijnberk is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 1 januari 1747 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-AM.

Van Cornelis zijn drie kinderen bekend:

9  Theodora Jacoba van Rhijnberck, zie XIV-AC.

10  Cornelia Antonia van Rhijnberck is gedoopt in 1733 (?) te Zoelmond, zie XIV-AF.

11  Megtelina Johanna van Rhijnberck is gedoopt in 1734 (?) te Zoelmond, zie XIV-AH.

XIII-AY  Aartje van Rijnberck, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 21 maart 1704 te Tricht (Kerke van Trigt) - deel van een tweeling. (doopgetuige was Claesje Jansz).

XIII-AZ  Geertje van Rijnberck, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 21 maart 1704 te Tricht (Kerke van Trigt) - deel van een tweeling. (doopgetuige was Aafje Aeldert Maessen).

XIII-BA  Dirkje van Rijnberck ook genaamd Dirkje Huibertszen van Rijnberk, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, wonende te Beusichem, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 26 september 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Wouter van Vrouwerf).

Dirkje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 17 oktober 1739 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Eymer Eymerszen Kruif j.m. van Zoelen (dit is doorgehaald) Lexmont, laatst hgewoont hebbende te Zoelmont en Dirkje Huibertstszen van Rijnberk j.d. van Tricht beide wonende alhier, trouwt (kerk) op zondag 1 november 1739 aldaar - Zijn zij getrouwt. op 33-jarige leeftijd met Eymer Eymerszen Kruif. Eymer is gedoopt te Lexmond.

XIII-BB  Huibertje van Rijnberck, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 20 januari 1709 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AB)), is overleden voor zondag 15 november 1711. Huibertje werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

XIII-BC  Huijbertje van Rijnberk, dochter van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 15 november 1711 te Tricht (Kerke van Trigt).

XIII-BD  Wouter Huibertszen Rijnberck ook genaamd Wouter Rijnberck, zoon van Huijbert van Rijnberck (XII-AC) en Anneken Wouters van Vrouwerf, wonende te Beusichem, is gedoopt op donderdag 10 mei 1714 te Tricht - getuige doop: Dirkje Wouterse van Vrouwerf.

Wouter gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 18 augustus 1742 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Wouter Huibertszen van Rijnberk, J.M. van Tricht en Elisabeth Geurtszen Quint, J.D. Rijswijk, beide wonende alhier, trouwt (kerk) op zaterdag 1 september 1742 aldaar - Zijn zij getrouwdt. op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Geurtszen Quint. Elisabeth, wonende te Beusichem, is gedoopt te Rijswijk.

XIII-BE  Wouter van Hattem, zoon van Jan Aarts van Hattum (XII-AE) en Anneken Rijnberck (Anna), watermolenaar, is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 20 februari 1701 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Beerentje Aartse van Hattem), is overleden na zaterdag 22 september 1759. Wouter werd minstens 58 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Wouter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 maart 1736 te Tricht, trouwt (kerk) op woensdag 28 maart 1736 aldaar op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Maijke Arijsdr van Vrouwerf, dochter van Arien Wouterse van Vrouwerf en Belike Jacobs van Oudeveer. Maijke is gedoopt op maandag 12 september 1701 te Buurmalsen, is overleden na woensdag 20 maart 1748. Maijke werd minstens 46 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Wouter en Maijke zijn vier kinderen bekend:

1  Anneke van Hattem is gedoopt op donderdag 13 maart 1738 te Tricht, zie XIV-AN.

2  Ariaantje van Hattem is gedoopt op zondag 27 maart 1740 (?) te Tricht, zie XIV-AO.

3  Arij van Hattem is gedoopt op dinsdag 29 mei 1742 te Tricht, zie XIV-AP.

4  Cornelis van Hattem is gedoopt op zondag 20 maart 1746 te Tricht, zie XIV-AQ.

XIII-BF  Aart van Hattum, zoon van Jan Aarts van Hattum (XII-AE) en Anneken Rijnberck (Anna), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 6 juni 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Beerente Aartse van Hattum).

XIII-BG  Elisabeth van Hattum, dochter van Jan Aarts van Hattum (XII-AE) en Anneken Rijnberck (Anna), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 6 juni 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Dirkje Cornelisse van Rijnberk (zie XII-AB)), is overleden op zaterdag 1 maart 1732 (?) aldaar. Elisabeth werd 25 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Elisabeth trouwt (kerk) op zondag 18 maart 1725 (?) te Tricht op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Steven Kievit, zoon van Claas Kievidt en Beerntje Aartse van Hattum. Steven is gedoopt op vrijdag 6 april 1703 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Grietje Stevens).

Steven was eerder gehuwd (1) met Grietje van Meurs.<25>

XIII-BH  Cornelis van Hattem, zoon van Jan Aarts van Hattum (XII-AE) en Anneken Rijnberck (Anna), is gedoopt op dinsdag 13 november 1714 te Tricht.

XIII-BI  Marijke van der Pol, dochter van Gijsbert van der Pol (XII-AF) en Anna Peters van Santen (Anneken), is gedoopt op donderdag 17 januari 1692 (?) te Tricht - getuige doop: Teuntje Peters.

XIII-BJ  Ariaantje van der Pol, dochter van Gijsbert van der Pol (XII-AF) en Anna Peters van Santen (Anneken), is gedoopt op vrijdag 30 september 1701 te Tricht - getuige doop: Maricken Francks.

XIII-BK  Gijsbert van der Pol, zoon van Gijsbert van der Pol (XII-AF) en Anna Peters van Santen (Anneken), is gedoopt op zondag 25 mei 1704 te Tricht.

XIII-BL  Hendrik van Amerongen, zoon van Jacob Hendrikse van Amerongen (XII-AN) en Teuntje de Hotte, is geboren te Nederlangbroek, is gedoopt op vrijdag 19 mei 1730 aldaar.

XIII-BM  Ernst Jacobse van Amerongen ook genaamd Erris Jacobse van Amerongen, zoon van Jacob Hendrikse van Amerongen (XII-AN) en Teuntje de Hotte, is gedoopt op zondag 16 december 1731 te Leersum.

XIII-BN  Lowies de Hotte ook genaamd Lowies de Hautte, zoon van Erris (Ernst) de Hotte (XII-AP) en Aeltjen Jansen, is gedoopt op maandag 26 december 1729 te Ochten.

XIII-BO  Marike van Zanten, dochter van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 15 januari 1718 te Buurmalsen.

XIII-BP  Claas van Santen, zoon van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is gedoopt in 1718 (?) te Buurmalsen, is overleden op vrijdag 21 januari 1724 (?) aldaar. Claas werd 6 jaar.

XIII-BQ  Peter van Zanten ook genaamd Pieter van Zanten, Peeter van Zanten en Peter van Zante, zoon van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, wonende te Herwijnen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 december 1721 te Buurmalsen, is overleden op woensdag 15 mei 1805 te Herwijnen. Peter werd 83 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Peter gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 november 1743 te Haaften op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jenneke Cornelissen Verploegh ook genaamd Jenneke Verploeg en Jenneke Verploegh, dochter van Cornelis Hendriks Verploegh en Geertje Gerrits van Cuijlenborgh. Jenneke is gedoopt op zondag 28 januari 1720 te Herwijnen, is overleden voor februari 1766. Jenneke werd hoogstens 46 jaar en 4 dagen.

- Ondertrouw 8 november 1743, huwlijk op hun tijd alhier, bruidegom Peter van Zanten j.m. van Buuren Malsen, bruid Jenneke Verploeg, j.d. van Herwijnen.

Van Peter en Jenneke zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis van Santen is geboren voor zondag 17 januari 1745 te Hellouw, is gedoopt op zondag 17 januari 1745 te Haaften (doopgetuige was Artje Verploeg), zie XIV-AR.

2  Jantje van Zanten is geboren voor zondag 19 maart 1747 te Hellouw, is gedoopt op zondag 19 maart 1747 te Haaften (doopgetuige was Jantje van Zanten (zie XIII-BR)), zie XIV-AS.

3  Andries van Zanten is geboren voor zondag 8 maart 1750 te Hellouw, is gedoopt op zondag 8 maart 1750 te Haaften (doopgetuige was Maaijke Verploeg), zie XIV-AV.

4  Geertje van Zanten is gedoopt op zondag 15 april 1753 te Herwijnen (doopgetuige was Maaijke Verploeg), zie XIV-AW.

5  Hendrik van Zanten is gedoopt op zondag 18 januari 1756 te Herwijnen (doopgetuige was Maijke Verploegh), zie XIV-AX.

6  Maijke van Zanten (Maatje; Maaijken; Marijke) is gedoopt op zondag 24 december 1758 te Herwijnen (doopgetuige was Maijke Verploegh), zie XIV-AY.

7  Neeltje van Santen (Cornelia van Zanten) is gedoopt op zondag 24 januari 1762 te Herwijnen (doopgetuige was Maijke Verploegh), zie XIV-AZ.

Peter trouwt (kerk) op maandag 24 februari 1766 te Herwijnen op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Judik Verkouw ook genaamd Jubik Verkozin, Judith Verkouw, Judith Verkoren en Judik Verwkouw. Judik is gedoopt rond 1740 (?) te Rumpt.

- 17-11-1776 doopgetuige van Herber Verkouw, zoon van Corsten Verkouw en Dirkje Keppel. Bron; Doopboek NH gem Rumpt.

- Toestemming werd verkregen op 08-02-1766 te Rumpt- Bron, Boek van Van Haaften, Archief Arnhem
Peter van Zanten won. alhir wed. van Jenneke Verploegh x Judith Verkouw geboren en qonende te Rumpt. Ondertrouw op 08-02-1766 te Rumpt en getrouwd 24-02-1788 alhier, attest gegegven naar Rumpt.

Van Peter en Judik zijn twee kinderen bekend:

8  Hermijntje van Zanten is gedoopt op zondag 10 mei 1767 te Herwijnen (doopgetuige was Anneke Verkouw), zie XIV-AT.

9  Gozen van Zanten is gedoopt op zondag 10 september 1769 te Herwijnen (doopgetuige was Jannetje van Santen), zie XIV-AU.

XIII-BR  Jantje van Zanten, dochter van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is gedoopt rond 1725 (?).

- 1747 mrt 19; verblijvend in Haaften.

XIII-BS  Goosen van Santen ook genaamd Gozen van Zanten, zoon van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is gedoopt in 1733 (?) te Eck en Wiel, is overleden op dinsdag 22 oktober 1805 (?) te Tricht, is begraven na dinsdag 22 oktober 1805 aldaar (Kerke van Trigt). Goosen werd 72 jaar.

Goosen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 21 februari 1767 te Buurmalsen, trouwt (kerk) op zondag 8 maart 1767 te Tricht op 34-jarige leeftijd met de 34-jarige Neeltje Sterk. Neeltje is gedoopt in 1733 te Eck en Wiel, is overleden op zaterdag 28 augustus 1784 (?) te Buurmalsen. Neeltje werd 51 jaar.

- Geboren rond 1733 te Tricht of Leerdam

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Stoffel van Dien.<26,27>

Van Goosen en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. van Zanten, zie XIV-BA.

2  Jantje van Santen is gedoopt op zondag 1 november 1767 te Tricht, zie XIV-BB.

3  Dirkje van Santen is gedoopt op zaterdag 14 januari 1769 te Tricht, zie XIV-BC.

4  Willem van Zanten is gedoopt in 1771 (?) te Tricht, zie XIV-BD.

5  Andries van Santen is gedoopt op zondag 1 januari 1775 (?) te Tricht, zie XIV-BE.

6  Jacob van Santen is gedoopt op zondag 2 juni 1776 te Tricht, zie XIV-BF.

XIII-BT  Arie van Zanten ook genaamd Arie van Zante, zoon van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is gedoopt rond 1734 (?) te Eck.

Arie trouwt (kerk) op zaterdag 22 maart 1760 te Herwijnen op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Maria van Breemen ook genaamd Maria van Bremen. Maria is gedoopt rond 1738 (?) te Asperen.

Arie van Zanten geb te Eck x Maria van Breemen geb te Asperen en beide wonen alhier. Getrouwd 29-02 - 22-03-1760. Att na Asperen.

Van Arie en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit van Zanten is gedoopt op zondag 29 januari 1764 te Herwijnen (doopgetuige was Anna van Bremen), zie XIV-BG.

2  Neeltje Arieze van Zanten (Neelke) is gedoopt op donderdag 9 januari 1766 (?) te Herwijnen (doopgetuige was Arie van Zanten (zie XIII-BT)), zie XIV-BH.

XIII-BU  Neeltien van Santen (Neeltje) ook genaamd Cornelia van Santen, Neeltje van Santen, Neeltien van Xanten en Neeltje van Zanten, dochter van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, wonende te Buurmalsen, is gedoopt in 1737 (?) te Geldermalsen.

Neeltien trouwt (kerk) op zaterdag 10 januari 1761 te Buurmalsen op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jacob Otto Verweij ook genaamd Jacob Verweij, zoon van Otto Pieters Verweij en Grietje Ariënsdr. Verkerk. Jacob is gedoopt op zondag 26 september 1734 te Buurmalsen, is overleden op zaterdag 15 juni 1776 (?) te Tricht. Jacob werd 41 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Jacob en Neeltien zijn zes kinderen bekend:

1  Jantien Verweij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 14 maart 1761 te Buurmalsen, zie XIV-BI.

2  Otto Verweij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 januari 1763 te Buurmalsen, zie XIV-BJ.

3  Jannetien Verweij (Jantje) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 8 november 1767 te Buurmalsen, zie XIV-BK.

4  Metjhe Verweij (Metje Verweij) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 10 november 1770 te Buurmalsen - Get.: Neeltje van Ek, zie XIV-BL.

5  Andries Verweij (Hendrikus) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 oktober 1773 te Buurmalsen (doopgetuige was Lijntie Verweij), zie XIV-BM.

6  Grietje Verweij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 te Buurmalsen - get. Jenneke van Hemert., zie XIV-BN.

Neeltien gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 30 oktober 1779 te Tricht (Kerke van Trigt) - 1770 oct 30: zijn te Buurmalsen in wettigen ondertrouw opgenomen, Huibert van Zanten, wedywnaar van Catharijna Versteeg, geboren te Rumpt en woonagtig te Buurmalsen; En Neeltje van Zanten, weduwe van Jakob Otto Verweij, geboren te Geldermalsen en woonagtig te Buurmalsen; aan dewelke na onverhinderde proclamatien, attestatatie gegeven om te Buurmalsen te trouwen. of gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 oktober 1779 te Buurmalsen, trouwt (kerk) op zondag 21 november 1779 aldaar op 42-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Huijbert van Zanten ook genaamd Huibert van Zanten en Hubertus van Santen, zoon van Tak Rumpt. Huijbert is geboren te Rumpt, is gedoopt in 1730 (?).

Huijbert was eerder gehuwd (1) met Katharina Versteeg (Catharina).<28,29>

Van Huijbert en Neeltien is een kind bekend:

7  Lambert van Zanten is gedoopt op zondag 2 december 1781 te Buurmalsen, zie XIV-BO.

XIII-BV  Maijke van Santen ook genaamd Maijken van Xanten, dochter van Andries Petersz van Santen (XII-AR) en Jantje Ariëns Huijgen, is gedoopt in 1737 (?) te Eck.

. 1759 wonende te Buurmalsen.

Maijke gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 10 februari 1759 te Tricht (Kerke van Trigt) of gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 10 februari 1759 te Buurmalsen, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 25 februari 1759 aldaar op 22-jarige leeftijd met Jacob de Graaf.

Wonende te Trigt

Jacob was eerder gehuwd (1) met Ariantien van Stormendijk.<30>

XIII-BW  Jan van Santen, zoon van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt te Geldermalsen.

XIII-BX  Willem van Santen, zoon van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt te Geldermalsen.

XIII-BY  Peter van Santen, zoon van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt in 1711 (?) te Geldermalsen, is overleden voor zaterdag 10 november 1759. Peter werd hoogstens 48 jaar.

- mogelijk gedoopt te Geldermalsen of Varik

Noot: Mogelijk is Peter in Varik geboren/gedoopt.
- 1736 juli 15, woonachtig te Geldermalsen.

Peter gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 29 juni 1736 te Geldermalsen, trouwt (kerk) op zondag 15 juli 1736 te Varik - Den 15 Julius 1736 sijn alhier in den huwelijken staat bevestigt Peter van Santen, met Metje van Beusecom, beijde woonagtig te Geldermalsen na vertoon de attestatie (dat sij wettelijk in ondertrou waren opgenomen en drie onverhinderde huwelijks proclamatien gehad hadden) van Do. Jorissen, V.D.M. in Geldermalsen. op 25-jarige leeftijd met Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem) ook genaamd Metje van Beusekom.

- 1736-07-15, woonachtig te Geldermalsen.

Metje was later gehuwd (2) met Berend de Bie.<31,32>

Van Peter en Metje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan van Santen is geboren op zondag 22 juli 1736 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 22 juli 1736 aldaar, zie XIV-BP.

2  Johanna van Santen is geboren op zondag 11 augustus 1737 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 aldaar, zie XIV-BQ.

3  Baartje van Santen is geboren op dinsdag 19 januari 1740 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 24 januari 1740 aldaar, zie XIV-BR.

4  Lambertus van Santen is geboren op zaterdag 21 oktober 1741 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 22 oktober 1741 aldaar, zie XIV-BS.

5  Brina van Santen is geboren op donderdag 21 maart 1743 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 24 maart 1743 aldaar, zie XIV-BT.

6  Jan van Santen (Jan Pieterse van Zanten) is gedoopt op zondag 10 april 1746 te Geldermalsen, zie XIV-BU.

7  Brienen van Santen (Brien - Breenen) is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1748 te Geldermalsen, zie XIV-BV.

8  Willem van Santen is gedoopt op zondag 23 juli 1752 te Geldermalsen, zie XIV-BW.

9  Dirk van Santen is gedoopt op zaterdag 29 juni 1754 te Geldermalsen, zie XIV-BX.

XIII-BZ  Meerte? van Santen, dochter van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt te Geldermalsen.

XIII-CA  Goosen van Santen, zoon van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt te Geldermalsen, is overleden voor 1762.

XIII-CB  Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje) ook genaamd Gijsbertje van Santen, dochter van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt rond 1700 (?) te Geldermalsen, is overleden in 1789 (?). Gijsbertje werd ongeveer 89 jaar.

-1721 juni 25: lidmaat Geldermalsen en vertrokken naar Erichem

Gijsbertje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 2 april 1723 te Geldermalsen, trouwt (kerk) op zondag 18 april 1723 aldaar op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Henricus Verweij ook genaamd Hendrik, zoon van Geraert Dercksen Verweij en Jannigje Jans van Stuijvenberg. Henricus, wonende te Erichem, is Gereformeerd gedoopt op zondag 13 oktober 1686 aldaar, is overleden te Asch, is begraven op zaterdag 25 januari 1755 aldaar - uit de kerkrekeningen.. Henricus werd 68 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Komt vanuit Erichem in 1723 te Asch aan.

- Hendrikus, wonende te Erkum.

Van Henricus en Gijsbertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-BY.

2  Hendrikje Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-BZ.

3  Jan Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-CA.

4  Theunis Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-CB.

5  Willem Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-CC.

6  Derk Verweij is gedoopt te Asch, zie XIV-CD.

7  Gerrit Verweij (Gerard?) is gedoopt in 1727 (?) te Asch, zie XIV-CE.

XIII-CC  Geertje van Santen, dochter van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is gedoopt in 1712 (?) te Geldermalsen.

- doop Meteren Geldermalsen

Geertje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1733 te Geldermalsen, trouwt (kerk) op donderdag 14 mei 1733 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik van Empel, zoon van Jan Hendriksen van Empel en Marijke Aarnouts van der Linden (Marike Linden). Hendrik is gedoopt in 1706 (?) te Meteren.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Nieske van Ek.<33>

- Hendrik woonagtig tot Meeteren.

Van Hendrik en Geertje is een kind bekend:

1  Cornelis van Empel is gedoopt in 1732 (?) te Meteren, zie XIV-CF.

XIII-CD  Maike van Santen (Marrigje) ook genaamd Merke van Santen en Marrigje van Santen, dochter van Jan Petersz van Santen (XII-AW) en Lijsken Willems van Kessel, is geboren te Geldermalsen.

- 1719 staat vermeld in het lidmatenregister van Geldermalsen vermeld als Marike Jans van Santen.

Maike gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 december 1752 te Geldermalsen - Ondertrouw 30 dec. 1752, huwelijk 21 jan. 1753, bruidegom Hendrikus van Malssen, geboortig van Tright, thans wonende te Bueren, weduwnaae van Margaritha de Horn, bruid Maike van Santen, j.d. van Geldermalsen., trouwt (kerk) op zondag 21 januari 1753 aldaar met de 42-jarige Hendrikus van Malzen (Hendrick) ook genaamd Hendrikus van Malssen. Hendrikus is gedoopt op zondag 2 februari 1710 (?) te Meteren.

- 1754 voor 10 jaar verbannen uit Geldermalsen omdat hij dronken en agressief was geweest, had gevloekt en vernielingen aangericht. bron RA.

Hendrikus was eerder gehuwd (1) met Margaritha de Horn.<34>

Van Hendrikus en Maike is een kind bekend:

1  Jennigje van Malsen is gedoopt op zondag 26 juni 1757 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Lijsbeth van Malsen), zie XIV-CG.

XIII-CE  Goosen Huijbertsen van Santen, zoon van Huibert Petersz van Santen (XII-AX).

- 1734 april 20 aangenomen als Lidmaat (Geldermalsen)
-1743 maart 23, woonachtig te Geldermalsen.

Goosen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 maart 1743 te Geldermalsen, trouwt (kerk) op dinsdag 14 mei 1743 aldaar met de 20-jarige Maria Jansen van Santen. Maria is gedoopt in 1723 (?) te Geldermalsen.

-1743 maart 23, woonachtig te Geldermalsen.
- noot: is zij de dochter van Jan Peters van Santen? gedoopt als Marike of Meerte? en eerder gehuwd geweest?

- 16-03-1743: Gosen Huybertsen van Santen en Marie Jansen van Santen, broederskinderen. Huwelijksdispensatien in Gelderland 1596 - 1791 (GA. boek blz.148)

XIII-CF  Roeloff van Santen, zoon van Huijbert Roelofse van Santen (XII-AY) en Geertje Anthonisse Goes (Gertje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 8 mei 1701 te Tricht (Kerke van Trigt) -Hier gedoopt "also tot Deijl niet en wierde gepredikt"... (doopgetuige was Gerrigje Huijberts Schenck (zie XI-U)), is overleden voor 1703. Roeloff werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

XIII-CG  Roeloff van Santen, zoon van Huijbert Roelofse van Santen (XII-AY) en Geertje Anthonisse Goes (Gertje), is gedoopt op zaterdag 24 maart 1703 te Tricht (doopgetuige was Huijbertje Roelofse van Santen (zie XII-AZ)), is overleden op donderdag 7 juli 1774 (?) te Rotterdam. Roeloff werd 71 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

1746-22 Roel van Santen j.m. en Cornelia Hoeuff, huisvrouw van Corn. Anthonij van Beusichem Huwelijkse ontrouw. Beide voortvluchtig. (Bron: 0138 Graafschap Buren. Crimunele procesdossiers 1637-1810).

Roeloff trouwt (kerk) op dinsdag 9 mei 1730 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria van Hees. Anna is gedoopt in 1705 (?) te Wezel - Duitsland, is overleden op maandag 23 juni 1783 (?) te Rotterdam. Anna werd 78 jaar.

Van Roeloff en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Roelofje van Zanten is gedoopt in 1730 (?) te Echteld, zie XIV-CH.

2  Geertruij van Zanten is gedoopt op donderdag 1 maart 1731 (?) te Rotterdam, zie XIV-CI.

3  Anna van Sante is gedoopt op zondag 29 maart 1733 (?) te Rotterdam, zie XIV-CJ.

4  Gerardus van Santen is gedoopt op zondag 6 november 1735 (?) te Rotterdam, zie XIV-CK.

5  Huijbert van Santen is gedoopt op donderdag 20 maart 1738 (?) te Rotterdam, zie XIV-CL.

6  Cornelia van Zanten is gedoopt op donderdag 17 november 1740 (?) te Rotterdam, zie XIV-CM.

7  Maria van Santen is gedoopt op zondag 26 mei 1743 (?) te Rotterdam, zie XIV-CN.

8  Gerardus van Santen is gedoopt op dinsdag 21 september 1745 (?) te Rotterdam, zie XIV-CO.

XIII-CH  Anthonis Goes van Santen, zoon van Huijbert Roelofse van Santen (XII-AY) en Geertje Anthonisse Goes (Gertje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 28 februari 1706 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Johanna Anthonisse Goes).

XIII-CI  Angenietje van Santen, dochter van Huijbert Roelofse van Santen (XII-AY) en Geertje Anthonisse Goes (Gertje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op vrijdag 23 december 1707 te Tricht (Kerke van Trigt) (doopgetuige was Johanna Anthonisse Goes).

XIII-CJ  Huijbertje van Santen, dochter van Huijbert Roelofse van Santen (XII-AY) en Geertje Anthonisse Goes (Gertje), is Nederduitsch Hervormd gedoopt op zondag 23 maart 1710 te Tricht (Kerke van Trigt) -De vader was overleden, (doopgetuigen waren Lambert Roeloefse van Santen (zie XII-BB) en Huibertje Roelofse van Santen (zie XII-AZ)).

- den vader overl. okt 1709.

Huijbertje trouwt (kerk) op zaterdag 6 november 1728 te Rumpt op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Philip van Os (Flip). Philip is gedoopt rond 1700 te Rumpt.

Van Philip en Huijbertje zijn negen kinderen bekend:

1  Gert van Os is gedoopt op zondag 1 januari 1730 te Rumpt (doopgetuige was Anna Ceese), zie XIV-CP.

2  Grietje van Os is gedoopt op zondag 7 september 1732 te Rumpt, zie XIV-CQ.

3  Anna Margriet van Os is gedoopt op zondag 20 maart 1735 te Rumpt, zie XIV-CR.

4  Huibert van Os is gedoopt op zondag 3 maart 1737 te Rumpt, zie XIV-CS.

5  Geertje van Os is gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Rumpt, zie XIV-CT.

6  Geertjen van Os is gedoopt op dinsdag 29 augustus 1741 te Rumpt, zie XIV-CU.

7  Oth Philip van Os is gedoopt op zondag 15 november 1744 te Rumpt, zie XIV-CV.

8  Maijken van Os is gedoopt op zaterdag 6 maart 1745 te Rumpt, zie XIV-CW.

9  Oth van Os is gedoopt op zondag 9 februari 1749 te Rumpt, zie XIV-CX.

XIII-CK  Roelof van Santen, zoon van Lambert van Santen (XII-BB) en Trijntje Jansse Spaen (Katrijn), is Ned. Herv. gedoopt op donderdag 12 augustus 1717 te Tricht - getuige doop: Elisabeth Roelofse van Santen.

XIII-CL  Geertrui van Zanten (Geerke), dochter van Lambert van Santen (XII-BB) en Trijntje Jansse Spaen (Katrijn), is gedoopt op zondag 30 maart 1727 te Rumpt (doopgetuige was Barbara van Gelove), is overleden na september 1770 (?). Geertrui werd minstens 43 jaar en 6 maanden.

Geertrui gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 2 oktober 1750 te Asperen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk van Ochten ook genaamd Dirk van Ogten, zoon van Johannes van Ochten en Adriaantje Leenderts Jonkers. Dirk is gedoopt op zondag 1 december 1726 te Deil, is overleden na 1770. Dirk werd minstens 44 jaar en 30 dagen.

Van Dirk en Geertrui zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N. van Ochten, zie XIV-CY.

2  Adriana van Ochten is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 te Asperen, zie XIV-CZ.

3  Lammert van Ochten is gedoopt op zondag 11 november 1753 (?) te Asperen, zie XIV-DA.

4  Catharina van Ochten (Trijntje) is gedoopt op zondag 9 november 1755 (?) te Asperen, zie XIV-DB.

5  Elisabeth van Ochten is gedoopt op zondag 24 mei 1767 (?) te Asperen, zie XIV-DC.

XIII-CM  Metje Kasteleijn, dochter van Dirk Dirkse Kasteleijn (XII-BD) en Elisabet van Santen, is Ned. Herv. gedoopt op zondag 23 maart 1721 te Tricht - getuige doop: Heiltje de Groot, is overleden voor zondag 31 mei 1722. Metje werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

XIII-CN  Metje Kasteleijn, dochter van Dirk Dirkse Kasteleijn (XII-BD) en Elisabet van Santen, is gedoopt op zondag 31 mei 1722 te Tricht - peet: Maaijke Dirkse Kasteleijn en getuige: Maaijke Huibertse Schenk.

XIII-CO  Hendrik Erriszen van Zanten, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 11 maart 1725 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

- Hendrik Eriszen, zoon van Teunis Dirkszen van Santen en Willempje Willemsz Koerius

XIII-CP  Wilhelmus van Santen (Willem) ook genaamd Willem Teunissen van Santen en Willem van Santen, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), wonende te Beusichem, is R.K. gedoopt op maandag 7 april 1727 te Culemborg (St. Barbara parochie) (doopgetuige was Joanna Couries), is overleden op vrijdag 18 januari 1782 (?) te Beusichem. Wilhelmus werd 54 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

- gedoopt 7 Aprilis, Wilhelmus, zoon van Antonii van Santen, en van Wilelminae Couriers echtelieden, getuige: Joanna Couries

Noot: Mogelijk dat dit ook de Willem is die vermeld staat onder het jaar Beusichem 1730 in het dagboek van de rondreizende Jezuiten.

Wilhelmus trouwt (kerk) op zondag 12 juli 1750 te Beusichem - Continuatie Anni 1750 den 2 juli zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, Willem Teunissen van Santen, j.m. soon van Teunis van Santen en Neeltje Dirkse van Lit, j.d. van Dirk van Lit. beijde woonagtig en geboortigh alhier en getrouwt op 23-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Neeltje Dirkse van Lith ook genaamd Neeltje Dirkse van Lit en Neeltje van Lit, dochter van Dirk Ariensz van Lith en Digna Ariensz van Rosmalen. Neeltje, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 8 oktober 1730 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden voor zaterdag 6 december 1755 aldaar. Neeltje werd hoogstens 25 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Wilhelmus en Neeltje is een kind bekend:

1  Aartje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 maart 1752 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DD.

Wilhelmus gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 6 december 1755 te Beusichem (Kerk van Beusichem) -Willem van Santen wed. laast Neeltje van Lit en Johanna Magdalena van Beusekom beide geboren alhier. Hier getrouwt op Sondag na het 3e gebod, trouwt (kerk) op zaterdag 27 december 1755 aldaar op 28-jarige leeftijd (2) met de 17-jarige Johanna Mechtelina van Beusekom ook genaamd Johanna Magdelina van Beusekom, Johanna van Beusecom, Johanna Magtelina van Beusekom, Hanna Mechlina van Beuzekom, Johanna van Beusekom en Hanna Mechelina van Beusekom, dochter van Jakob Hendrik van Beusichem en Maria van Keulen. Johanna is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 19 januari 1738 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op woensdag 2 juli 1817 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 3 juli 1817 aldaar. Johanna werd 79 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Johanna was later gehuwd (2) met Gijsbert Gobelzen van Beusekom.<35,36>

Van Wilhelmus en Johanna zijn tien kinderen bekend:

2  Maria van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 juli 1756 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DE.

3  Jacob Hendrik van Santen is gedoopt op donderdag 18 januari 1759 te Beusichem, zie XIV-DF.

4  Willemijntje van Santen (Mijntje) is geboren op donderdag 18 januari 1759 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 februari 1759 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XIV-DG.

5  Jacob Hendrik van Santen is gedoopt op donderdag 20 mei 1762 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DH.

6  Jacob Hendrik van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 oktober 1763 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DI.

7  Tonia (Antonia) van Santen is gedoopt op zondag 22 maart 1767 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DJ.

8  Albertus van Santen (Aalbert) is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 29 oktober 1769 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DK.

9  Kunera van Santen (Cunera) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 april 1772 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DL.

10  Willem van Santen is gedoopt op zondag 12 februari 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DM.

11  Sara van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 februari 1777 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DN.

XIII-CQ  Andries van Zanten ook genaamd Andries van Santen, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 oktober 1729 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-CR  Teunis van Santen, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 29 maart 1734 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor 1735. Teunis werd hoogstens 9 maanden en 3 dagen.

XIII-CS  Teunis van Zanten ook genaamd Teunis van Santen, Anthonij van Santen en Theunis van Santen, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 29 april 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Teunis gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 6 februari 1762 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - In ondertrouw opgenomen Teunis van Santen j.m. en Maria van Ingen j.d. Beijde van Beusichem en hier getrouwt. op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Mari van Ingen (Maria) ook genaamd Ariaantje Maria van Ingen, Maria van Ingen, Mari Avan Ingen, Marie van Ingen en Maria van Beek, dochter van Jan Willemszen van Ingen (Jan van Ingen) en Aaltje Jansz van Beek. Mari is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 oktober 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Van Teunis en Mari zijn zeven kinderen bekend:

1  Willemijntje van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 30 januari 1763 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DO.

2  Jan van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 7 oktober 1764 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DP.

3  Jan van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 12 januari 1766 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DQ.

4  Aaltje van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1768 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DR.

5  Antoni van Santen (Toon) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 3 maart 1771 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DS.

6  Willem van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 mei 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DT.

7  Maria van Santen is geboren op maandag 1 januari 1781 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 7 januari 1781 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XIV-DU.

XIII-CT  Jakob van Santen ook genaamd Jacob van Santen, Jacob van Zanten, Jakob van Zanten en Jackob van Zanten, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), schipper, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 10 november 1737 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op vrijdag 4 februari 1820 des voormiddags 9 uur aldaar in huis nr. 103, is als overleden aangegeven op vrijdag 4 februari 1820 aldaar (aangever overlijden was Hendricus van Zanten (zie XIV-EB); getuige aangifte overlijden was Aaldert van Wijk). Jakob werd 82 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

- huis 103, Beusichem.

Jakob was gehuwd met Jannetje van Eerden ook genaamd Jaantje van Eerde, Jannetje van Eerde, Jannigje van Eerde, Jantje van Zanten en Jannigje van Eerden, dochter van Willem van Eerden en Steijntje van Hooven. Jannetje is geboren in 1745 (?) te Beusichem, is overleden op dinsdag 3 maart 1818 05.00 uur heden morgen aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 3 maart 1818 aldaar (aangever overlijden was Hendricus van Zanten (zie XIV-EB); getuige aangifte overlijden was Huibert Hom). Jannetje werd 73 jaar.

- huwelijk heeft mogelijk in Sloterdijk plaats gevonden daar Jacob schipper van beroep was.

Van Jakob en Jannetje zijn negen kinderen bekend:

1  Willem van Santen is gedoopt op zondag 25 december 1768 te Sloterdijk, zie XIV-DV.

2  Anthonie van Zanten is gedoopt op zondag 4 november 1770 te Sloterdijk, zie XIV-DW.

3  Barend van Santen is geboren op zondag 10 oktober 1773 te Beusichem, is gedoopt op zondag 17 oktober 1773 aldaar of is R.K. gedoopt op zondag 17 oktober 1773 te Culemborg, zie XIV-DX.

4  Roeland (Roelof) van Zanten is geboren op zondag 22 december 1776 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 24 december 1775 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XIV-DY.

5  Jacob van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 25 oktober 1778 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-DZ.

6  Willemina van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 22 april 1781 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EA.

7  Hendricus (Hendrik) van Santen is gedoopt op dinsdag 1 juni 1784 (?) te Beusichem - of doop 11-06-1785, zie XIV-EB.

8  Gerdina Gesina van Santen is gedoopt op zondag 16 oktober 1785 te Beusichem, zie XIV-EC.

9  Johannes van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 16 mei 1790 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-ED.

XIII-CU  Roelant van Santen, zoon van Anthonis van Zanten (XII-BR) en Willemina Koerius (Willempje Koerius), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 19 juli 1744 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-CV  Neeltje van Zanten (Neel) ook genaamd Neeltje van Santen, dochter van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 29 maart 1722 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Neeltje trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 2 december 1752 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen Teunis van Maaswinkel weduwenaar van Arriaantje Kraaijpoel en Neeltje van Santen beijde woonagtigh te Beusichem en hier getrouwt. op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Teunis van Muiswinkel ook genaamd Teunis Gijsbertzen van Muijswinkel, Teunis van Muijswinkel en Teunis van Maaswinkel, zoon van Gijsbert Teuniszen van Muiswinkel en Johanna Willemsz van den Berg. Teunis is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 november 1717 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Teunis was eerder gehuwd (1) met Ariaantje Krapoen Perstef?.<37,38>

Van Teunis en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Harmeijntje (Spurius) van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 13 november 1749 te Beusichem (Kerk van Beusichem) (doopgetuige was Neel van Santen), zie XIV-EE.

2  Kornelis (spurius) van Muiswinkel is gedoopt op maandag 23 november 1750 te Beusichem, zie XIV-EF.

3  Steventje van Muiswinkel (Leentje) is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 april 1752 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Het kint Steventje spurius, de M. Neel van Santen. Het welke sij selve ' subacri regrellensione tertea vree - jam soortationis heeft ten doop gehouden., zie XIV-EG.

4  Gijsbert van Maaswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 20 december 1753 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EH.

5  Knelis van Muijswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 10 augustus 1755 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EI.

6  Johannes van Maaswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 13 maart 1757 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EJ.

7  Zijna van Muijswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1758 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EK.

8  Hendrik van Muijswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 juni 1760 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EL.

XIII-CW  Hendrik Erriszen van Zanten, zoon van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 11 november 1725 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-CX  Kornelis van Santen ook genaamd Knilis (Krelis) van Santen, Cornelis van Santen, Knelis van Santen en Cornelis van Zanten, zoon van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 1 oktober 1728 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Kornelis gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 5 november 1760 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Volgens verzoek van Ravenswaaij zijn hier gegaan de 3 geboden van Cornelis van Santen en Arriaantje Verkuijl te Ravenswaaij getrouwt, trouwt (kerk) op zondag 23 november 1760 te Ravenswaaij op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Ariaantje Verkuijl (Jaantje) ook genaamd Jaantje Verkuil, Ariaantje Verkuil, Adriaanje Verkuijl, Arriaantje Verkuijl, Adriana Verkuil en Jaantje van Kuil, dochter van Ariën Roelofse Verkuijll en Marie Joosten van Essevelt. Ariaantje is gedoopt op vrijdag 16 oktober 1739 te Ravenswaaij (doopgetuige was Krijntje Peters), is overleden op dinsdag 13 februari 1816 16.00 uur des namiddags te Beusichem (ten huize van haar dochter, Maria van Zanten weduwe Neph)., is als overleden aangegeven op woensdag 14 februari 1816 aldaar (aangever overlijden was Hendricus (Hendrik) van Santen (zie XIV-EB); getuige aangifte overlijden was Johannes Prijs). Ariaantje werd 76 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Kornelis en Ariaantje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 1 maart 1761 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EM.

2  Arie van Santen is gedoopt op zondag 10 april 1763 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EN.

3  Maria van Santen is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 januari 1766 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EO.

4  Arie van Zanten is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 6 maart 1768 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EP.

5  Gijsbert van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 28 oktober 1770 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EQ.

6  Joost van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 23 mei 1773 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-ER.

7  Ariaantje van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op dinsdag 3 oktober 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-ES.

8  Johannes van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 8 februari 1778 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-ET.

9  Dirkje van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 8 oktober 1780 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EU.

10  Johannes van Santen is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 3 april 1785 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-EV.

XIII-CY  Steventje van Zanten, dochter van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 maart 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Van Steventje is een kind bekend:

1  Steven (Spurina) van Zanten is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 16 mei 1773 te Beusichem (Kerk van Beusichem) zijnde volgens haar bekentenis de vader van dit kind Wijnand Peek, zie XIV-EW.

XIII-CZ  Willempje van Zanten, dochter van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 maart 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-DA  Willempje van Zanten, dochter van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 20 maart 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-DB  Johannes van Zanten, zoon van Kornelis Hendrikszen van Zanten (Kornelis) (XII-BS) en Josijna Kornelisdr Hogerwerf (Josijntje; Jesijntje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 januari 1738 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-DC  Lodewijk van Santen, zoon van Pelgrom van Zanten (Pel) (XII-BT) en Louisa Meijer, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 11 februari 1735 te Culemborg.

Lodewijk gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 13 juni 1758 te Oudewater, trouwt (kerk) op zondag 22 oktober 1758 aldaar op 23-jarige leeftijd met Barbera van der Graaff. Barbera, wonende te Oudewater, is R.K. gedoopt aldaar.

- Lodewijk van Santen j.m. geb. Culemborg, en Barbara van der Graaff, j.d. geb. en won. Oudewater, derwijl de bruyd R.K. is, volgens placaat van 24-01-1755, ondertr. 13-06-1758, tr. 22-10-1758

XIII-DD  Gerdina Josina de Ronde (Gerdina) ook genaamd Gerdijna Josijna de Ronde, dochter van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op maandag 2 april 1821 des morgens 4 uur aldaar (ten huize van haar schoonzoon Johannes Koedam), is als overleden aangegeven op dinsdag 3 april 1821 aldaar (aangever overlijden was Johannes Koedam; getuige aangifte overlijden was Jerphaas Knobbout). Gerdina werd 80 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Gerdina gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 12 april 1760 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - In ondertrouw opgenomen Kornelis Kemp, J.M. van Tricht en Gerardijna Josijna de Ronde, J.D. van Beusichem getrouwt te Koten., trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op maandag 28 april 1760 te Cothen op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Kemp ook genaamd Cornelis Knaap (Kemp? Jr.) en Kornelis Kemp. Cornelis, chirurgus et medicine practicus, is gedoopt in 1733 (?) te Tricht.

Van Cornelis en Gerdina zijn elf kinderen bekend:

1  Catherijne Elisabeth Kemp is gedoopt op zondag 26 juli 1761 (?) te Beusichem, zie XIV-EX.

2  Jantje Cornelia Kemp is gedoopt op zondag 20 maart 1763 (?) te Beusichem, zie XIV-EY.

3  Jantje Cornelia Kemp is gedoopt op zondag 17 juni 1764 (?) te Beusichem, zie XIV-EZ.

4  Kornelis Kemp is gedoopt op zondag 13 juli 1766 (?) te Beusichem, zie XIV-FA.

5  Kornelia Kemp is gedoopt op zondag 9 april 1769 (?) te Beusichem, zie XIV-FB.

6  Hendrick Nicolas Kemp is geboren op vrijdag 3 juli 1772 te Beusichem, is gedoopt op zondag 5 juli 1772 aldaar, zie XIV-FC.

7  Catharina Elisabeth Kemp is gedoopt op woensdag 7 december 1774 (?) te Beusichem, zie XIV-FD.

8  Antoni Kemp is gedoopt op woensdag 29 januari 1777 (?) te Beusichem, zie XIV-FE.

9  Gerhardus Cornelis Kemp is gedoopt in 1779 (?) te Beusichem, zie XIV-FF.

10  Cornelia Johanna Kemp is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 april 1779 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FG.

11  Gardina Josina Kemp is gedoopt op zondag 3 juni 1781 (?) te Beusichem, zie XIV-FH.

XIII-DE  Dirk Adriaan de Ronde, zoon van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 januari 1742 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op woensdag 15 november 1820 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 17 november 1820 aldaar. Dirk werd 78 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 17 mei 1777 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Adriaan de Ronde, J.M. geboren en woonende alhier en Petertje van Schrevendijk, J.D. geboren te Drumt en gewoond hebbende te Herwijnen., trouwt (kerk) op dinsdag 3 juni 1777 aldaar - Welke ook na drie onverhinderde proclamatien zo hier als te Ophemert, hier d. 3 Junij getrouwd zijn. op 35-jarige leeftijd met Petertje van Schrevendijk. Petertje is gedoopt te Drumpt.

XIII-DF  Kornelis de Ronde, zoon van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 3 september 1743 te Beusichem (Kerk van Beusichem) (doopgetuigen waren Hendrika van Klinkenberg en Josijna van Muiswinkel).

XIII-DG  Hendrik Nicolaas de Ronde, zoon van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 maart 1745 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIII-DH  Antoni de Ronde, zoon van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 februari 1747 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Antoni trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 18 april 1767 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - In ondertrouw opgenomen Antoni de Ronde, J.M. van Beusichem en Sara van Beusichem, J.D. van Beusichem alhier getrouwt. op 20-jarige leeftijd met Sara van Beusekom (Zara). Sara is gedoopt te Beusichem.

Van Antoni en Sara zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Cornelia de Ronde is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1767 te Beusichem, zie XIV-FI.

2  Arnoldus de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 november 1769 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FJ.

3  Cornelis de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 maart 1772 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FK.

4  Johanna Mechtelina de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 19 september 1773 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FL.

5  Dirk Adriaan de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 9 april 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FM.

6  Cornelis de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 12 mei 1777 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FN.

7  Johannis de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 11 april 1779 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FO.

8  Sara Antonis de Ronde is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 12 november 1780 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FP.

XIII-DI  Jan de Ronde, zoon van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 maart 1750 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op zaterdag 3 februari 1821 des middags 12 uur aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 5 februari 1821 aldaar (aangever overlijden was Arie Verkerk; getuige aangifte overlijden was Willem van Zanten). Jan werd 70 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jan was gehuwd met Aaltje Verkerk ook genaamd Alida Verkerk, dochter van Gijsbert Verkerk en Adriana van Diejen.

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Adriana Gijsberta de Ronde is geboren op zondag 29 juli 1804 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 8 augustus 1804 (?) aldaar (Kerk van Beusichem) Noot: oogstmaand is moeilijk leesbaar., zie XIV-FQ.

2  Hendrik (Nicolaas) de Ronde is geboren op dinsdag 17 januari 1809 te Beusichem, zie XIV-FR.

XIII-DJ  Kornelia Johanna de Ronde ook genaamd Cornelia Johanna de Ronde, dochter van Cornelis de Ronde (Kornelis) (XII-BV) en Jannetje van Zanten, wonende te Beusichem, is geboren op woensdag 9 februari 1752 aldaar, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 10 februari 1752 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op maandag 24 januari 1825 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 26 januari 1825 aldaar. Kornelia werd 72 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Kornelia gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 9 april 1774 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen Huijbert van Muijswinkel, J.M. en Cornelia Johanna de Ronde, J.D. Beide geboren en woonagtig alhier., trouwt (kerk) op dinsdag 3 mei 1774 aldaar Zijnde na drie onverhinderde huwelijkse voorstellingen d. 3 Mei alhier getrouwd. op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Huibert van Muiswinkel ook genaamd Huibert van Muijswinkel en Huijbert van Muijswinkel, zoon van Jerfaas Huibertszen van Muiswinkel en Elisabeth van Versendaal (Lijsbet). Huibert, landbouwer en schutter, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 februari 1739 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op donderdag 26 januari 1826 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 28 januari 1826 aldaar. Huibert werd 86 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Anno 1802 blz. 9 genoemd als broeder ouderling van de Kerk van Beusichem. (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102a)

Van Huibert en Kornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Jerephaas van Muijswinkel is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 12 februari 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XIV-FS.

2  Jantje van Muiswinkel is gedoopt op zondag 13 oktober 1776 (?) te Beusichem, zie XIV-FT.

3  Cornelis van Muiswinkel is gedoopt in 1776 (?) te Beusichem, zie XIV-FU.

4  Gerardus van Muiswinkel is gedoopt op donderdag 5 april 1781 te Beusichem, zie XIV-FV.

5  Jan van Muiswinkel is gedoopt op zondag 30 november 1783 (?) te Beusichem, zie XIV-FW.

6  Jan van Muiswinkel is gedoopt op zondag 1 juli 1787 te Beusichem, zie XIV-FX.

7  Elisabeth van Muiswinkel is gedoopt op maandag 25 januari 1790 te Beusichem, zie XIV-FY.

8  Dirk Anthonij van Muiswinkel is gedoopt op maandag 20 januari 1794 (?) te Beusichem, zie XIV-FZ.

9  Antonie van Muiswinkel is geboren op vrijdag 28 oktober 1796 (?), is gedoopt in 1796 (?) te Beusichem, zie XIV-GA.


Generatie XIV

(van 1714 tot 1880)

In deze generatie zijn 59 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 275 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1747 en 1847. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Beusichem (103x), Herwijnen (31x), Geldermalsen (23x), Culemborg (23x), Zoelmond (16x), Tricht (11x), Opijnen (11x), Buren (9x), Erichem (8x), Rumpt (7x), Buurmalsen (6x), Vlissingen (6x), Asch (5x), Veenendaal (4x), Deil (2x), Groningen (2x), Geldermalsen - Enspijk (2x), Asperen (2x), Bourtange, Buurmalsen - Tricht, Nieuwpoort, Zoelmond - Beusichem, 's Gravenhage, Tricht - Buurmalsen, Veenendaal - Geldersch - Ede, Veenendaal-Stichts, Waardenburg, Wezel - Duitsland en Hellouw.

XIV-A  Huybert van Heijmersteijn, zoon van Huijbert Janssen van Heijmersteijn (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op zondag 8 april 1714 te Veenendaal.

XIV-B  Johanna van Heijmersteijn, dochter van Huijbert Janssen van Heijmersteijn (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op woensdag 1 juli 1716 te Rhenen.

XIV-C  Wymke van Heijmersteijn, dochter van Huijbert Janssen van Heijmersteijn (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1718 te Rhenen.

XIV-D  Maegje Claesz van Heijmersteijn, dochter van Huijbert Janssen van Heijmersteijn (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op zondag 7 september 1721 te Veenendaal - Geldersch - Ede.

Maegje trouwt (kerk) op zondag 27 april 1760 te Veenendaal op 38-jarige leeftijd met Peter Hendriksz van Hoeven.

Peter was eerder gehuwd (1) met Kornelia van Efteren.<39>

XIV-E  Crijntje de Loos (Krijntje) ook genaamd Crijntje Jans de Loos, dochter van Jan Roelofse de Loos (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op zondag 22 april 1725 te Veenendaal - Geldersch - Ede.

Crijntje was gehuwd (1) met Willem Hendriksz van Groeneveld.

Van Willem en Crijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof van Groeneveld is gedoopt op zondag 19 februari 1747 te Veenendaal - Geldersch - Ede, zie XV-A.

2  Willem van Groeneveld is gedoopt op zondag 8 februari 1756 te Veenendaal, zie XV-B.

3  Johannes van Groeneveld is gedoopt op zondag 5 april 1761 te Veenendaal, zie XV-C.

4  Johanis van Groeneveld is gedoopt op zondag 5 juli 1767 te Veenendaal, zie XV-D.

5  Johanna van Groeneveld is gedoopt op zondag 3 mei 1750 te Veenendaal-Stichts, zie XV-E.

6  Trijntje van Groeneveld is gedoopt op zondag 15 april 1753 te Veenendaal, zie XV-F.

Crijntje trouwt (kerk) op zondag 14 oktober 1742 te Veenendaal op 17-jarige leeftijd (2) met Willem Frederiks van Opheusden. Willem is overleden voor 1746.

Willem was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Willems.<40>

XIV-F  Wijntje de Loos, dochter van Jan Roelofse de Loos (XIII-C) en Claasje Walraven (Claasje van Santen), is gedoopt op zondag 29 augustus 1728 te Veenendaal - mo.gen. C. Walle.

XIV-G  Aart van Zanten (Aart) ook genaamd Aert van Santen, zoon van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 16 juni 1737 te Buren (Kerk van Buren), is overleden op woensdag 28 januari 1761 (?) aldaar. Aart werd 23 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

XIV-H  Claasje van Santen, dochter van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 4 maart 1739 te Buren (Kerk van Buren).

XIV-I  Wijntje van Santen, dochter van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is gedoopt op zondag 5 maart 1741 te Buren, is overleden voor 1745. Wijntje werd hoogstens 3 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

XIV-J  Maas van Santen ook genaamd Maas van Zanten en Maas van Sante, zoon van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is gedoopt op zondag 30 september 1742 te Buren, is overleden op woensdag 10 februari 1813 te Kapel Avezaath, is als overleden aangegeven op donderdag 11 februari 1813 te Zoelen. Maas werd 70 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Maas trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 22 december 1771 te Buren (Kercke van Buren) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannetje Vosch ook genaamd Jantien Vosch, Jannetie Vos, Jannetje Vos en Jannigje Vos, dochter van Seger Vosch en Evertje Abrahamse Hoos. Jannetje is gedoopt op zondag 21 februari 1745 (?) te Marienwaard, is overleden op zondag 24 december 1809 (?) te Buren. Jannetje werd 64 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

-plaats doop Beesd

- 4 december 1771; zijn bij den E. Kerkeraad in ondertrouw opgenomen, Maas van Santen j.m.gebooren en woonende alhier en Jannetie Vosch j.d. gebooren te Mariënwaard en woonende alhier, getrouwt den 22 december.

Van Maas en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem van Santen is gedoopt op zondag 11 april 1773 te Buren, zie XV-G.

2  Zeger van Santen is gedoopt op zondag 20 november 1774 te Buren, zie XV-H.

3  Geertrui van Zanten is Ned. Ger. Gem. gedoopt op zondag 25 februari 1776 te Buren (Kercke van Buren) - op den kerkedag., zie XV-I.

4  Pieter van Zanten is gedoopt op zondag 27 februari 1780 te Buren, zie XV-J.

5  Aart van Santen is gedoopt op woensdag 16 januari 1782 te Buren, zie XV-K.

6  Abraham van Santen is gedoopt op zondag 6 maart 1785 te Buren, zie XV-L.

7  Clasijntje van Santen is gedoopt op zondag 25 mei 1788 te Buren, zie XV-M.

XIV-K  Wijntje van Santen, dochter van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is gedoopt op woensdag 17 februari 1745 te Buren.

Wijntje trouwt (kerk) (Ned. Herv.) op woensdag 4 december 1782 te Asch op 37-jarige leeftijd met Roelof van Mourik.

XIV-L  Hendrik van Santen, zoon van Willem van Santen (XIII-G) en Geertruij van Santen (XIII-AJ), is gedoopt op woensdag 11 januari 1747.

XIV-M  Adriaantje van Baaren Verbeek ook genaamd Adriaantje Verbeek, dochter van Dirck van Baren (XIII-R) en Echtje Verbeek, is gedoopt op zondag 11 oktober 1739 (?) te Buren - Erichem.

- voorkind van Echteltje Verbeek, echter geen doop gevonden in het NG doopboek Buren .

Adriaantje trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1766 te Geldermalsen - Beesd op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Spronk. Willem is geboren in 1740 (?) te Marienwaard, is gedoopt in 1740 (?) te Maastricht.

geb . Marienwaard?

XIV-N  Elisabeth van Baaren, dochter van Dirck van Baren (XIII-R) en Echtje Verbeek, is gedoopt op zondag 12 maart 1741 (?) te Buren - Erichem, is overleden in juni 1776 (?) te Buren. Elisabeth werd 35 jaar en 3 maanden.

Elisabeth trouwt (kerk) op zaterdag 31 oktober 1767 (?) te Culemborg op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Hardeboll. Cornelis is gedoopt in 1741 (?) te Culemborg.

XIV-O  Cornelia van Baaren, dochter van Dirck van Baren (XIII-R) en Echtje Verbeek, is gedoopt in 1743 (?) te Erichem.

Cornelia trouwt (kerk) op zondag 3 oktober 1773 te Geldermalsen - Tricht op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Aart van Stenis. Aart, wonende te Enspijk, is gedoopt in 1738 (?) te Geldermalsen - Tricht.

Van Aart en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob van Stenis is gedoopt op zondag 13 oktober 1776 te Geldermalsen - Enspijk, zie XV-N.

2  Eegje van Stenis is gedoopt op zondag 21 november 1779 te Geldermalsen - Enspijk, zie XV-O.

XIV-P  Aletta Johanna van Baaren, dochter van Dirck van Baren (XIII-R) en Echtje Verbeek, is gedoopt in 1745 (?) te Buren - Erichem.

- wonende te Mariënwaard - Limburg

Aletta trouwt (kerk) op dinsdag 10 april 1770 te Beesd op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerrit Helten. Gerrit is gedoopt rond 1745 (?) te Geldermalsen - Tricht.

- Beiden wonende te Mariënwaard Limburg

XIV-Q  Jannighje van der Sande, dochter van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 februari 1733 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-R  Jan van de Sand (Jan van de Zande) ook genaamd Jan van der Sande, Jan van der Zanden en Jan van der Sanden, zoon van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 31 oktober 1734 te Buren (Kercke van Buren) - Peter: Ariën de Vree.

- j.m. van Buren

Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 4 april 1767 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - In ondertrouw opgenomenJan van der Sande, J.M. van Buren en Adriana Krauwel, J.D. van Beusichem alhier getrouwt. op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Adriana Krouwel (Ariaantje) ook genaamd Adriana Krauwel. Adriana is gedoopt op zondag 28 maart 1745 (?) te Maurik.

- j.d. van Beusichem

Van Jan en Adriana zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth van der Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 12 juni 1768 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-P.

2  Albert van de Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op dinsdag 23 april 1771 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-Q.

3  Johannes van der Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 8 maart 1776 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-R.

4  Dirk van der Zanden is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 november 1778 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-S.

5  Elizabeth van der Zande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 8 april 1781 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-T.

6  Cornelis van der Sande is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 augustus 1785 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-U.

7  Marinus van der Sanden is geboren op dinsdag 28 december 1790 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 2 januari 1791 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-V.

XIV-S  Johanna van de Sand, dochter van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 7 april 1737 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-T  Evertje van de Zande, dochter van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 februari 1739 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-U  Ariën van de Zande, zoon van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 8 juli 1740 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-V  Dirkje van der Zande, dochter van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 22 juli 1742 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-W  Johannis van der Sanden, zoon van Johannes van der Sanden (XIII-T) en Lijsbeth Devree (Lijsbeth de Vree), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 31 juli 1744 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-X  Marij van Santen, dochter van Theunis van Santen (XIII-AC) en Dirckje van der Sandt, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 mei 1723 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-Y  Andries van Santen, zoon van Theunis van Santen (XIII-AC) en Dirckje van der Sandt, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 december 1724 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-Z  Margriet van Santen, dochter van Theunis van Santen (XIII-AC) en Dirckje van der Sandt, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1726 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-AA  Jantje van Santen, dochter van Theunis van Santen (XIII-AC) en Dirckje van der Sandt, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 februari 1729 te Buren (Kercke van Buren).

Jantje was gehuwd met Gerrit van Guilik.

Van Gerrit en Jantje is een kind bekend:

1  Willem van Guijlik is gedoopt in 1750 (?) te Beusichem, zie XV-W.

XIV-AB  Lijsbeth van Santen (Lijsbeth), dochter van Theunis van Santen (XIII-AC) en Dirckje van der Sandt, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 juni 1731 te Buren (Kercke van Buren).

XIV-AC  Theodora Jacoba van Rhijnberck, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX).

XIV-AD  Annichje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op vrijdag 19 mei 1730 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AE  Gerrit van Rijnberk, zoon van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 april 1732 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AF  Cornelia Antonia van Rhijnberck, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX), is gedoopt in 1733 (?) te Zoelmond.

Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) (Gereformeerd) op zaterdag 8 mei 1762 te Zoelmond, trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1762 aldaar op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Frans Adolph Bonte, zoon van Dhr. Bonte en Mevr. Bonte. Frans, bombardier, is gedoopt in 1732 (?) te Lemgo - Duitsland.

- 1762 augustus 8, bevond zich bij zijn Detachement te Kampen. (Bron: doopboek Zoelmond 1749-1811)

- 1762 mei 8. De heer Frans Adolf Bonte j.m. oud 30 jaaren geboortig van Lemgo in het graafschap Lippe wonende alhier, bombardier in het regiment van de heer generaal van Creutanach onder de comp. van de heer capt. Willem van Maurik met mejuffr. Cornelia Anthonia van Rhijnberk j.d. geboren en wonende alhier, oud 26 jaaren geassisteerd met haar vader Cornelis van Rhijnberck schout van Beusichem en Zoelmond. Proclamaties behoeven niet te Campen te gaan, daar een detachement van zijn comp. zig bevind. 23-5 alhier getr. Zie inschrijving.

Van Frans en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Christina Bonte is geboren op dinsdag 3 augustus 1762 te Zoelmond, is gedoopt op zondag 8 augustus 1762 aldaar - NB. Alzoo de vader zich bij zyn Detachement te Kampen bevond, zoo heeft deszelfs broeder d' Heer Christoffel Bonte, Chirurgyn Major de belofte voor hunlieden gedaan. (doopgetuige was Christoffel Bonte), zie XV-X.

2  Anna Theodora Bonte is geboren op donderdag 15 maart 1764 te Zoelmond, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 18 maart 1764 aldaar, zie XV-Y.

3  Johanna Bonte is geboren op donderdag 8 mei 1766 's morgens vroeg te Zoelmond, is gedoopt op zondag 11 mei 1766 aldaar - Alzoo de vader zich bij zijn Detachement te Zwol bevond, zoo heeft de grootvader d"Heer Cornelis van Rhijnberk, Schout van Beusichem en Zoelmond dde belofte voor hun lieden gedaan. (doopgetuige was Margaretha Schutter), zie XV-Z.

4  Cornelis Antonij Bonte is gedoopt op zaterdag 19 maart 1768 te Zoelmond - Beusichem, zie XV-AA.

5  Theodorus Jacobus Bonte is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 4 oktober 1772 te Zoelmond (doopgetuige was Theodora Jacoba van Rhijnberck (zie XIV-AC)), zie XV-AB.

XIV-AG  Aartje van Rijnberk ook genaamd Aaltje Reijnberck, Aartje Rijnberk en Aaltje Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 juli 1733 te Zoelmond - Beusichem (Kerk van Beusichem) of is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 juli 1733 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

Aartje gaat in ondertrouw (kerk) (Gereformeerd) op zaterdag 7 december 1765 te Zoelmond, trouwt (kerk) op zondag 22 december 1765 aldaar op 32-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Lauwrents van Bergen ook genaamd Laurence van Bergen en Louwrens van Bergen, zoon van Louwrens van Bergen en ? Cornelis?. Lauwrents is gedoopt na maart 1738 (?) te Zoelmond, is overleden op donderdag 13 maart 1823 te Beusichem, is als overleden aangegeven op vrijdag 14 maart 1823 aldaar. Lauwrents werd hoogstens 84 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

- 1765 dec. 7 Lauwrents van Bergen j.m. oud 27 jaaren geboren alhier, sold. onder het regiment Hollandsche Gardes te voet met concent van colonel Baron A. van Dalwigk met Aartje Reijmberck j.d. geboortig van Beusichem wonende alhier oud 32 jaaren geassisteerd met haar vader Cornelis van Reijmberck. Proclamaties behoeven niet te 's Gravenhage te gaan. 22-12 getr. Zie inschrijving.

Van Lauwrents en Aartje is een kind bekend:

1  Cornelia van Bergen is gedoopt in 1766 (?) te Zoelmond, zie XV-AC.

XIV-AH  Megtelina Johanna van Rhijnberck ook genaamd Magdalena Johanna van Rijnborg, Megtelina Johanna van Rijmberck en Magdalena Johanna Rijnbergh, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX), is gedoopt in 1734 (?) te Zoelmond.

Megtelina gaat in ondertrouw (kerk) (Gereformeerd) op vrijdag 8 oktober 1756 te Zoelmond, trouwt (kerk) op zondag 7 november 1756 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Christoffel Bonte (Christopher), zoon van Dhr. Bonte en Mevr. Bonte. Christoffel, chirurgijn majoor, wonende te Groningen, is gedoopt in 1727 (?) te Lemgo - Duitsland.

- 1756 okt. 08. De heer Christoffel Bonte j.m. chrirurgijn-majoor van het eerste batt. van de heer colonel Acronius geboortig van Lemgo in het graafschap Lippe wonende te Maastricht oud 29 jaaren met mejuff. Megtelina Johanna van Rhijnberck j.d. geboren en wonende alhier, oud 22 jaaren geassisteerd met haar vader Cornelis van Rhijnberck, schout van Beusichem en Zoelmond. Op attestatie van Maastricht 7-11 alhier getr.

Van Christoffel en Megtelina zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Katharina Bonte is gedoopt op zondag 8 oktober 1758 te Groningen (A - Kerk) - in Bruggestrate, zie XV-AD.

2  Cornelia Antonia Bonte is gedoopt op zondag 18 november 1759 te Groningen (Nieuwe kerk) - N Bott-strate, zie XV-AE.

3  Magdalena Johanna Bonte is gedoopt op zondag 3 januari 1762 te Bourtange, zie XV-AF.

XIV-AI  Dirkje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 17 april 1735 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AJ  Hendrikje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 31 maart 1737 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor zondag 15 september 1743. Hendrikje werd hoogstens 6 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

XIV-AK  Gerrichje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 6 maart 1740 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AL  Hendrikje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 15 september 1743 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AM  Geertje van Rijnberk, dochter van Cornelis van Rijnberk (XIII-AX) en Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 1 januari 1747 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-AN  Anneke van Hattem, dochter van Wouter van Hattem (XIII-BE) en Maijke Arijsdr van Vrouwerf, is gedoopt op donderdag 13 maart 1738 te Tricht, is overleden op maandag 13 oktober 1783 (?) te Beesd, is begraven op woensdag 15 oktober 1783 aldaar. Anneke werd 45 jaar en 7 maanden.

Anneke was gehuwd met Hendrik van Beverlo. Hendrik is gedoopt op zondag 26 oktober 1727 (?) te Beesd.

-mogelijk gehuwd te Beesd of Tricht rond 1773

XIV-AO  Ariaantje van Hattem ook genaamd Adriaantje van Hattem, dochter van Wouter van Hattem (XIII-BE) en Maijke Arijsdr van Vrouwerf, is gedoopt op zondag 27 maart 1740 (?) te Tricht.

Ariaantje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 september 1759 te Tricht op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Folkert Jansz Kievit, zoon van Jan Kievit (Jan) en Geerte Folkertse van Santen (Geertje). Folkert is gedoopt op zondag 26 december 1734 (?) te Tricht of doop 1743?.

- of doop 27-03-1740?

Van Folkert en Ariaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Geertje Folkertse Kievit is gedoopt op zondag 18 maart 1759 (?) te Tricht, zie XV-AG.

2  Maijke Kievit (Maike) is gedoopt op zondag 21 november 1762 (?) te Tricht, zie XV-AH.

3  Jan Kievit is gedoopt op zondag 1 september 1765 (?) te Tricht, zie XV-AI.

4  Wouter Kievit is gedoopt op maandag 20 juni 1768 (?) te Tricht, zie XV-AJ.

XIV-AP  Arij van Hattem, zoon van Wouter van Hattem (XIII-BE) en Maijke Arijsdr van Vrouwerf, is gedoopt op dinsdag 29 mei 1742 te Tricht, is overleden op zaterdag 22 mei 1813 (?) te Rotterdam. Arij werd 70 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Arij was gehuwd met Hendrika Leurs.

XIV-AQ  Cornelis van Hattem, zoon van Wouter van Hattem (XIII-BE) en Maijke Arijsdr van Vrouwerf, is gedoopt op zondag 20 maart 1746 te Tricht.

XIV-AR  Cornelis van Santen ook genaamd Cornelis van Zanten, zoon van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, is geboren voor zondag 17 januari 1745 te Hellouw, is gedoopt op zondag 17 januari 1745 te Haaften (doopgetuige was Artje Verploeg), is overleden voor zaterdag 13 oktober 1781 te Vlissingen. Cornelis werd ongeveer 36 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

-27-03-1770, van Hallaú, belijdenis: te Vlissingen., adres: Over de Rode brug (reg.K485, folio 1)
- Bij huwelijk in Vlissingen vermeld dat hij afkomstig is van Hello, (Hellow) Gelderland.

- 1) datum overlijden gebaseerd op doopakte van kleindochter Johanna Magdalena, waar de 2e partner van zijn vrouw optreed als doopgetuige-

- 2) datum overlijden bijgesteld, dit gebaseerd op hertrouwen van zijn vrouw Johanna Magdalena Crout met Johannes van der Horst (gem.arch. Vlissingen reg. K548, folio 68 dd 13-10-1781)

Cornelis trouwt (kerk) op zaterdag 25 april 1772 te Vlissingen op minstens 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Magdalena Crevon ook genaamd Johanna Magdalena Crevout en Johanna Magdalena Crerou. Johanna is gedoopt in 1746, is overleden op woensdag 15 november 1815 te Vlissingen. Johanna werd 69 jaar.

Johanna was later gehuwd (2) met Johannes van der Horst.<41>

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Pieter Jacobus van Santen is geboren op zaterdag 31 augustus 1776 te Vlissingen, is gedoopt op woensdag 4 september 1776 aldaar, zie XV-AK.

XIV-AS  Jantje van Zanten, dochter van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, is geboren voor zondag 19 maart 1747 te Hellouw, is gedoopt op zondag 19 maart 1747 te Haaften (doopgetuige was Jantje van Zanten (zie XIII-BR)).

XIV-AT  Hermijntje van Zanten ook genaamd Hermeintje van Zanten en Hermijntje van Zante, dochter van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Judik Verkouw, is gedoopt op zondag 10 mei 1767 te Herwijnen (doopgetuige was Anneke Verkouw), is overleden op dinsdag 24 september 1816 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 25 september 1816 aldaar. Hermijntje werd 49 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hermijntje trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1791 te Herwijnen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit van Zanten, zie XIV-BG.

- Gerrit van Zanten j.m. Hermijntje van Zanten j.d. beide geboren en wonende te Herwijnen, zijnde Broeders kinderen. den 22 april 1791 alh. ondertrouwt op Dipsensatie v/d Landschap, 8 maij 1791 gehuwd.

Van Gerrit en Hermijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje van Zanten (Jannetje) is geboren op dinsdag 7 juni 1791 te Herwijnen, is gedoopt op dinsdag 12 juli 1791 (?) aldaar (doopgetuige was Maria van Breemen (zie XIII-BT)), zie XV-AL.

2  Arie van Zanten is geboren op dinsdag 8 oktober 1793 (?) te Herwijnen, is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 aldaar (doopgetuige was Maria van Breemen (zie XIII-BT)), zie XV-AM.

3  Judith van Zanten is geboren op donderdag 25 december 1794 te Herwijnen, is Ned. Herv. gedoopt op zondag 25 januari 1795 te Gameren, zie XV-AN.

4  Arie van Zanten (Jan) is geboren op woensdag 14 februari 1798 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 18 februari 1798 aldaar (doopgetuige was Maria van Breemen (zie XIII-BT)), zie XV-AO.

5  Peter van Zante is geboren op woensdag 15 oktober 1800 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 19 oktober 1800 aldaar, zie XV-AP.

6  Maria van Zanten is geboren op zondag 4 december 1803 te Herwijnen, is gedoopt op maandag 19 december 1803 aldaar (doopgetuige was Maria van Breemen (zie XIII-BT)), zie XV-AQ.

7  Peter van Zanten is geboren op zaterdag 12 september 1807 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 13 september 1807 aldaar (doopgetuige was Maria van Breemen (zie XIII-BT)), zie XV-AR.

8  Hendrik van Zanten is geboren op donderdag 11 juli 1811 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 28 juli 1811 aldaar, zie XV-AS.

XIV-AU  Gozen van Zanten ook genaamd Goose van Zanten en Gose van Santen, zoon van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Judik Verkouw, is gedoopt op zondag 10 september 1769 te Herwijnen (doopgetuige was Jannetje van Santen).

Gozen trouwt (kerk) op zondag 3 maart 1793 te Herwijnen op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Anneke Bouman ook genaamd Anneken Bouwman en Anneke Boumans. Anneke, wonende te Herwijnen, is gedoopt rond 1771 (?) te Schelluinen - Zuid Holland, is overleden op zondag 27 december 1807 (?) te Herwijnen. Anneke werd ongeveer 36 jaar.

- Gozen van Zanten j.m. geb. te Herwijnen x Anneke Bouman j.d. geb te Schelluijnenen beode won. alhier getrouwd op08-02- - 03-03-1793

Van Gozen en Anneke zijn vijf kinderen bekend:

1  Aart van Zanten is geboren op dinsdag 17 december 1793 te Hellouw, is gedoopt op zondag 22 december 1793 te Haaften (doopgetuige was Metjhe van de Mel), zie XV-AT.

2  Peter van Zanten is geboren op woensdag 15 april 1795 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 19 april 1795 aldaar (doopgetuige was Judik Verkouw (zie XIII-BQ)), zie XV-AU.

3  Judich van Zanten is geboren op vrijdag 7 april 1797 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 9 april 1797 aldaar (doopgetuige was Hermeintje van Zanten (zie XIV-AT)), zie XV-AV.

4  Goossen van Zanten is geboren op maandag 28 april 1800 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 4 mei 1800 aldaar (doopgetuige was Maijke Storm), zie XV-AW.

5  Hendrik van Zanten is geboren op maandag 6 december 1802 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 12 december 1802 aldaar (doopgetuige was Maijke Storm), zie XV-AX.

Gozen trouwt (kerk) op zaterdag 10 september 1808 te Herwijnen op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Anna Catrina Sloot. Anna is gedoopt rond 1785 (?) te Doesburg.

- Gosen van Zanten geb ca. 1771 wed. v. Anneke Bouman x Anna Catrina Sloot j.d. geb. ca 1785 te Stad Doesburgh won. Herwijnen.
Toestemming verkregen 17-08-1808 te Herwijnen. 1ste gebod 21 aug; 2e gebod 28 aug en 3e gebod 3 sept.. Trouwboek Herwijnen.
Getrouwd op 10-10-1808. Huwelijksgetuijgen Adrianus Sloot

XIV-AV  Andries van Zanten ook genaamd Andries van Sante en Andries van Santen, zoon van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, is geboren voor zondag 8 maart 1750 te Hellouw, is gedoopt op zondag 8 maart 1750 te Haaften (doopgetuige was Maaijke Verploeg).

Andries was gehuwd (1) met Stijntje van Doorne (Stijntje van Doorn).

Van Andries en Stijntje is een kind bekend:

1  Jurien van Santen is geboren op zaterdag 30 december 1797 te Rumpt, is gedoopt op zondag 7 januari 1798 aldaar - getuige Neeltje de Keijser - van Doorn, zie XV-BF.

Andries gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 11 maart 1774 te Rumpt, trouwt (kerk) op zondag 3 april 1774 aldaar op minstens 24-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Elizabeth Zwanborn ook genaamd Elizabeth Swaanboom, Elisabeth Swaanboom, Elizabeth Swanborn, Elisabeth Swanborn en Elizabeth Swam, dochter van Cornelis Zwamborn en Willemijntje Ariens Borst. Elizabeth is gedoopt op zondag 11 maart 1753 te Rumpt (doopgetuige was Marie van Acquoij -Boere), is overleden voor 1797 (?). Elizabeth werd hoogstens 43 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Andries en Elizabeth zijn zeven kinderen bekend:

2  Jenneke van Zanten is geboren op zondag 7 augustus 1774 te Rumpt, is gedoopt op zondag 7 augustus 1774 aldaar - getuige Geertje van Zanten., zie XV-AY.

3  Cornelia van Zanten is geboren op zondag 24 augustus 1777 te Rumpt, is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 aldaar - getuige Geertruij Swanborn, zie XV-AZ.

4  Pieternella Andriesse van Zanten (Peterke) is geboren op zaterdag 11 maart 1780 te Rumpt, is gedoopt op zondag 12 maart 1780 aldaar - getuige Judig van Zanten - Verkouw, zie XV-BA.

5  Cornelis van Sante is geboren op maandag 7 juli 1783 te Rumpt, is gedoopt op zondag 13 juli 1783 aldaar - getuige Judig van Sante - Verkouw, zie XV-BB.

6  Geertruij van Santen is geboren op zondag 2 juli 1786 te Rumpt, is gedoopt op zondag 2 juli 1786 aldaar - getuige de vader, zie XV-BC.

7  Engeltje van Santen is geboren op vrijdag 16 oktober 1789 te Rumpt, is gedoopt op zondag 18 oktober 1789 aldaar - getuige Judig van Santen - Verkouw, zie XV-BD.

8  Geertrui van Zanten is geboren op woensdag 1 januari 1794 (?) te Waardenburg, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Rumpt - getuige de vader, zie XV-BE.

XIV-AW  Geertje van Zanten ook genaamd Geertje van Santen, dochter van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, is gedoopt op zondag 15 april 1753 te Herwijnen (doopgetuige was Maaijke Verploeg).

Geertje trouwt (kerk) op zaterdag 10 mei 1788 te Vlissingen op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Pieter Hoppenbrouwer, zoon van Aart Hoppenbrouwer. Pieter, wonende te Herwijnen en te Vlissingen, is gedoopt in 1754 (?) te Herwijnen, is overleden op woensdag 23 juni 1813 te Middelburg. Pieter werd 59 jaar.

- Beide afkomstig van Herwijnen., Bron: Gem. arch. Vlissingen reg. K. 548 folio 124

Van Geertje is een kind bekend:

1  Jan van Zanten is geboren op zondag 17 september 1775 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 24 september 1775 aldaar - get. Peter van Zanten en Judit Verkoren (= Jiduk verkouw), zie XV-BG.

XIV-AX  Hendrik van Zanten ook genaamd Hendrik van Santen en Hendrik van Zante, zoon van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, arbeider, is gedoopt op zondag 18 januari 1756 te Herwijnen (doopgetuige was Maijke Verploegh), is overleden op maandag 26 januari 1846 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 28 januari 1846 aldaar. Hendrik werd 90 jaar en 8 dagen.

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 24 april 1789 te Herwijnen, trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1789 aldaar op 33-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Maijke Storm (Marijke) ook genaamd Maijke Merm, Maaijke Storm, Maaike Storm en Marijke Storm, dochter van Adriaan Storm en Anneke van Eeuwijck?. Maijke is gedoopt op zondag 15 januari 1764 te Herwijnen.

- Hedrik van Santen j.m. geb en won. Herwijnen x Maijke Storm j.d. geb. Herwijnen dog onlangs won. te Nieuwaal. Gehuwd 24-02- - 10-05-1789

Van Hendrik en Maijke zijn zeven kinderen bekend:

1  Peter van Santen is geboren op woensdag 28 oktober 1789 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 1 november 1789 aldaar (doopgetuige was Hermijntje van Zanten (zie XIV-AT)), zie XV-BH.

2  Anneke van Zanten is geboren op woensdag 9 maart 1791 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 13 maart 1791 aldaar (doopgetuige was Judik Verwkouw (zie XIII-BQ)), zie XV-BI.

3  Jenneke van Zanten is geboren op donderdag 22 november 1792 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 25 november 1792 aldaar (doopgetuige was Jantje van Zanten (zie XIV-AS)), zie XV-BJ.

4  Adriana van Zanten is geboren op zondag 10 juli 1796 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 aldaar, zie XV-BK.

5  Arie van Zanten is geboren op zondag 13 januari 1799 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 20 januari 1799 aldaar, zie XV-BL.

6  Jantje van Zanten is geboren op donderdag 12 november 1801 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 15 november 1801 aldaar (doopgetuige was Jantje van Zanten (zie XIV-AS)), zie XV-BM.

7  Neeltje van Zanten is geboren op zaterdag 5 april 1806 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 13 april 1806 aldaar (doopgetuige was Neeltje van Zanten (zie XIV-AZ)), zie XV-BN.

Hendrik trouwt op zaterdag 14 november 1812 te Herwijnen op 56-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jantje de Graaf (Mus) ook genaamd Jantje Mus, dochter van Willemijntje de Graaf. Jantje is gedoopt in 1768 (?) te Herwijnen, is overleden op dinsdag 20 augustus 1844 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 23 augustus 1844 aldaar noot genoemd wordt 82 jr.. Jantje werd 76 jaar.

- of doop 1762?

Jantje was eerder gehuwd (1) met Willem van Ewijk.<42,43>

XIV-AY  Maijke van Zanten (Maatje; Maaijken; Marijke) ook genaamd Maatje van Santen, Maaijken van Santen en Marijke van Santen, dochter van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, particuliere, is gedoopt op zondag 24 december 1758 te Herwijnen (doopgetuige was Maijke Verploegh), is overleden op zaterdag 9 februari 1839 te Middelburg. Maijke werd 80 jaar, 1 maand en 16 dagen.

- 29-12-1778 van Herwijnen, doet belijdenis in Vlissingen. Ades Walstraat (Reg.L485, folio 31 V.S)
- 18-03-1909 met attestatie naar: MIddelburg (Reg. K 485, folio 122 V.S.)

Maijke trouwt (kerk) op zaterdag 4 november 1780 te Vlissingen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Martinus Brieve(n) (Martin) ook genaamd Martinus Brievers, Martinus Brievens en Martin Brieve, zoon van Martin Brieve en Maria Vinke. Martinus, tonnelier, is gedoopt in 1754 (?) te Flessinque, is overleden op zaterdag 30 januari 1813 te Veere. Martinus werd 59 jaar.

Maike afkomstig van Herrewijnen. Bron: Gem. arch. Vlissingen reg. K. 548 folio 61 V.S.

Van Martinus en Maijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Martinus Brieve (Pieter) is gedoopt op vrijdag 26 maart 1784 te Vlissingen - get. Martinus Brieve en Geertje van Santen, zie XV-BO.

2  Maria Cornelia Brieve is gedoopt op zondag 11 maart 1787 te Vlissingen - get. Geertje van Santen, zie XV-BP.

3  Jan Cornelis Brieve is gedoopt op donderdag 23 september 1790 te Vlissingen, zie XV-BQ.

4  Martina Adriana Brieve is gedoopt in 1794 (?) te Vlissingen, zie XV-BR.

5  Engel Johannes Brieven is geboren op woensdag 21 december 1796 te Vlissingen, is gedoopt op woensdag 21 december 1796 aldaar - get Andries van Santen en Geertje van Santen, zie XV-BS.

XIV-AZ  Neeltje van Santen (Cornelia van Zanten) ook genaamd Cornelia van Zanten en Neeltje van Zanten, dochter van Peter van Zanten (XIII-BQ) en Jenneke Cornelissen Verploegh, wonende te Herwijnen, is gedoopt op zondag 24 januari 1762 aldaar (doopgetuige was Maijke Verploegh).

Van Neeltje is een kind bekend:

1  Cornelis van Zanten is geboren op dinsdag 3 oktober 1797 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 8 oktober 1797 aldaar (doopgetuige was Anneke Bouman (zie XIV-AU)), zie XV-BT.

XIV-BA  N.N. van Zanten, kind van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, is overleden in 1772 (?) te Tricht.

- 1772: Kind van Goossen van Santen in de kerk
f 01:10:00. (bron Begravenissen in de kerk te Tricht 1705-1792 Ron van Maanen).

XIV-BB  Jantje van Santen, dochter van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, is gedoopt op zondag 1 november 1767 te Tricht.

XIV-BC  Dirkje van Santen ook genaamd Dirkje van Zanten, dochter van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, is gedoopt op zaterdag 14 januari 1769 te Tricht, is overleden op zondag 22 augustus 1852 te Tricht - Buurmalsen, is als overleden aangegeven op zondag 22 augustus 1852 te Buurmalsen. Dirkje werd 83 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Dirkje was gehuwd (1) met Aart Drost. Aart is gedoopt in 1757 (?), is overleden op woensdag 10 februari 1813 te Tricht - Geldermalsen, is als overleden aangegeven op donderdag 11 februari 1813 te Geldermalsen. Aart werd 56 jaar.

Van Aart en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Drost is gedoopt in 1800 (?) te Tricht, zie XV-BU.

2  Neeltje Drost is gedoopt in 1802 (?) te Buurmalsen, zie XV-BV.

3  Goossen Drost is gedoopt op donderdag 16 oktober 1806 te Tricht, zie XV-BW.

4  Johannes Drost is geboren in 1810 (?) te Buurmalsen, zie XV-BX.

Dirkje trouwt op zaterdag 27 april 1816 te Geldermalsen (huwelijksgetuigen waren Klaas van Hemert en Jan Simon Bonga) op 47-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Cornelis van Meeteren ook genaamd Cornelis van Meteren, zoon van Gijsbert van Meeteren en Johanna van Bergen (Po). Cornelis is gedoopt op maandag 28 maart 1774 te Tricht, is overleden op donderdag 7 februari 1833 06.00 uur te Buurmalsen, is als overleden aangegeven op vrijdag 8 februari 1833 aldaar. Cornelis werd 58 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

XIV-BD  Willem van Zanten, zoon van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, is gedoopt in 1771 (?) te Tricht, is overleden op maandag 21 december 1846 te Tricht - Buurmalsen, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 december 1846 te Buurmalsen. Willem werd 75 jaar.

Willem was gehuwd met Cornelia den Ouden ook genaamd Cornelia den Oude, dochter van Rijk den Ouden en Martijntje Goedtgebuur. Cornelia, werkvrouw, wonende te Tricht en te Buurmalsen, is Gereformeerd gedoopt op zondag 25 juli 1779 te Asperen (doopgetuigen waren Rijk den Ouden en Anna van den Pol), is overleden op dinsdag 3 april 1855 te Tricht, is als overleden aangegeven op woensdag 4 april 1855 te Buurmalsen. Cornelia werd 75 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Cornelia was later gehuwd (2) met Jacob van Santen (zie XIV-BF).<44,45>

XIV-BE  Andries van Santen ook genaamd Andries van Zanten en Andries van Sante, zoon van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, veldwachter en landman, is gedoopt op zondag 1 januari 1775 (?) te Tricht, is overleden op woensdag 9 december 1846 te Est en Opijnen, is als overleden aangegeven op woensdag 9 december 1846 aldaar, is begraven na woensdag 9 december 1846 te Opijnen (Oude kerkhof). Andries werd 71 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Andries trouwt op zondag 27 juli 1806 te Opijnen op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrika van der Lee, dochter van Cornelis van der Lee en Geertje van Tusschenbroek. Hendrika, landvrouw, is geboren op woensdag 10 september 1783 te Opijnen, is gedoopt op zondag 14 september 1783 aldaar, is overleden op zaterdag 17 maart 1838 te Est en Opijnen, is als overleden aangegeven op zondag 18 maart 1838 aldaar, is begraven na zondag 18 maart 1838 te Opijnen (Oude kerkhof). Hendrika werd 54 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

1806 27 julij Andries van Zanten J.m. geb. te Tricht won: te Opijnen en Hendrika van der Lee J:d. geb. en woni te Opijnen.

Van Andries en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Neeltje van Zanten is geboren op donderdag 11 september 1806 te Opijnen, is gedoopt op zondag 14 september 1806 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-BY.

2  Gerrit van Zanten is geboren op maandag 11 januari 1808 te Opijnen, is gedoopt op zondag 17 januari 1808 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-BZ.

3  Gozewien van Zanten is geboren op vrijdag 13 juli 1810 "vrijdag 13 Hooimaand 1810" te Opijnen, is gedoopt op zondag 29 juli 1810 "zondag 29 Hooimaand 1810" aldaar, zie XV-CA.

4  Cornelis van Zanten is geboren op maandag 8 februari 1813 te Opijnen, is gedoopt op dinsdag 23 februari 1813 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-CB.

5  Gozen van Zanten is geboren op vrijdag 24 november 1815 te Opijnen, is gedoopt op zondag 17 december 1815 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-CC.

6  Gozen van Santen is geboren op zaterdag 29 augustus 1818 te Opijnen, is gedoopt op zondag 4 oktober 1818 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-CD.

7  Klaas Willemse van Santen is geboren op woensdag 18 april 1821 te Opijnen, is gedoopt op vrijdag 4 mei 1821 aldaar, zie XV-CE.

8  Geertje van Zanten is geboren op zondag 4 april 1824 te Opijnen, is gedoopt op zondag 25 april 1824 aldaar (Kerke van Opijnen), zie XV-CF.

XIV-BF  Jacob van Santen ook genaamd Jakob van Zanten, Jacop van Sante, Jacob van Zanten en Jakob van Santen, zoon van Goosen van Santen (XIII-BS) en Neeltje Sterk, werkman en smid, wonende te Tricht en te Buurmalsen, is gedoopt op zondag 2 juni 1776 te Tricht, is overleden voor dinsdag 3 april 1855. Jacob werd hoogstens 78 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) (Gereformeerd) op vrijdag 6 januari 1804 te Asperen - Pro Deo Den 6e januari is alhier ten stede in ondertrouw opgenomen Jakob van Zanten j.m. gebooren te Tricht en laast woonende alhier met Cornelia den Ouden R.D. J.d. gebooren en woonende alhier., trouwt (kerk) (Gereformeerd) op woensdag 22 februari 1804 aldaar - den 22 febr. 1804 is het huwelijk vertrokke van Jakob van Zanten met Cornelia den Ouden R. Dochter op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia den Ouden, zie XIV-BD.

Van Jacob en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Goosse van Santen is gedoopt in 1805 (?) te Asperen, zie XV-CG.

2  Neeltje van Santen is gedoopt in 1808 (?) te Buurmalsen, zie XV-CH.

3  Rijk van Santen is geboren op donderdag 26 januari 1809, is gedoopt te Buurmalsen, zie XV-CI.

4  Willem van Santen is geboren in 1814 (?) te Buurmalsen, zie XV-CJ.

5  Martinus van Santen is geboren in 1814 (?) te Buurmalsen, zie XV-CK.

6  Cornelis van Santen is geboren in mei 1817 (?) te Tricht, zie XV-CL.

7  Martheijntje van Santen is geboren op zaterdag 12 september 1818 3 uur na den middag te Tricht, is als geboren aangegeven op donderdag 8 oktober 1818 te Buurmalsen (aangever geboorte was Jacob van Santen (zie XIV-BF); getuigen aangifte geboorte waren Klaas van Heemert en Bastiaan van Beusichem), zie XV-CM.

8  Jacob van Santen is geboren op zaterdag 16 september 1820 te Buurmalsen - Tricht, is als geboren aangegeven op dinsdag 19 september 1820 te Buurmalsen, zie XV-CN.

9  Jacob van Santen is geboren op dinsdag 26 februari 1822 te Tricht, is als geboren aangegeven op donderdag 28 februari 1822 te Buurmalsen, zie XV-CO.

XIV-BG  Gerrit van Zanten ook genaamd Gerrit van Zante, zoon van Arie van Zanten (XIII-BT) en Maria van Breemen, arbeider, is gedoopt op zondag 29 januari 1764 te Herwijnen (doopgetuige was Anna van Bremen), is overleden op zondag 28 oktober 1838 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 30 oktober 1838 aldaar - bij overlijden vermeld 75 jr.. Gerrit werd 74 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1791 te Herwijnen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Hermijntje van Zanten, zie XIV-AT.

XIV-BH  Neeltje Arieze van Zanten (Neelke) ook genaamd Neeltje Arrieze van Zanten, Neeltje van Zanten, Neeltje van Zante, Neeltje Ariese van Zanten, Neeltje van Santen en Neelke van Zanten, dochter van Arie van Zanten (XIII-BT) en Maria van Breemen, is gedoopt op donderdag 9 januari 1766 (?) te Herwijnen (doopgetuige was Arie van Zanten (zie XIII-BT)).

- 18-04-1788 wonende te Hellouw.

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 18 april 1788 te Herwijnen, trouwt (kerk) na vrijdag 18 april 1788 op minstens 22-jarige leeftijd met de minstens 22-jarige Gerrit Janse van der Velde (Gerrit) ook genaamd Gerrit van der Velde en Gerrit van der Velden. Gerrit is gedoopt in 1766 (?) te Hellouw, is overleden op maandag 2 februari 1829 te Haaften, is als overleden aangegeven op woensdag 4 februari 1829 aldaar. Gerrit werd 63 jaar.

- 18-04-1788 wonende te Hellouw.

Den 18 Apr. zijn te Herwijnen in ondertrouw opgenomen Gerrit van der Velden, j.m. geb. en woonende te Hellouw en Neeltje van Zante, j.d. geb. te Herwijnen en woonachtig meede te Hellouw. Welke persoonen na 3 Zondaagsche huwelijkse voorstellingen onverhinderd alhier
gehad te hebben met attestatie daarvan na Herwijnen om aldaar ingezegend te worden, voorzien zijn.

Van Gerrit en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertrui van der Velde (Geertruij) is geboren op zaterdag 13 september 1788 te Herwijnen, is gedoopt op zondag 14 september 1788 (?) te Hellouw, zie XV-CP.

2  Maria van der Velde is geboren op donderdag 30 april 1801 te Herwijnen, zie XV-CQ.

XIV-BI  Jantien Verweij, dochter van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 14 maart 1761 te Buurmalsen, is overleden op vrijdag 8 januari 1762 (?) aldaar. Jantien werd 9 maanden en 25 dagen.

XIV-BJ  Otto Verweij ook genaamd Otto Jacobs Verweij, zoon van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 30 januari 1763 te Buurmalsen, is overleden voor 1841 (?). Otto werd hoogstens 77 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Otto trouwt (kerk) op zaterdag 29 april 1786 te Erichem op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Willemke van Bemmel, dochter van Arien van Bemmel en Cuijntie van Utrecht (Kurnera). Willemke is gedoopt op donderdag 10 januari 1765 te Erichem, is overleden op dinsdag 14 september 1841 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 15 september 1841 te Buren. Willemke werd 76 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Otto en Willemke zijn acht kinderen bekend:

1  Cuinera Verweij is gedoopt op dinsdag 19 oktober 1790 te Beusichem, zie XV-CR.

2  Neeltje Verweij is geboren op maandag 25 februari 1793 te Erichem, is gedoopt op zondag 3 maart 1793 aldaar, zie XV-CS.

3  Arie Verweij is geboren op woensdag 18 maart 1795 te Erichem, is gedoopt op zondag 22 maart 1795 aldaar, zie XV-CT.

4  Jacob Verweij is geboren op vrijdag 30 maart 1798 te Erichem, is gedoopt op maandag 9 april 1798 aldaar, zie XV-CU.

5  Adrianus Verweij is geboren op vrijdag 23 januari 1801 te Erichem, is gedoopt op zondag 8 februari 1801 aldaar, zie XV-CV.

6  Willemina Jacoba Verweij is geboren op vrijdag 22 april 1803 te Erichem, is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 aldaar, zie XV-CW.

7  Jacob Verweij is geboren op dinsdag 25 februari 1806 te Erichem, is gedoopt op zondag 9 maart 1806 aldaar, zie XV-CX.

8  Hendrica Verweij is geboren op maandag 18 juli 1808 te Erichem, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 aldaar, zie XV-CY.

XIV-BK  Jannetien Verweij (Jantje), dochter van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 8 november 1767 te Buurmalsen.

Jannetien was gehuwd (1) met Willem Blok. Willem is overleden voor 1813.

Jannetien trouwt op donderdag 1 april 1813 te Geldermalsen op 45-jarige leeftijd (2) met de 59-jarige Teunis van Est ook genaamd Anthonij van Est, zoon van Bathus Teunisz. van Est en Roelofke van Santen (Roelofje). Teunis is Hervormd gedoopt op zondag 22 april 1753 te Erichem.

Teunis was eerder gehuwd (1) met Leena van Wijk.<46>

XIV-BL  Metjhe Verweij (Metje Verweij) ook genaamd Metje Verweij, dochter van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zaterdag 10 november 1770 te Buurmalsen - Get.: Neeltje van Ek.

XIV-BM  Andries Verweij (Hendrikus) ook genaamd Hendrikus Verweij, zoon van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), arbeider, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 24 oktober 1773 te Buurmalsen (doopgetuige was Lijntie Verweij), is overleden op zondag 24 januari 1847 (?) te Opijnen. Andries werd 73 jaar en 3 maanden.

Andries gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 februari 1798 te Opijnen, trouwt (kerk) op zondag 11 maart 1798 aldaar op 24-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Willemke van der Lee, dochter van Cornelis van der Lee en Geertje van Tusschenbroek. Willemke is geboren op zondag 28 maart 1779 te Opijnen, is gedoopt op zondag 4 april 1779 aldaar, is overleden op donderdag 3 mei 1821 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 4 mei 1821. Willemke werd 42 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Van Andries en Willemke zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Verweij is geboren op dinsdag 22 juni 1819 te Opijnen, zie XV-CZ.

2  Cornelis Verweij is geboren in 1816 (?) te Opijnen, zie XV-DA.

Andries trouwt op zaterdag 30 augustus 1823 te Est en Opijnen op 49-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Christina Stijntje van Berchem (Stijntje) ook genaamd Christina Stijntje van Berghem, dochter van Goosse van Berchem en Catharina Maria Vonders. Christina is gedoopt op zaterdag 24 december 1791 (?) te Opijnen, is overleden op zondag 1 november 1863 (?) aldaar. Christina werd 71 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Andries en Christina is een kind bekend:

3  Antonie Verweij is geboren in 1829 (?) te Opijnen, zie XV-DB.

XIV-BN  Grietje Verweij, dochter van Jacob Otto Verweij (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 te Buurmalsen - get. Jenneke van Hemert..

XIV-BO  Lambert van Zanten, zoon van Huijbert van Zanten (XIII-BU) en Neeltien van Santen (Neeltje), is gedoopt op zondag 2 december 1781 te Buurmalsen.

XIV-BP  Jan van Santen, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is geboren op zondag 22 juli 1736 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 22 juli 1736 aldaar.

- den 22 julij is geboren 's voor den middag en op den zelvden dito gedoopt, getuijge is de vader zelfs

XIV-BQ  Johanna van Santen, dochter van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is geboren op zondag 11 augustus 1737 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 aldaar, is overleden voor zaterdag 16 november 1765. Johanna werd hoogstens 28 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

- den 11 aug 's avonds om 6 uuren is geboren en den 18 dito gedoopt. Getuijge is Hendrijn van Rijmberk

- waarschijnlijk overleden te Geldermalsen.

- Noot: Bij het hertrouwen van haar man, Jan van Gelder met Geerke Hol, staat dat Johanna te Ophemert is geboren!

Johanna gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 8 maart 1760 te Geldermalsen - Ondertrouw 8 mrt 1760, huwelijk 30 mrt. alhier, bruidegom Jan van Gelder, j.m. geboortig van Ophemert, laetselijk alhier woonagtig, bruid Johanna van Santen, j.d. geb. en woonagtig alhier., trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1760 aldaar op 22-jarige leeftijd met Jan van Gelder. Jan, wonende te Geldermalsen, is geboren te Ophemert.

Jan was later gehuwd (2) met Geerke Holl.<47,48>

Van Jan en Johanna is een kind bekend:

1  Peter van Gelder is gedoopt op zaterdag 8 november 1760 te Geldermalsen, zie XV-DC.

XIV-BR  Baartje van Santen, dochter van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is geboren op dinsdag 19 januari 1740 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 24 januari 1740 aldaar.

- Den 19e jan 's avonds om 6 uuren geboren en den 24 dito gedoopt. get. Marike Brienense van Beuzikom

XIV-BS  Lambertus van Santen, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is geboren op zaterdag 21 oktober 1741 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 22 oktober 1741 aldaar.

- Den 21 octob 'smiddags om1 uur is geboren en den 22 dito gedoopt, odoopgetuige Willeke Jans

XIV-BT  Brina van Santen, dochter van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is geboren op donderdag 21 maart 1743 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 24 maart 1743 aldaar.

- De 21 maart 's morgens om 3 uure is geboren en den 24 dito gedoopt. doophefster is Maareke van Beuzighem

XIV-BU  Jan van Santen (Jan Pieterse van Zanten) ook genaamd Jan Peterse van Zanten, Jan Pitersz. van Santen en Jan Peterse van Santen, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is gedoopt op zondag 10 april 1746 te Geldermalsen, is overleden in 1790 (?) aldaar. Jan werd 44 jaar.

- in huw. akte dd. 22-06-1814 te Dordrecht, van zijn zijn Pieter van Santen x Cornelia Bonten staat vermeld dat hij ruim 20 jaar geleden is overleden

Jan was gehuwd met Corsje de Wit ook genaamd Corsje van Santen en Coosje de Wit, dochter van Jan de Wit en Cornelia van der Burg. Corsje, landbouweresse, wonende te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 11 februari 1748 (?) aldaar.

Van Jan en Corsje zijn vijf kinderen bekend:

1  Peter van Zanten (Pieter van Santen) is geboren op vrijdag 7 juli 1775 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 9 juli 1775 aldaar (doopgetuige was Metje de Bie), zie XV-DD.

2  Jan van Zanten is geboren op donderdag 4 december 1777 te Geldermalsen - tweeling met Johanna, is gedoopt op donderdag 4 december 1777 aldaar (doopgetuige was Met de Bie), zie XV-DE.

3  Johanna van Zanten is geboren op donderdag 4 december 1777 te Geldermalsen - tweeling met Jan, is gedoopt op donderdag 4 december 1777 aldaar (doopgetuige was Adriana Verweij), zie XV-DF.

4  Jan van Zanten is geboren op maandag 14 december 1778 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 20 december 1778 aldaar (doopgetuige was Cornelia de Wit), zie XV-DG.

5  Johanna van Zanten is geboren op maandag 8 oktober 1781 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 14 oktober 1781 aldaar (doopgetuige was Metje de Bie), zie XV-DH.

XIV-BV  Brienen van Santen (Brien - Breenen) ook genaamd Brienen Peterse van Santen, Brienen van Zanten, Breenen van Zanten, Brienes van Santen en Brienne van Zante, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1748 te Geldermalsen, is overleden op zaterdag 3 december 1803 aldaar. Brienen werd 55 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Brienen was gehuwd (1) met Gerrigje de With.

Van Brienen en Gerrigje is een kind bekend:

1  Metje Brina van Santen is gedoopt op zondag 7 oktober 1770 te Geldermalsen, zie XV-DI.

Brienen trouwt (kerk) op zondag 9 januari 1785 te Tricht op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Commerijntje Huigen (Comijntje) ook genaamd Kommerijntje Huigen en Commereintje Huijgen, dochter van Arie Huijgen en Maria van Santen (Maria Maaike). Commerijntje is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 (?) te Tricht, is overleden voor september 1820 (?). Commerijntje werd hoogstens 61 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Brienen en Commerijntje zijn zeven kinderen bekend:

2  Gozewinus van Santen (Goosen) is geboren op zaterdag 12 februari 1785 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 13 februari 1785 aldaar (doopgetuige was Jenneke van Zanten), zie XV-DJ.

3  Maria van Zanten is geboren op maandag 19 maart 1787 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 25 maart 1787 aldaar (doopgetuige was Diena van Haeften), zie XV-DK.

4  Artje van Zanten (Aaltje) is geboren op vrijdag 20 maart 1789 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 22 maart 1789 aldaar (doopgetuige was Maria Schoenmakers), zie XV-DL.

5  Metje van Zanten is geboren op donderdag 7 juli 1791 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 10 juli 1791 aldaar (doopgetuige was Diena van Haaften), zie XV-DM.

6  Peter van Santen (Petrus) is geboren op vrijdag 21 februari 1794 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 23 februari 1794 aldaar (doopgetuige was Corsje van Santen (zie XIV-BU)), zie XV-DN.

7  Trijntje van Santen is geboren op donderdag 15 december 1796 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 18 december 1796 aldaar (doopgetuige was Jenneke van Santen), zie XV-DO.

8  Johanna van Santen is geboren op zondag 3 februari 1799 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 10 februari 1799 aldaar (doopgetuige was Jenneke van Santen), zie XV-DP.

XIV-BW  Willem van Santen, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), is gedoopt op zondag 23 juli 1752 te Geldermalsen.

XIV-BX  Dirk van Santen ook genaamd Dirk van Zanten en Dirk van Sante, zoon van Peter van Santen (XIII-BY) en Metje Brienens van Beusichem (Metje van Beusecom: Metje van Beuzighem), fruitenier, wonende te Geldermalsen, is gedoopt op zaterdag 29 juni 1754 aldaar, is overleden op woensdag 15 maart 1843 05.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 16 maart 1843 aldaar. Dirk werd 88 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Dirk trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1782 te Geldermalsen op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jenneke van Buuren ook genaamd Jenneke van Buren, Jenneke van Buure en Jenneke van Bueren, dochter van Velten van Buuren en Maria van Kuilenburg. Jenneke is gedoopt op zondag 28 november 1756 te Zoelmond, is overleden op maandag 12 mei 1823 te Geldermalsen, is als overleden aangegeven op dinsdag 13 mei 1823 aldaar. Jenneke werd 66 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

- 1820: wonend in Geldermalsen.

Van Dirk en Jenneke zijn negen kinderen bekend:

1  Peter van Santen is geboren op vrijdag 5 juli 1782 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 7 juli 1782 aldaar (doopgetuige was Metje de Bie), zie XV-DQ.

2  Aert van Santen (Aart) is geboren op woensdag 29 december 1784 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 2 januari 1785 aldaar (doopgetuige was Diena van Haaften), zie XV-DR.

3  Johannis van Santen (Johannes) is geboren op maandag 26 februari 1787 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 4 maart 1787 aldaar (doopgetuige was Willemke van Zanten), zie XV-DS.

4  Adrianus van Santen is geboren op dinsdag 13 mei 1788 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 18 mei 1788 aldaar (doopgetuige was Commerijn van Zanten), zie XV-DT.

5  Metje van Santen is geboren op donderdag 13 maart 1788 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 16 maart 1788 aldaar, zie XV-DU.

6  Dirk van Santen is gedoopt op maandag 7 december 1789 te Geldermalsen, zie XV-DV.

7  Metje van Sante is geboren op zaterdag 9 april 1791 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 17 april 1791 aldaar (doopgetuige was Diena van Haaften), zie XV-DW.

8  Willemijntje van Zanten is geboren op donderdag 28 november 1793 te Geldermalsen, is gedoopt op donderdag 28 november 1793 aldaar (doopgetuige was Willemke van Santen), zie XV-DX.

9  Dirk Willem van Santen is geboren op zaterdag 18 november 1797 te Geldermalsen, is gedoopt op zondag 26 november 1797 aldaar (doopgetuige was Maareke van Santen), zie XV-DY.

XIV-BY  Elisabeth Verweij, dochter van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

- 1751: als lidmaat aangenomen.

XIV-BZ  Hendrikje Verweij, dochter van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

- 1751: als lidmaat aangenomen.

XIV-CA  Jan Verweij, zoon van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

XIV-CB  Theunis Verweij, zoon van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

- 1758: als lidmaat aangenomen.

XIV-CC  Willem Verweij, zoon van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

XIV-CD  Derk Verweij, zoon van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt te Asch.

XIV-CE  Gerrit Verweij (Gerard?), zoon van Henricus Verweij (XIII-CB) en Gijsbertje Jans van Santen (Gijsbertje), is gedoopt in 1727 (?) te Asch, is overleden op zaterdag 6 augustus 1808 te Zoelmond, is begraven na zaterdag 6 augustus 1808 te Asch. Gerrit werd 81 jaar.

Gerrit trouwt (kerk) op dinsdag 20 mei 1777 te Drumpt op 50-jarige leeftijd met de 31-jarige Petronella van Tricht (Neeltje) ook genaamd Neeltje van Trigt en Petronella Tricht, dochter van Herbert van Tricht en Mareke van Terweij. Petronella is gedoopt op zondag 10 oktober 1745 te Zoelen, is overleden op dinsdag 30 januari 1821 te Beusichem, is als overleden aangegeven op woensdag 31 januari 1821 aldaar. Petronella werd 75 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Gerrit en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendricus Verweij (Hendrik) is gedoopt op woensdag 11 november 1778 te Buren of is gedoopt op zondag 15 november 1778 te Asch, zie XV-DZ.

2  Mieja Verweij (Maria) is gedoopt op zondag 9 april 1780 te Asch, zie XV-EA.

3  Jan Verweij is gedoopt op zondag 13 januari 1782 te Asch of is gedoopt op zondag 10 februari 1782 te Buren, zie XV-EB.

4  Gijsbertje Verweij is Ned. Herv. gedoopt op zaterdag 15 november 1783 te Asch, zie XV-EC.

5  Gijsbertje Verweij (Gijsberta) is gedoopt in 1785 (?) te Asch, zie XV-ED.

6  Hermina Verweij is Ned. Herv. gedoopt op zondag 5 februari 1786 te Asch, zie XV-EE.

7  Joanna Adriana Verweij is gedoopt op zondag 27 april 1788 te Asch, zie XV-EF.

XIV-CF  Cornelis van Empel, zoon van Hendrik van Empel (XIII-CC) en Geertje van Santen, is gedoopt in 1732 (?) te Meteren.

XIV-CG  Jennigje van Malsen, dochter van Hendrikus van Malzen (Hendrick) (XIII-CD) en Maike van Santen (Marrigje), is gedoopt op zondag 26 juni 1757 te Buren (Kerk van Buren) (doopgetuige was Lijsbeth van Malsen).

XIV-CH  Roelofje van Zanten, dochter van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt in 1730 (?) te Echteld, is overleden op vrijdag 17 oktober 1766 (?) te Rotterdam. Roelofje werd 36 jaar.

Roelofje trouwt (kerk) op zondag 28 maart 1751 (?) te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met prenataal Jan Dirk Kasseling ook genaamd Jan Dirk Kesseling. Jan is gedoopt in 1760 (?) te Osnabrück - Duitsland.

XIV-CI  Geertruij van Zanten, dochter van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op donderdag 1 maart 1731 (?) te Rotterdam.

Geertruij trouwt (kerk) op donderdag 23 november 1752 (?) te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Hoek ook genaamd Jan Hoek Jr.. Jan is gedoopt in 1730 (?) te Rotterdam.

XIV-CJ  Anna van Sante, dochter van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op zondag 29 maart 1733 (?) te Rotterdam.

XIV-CK  Gerardus van Santen, zoon van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op zondag 6 november 1735 (?) te Rotterdam.

XIV-CL  Huijbert van Santen, zoon van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op donderdag 20 maart 1738 (?) te Rotterdam.

XIV-CM  Cornelia van Zanten, dochter van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op donderdag 17 november 1740 (?) te Rotterdam.

Cornelia trouwt (kerk) op donderdag 12 augustus 1762 (?) te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Huijbert van Os. Huijbert is gedoopt in 1740 (?) te Rumpt.

XIV-CN  Maria van Santen, dochter van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op zondag 26 mei 1743 (?) te Rotterdam.

XIV-CO  Gerardus van Santen, zoon van Roeloff van Santen (XIII-CG) en Anna Maria van Hees, is gedoopt op dinsdag 21 september 1745 (?) te Rotterdam.

XIV-CP  Gert van Os, zoon van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 1 januari 1730 te Rumpt (doopgetuige was Anna Ceese).

XIV-CQ  Grietje van Os ook genaamd Gergje van Os, dochter van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 7 september 1732 te Rumpt.

Grietje trouwt (kerk) op vrijdag 1 maart 1754 te Deijl op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Lammert van Herwaarden, zoon van Gerrit Evertse van Herwaarden en Grietje Hendricks Prickel. Lammert is gedoopt op zondag 14 mei 1724 te Deijl.

XIV-CR  Anna Margriet van Os, dochter van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 20 maart 1735 te Rumpt.

XIV-CS  Huibert van Os, zoon van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 3 maart 1737 te Rumpt.

XIV-CT  Geertje van Os, dochter van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Rumpt.

XIV-CU  Geertjen van Os, dochter van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op dinsdag 29 augustus 1741 te Rumpt.

XIV-CV  Oth Philip van Os, zoon van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 15 november 1744 te Rumpt.

XIV-CW  Maijken van Os, dochter van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zaterdag 6 maart 1745 te Rumpt.

XIV-CX  Oth van Os, zoon van Philip van Os (Flip) (XIII-CJ) en Huijbertje van Santen, is gedoopt op zondag 9 februari 1749 te Rumpt.

XIV-CY  N.N. van Ochten, zoon van Dirk van Ochten (XIII-CL) en Geertrui van Zanten (Geerke).

XIV-CZ  Adriana van Ochten, dochter van Dirk van Ochten (XIII-CL) en Geertrui van Zanten (Geerke), is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 te Asperen, is overleden op donderdag 7 mei 1840 te 's Gravenhage, is als overleden aangegeven op vrijdag 9 oktober 1840 te Den Haag. Adriana werd 88 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Adriana trouwt (kerk) op zondag 2 april 1775 te 's Gravenhage op 23-jarige leeftijd met Coenraad Schmidt ook genaamd Johan Coenraad Smit. Coenraad is geboren te Langendorf - Hessen, is overleden op zaterdag 30 april 1825 (?) te 's Gravenhage.

Van Coenraad en Adriana is een kind bekend:

1  Martinus Schmit is gedoopt op zondag 23 mei 1784 te 's Gravenhage, zie XV-EG.

XIV-DA  Lammert van Ochten, zoon van Dirk van Ochten (XIII-CL) en Geertrui van Zanten (Geerke), is gedoopt op zondag 11 november 1753 (?) te Asperen.

XIV-DB  Catharina van Ochten (Trijntje), dochter van Dirk van Ochten (XIII-CL) en Geertrui van Zanten (Geerke), is gedoopt op zondag 9 november 1755 (?) te Asperen.

XIV-DC  Elisabeth van Ochten ook genaamd Elisabeth van Ogten, dochter van Dirk van Ochten (XIII-CL) en Geertrui van Zanten (Geerke), is gedoopt op zondag 24 mei 1767 (?) te Asperen.

Elisabeth trouwt (kerk) voor 1788 te Asperen op hoogstens 20-jarige leeftijd met Gijsbert Exalto.

Van Gijsbert en Elisabeth is een kind bekend:

1  Gijsbertje Exalto is gedoopt op zondag 31 augustus 1788 (?) te Asperen, zie XV-EH.

XIV-DD  Aartje van Santen ook genaamd Aartje van Zanten, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Neeltje Dirkse van Lith, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 26 maart 1752 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op maandag 18 september 1826 aldaar. Aartje werd 74 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Aartje trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op woensdag 1 maart 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijjn hier in wettige ondertrouw opgenomen Arie Thunissen van Dee j.m. geb. te Kerke Avezaath en Aartje van Zanten j.d. geb. alhier en nevens den bruijdegom hier woonagtig. of trouwt (kerk) op zondag 19 maart 1775 aldaar - Zijnde ook hier na drie onverhinderde huwelijkse voorstellingen den 19 maert getrouwd. op 22-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Arijen van Dee (Arie) ook genaamd Arijen Theunissen van Dee, Arie Thunissen van Dee en Arie Teunissen van Dee, zoon van Anthonis van Dee (Teunis) en Dirckje Ariens van Eck (Dirkje van Eek). Arijen, wonende te Beusichem, is gedoopt op zondag 20 december 1744 te Kerk Avezaath - 1744, gedoopt 20 december, Arijen zoon van Teunis Jansse van Dee, en van Dirkje Arijense van Eck, echtelieden, getuijge: Kinera Mol, huijsvrouw van Arijen Dirkse van Eck. (doopgetuige was Kinera Mol), is overleden voor 1779. Arijen werd hoogstens 34 jaar en 12 dagen.

- huw. contract 4 maart 1775 te Beuzekom.

Van Arijen en Aartje is een kind bekend:

1  Willem van Dee is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 april 1776 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EI.

Aartje gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 6 februari 1779 te Beusichem (Kerk van Beusichem) - Zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen Krijn van Utrecht j.m. geboren te Capel Avesaatte en Aartje van Zanten, laatst weduwe van wijlen Arie van Dee., trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 28 februari 1779 aldaar (Kerk van Beusichem) - Beide hier woonagtig getrouwd alhier d. 28 dito op 26-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Krijn van Uijtert (Utrecht) ook genaamd Aalbert van Uijtert (Utrecht) en Aalbert van Utrecht, zoon van Hendrik van Utrecht (Uitert) en Metje van de Langsteeg. Krijn, schutter en veldschutter, is gedoopt op zaterdag 8 november 1749 te Capel Avezaath, is overleden op donderdag 19 februari 1829 des smorgens half zeven te Beusichem. Krijn werd 79 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

- Opm. op akte nr. 5 staat oud 88 jr. zou dan betekenen dat dan slaat op Krijn van Utrecht (Uijtert) gehuwd met Grietje van Eck.

Van Krijn en Aartje zijn zes kinderen bekend:

2  Hendrik van Utrecht is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 31 oktober 1779 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EJ.

3  Jacob Hendrik van Utrecht is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 10 februari 1782 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EK.

4  Metje van Utrecht is gedoopt op zondag 21 november 1784 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EL.

5  Willem van Utrecht (Uitert) is Gereformeerd Christelijk gedoopt op donderdag 17 mei 1787 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EM.

6  Peter van Utrecht is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 7 juni 1789 te Beusichem (Kerk van Beusichem), zie XV-EN.

7  Aalbert van Uijtert is geboren op dinsdag 21 januari 1794 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 26 januari 1794 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-EO.

XIV-DE  Maria van Santen, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 juli 1756 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DF  Jacob Hendrik van Santen, zoon van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is gedoopt op donderdag 18 januari 1759 te Beusichem.

- tweeling

XIV-DG  Willemijntje van Santen (Mijntje) ook genaamd Meijntje van Zanten, Mietje van Zanten, Willemijntje van Zanten en Willemina van Santen, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is geboren op donderdag 18 januari 1759 te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op donderdag 1 februari 1759 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op maandag 5 april 1841 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 6 april 1841 aldaar (getuigen aangifte overlijden waren Gijsbertus Peters (zie XV-EU) en Gerrit Kuik). Willemijntje werd 82 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

- tweeling.

Willemijntje trouwt (kerk) (ND-Hervormde Gemeente) op zondag 13 juni 1784 te Asch - met attestatie van Beusichem en Zoelmond. op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Gielen Peterz (Jacob Petersen) ook genaamd Jacob (Gielen) Peters(e), Jacob Peters, Jacob Michiel Peters, Jacob Chielen, Jacob Gielen Peterse, Jacob Peterse, Jacob Petersse en Jacob Petersen, zoon van Michiel Johannes Petersen (Michiel Peters) en Elizabeth van Maaswinkel (Lijsbet). Jacob, werkman, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op woensdag 11 april 1759 te Zoelmond - Alzoo de vader Roomsch is heeft de belofte voor de moeder gedaan haar zuster Aaltje van Maaswinkel en alzoo de ouders op den Opstal en dus onder Ravenswaaij wonen hebben zij te voren schriftelijk consent van Dus. Keer vertoont. (doopgetuige was Aaltje van Maaswinkel), is overleden op maandag 21 november 1842 te Beusichem, is als overleden aangegeven op dinsdag 22 november 1842 aldaar. Jacob werd 83 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

- 1759 aprl 11: Alzoo zij, op den Opstal en dus onder Ravenswaaij wonen hebben zij te voren schriftelijk consent van Dus. Keer vertoont. (Bron: Doopboek Zoelmond).

Van Jacob en Willemijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Marrigje Peterz (Merrigje) is Gereformeerd gedoopt op zondag 17 oktober 1784 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Elisabeth Peters), zie XV-EP.

2  Antoni Peters is Gereformeerd gedoopt op zondag 22 januari 1786 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Maria van Santen (zie XIV-DE)), zie XV-EQ.

3  Michiel Peters is Gereformeerd gedoopt op zondag 2 september 1787 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Marrigje Michiel Peters), zie XV-ER.

4  Jacob Peterz is gedoopt op zondag 21 juni 1789 te Zoelmond (doopgetuige was Marigje Peterz), zie XV-ES.

5  Arnoldus Peters is Gereformeerd gedoopt op zondag 22 mei 1791 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Maria van Beek), zie XV-ET.

6  Gijsbertus Peters is Gereformeerd gedoopt op zondag 7 juli 1793 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Marrigje Peterz), zie XV-EU.

7  Willem Peters is Gereformeerd gedoopt op zondag 21 februari 1796 te Zoelmond (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Vrouw van Santen), zie XV-EV.

8  Maria Peterse is geboren op maandag 1 oktober 1798 te Zoelmond, is Gereformeerd gedoopt op zondag 7 oktober 1798 aldaar (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Catharina Peterse), zie XV-EW.

9  Jacobus Peterse is geboren op donderdag 30 april 1801 te Zoelmond, is Gereformeerd gedoopt op zondag 3 mei 1801 aldaar (Kerk van Zoelmond) (doopgetuige was Aaltje van Zanten), zie XV-EX.

10  Elisabeth Peterse is gedoopt op woensdag 17 april 1805 te Zoelmond, zie XV-EY.

XIV-DH  Jacob Hendrik van Santen, zoon van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is gedoopt op donderdag 20 mei 1762 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DI  Jacob Hendrik van Santen, zoon van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 oktober 1763 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DJ  Tonia (Antonia) van Santen ook genaamd Tonia van Zanten, Antonia van Zanten en Antonia van Santen, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, werkvrouw, is gedoopt op zondag 22 maart 1767 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op donderdag 8 april 1830 te Tricht, is als overleden aangegeven op vrijdag 9 april 1830 te Buurmalsen. Tonia werd 63 jaar en 17 dagen.

Tonia gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zaterdag 18 februari 1792 te Tricht (Kerke van Trigt), trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 4 maart 1792 aldaar (Kerke van Trigt) op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Dirk van de Water ook genaamd Dirk de Winter, zoon van Gijsbertszn van de Water en Judith Bron. Dirk, werkman, is gedoopt op zondag 18 april 1756 (?) te Buurmalsen (doopgetuige was Elisabeth van de Water), is overleden op donderdag 9 augustus 1827 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 10 augustus 1827 aldaar. Dirk werd 71 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

- 1792 febr 18, zijn in tegenwoordigheid van den ouderling Frank Nieuwhoff en diacon Dirk Kasteleijn in wettigen ondertrouw op genomen, Dirk van de Water J.M. geboren en woonachtig alhier en Tonia van Zanten, j.d. geboren te Beusichem en thans hier wonende en na dat hier heden drie proclamatien onverhindert waren afgelopen, ziijn zij hier getrouwd den 4e maart

Van Dirk en Tonia zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje van de Water is gedoopt op donderdag 13 februari 1794 te Tricht, zie XV-EZ.

2  Johannes van de Water is geboren op zaterdag 24 oktober 1801 te Tricht - Buurmalsen, zie XV-FA.

3  Johanna Magdalena van de Water is geboren op zaterdag 16 maart 1805 te Tricht, zie XV-FB.

XIV-DK  Albertus van Santen (Aalbert) ook genaamd Aalbert (Albert) van Santen, Albert van Zanten en Aalbert (Albert) van Zanten, zoon van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, voerman, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 29 oktober 1769 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op zaterdag 1 februari 1812 des namiddag 3 uur aldaar (ten huize van nr. 83)., is als overleden aangegeven op zaterdag 1 februari 1812 aldaar (aangever overlijden was Johannes van Muiswinkel; getuige aangifte overlijden was Gerrit van Asch). Albertus werd 42 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Albertus trouwt op zaterdag 25 februari 1797 te Beusichem op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna van Asch ook genaamd Johanna van As, dochter van Gerrit van Asch Jan zoon en Niesje (Bregje) van Mourik (Nieske). Johanna is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 14 februari 1773 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op donderdag 3 juni 1847 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 4 juni 1847 aldaar. Johanna werd 74 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Cornelis van Santen (zie XV-IX).<49,50>

Van Albertus en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Magdalena van Santen (Johanna) is geboren op donderdag 13 juli 1797 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 16 juli 1797 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FC.

2  Gerrit van Santen is geboren op dinsdag 4 juni 1799 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 9 juni 1799 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FD.

3  Gerrigje van Santen (Gerretje) is geboren op zaterdag 14 maart 1801 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 15 maart 1801 aldaar (Kerk van Beusichem) - predikant = Gerrit van Duijl., zie XV-FE.

4  Willemijntje van Santen is geboren op zaterdag 14 maart 1801 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 15 maart 1801 aldaar (Kerk van Beusichem) - predikant = Gerrit van Duijl., zie XV-FF.

5  Willem van Santen is geboren op donderdag 12 juli 1804 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 15 juli 1804 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FG.

6  Antonia van Zanten is geboren op maandag 15 december 1806 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 21 december 1806 aldaar (Kerk van Beusichem) - Gedoopt door predikant Hendrik Elzer, hij is bevestigd in de gemeente op 14-12-1806., zie XV-FH.

7  Jacob Hendrik van Zanten is geboren op zaterdag 28 januari 1809 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 19 februari 1809 aldaar (Kerk van Beusichem) Gedoopt door predikant Hendrik Elzer., zie XV-FI.

8  Antonia van Santen is geboren op dinsdag 18 juni 1811 11.00 uur voor middags te Beusichem, is als geboren aangegeven op donderdag 20 juni 1811 aldaar (aangever geboorte was Albertus van Santen (zie XIV-DK); getuigen aangifte geboorte waren Wilhelmus Backer en Rijk van Kempen), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 30 juni 1811 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FJ.

XIV-DL  Kunera van Santen (Cunera) ook genaamd Cuinera van Santen, Cunera van Zanten en Kunera van Zanten, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, herbergierster, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 5 april 1772 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op zaterdag 16 januari 1847 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 18 januari 1847 aldaar Opm. als doopdatum wordt 30-03-1772 opgegeven dit is onjuist.. Kunera werd 74 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Kunera gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 juli 1793 te Beusichem, trouwt op zondag 4 augustus 1793 aldaar op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Willem Vogelpoel, zoon van Dirk Vogelpoel en Cornelia Beekhof. Willem is gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te Beusichem, is overleden op donderdag 13 september 1810 aldaar. Willem werd 42 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

- 1793 juli 13: zijn te Beusichem in wettigen ondertrouw opgenomen, Willem Vogelpoel, j.m. geboren - en wonende te Beusichem en Cuinera van Santen j.d. geboren te Beusichem maar laatst hiervoor gewoond hebbende, en nadat hier ieders driemalige huwelijkse voorheffing onverhindert hier waren afgelopen is met attestatie naar Beusichem gegeven den 30 julij. Bron: Tricht NG trouwboek 1724-1811.

Van Willem en Kunera zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Vogelpoel is geboren op donderdag 7 augustus 1794 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 10 augustus 1794 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FK.

2  Johanna Machtelina Vogelpoel (Johanna) is geboren op zondag 31 juli 1796 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 31 juli 1796 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FL.

3  Dirkje Vogelpoel is geboren op zaterdag 28 april 1798 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op maandag 30 april 1798 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FM.

4  Antonia Dirkje Vogelpoel is geboren op donderdag 7 november 1799 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 11 augustus 1799 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FN.

5  Dirkje Antonia Vogelpoel is geboren op vrijdag 3 juli 1801 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 5 juli 1801 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FO.

6  Dirk Vogelpoel (Derk) is geboren op zaterdag 14 januari 1804 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 22 januari 1804 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FP.

7  Willem Vogelpoel is geboren op woensdag 15 januari 1806 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op woensdag 19 februari 1806 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FQ.

Kunera trouwt op vrijdag 2 juli 1813 te Beusichem op 41-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Johannes van de Griend, zoon van Hendrik van de Griend en Hendrica van Duinen / Balgooij. Johannes, bouwman en voerman, is gedoopt op zondag 15 september 1754 te Varik - doopgetuige: Johanna Vonck., is overleden op zondag 3 juni 1827 in den middag te Beusichem, is als overleden aangegeven op dinsdag 5 juni 1827 aldaar (aangever overlijden was Dirk Vogelpoel (zie XV-FP); getuige aangifte overlijden was Gerrit van Tuil). Johannes werd 72 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Hendrica van Scherdijk.<51,52>

XIV-DM  Willem van Santen, zoon van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is gedoopt op zondag 12 februari 1775 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DN  Sara van Santen ook genaamd Saartje van Santen, Zara van Zanten en Clara van Zanten, dochter van Wilhelmus van Santen (Willem) (XIII-CP) en Johanna Mechtelina van Beusekom, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 23 februari 1777 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op zaterdag 24 juli 1841 06.00 uur 's morgens aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 24 juli 1841 aldaar (getuigen aangifte overlijden waren Anthoni Jansen en Dirk de Haan). Sara werd 64 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Sara trouwt (gemeente) op zondag 20 september 1801 te Beusichem - Anno 1801, Johannes Prijs, jongeman geboortig in Zoelm ond en woonachtig alhier en Sara van Santen, jonge dochter geboren en woonende alhier bewijzen, den gewoone huwelijkse voorstellen, van het gemeente Bestuur deze dorpe gegeven hebbende zijn op de 20ste van herfstmaand 1801 voor de gemeente plechtig verenigd op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Johannes Prijs ook genaamd Johannis Prijs, zoon van Johannes Prijs en Antonia Verlee (Tonia). Johannes, landman en werkman, is gedoopt op zaterdag 28 februari 1767 te Zoelmond, is overleden op maandag 2 november 1835 07.00 uur voor middags te Beusichem - ten zijner woonhuis., is als overleden aangegeven op dinsdag 3 november 1835 aldaar (getuigen aangifte overlijden waren Geert van Everdingen en Anthoni Preijs). Johannes werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Sara is een kind bekend:

1  Anthonia Prijs is geboren op zaterdag 25 oktober 1806 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 2 november 1806 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FR.

XIV-DO  Willemijntje van Santen, dochter van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 30 januari 1763 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DP  Jan van Santen, zoon van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 7 oktober 1764 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden voor 1766. Jan werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

XIV-DQ  Jan van Santen, zoon van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 12 januari 1766 te Beusichem (Kerk van Beusichem).

XIV-DR  Aaltje van Santen ook genaamd Aaltje van Zanten en Teuntje van Santen, dochter van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1768 te Beusichem (Kerk van Beusichem), is overleden op maandag 17 januari 1853 10.00 uur des voormiddags aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 18 januari 1853 aldaar (getuigen aangifte overlijden waren Antonie Udo (zie XV-FT) en Gerrit Nifterink). Aaltje werd 84 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Aaltje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 maart 1795 te Erichem, trouwt (kerk) op zondag 19 april 1795 te Beusichem op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Udo, zoon van Gerrit Udo en Anneke de Heus (Anna). Jan is Gereformeerd gedoopt op zaterdag 20 maart 1773 te Erichem, is verdronken maandag 30 of dinsdag 31 januari 1809 te Beusichem - In de nacht tuschen 30 & 31 van Louwmaand 1809 zijn in de watervloed verdronken, de volgende personen:..w.o.. Jan Udo gehuwd met Aaltje van Santen.., is begraven tussen woensdag 8 en maandag 20 februari 1809 aldaar - Deze verdronkenen zijn in twee groepe begraven op het kerkhof gelegd tusschen den 8 en 20 febr.:1809. Jan werd hoogstens 35 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

- Anno 1802 blz. 9 In tegenwoordigheid den broederen ouderlingen Peter van den Zand en Huibert van Muiswinkel is tot lidmaat aangenonem Jan Udo. (Bron: Lidmaten der kerk Beusichem, periode 1792-1928 inventarisnr. 102a)

Ondertrouw Erichem 14 maart volgens attest van Ds. H.T. Post, V.D.M. aldaar, bruidegom Jan
Udo, J.M. geb. en wonende te Erichem, bruid Aaltje van Zanten, J.D. geb. van Beusichem en
won. te Erichem, 4 april attest gegeven naar Erichem.

Van Jan en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Antonie Udo is geboren op zondag 8 februari 1795 te Erichem, is Gereformeerd gedoopt op zondag 19 april 1795 aldaar, zie XV-FS.

2  Antonie Udo is geboren op vrijdag 10 augustus 1798 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 12 augustus 1798 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FT.

3  Maria Udo is geboren in oktober 1803 (OS) te Beusichem, zie XV-FU.

4  Johannes Udo is geboren op donderdag 22 november 1804 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 25 november 1804 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FV.

5  Jan Udo is geboren op donderdag 17 december 1807 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op woensdag 23 december 1807 aldaar (Kerk van Beusichem) Gedoopt door Predikant Hendrik Elzer., zie XV-FW.

XIV-DS  Antoni van Santen (Toon) ook genaamd Anthonij van Santen, Antonij van Santen, Antonij van Zanten, Anthonij van Zanten en Anton van Zanten, zoon van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), werkman, arbeider en veerman, wonende te Beusichem en aldaar, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 3 maart 1771 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op donderdag 7 april 1836 17.30 uur des avonds aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 11 april 1836 aldaar (aangever overlijden was Rijk van Santen (zie XV-GA); getuige aangifte overlijden was Jan Verweij). Antoni werd 65 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Antoni gaat in ondertrouw (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op vrijdag 18 december 1795 te Ravenswaaij, trouwt (kerk) (Nederduits Gereformeerd) op zondag 10 januari 1796 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Lisabet (Elisabeth) van Winssen ook genaamd Elisabeth Hensen, Elisabeth van Wensen, Elisabeth van Winsen en Elisabeth van Winter, dochter van Rijk van Winssen en Neeltje van Asch. Lisabet, wonende te Beusichem, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op maandag 1 april 1771 te Ravenswaaij ....ene dochter gedoopt Lisabet, de vader Rijk van Winssen en de moeder Neeltje van Asch...., wonende huis 113 te Beusichem, is overleden op maandag 27 oktober 1851 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 28 oktober 1851 aldaar. Lisabet werd 80 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

- 1850 - 1850 inwonende bij haar zoon Rijk van Santen op huis nr. 114 resp 113 (alwaar vermeld staat dat zij geboren is in 1774!)

(Bruidegom wonende te Beusichem, bruid wonende te Ravenswaaij).

Van Antoni en Lisabet zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje van Santen is geboren op woensdag 11 mei 1796 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 15 mei 1796 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-FX.

2  Maria van Santen is geboren op zondag 3 februari 1799 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op maandag 11 februari 1799 aldaar (Kerk van Beusichem) (Gedoopt door predikant Dirk ter Napel)., zie XV-FY.

3  Antonie van Santen is geboren op zondag 3 januari 1802 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op maandag 11 januari 1802 aldaar (Kerk van Beusichem) - Anno 1802, den 11den van Louwmaand een zoon genaamd Antonie, geboren den 3e dito. De vader Antonie van Santen De moeder Elisabeth van Winsen. Gedoopt door Predikant Gerrit van Duijl., zie XV-FZ.

4  Rijk van Santen is geboren op woensdag 12 december 1804 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op woensdag 19 december 1804 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-GA.

5  Hannes (Stames) van Santen is geboren op donderdag 15 september 1808 te Beusichem, is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 25 september 1808 aldaar (Kerk van Beusichem) Gedoopt door predikant Hendrik Elzer., zie XV-GB.

6  Johanna van Santen is geboren op woensdag 5 juni 1811 te Beusichem, is als geboren aangegeven op zaterdag 8 juni 1811 aldaar (aangever geboorte was Hendrik Hofman; getuige aangifte geboorte was Peter van Beusichem), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 16 juni 1811 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-GC.

7  Elisabeth van Zanten is geboren op zaterdag 18 februari 1815 07.00 uur voor middags te Beusichem, is als geboren aangegeven op zondag 26 februari 1815 aldaar (aangever geboorte was Antonij van Zanten (zie XIV-DS); getuigen aangifte geboorte waren Antonij van der Berg en Johannes van Eck), is Gereformeerd Christelijk gedoopt op zondag 5 maart 1815 aldaar (Kerk van Beusichem), zie XV-GD.

XIV-DT  Willem van Santen ook genaamd Willem van Zanten, zoon van Teunis van Zanten (XIII-CS) en Mari van Ingen (Maria), werkman, wonende te Beusichem en aldaar (huis 110), is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 21 mei 1775 aldaar (Kerk van Beusichem), is overleden op zaterdag 5 februari 1842 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 5 februari 1842 aldaar (Noot: volgens overlijdensakte is Willem 68 jr. oud.). Willem werd 66 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Willem was gehuwd met Angeniet Verkuil (Verkuijl) ook genaamd Angenia Verkuil (Verkuijl), Agniet van Kuil, Angenita Verkuil en Angenieta Verkuil, dochter van Cornelis Verkuijl Verkuil en Thonia van Sijderveldt (Anthonia Sijdervelt). Angeniet, huisvrouw, is gedoopt op maandag 24 december 1781 te Buurmalsen, is overleden op dinsdag 1 februari 1842 des namiddag te Beusichem, is als overleden aangegeven op woensdag 2 februari 1842 aldaar (aangever overlijden was Antonie Verkuil; getuige aangifte overlijden was Antonie Udo (zie XV-FT)). Angeniet werd 60 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Willem en Angeniet zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria van Santen is geboren op zondag 8 maart 1801 te Beusichem, is Gereformeerd gedoopt op zondag 8 ma