Parenteel van Claas Piers Sjollema W.A. Rönitz-van Santen - MMXVIII -


© 2018  W.A. Rönitz-van Santen

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20170217Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1790. Het kind is afkomstig uit Idaarderadeel.

I  Claas Piers Sjollema.

Hij was gehuwd met Dieuwke Andries van Riezen.

Van hen is een kind bekend:

1  Andries Clazes Sjollema is gedoopt op zondag 25 juli 1790 (?) te Idaarderadeel, zie II.


Generatie II

(van 1790 tot 1856)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1819 en 1831. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Grouw (3x), Sintnicolaasga en Lemmer.

II  Andries Clazes Sjollema ook genaamd Andries Claases Sjollema, zoon van Claas Piers Sjollema (I) en Dieuwke Andries van Riezen, is gedoopt op zondag 25 juli 1790 (?) te Idaarderadeel, is overleden op donderdag 10 juli 1856 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 11 juli 1856 aldaar. Hij werd 65 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op donderdag 13 juli 1815 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Lijsbeth Franses Hoefnagel, dochter van Frans Hoefnagel en Aijtske Aijzes. Lijsbeth Franses is gedoopt op vrijdag 7 december 1792 te Sneek, is overleden op zaterdag 22 maart 1873 te Leeuwarden. Zij werd 80 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Dieuwke Andries Sjollema is geboren in 1819 (?) te Lemmer, zie III-A.

2  Klaas Andries Sjollema is geboren op donderdag 5 april 1821 te Sintnicolaasga, zie III-B.

3  Ate Andries Sjollema is geboren op donderdag 25 december 1823 te Grouw (?), is als geboren aangegeven op zaterdag 27 december 1823 te Idaarderadeel, zie III-C.

4  Symon Andries Sjollema is geboren in 1826 (?) te Grouw, zie III-D.

5  Ayse Andries Sjollema is geboren in 1831 (?) te Grouw, zie III-E.


Generatie III

(van 1819 tot 1900)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1857. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit IJlst, Heeg, Gemeente Wymbritseradeel en Heeg.

III-A  Dieuwke Andries Sjollema, dochter van Andries Clazes Sjollema (II) en Lijsbeth Franses Hoefnagel, is geboren in 1819 (?) te Lemmer.

III-B  Klaas Andries Sjollema, zoon van Andries Clazes Sjollema (II) en Lijsbeth Franses Hoefnagel, Schoenmaker en oproeper, is geboren op donderdag 5 april 1821 te Sintnicolaasga, is overleden op donderdag 30 mei 1895 te Sloterdijk ( ten huize van zijn dochter Jitske ( bron:Tabe Dolstra)).. Hij werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 6 juni 1845 op 24-jarige leeftijd met Richtje Hijltjes Verwer. Richtje Hijltjes is geboren te Oldeboorn, is overleden op maandag 13 oktober 1851 te Grouw.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jitske Klaas Sjollema, zie IV-A.

2  Elizabeth Sjollema, zie IV-B.

III-C  Ate Andries Sjollema, zoon van Andries Clazes Sjollema (II) en Lijsbeth Franses Hoefnagel, scheepstimmerman, is geboren op donderdag 25 december 1823 te Grouw (?), is als geboren aangegeven op zaterdag 27 december 1823 te Idaarderadeel, is overleden op woensdag 13 juni 1900 te Franeker, is als overleden aangegeven op woensdag 13 juni 1900 aldaar (op een schip).. Hij werd 76 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 1 juni 1849 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Hendriks Boxum, dochter van Hendrik Rienks Boxum en Sijntje Koops. Elisabeth Hendriks is geboren op zaterdag 29 oktober 1825 te Akkrum, is als geboren aangegeven op zaterdag 29 oktober 1825 te Idaarderadeel, is overleden op vrijdag 14 december 1888 te Franeker, is als overleden aangegeven op zaterdag 15 december 1888 aldaar. Zij werd 63 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Andries Ates Sjollema is geboren op vrijdag 24 december 1852 te IJlst, is als geboren aangegeven op maandag 27 december 1852 aldaar, zie IV-C.

2  Hendrik Sjollema is geboren op zondag 4 maart 1855 te Heeg, zie IV-D.

3  Frans Ates Sjollema (Frans) is geboren op maandag 25 mei 1857 te Heeg, Gemeente Wymbritseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 26 mei 1857 te Wymbritseradeel, zie IV-E.

III-D  Symon Andries Sjollema, zoon van Andries Clazes Sjollema (II) en Lijsbeth Franses Hoefnagel, is geboren in 1826 (?) te Grouw.

III-E  Ayse Andries Sjollema, zoon van Andries Clazes Sjollema (II) en Lijsbeth Franses Hoefnagel, is geboren in 1831 (?) te Grouw.


Generatie IV

(van 1852 tot 1937)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1880 en 1903. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (6x), Zaandam (2x), Workum, Menaldumadeel, Menaldum en Harlingen.

IV-A  Jitske Klaas Sjollema, dochter van Klaas Andries Sjollema (III-B) en Richtje Hijltjes Verwer.

IV-B  Elizabeth Sjollema, dochter van Klaas Andries Sjollema (III-B) en Richtje Hijltjes Verwer, is overleden na 1911.

Zij trouwt op woensdag 27 maart 1878 met de 36-jarige Jan Dolstra. Jan is geboren op zaterdag 8 mei 1841, is overleden rond 1900 te Amsterdam. Hij werd ongeveer 59 jaar.

- Erkenning van Sijbren, geb. 04-02-1885.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Dolstra (John), zie V-A.

2  Hendrik Dolstra (Henry), zie V-B.

3  Wiedze Dolstra (William), zie V-C.

4  Sijbren Dolstra (Zebo) is geboren op woensdag 4 februari 1885, zie V-D.

IV-C  Andries Ates Sjollema, zoon van Ate Andries Sjollema (III-C) en Elisabeth Hendriks Boxum, is geboren op vrijdag 24 december 1852 te IJlst, is als geboren aangegeven op maandag 27 december 1852 aldaar.

IV-D  Hendrik Sjollema, zoon van Ate Andries Sjollema (III-C) en Elisabeth Hendriks Boxum, is geboren op zondag 4 maart 1855 te Heeg.

IV-E  Frans Ates Sjollema (Frans) ook genaamd Frans Sjollema, zoon van Ate Andries Sjollema (III-C) en Elisabeth Hendriks Boxum, scheepstimmerman, wonende te Zaandam, is geboren op maandag 25 mei 1857 te Heeg, Gemeente Wymbritseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 26 mei 1857 te Wymbritseradeel, is overleden op dinsdag 23 november 1937 te Zaandam (Franschestraat 93), is als overleden aangegeven op woensdag 24 november 1937 aldaar, is begraven op vrijdag 26 november 1937 aldaar ;De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Vrijdag 26 November a.s. 's namiddags 2 uur van huis (=Franschestraat 93, Zaandam). Hij werd 80 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 september 1879 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Trijntje Abes Adema, dochter van Abe Aukes Adema en Antje IJdes Tamminga. Trijntje Abes, wonende te Zaandam, is geboren op maandag 29 oktober 1860 te Menaldum, is overleden op vrijdag 24 november 1933 te Zaandam (Franschestraat 93), is als overleden aangegeven op maandag 27 november 1933 aldaar, is begraven op dinsdag 28 november 1933 aldaar De teraardebestelling zal plaats hebben des namiddags 1.30 uur van het sterfhuis (=Franschestraat 93 Zaandam). Zij werd 73 jaar en 26 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Antje Sjollema is geboren op dinsdag 12 oktober 1880 te Menaldumadeel, is als geboren aangegeven op woensdag 13 oktober 1880 aldaar, zie V-E.

2  Antje Sjollema is geboren op dinsdag 11 oktober 1881 te Menaldum, zie V-F.

3  Ate Sjollema is geboren op zondag 11 juni 1882 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 13 juni 1882 aldaar, zie V-G.

4  Abe Sjollema is geboren op zaterdag 23 februari 1884 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op zondag 24 februari 1884 aldaar, zie V-H.

5  Elisabeth Sjollema (Beth) is geboren op maandag 22 juni 1885 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 23 juni 1885 aldaar, zie V-I.

6  Klaas Sjollema is geboren op zaterdag 19 februari 1887 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op maandag 21 februari 1887 aldaar, zie V-J.

7  Andries Sjollema is geboren op zaterdag 14 juli 1888 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op maandag 16 juli 1888 aldaar, is (geref.) gedoopt op maandag 16 juli 1888 te Makkum, zie V-K.

8  Auke Sjollema is geboren op woensdag 31 augustus 1892 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op zaterdag 3 september 1892 aldaar, zie V-L.

9  Elisabeth Sjollema is geboren op dinsdag 9 januari 1894 te Harlingen, is als geboren aangegeven op woensdag 10 januari 1894 aldaar, zie V-M.

10  Neisje Sjollema is geboren op donderdag 26 maart 1896 te Workum, is als geboren aangegeven op vrijdag 27 maart 1896 aldaar, zie V-N.

11  Jans Sjollema is geboren in 1900 (?) te Zaandam, zie V-O.

12  Hendrik Sjollema (Henk) is geboren op donderdag 15 januari 1903 (?) te Zaandam, zie V-P.


Generatie V

(van 1880 tot 1989)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1904 en 1937. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (28x) en Zaandijk. Er is momenteel nog 1 van de 34 kinderen in leven.

V-A  Jan Dolstra (John), zoon van Jan Dolstra (IV-B) en Elizabeth Sjollema.

V-B  Hendrik Dolstra (Henry), zoon van Jan Dolstra (IV-B) en Elizabeth Sjollema.

V-C  Wiedze Dolstra (William), zoon van Jan Dolstra (IV-B) en Elizabeth Sjollema.

V-D  Sijbren Dolstra (Zebo), zoon van Jan Dolstra (IV-B) en Elizabeth Sjollema, is geboren op woensdag 4 februari 1885.

Van hem is een kind bekend:

1  Klaas Dolstra (Clarence), zie VI-A.

V-E  Antje Sjollema, dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, is geboren op dinsdag 12 oktober 1880 te Menaldumadeel, is als geboren aangegeven op woensdag 13 oktober 1880 aldaar.

V-F  Antje Sjollema, dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op dinsdag 11 oktober 1881 te Menaldum, is overleden op maandag 26 februari 1968 te Koog aan de Zaan (Juliananstraat 90), is begraven op vrijdag 1 maart 1968 te Zaandam De teraardebestelling vind plaats des v.m. 10.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Zaandam. Vertrek van Julianastraat 30 Koog aan de Zaan te 10 uur.. Zij werd 86 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op donderdag 28 mei 1903 te Zaandam op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Martinus van Aarle (Tinus), zoon van Johannes Wilhelmus van Aarle en Hermina Zatink. Martinus (Tinus), metselaar, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren in 1876 (?) te Sint Oedenrode, is overleden op zaterdag 5 januari 1957 te Zaandam, is als overleden aangegeven op maandag 7 januari 1957 aldaar, is begraven op woensdag 9 januari 1957 aldaar Heden overleed, tot onze grote droefheid, zacht en kalm in het Gemeente Ziekenhuis te Zaandam, onze Llieve man, Vader, Behuwd-, Groot en overgrootvader, Broer en Zwager De teraarde-bestelling zal plaats hebben Woensdag a.s. op de Algemene Begraafplaats te Zaandam. Vertrek van huis (= Julianastraat 30 Koog aan de Zaan) n.m. 2 uur.. Hij werd 81 jaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth van Aarle, zie VI-B.

2  Fransciscus van Aarle, zie VI-C.

3  Helena van Aarle, zie VI-D.

4  Johannes Wilhelmus van Aarle (Johannes) is geboren in 1904 (?) te Zaandam, zie VI-E.

5  Hermina van Aarle is geboren in 1904 (?) te Zaandam, zie VI-F.

6  Trijntje van Aarle is geboren in 1905 (?) te Zaandam, zie VI-G.

V-G  Ate Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, pakhuisknecht, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 11 juni 1882 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 13 juni 1882 aldaar, is overleden op zondag 6 juli 1958 te Zaandam (Harenmakerstraat 27), is als overleden aangegeven op dinsdag 8 juli 1958 aldaar, is begraven op woensdag 9 juli 1958 te Driehuis-Westerveld na aankomst van trein 10.04. Vertrek van huis 9.00 uur (=Harenmakerstraat 27 Zaandam) Na een langdurige ziekte, is heden rustig van ons heengegaan onze beste Man, Vader, Behuwd- en Grootvader.. Hij werd 76 jaar en 25 dagen.

Hij trouwt op woensdag 13 juni 1906 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jannetje Molenaar, dochter van Gerrit Molenaar en Wijfje Zwart. Jannetje, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 19 september 1884 aldaar, is overleden op zondag 23 september 1979 aldaar, is gecremeerd op woensdag 26 september 1979 te Velsen (Driehuis Westerveld). Zij werd 95 jaar en 4 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Wijfje Sjollema is geboren op vrijdag 25 januari 1907 te Zaandam, zie VI-H.

2  Frans Sjollema is geboren op woensdag 25 maart 1908 te Zaandam, zie VI-I.

3  Ate Sjollema is geboren op woensdag 25 maart 1908 te Zaandam, zie VI-J.

4  Trijntje Sjollema is geboren op zondag 4 december 1910 te Zaandam, zie VI-K.

5  Jannetje Sjollema is geboren op zondag 23 maart 1913 te Zaandam, zie VI-L.

6  Frans Ate Sjollema (Frans) is geboren op donderdag 15 juli 1915 te Zaandam, zie VI-M.

V-H  Abe Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, los werkman, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 23 februari 1884 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op zondag 24 februari 1884 aldaar, is overleden op maandag 15 juni 1970 te Zaandam (Heijermansstraat 104) - Gelegenheid tot condoleren in het Uitvaartcentrum van de Associatie Jan van Scorelstraat 9 te Zaandam op donderdagavond 18 juni van 7.00 tot 7.30 uur, is begraven op vrijdag 19 juni 1970 aldaar De begrafenis is bepaald om 11.30 uur v.m. op de Algemene Begraafplaats te Zaandam, vertrek van Heijermansstraat 104, omstreeks 11 uur. Hij werd 86 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt op woensdag 30 mei 1906 te Zaandam op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Engelina Ekkes, dochter van Aijolt Ekkes en Geertje Engel. Engelina, wonende te Zaandam (Zeemansstraat 79), is geboren op zondag 18 februari 1883 te Koog aan de Zaan, is overleden op maandag 3 september 1923 te Zaandam - Gemeente-Ziekenhuis., is als overleden aangegeven op dinsdag 4 september 1923 aldaar, is begraven na donderdag 6 september 1923 aldaar. Zij werd 40 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Sjollema is geboren op donderdag 9 mei 1907 te Zaandam, zie VI-N.

2  Geertje Sjollema is geboren op zondag 25 december 1910 te Zaandam, zie VI-O.

Hij trouwt op donderdag 18 juni 1925 te Zaandam op 41-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Wilhelmina Christina de Vries (Mien), dochter van Simon de Vries en Trijntje Nieuwkerk. Wilhelmina Christina (Mien) is geboren op maandag 5 november 1883 (?) te Edam, is overleden op vrijdag 12 mei 1967 te Zaandam. Zij werd 83 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Abraham van Overbeeke.<1>

V-I  Elisabeth Sjollema (Beth), dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, is geboren op maandag 22 juni 1885 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op dinsdag 23 juni 1885 aldaar, is overleden op maandag 21 maart 1887 te Makkum. Zij werd 1 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

V-J  Klaas Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, sloper en los werkman, wonende te Zaandam (Franschepad 99), is geboren op zaterdag 19 februari 1887 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op maandag 21 februari 1887 aldaar, is overleden op dinsdag 3 juni 1958 te Zaandam, is als overleden aangegeven op donderdag 5 juni 1958 aldaar. Hij werd 71 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op woensdag 2 februari 1910 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Geertruida Ortelee (Geertje), dochter van Marcus Ortelee en Maartje Ouwejan. Geertruida (Geertje) is geboren op donderdag 24 juli 1890 (?) te Zaandijk, is overleden op zaterdag 23 februari 1946 te Zaandam Heden overleed tot onze groote droefheid in het St. Jans-Ziekenhuis, onze geliefde zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, is als overleden aangegeven op maandag 25 februari 1946 aldaar, is begraven op dinsdag 26 februari 1946 aldaar De teraardebestelling zal plaats vinden n.m. 3.15 uur van huis (=Fransche straat 99 Zaandam). Zij werd 55 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Sjollema (Trien) is geboren op woensdag 29 juni 1910 te Zaandam, zie VI-P.

2  Marcus Sjollema (Max) is geboren op woensdag 6 november 1912 te Zaandam, zie VI-Q.

3  Maartje Sjollema (Ma) is geboren op zaterdag 4 juli 1914 te Zaandam, zie VI-R.

4  Elisabeth Sjollema (Bep) is geboren op dinsdag 7 november 1916 te Zaandam, zie VI-S.

5  Johanna Catharina Sjollema (Jopie) is geboren op maandag 23 december 1918 te Zaandam, zie VI-T.

6  Frans Sjollema is geboren op donderdag 2 september 1920 te Zaandam, zie VI-U.

7  Hendrik Sjollema (Henk) is geboren op vrijdag 27 januari 1928 te Zaandam, zie VI-V.

V-K  Andries Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, los werkman, wonende te Zaandam en aldaar, is geboren op zaterdag 14 juli 1888 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op maandag 16 juli 1888 aldaar, is (geref.) gedoopt op maandag 16 juli 1888 te Makkum, is overleden op zaterdag 28 november 1964 te Zaandam (P.L. Takstraat 24), is gecremeerd op donderdag 3 december 1964 te Driehuis-Westerveld (Driehuis Westerveld) - na aankomst trein 11.58 uur. Vertrek vanaf P.L. Takstraat 24 Zaandam des voormiddags 11.00 uur.. Hij werd 76 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op donderdag 25 september 1913 te Zaandam op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacoba Rol (Coba), dochter van Simon Rol en Maartje Sinkeldam. Jacoba (Coba) is geboren op zaterdag 29 augustus 1891 te Krommeniedijk, is overleden op donderdag 30 november 1978 te Zaandam Gelegenheid tot condoleren zaterdag 2 december van 15.00 tot 15.30 uur in het Uitvaartcentrum, Jan van Scorelstraat 9 te Zaandam, is gecremeerd op maandag 4 december 1978 te Velsen om 14.30 uur in het Crematorium "Westerveld". Zij werd 87 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Frans Sjollema is geboren op dinsdag 14 juli 1914 te Zaandam, zie VI-W.

2  Marie Sjollema (Maartje) is geboren op zaterdag 17 februari 1917 te Zaandam, zie VI-X.

3  Simon Sjollema (Siem) is geboren op donderdag 5 december 1918 te Zaandam, zie VI-Y.

4  Trijntje Sjollema is geboren op woensdag 4 januari 1922 te Zaandam, zie VI-Z.

5  Pieter Sjollema is geboren op dinsdag 16 oktober 1923 te Zaandam, zie VI-AA.

V-L  Auke Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, is geboren op woensdag 31 augustus 1892 te Wonseradeel, is als geboren aangegeven op zaterdag 3 september 1892 aldaar, is overleden op vrijdag 18 augustus 1972 te Zaandam. Hij werd 79 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 21 februari 1919 te Oostzaan op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba van Berge, dochter van Willem van Berge en Jaapje Velthuis. Jacoba, wonende te Zaandam, is geboren op woensdag 13 februari 1895 te Oostzaan, is overleden op woensdag 11 februari 1981 te Zaandam (Twiskeweg) - Erasmushuis, Twiskeweg, is gecremeerd na donderdag 12 februari 1981 te Velsen. Zij werd 85 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Sjollema is geboren op zaterdag 4 oktober 1919 te Zaandam, zie VI-AB.

2  Jacoba Sjollema is geboren op maandag 10 april 1922 te Zaandijk, zie VI-AC.

V-M  Elisabeth Sjollema, dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, wonende te Zaandam, is geboren op dinsdag 9 januari 1894 te Harlingen, is als geboren aangegeven op woensdag 10 januari 1894 aldaar, is overleden op woensdag 25 augustus 1915 te Zaandam (Franschepad 93), is als overleden aangegeven op vrijdag 27 augustus 1915 aldaar, is begraven op zaterdag 28 augustus 1915 aldaar De teraardebestelling zal plaats hebben des namiddags 2 uur.. Zij werd 21 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

V-N  Neisje Sjollema, dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 26 maart 1896 te Workum, is als geboren aangegeven op vrijdag 27 maart 1896 aldaar, is overleden op dinsdag 28 november 1989 te Zaandam, is als overleden aangegeven op dinsdag 28 november 1989 aldaar, is begraven op vrijdag 1 december 1989 13.00 uur aldaar (Algemene begraafplaats, Zuiddijk 421) "Veilig in Jesus armern". Na een liefdevolle verzorging in "Huize Groenland" is in vredige rust ingeslapen onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Neisje Sjollema weduwe van Rutgerus Albers in de leeftijd van 93 jaar. Gelegenheid tot condoleren donderdag 30 november van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum van de "Associaltie", Jan van Scorelstraat 9 (bij Vincent van Goghweg) te Zaandam. De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 1 december om 13.00 uur op de algemene begraafplaats, Zuiddijk 421 te Zaandam. Vetrek van Jan van Scorelstraat 9 om 12.30 uur.. Zij werd 93 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

- woonplaats Zaandam, Franschepad, Klaas Katerstraat 11
- zij ging op late leeftijd (80) naar Amerika op bezoek bij o.a. haar neefje Frans (zoon van haar jongere broer Henk)

Zij gaat in ondertrouw op donderdag 5 augustus 1920 te Zaandam, trouwt op woensdag 18 augustus 1920 aldaar, trouwt (kerk) op zaterdag 18 december 1920 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Rutgerus Albers, zoon van Johannes Albers en Sophia Krom. Rutgerus, stoker (gasbedrijf), wonende te Zaandam, aldaar en aldaar (Klaas Katerstraat 11), is geboren op vrijdag 29 december 1893 aldaar, is als geboren aangegeven op vrijdag 29 december 1893 aldaar, is overleden op dinsdag 14 juni 1960 aldaar "Veilig in Jezus' armen". Heden behaagde het de Heere geheel onverwachts tot Zich te nemen, mijn innig geliefde Man, onze lieve en zorgzame Vader, Behuwd - en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, is als overleden aangegeven op donderdag 16 juni 1960 aldaar, is begraven op zaterdag 18 juni 1960 aldaar des namiddags 1.30 uur van huis (= Klaas Katerstraat 11) Graf: Vak XXIX Letter C nr. 2/1. Hij werd 66 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Albers (Joop) is geboren op donderdag 24 november 1921 te Zaandam, is als geboren aangegeven op donderdag 24 november 1921 aldaar, zie VI-AD.

2  Trijntje Albers (Trien) is geboren op woensdag 24 november 1926 te Zaandam, zie VI-AE.

V-O  Jans Sjollema, dochter van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, is geboren in 1900 (?) te Zaandam.

Zij was gehuwd met Jasper van der Horst, zoon van Dirk van der Horst en Jacoba Huibers. Jasper is geboren op zaterdag 29 februari 1896 (?) te Duisburg.

V-P  Hendrik Sjollema (Henk) ook genaamd Henk Sjollema, zoon van Frans Ates Sjollema (Frans) (IV-E) en Trijntje Abes Adema, wonende te Zaandam (Prinsenstraat 86), is geboren op donderdag 15 januari 1903 (?) aldaar, is overleden op zaterdag 11 maart 1978 aldaar. Hij werd 75 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Hij trouwt op donderdag 26 februari 1931 te Zaandam op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Lena Uijthoven (Leen), dochter van Jacobus Anthonius Hendricus Uijthoven en Christina de Vries. Lena (Leen) is geboren op zondag 17 september 1911 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 15 juli 2003 (?) te Zaandam, is gecremeerd aldaar. Zij werd 91 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N. Sjollema is geboren op maandag 18 mei 1931 te Zaandam, zie VI-AF.

2  N.N., zie VI-AG.

3  Jacobus Antonius Hendricus Sjollema is geboren op vrijdag 16 april 1937, zie VI-AH.


Generatie VI

(van 1904 tot heden)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1933 en 1969. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (9x), Purmerend (3x), Wormerveer (2x), Den Haag (2x), Amsterdam (2x), Zaandijk en Wormer. Er zijn momenteel nog 22 van de 36 kinderen in leven.

VI-A  Klaas Dolstra (Clarence), zoon van Sijbren Dolstra (Zebo) (V-D).

VI-B  Elisabeth van Aarle, dochter van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema.

VI-C  Fransciscus van Aarle, zoon van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema.

VI-D  Helena van Aarle, dochter van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema.

VI-E  Johannes Wilhelmus van Aarle (Johannes), zoon van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema, is geboren in 1904 (?) te Zaandam.

Hij trouwt op woensdag 3 oktober 1928 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Susanna Bakker, dochter van Cornelis Bakker en Elizabeth Dekker. Susanna is geboren in 1905 (?) te Zaandam.

VI-F  Hermina van Aarle, dochter van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema, is geboren in 1904 (?) te Zaandam.

Zij trouwt op woensdag 22 juli 1925 te Zaandam op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerrit Timmerman, zoon van Gerrit Timmerman en Antje Boelsz. Gerrit is geboren in 1905 (?) te Zaandam.

VI-G  Trijntje van Aarle, dochter van Martinus van Aarle (Tinus) (V-F) en Antje Sjollema, is geboren in 1905 (?) te Zaandam.

Zij trouwt op woensdag 14 oktober 1931 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter van Dijk. Pieter, houtwerker, is geboren in 1907 (?) te Zaandam.

VI-H  Wijfje Sjollema, dochter van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, wonende te Koog aan de Zaan en aldaar, is geboren op vrijdag 25 januari 1907 te Zaandam, is overleden op donderdag 9 september 1993 - Parkzicht, Jonge Zwaanstraat 2, is gecremeerd op dinsdag 14 september 1993 aldaar. Zij werd 86 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 7 augustus 1931 te Koog aan de Zaan op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Koene, zoon van Klaas Koene en Elizabeth de Vries. Klaas is geboren op zondag 12 augustus 1906 te Koog aan de Zaan, is overleden op zondag 23 september 1979 te Wijde-Wormer. Hij werd 73 jaar, 1 maand en 11 dagen.

- of overleden op 12-12-1968?

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Frans Koene (Henk), zie VII-A.

2  Janny Koene, zie VII-B.

VI-I  Frans Sjollema, zoon van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, is geboren op woensdag 25 maart 1908 te Zaandam, is overleden op vrijdag 27 maart 1908 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 30 maart 1909 aldaar. Hij werd 2 dagen.

VI-J  Ate Sjollema, zoon van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, is geboren op woensdag 25 maart 1908 te Zaandam, is overleden op vrijdag 27 maart 1908 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 30 maart 1908 aldaar. Hij werd 2 dagen.

VI-K  Trijntje Sjollema, dochter van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 4 december 1910 aldaar, is overleden op dinsdag 22 juni 1982 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 25 juni 1982 13.30 uur te Driehuis-Westerveld (Driehuis Westerveld). Zij werd 71 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

- Westzanerdijk 80E, Zaandam. tel.: 075-6164256

Zij trouwt op woensdag 10 april 1935 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Groen. Dirk, wonende te Zaandam (Westzanerdijk 80 E), is geboren op zaterdag 25 december 1909 aldaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-C.

2  N.N., zie VII-D.

3  N.N., zie VII-E.

4  N.N., zie VII-F.

VI-L  Jannetje Sjollema, dochter van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, wonende te Hoogeveen en te Vriezeveen, is geboren op zondag 23 maart 1913 te Zaandam, is overleden op dinsdag 5 maart 1996 te Hoogeveen (Pronckstraat 30). Zij werd 82 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

- Draagster van het "Verzetsherdenkingskruis"

Zij trouwt op woensdag 30 september 1936 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Bunschoten. Pieter is geboren op donderdag 22 mei 1913 te Krommenie, is overleden op zondag 3 augustus 1997 te Hoogeveen. Hij werd 84 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Bunschoten, zie VII-G.

2  Jeannette Bunschoten, zie VII-H.

VI-M  Frans Ate Sjollema (Frans), zoon van Ate Sjollema (V-G) en Jannetje Molenaar, wonende te Koog aan de Zaan (Breestraat 3), te Zaandijk (Gortershof 74) en te Zaandam, is geboren op donderdag 15 juli 1915 aldaar, is overleden op maandag 7 maart 2011 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 15 maart 2011 11.00 uur aldaar (Zaanstad). Hij werd 95 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

- Mede oprichter en erelid van de Zaanse Vogelwacht. Daarnaast heeft hij vele jaren les gegeven in het houtsnijden in "Ons Huis" te Zaandijk.
(Was penningmeester in het eerste formeel gevormde bestuur vanaf 10 juni 1945 tot de algemene ledenvergadering van 16 februari 1947.
Vanaf 23 maart 1951 tot en met 1 april 1953 weer lid van het bestuur in de functie van leider van de gevormde jeugdafdeling. Daarna eerst tweede penningmeester en vanaf 21 oktober 1955 - na enkele wisselingen in het bestuur eerder dat jaar - eerste penningmeester. Deze functie vervulde hij tot de algemene ledenvergadering van 2 april 1964, waarna hij tot de algemene ledenvergadering van 23 mei 1967 lid van het bestuur bleef. In die laatstgenoemde vergadering werd hij tot erelid benoemd wegens zijn vele verdiensten voor de vereniging).

Hij was gehuwd (1) met Joke Garretsen.

Hij trouwt op donderdag 2 januari 1941 te Zaandijk op 25-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Agatha Cornelia Bier (Agaath), dochter van Pieter Bier en Antje Klut. Agatha Cornelia (Agaath) is geboren op woensdag 7 augustus 1918 te Zaandam, is overleden op zondag 24 november 1996 te Koog aan de Zaan. Zij werd 78 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

VI-N  Frans Sjollema, zoon van Abe Sjollema (V-H) en Engelina Ekkes, wonende te Zaandam (Twiskeweg 80), is geboren op donderdag 9 mei 1907 aldaar, is overleden op zaterdag 15 januari 1994 aldaar. Hij werd 86 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op donderdag 14 januari 1932 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Huberdina Elisabeth Krah, dochter van Johannes Petrus Krah en Agnes Catharina Elisabeth Toussaint. Huberdina Elisabeth is geboren op vrijdag 9 april 1909 (?) te Oudheusden, is overleden op zaterdag 30 maart 1996 te Zaandam. Zij werd 86 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

volgens Chris - overl. 30-03-1986?

Van hen is een kind bekend:

1  Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien) is geboren op zondag 15 januari 1933, zie VII-I.

VI-O  Geertje Sjollema, dochter van Abe Sjollema (V-H) en Engelina Ekkes, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 25 december 1910 aldaar, is overleden op maandag 1 april 1996 aldaar (Kon. Julianaweg 10) - "Oostergouw". Zij werd 85 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

VI-P  Trijntje Sjollema (Trien), dochter van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), is geboren op woensdag 29 juni 1910 te Zaandam, is overleden op maandag 1 januari 1973 aldaar. Zij werd 62 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Zij was gehuwd met Cornelis van Vliet (Kees).

VI-Q  Marcus Sjollema (Max), zoon van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), is geboren op woensdag 6 november 1912 te Zaandam.

VI-R  Maartje Sjollema (Ma), dochter van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), is geboren op zaterdag 4 juli 1914 te Zaandam, is overleden op dinsdag 6 juli 2004 aldaar, is gecremeerd op maandag 12 juli 2004 aldaar. Zij werd 90 jaar en 2 dagen.

Zij trouwt op woensdag 23 juni 1937 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met Klaas Vonk.

Van hen is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-J.

VI-S  Elisabeth Sjollema (Bep), dochter van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), is geboren op dinsdag 7 november 1916 te Zaandam, is overleden op dinsdag 4 juni 1996 aldaar, is begraven na donderdag 6 juni 1996 aldaar (Algemene Begraafplaats, Wibaustraat 282, Zaandam-Zuid). Zij werd 79 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Henk Pikaar. Henk, wonende te Leiden.

Zij was gehuwd (2) met Dirk de Hart.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Thea de Hart is geboren in 1950 (?), zie VII-K.

2  N.N., zie VII-L.

Zij trouwt in 1937 (?), is gescheiden in 1941 (?) op 21-jarige leeftijd (3) met de 24-jarige Jan Dirk Hoveling, zoon van Hemme Hoveling en Aagje Slom. Jan Dirk, schipper, is geboren in 1913 (?), is overleden op donderdag 14 september 1944 te Emden, is begraven te Loenen (Erebegraafplaats). Hij werd 31 jaar.

- verzetstrijder In 1952 werd bij Pieter Bon o.a. met zijn naam een muurpaquete onthult.

Hij was later gehuwd (2) met Marchje Brunsting (Margje).<2,3>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

3  N.N., zie VII-M.

4  Klaas Hoveling is geboren in 1939 (?) te Zaandam, zie VII-N.

5  N.N., zie VII-O.

Zij trouwt op woensdag 28 juli 1948 op 31-jarige leeftijd (4) met de 32-jarige Jacobus van 't Veer, zoon van Pieter van 't Veer en Aafje Bunsma. Jacobus is geboren op vrijdag 1 oktober 1915 (?) te Assendelft, is overleden op maandag 3 mei 1993 (?) te Zaandam, is begraven na woensdag 5 mei 1993 aldaar. Hij werd 77 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van hen is een kind bekend:

6  Geertruida Aafje van 't Veer (Gre - Thea), zie VII-P.

VI-T  Johanna Catharina Sjollema (Jopie), dochter van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), wonende te Zaandam (Koekoeksbloemweg 39), is geboren op maandag 23 december 1918 aldaar, is overleden op zaterdag 5 augustus 2000 aldaar. Zij werd 81 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Zij was gehuwd met Hendrik Fredericus Mooij.

VI-U  Frans Sjollema, zoon van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), is geboren op donderdag 2 september 1920 te Zaandam, is overleden in 1995 (?) aldaar. Hij werd 75 jaar.

VI-V  Hendrik Sjollema (Henk), zoon van Klaas Sjollema (V-J) en Geertruida Ortelee (Geertje), wonende te Zaandam (Bergumermeer 19), is geboren op vrijdag 27 januari 1928 aldaar, is overleden op zaterdag 3 juli 1999 aldaar. Hij werd 71 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op woensdag 1 november 1950 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Wilhelmina Johanna de Koning. Wilhelmina Johanna is geboren op dinsdag 9 februari 1932 te Alphen A/d Rijn, is overleden voor 1999. Zij werd hoogstens 66 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida Sjollema is geboren op zondag 8 april 1951 te Zaandam, zie VII-Q.

2  N.N., zie VII-R.

3  N.N., zie VII-S.

VI-W  Frans Sjollema, zoon van Andries Sjollema (V-K) en Jacoba Rol (Coba), Chemicus, wonende te Zaandijk (Tuinkade 5) en te Oss, is geboren op dinsdag 14 juli 1914 te Zaandam.

Hij trouwt op zaterdag 28 maart 1942 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Elizabeth Meulman. Jantje Elizabeth is geboren op vrijdag 16 augustus 1918 te Groningen.

- Groningen zondag 28-12-1941

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Rink Sjollema is geboren op maandag 10 februari 1947 te Zaandam, zie VII-T.

2  N.N., zie VII-U.

VI-X  Marie Sjollema (Maartje), dochter van Andries Sjollema (V-K) en Jacoba Rol (Coba), is geboren op zaterdag 17 februari 1917 te Zaandam, is overleden op zaterdag 28 september 1957 aldaar - P.L. Takstraat 24, Zaandam, is als overleden aangegeven op maandag 30 september 1957 aldaar, is gecremeerd op woensdag 2 oktober 1957 14.04 uur te Driehuis-Westerveld (Driehuis Westerveld) - na aankomst van trein 14.04 uur. Vertrek van huis 13.00 uur.. Zij werd 40 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

VI-Y  Simon Sjollema (Siem), zoon van Andries Sjollema (V-K) en Jacoba Rol (Coba), leraar, wonende te Den Haag, te Willemstad en te Amsterdam, is geboren op donderdag 5 december 1918 te Zaandam.

- Het ondergronds verwachten. Schrijvers en Tijdschriften tussen 1941 en 1945 Auteur: Piet Cals Meulenhogg, Amsterdam 1989 pag. 430-431 (dbnl.org)
- "het is nog niet voorbij" Zaandijk : Bij D'Oude Zoutkeet, 1945. http://www.worldcat.org/identities/viaf-283159944/

- "wat mensen zeggen", Brieven van Simon Sjollema publicatie 1965 aan Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam

Hij trouwt op woensdag 30 juli 1947 te Zaandam op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Willy IJda Nel (Wil). Willy IJda (Wil) is geboren op vrijdag 3 oktober 1924 te Zaandam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-V.

2  N.N., zie VII-W.

3  N.N., zie VII-X.

VI-Z  Trijntje Sjollema, dochter van Andries Sjollema (V-K) en Jacoba Rol (Coba), is geboren op woensdag 4 januari 1922 te Zaandam.

Zij trouwt op donderdag 21 juli 1949 te Zaandam op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacobus Gerardus Post (Jaap - Jacob - Joop), zoon van Jacobus Gerardus Post en Johanna Vos. Jacobus Gerardus (Jaap - Jacob - Joop) is geboren op zaterdag 25 november 1922 te Bussum, is overleden in 1964 (?). Hij werd 42 jaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Y.

2  Andre Post is geboren in 1955 (?) te Zaandam, zie VII-Z.

VI-AA  Pieter Sjollema, zoon van Andries Sjollema (V-K) en Jacoba Rol (Coba), is geboren op dinsdag 16 oktober 1923 te Zaandam.

VI-AB  Trijntje Sjollema, dochter van Auke Sjollema (V-L) en Jacoba van Berge, is geboren op zaterdag 4 oktober 1919 te Zaandam.

Zij trouwt op donderdag 29 mei 1941 te Zaandam op 21-jarige leeftijd (1) met Evert van Beek ook genaamd Evert van de Beek. Evert, houtzager, wonende te Zaandam.

Van hen is een kind bekend:

1  Rene van Beek is geboren op donderdag 21 september 1944 te Zaandam, zie VII-AA.

Zij trouwt voor zondag 15 mei 1955 (?) te Zaandam op hoogstens 35-jarige leeftijd (2) met Jacobus Wiegman.

Van hen is een kind bekend:

2  N.N. Wiegman is geboren op zondag 15 mei 1955 te Zaandam, zie VII-AB.

VI-AC  Jacoba Sjollema, dochter van Auke Sjollema (V-L) en Jacoba van Berge, is geboren op maandag 10 april 1922 te Zaandijk.

Zij was gehuwd met A. Boonders.

VI-AD  Johannes Albers (Joop), zoon van Rutgerus Albers (V-N) en Neisje Sjollema, wonende te Zaandam (Klaas Katerstraat 11) en te Vledder, is geboren op donderdag 24 november 1921 te Zaandam, is als geboren aangegeven op donderdag 24 november 1921 aldaar, is overleden op woensdag 18 mei 2011 te Vledder, is begraven op maandag 23 mei 2011 aldaar (Algemene Begraafplaats Vledder, Kerkhoflaan, 8381 BB Vledder). Hij werd 89 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op donderdag 12 augustus 1943 te Zaandijk 15.00 uur. op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Hendrika Christina Swart (Riek), dochter van Cornelis Swart (Cor) en Mietje Visser. Hendrika Christina (Riek), wonende te Zaandijk (Tuinstraat 33) en te Delfzijl, is geboren op donderdag 22 juli 1920 te Zaandijk, is overleden op vrijdag 17 april 1998 te Meppel, is gecremeerd op dinsdag 21 april 1998 13.45 uur te Heerenveen (Rotstergaastweg 45) Haar urn, is bijgezet in de urnen muur, Algemene Begraafplaats Vledder,. Zij werd 77 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Toekomstig adres: Ringdijk 47, Amsterdam-Oost

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Albers Sr. (Hans) is geboren op zondag 19 augustus 1945 te Amsterdam, zie VII-AC.

2  N.N., zie VII-AD.

Hij samenlevingscontract in januari 1999 te Doldersen, registreert partnerschap in 2000 te Vledder op 77-jarige leeftijd (2) met de 76-jarige Femmigje Winters (Fem). Femmigje (Fem) is geboren op donderdag 11 mei 1922, is overleden op donderdag 14 juli 2005 22.30 uur te Vledder, is begraven op dinsdag 19 juli 2005 10.30 uur aldaar (De Tippe ). Zij werd 83 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Fake Haveman.<4>

Hij was #geregistreerd partnerschap N.N.

VI-AE  Trijntje Albers (Trien), dochter van Rutgerus Albers (V-N) en Neisje Sjollema, wonende te Wormer, is geboren op woensdag 24 november 1926 te Zaandam, is als overleden aangegeven te Wormer, is overleden op donderdag 24 februari 2005 10.45 uur te Wormerveer, is gecremeerd op maandag 28 februari 2005 14.00 uur te Zaandam (Zaanstad) - (De verstrooiing heeft op 18-04-2005 op het terrein van het crematorium plaatsgevonden).. Zij werd 78 jaar en 3 maanden.

Zij gaat in ondertrouw op woensdag 10 november 1948 te Zaandam, trouwt op woensdag 24 november 1948 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Jan Rönitz (Jan), zoon van Hendrik Jan Rönitz en Anna Catharina Maria Staal. Hendrik Jan (Jan), bediende Keg's Groothandel n.v., bedrijfleider P.G. Bloem en commies A, wonende te Wormer en aldaar, is geboren op maandag 31 juli 1922 te Zaandam, is overleden op dinsdag 4 april 2006 03.00 uur te Leidschendam-Voorburg, is als overleden aangegeven op woensdag 5 april 2006 aldaar, is gecremeerd op vrijdag 7 april 2006 12.00 uur te Zaandam (Zaanstad). Hij werd 83 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AE.

2  N.N., zie VII-AF.

3  N.N., zie VII-AG.

VI-AF  N.N. Sjollema, kind van Hendrik Sjollema (Henk) (V-P) en Lena Uijthoven (Leen), is geboren op maandag 18 mei 1931 te Zaandam, is overleden op maandag 18 mei 1931 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 18 mei 1931 aldaar.

VI-AG  N.N.

VI-AH  Jacobus Antonius Hendricus Sjollema, zoon van Hendrik Sjollema (Henk) (V-P) en Lena Uijthoven (Leen), bouwkundige en kantoorbediende, wonende te Purmerend (Marathonstraat 1), is geboren op vrijdag 16 april 1937, is overleden (ongeval) op zaterdag 13 december 1969 aldaar. Hij werd 32 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Hij was gehuwd met N.N.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AH.

2  N.N., zie VII-AI.

3  N.N., zie VII-AJ.


Generatie VII

(van 1933 tot heden)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1959 en 1997. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (3x), Nijmegen (3x), Wormer (2x), Grouw (2x), Wormerveer, Krommenie, Hoorn, Hoogkarspel, Alkmaar en Akersloot. Er zijn momenteel nog 22 van de 26 kinderen in leven.

VII-A  Hendrik Frans Koene (Henk), zoon van Klaas Koene (VI-H) en Wijfje Sjollema.

- Ds. J. Bortiusstraat 17, Zaandijk

Hij was gehuwd met Hillegond Spreeuw.

VII-B  Janny Koene, dochter van Klaas Koene (VI-H) en Wijfje Sjollema.

- De Wilgen 62, Koekange

Zij was gehuwd met T. Schuilinga.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  Cornelis Bunschoten, zoon van Pieter Bunschoten (VI-L) en Jannetje Sjollema.

VII-H  Jeannette Bunschoten, dochter van Pieter Bunschoten (VI-L) en Jannetje Sjollema.

VII-I  Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien), dochter van Frans Sjollema (VI-N) en Huberdina Elisabeth Krah, is geboren op zondag 15 januari 1933, is overleden op donderdag 6 februari 2003 te Zaandam, is begraven na maandag 10 februari 2003 aldaar (Gemeentelijke Begraafplaats, Zuiddijk 421, Zaandam). Zij werd 70 jaar en 22 dagen.

Zij was gehuwd met Florus van Elsäcker (Floris) ook genaamd Floris Elsacker.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N. van Elsäcker is geboren op dinsdag 14 april 1959 te Zaandam, zie VIII-A.

2  Floris van Elsäcker, zie VIII-B.

3  N.N., zie VIII-C.

4  Frans van Elsäcker, zie VIII-D.

5  Onno van Elsäcker, zie VIII-E.

6  N.N., zie VIII-F.

7  N.N., zie VIII-G.

VII-J  N.N.

VII-K  Thea de Hart, dochter van Dirk de Hart (VI-S) en Elisabeth Sjollema (Bep), is geboren in 1950 (?).

Zij was gehuwd met N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  Klaas Hoveling, zoon van Jan Dirk Hoveling (VI-S) en Elisabeth Sjollema (Bep), is geboren in 1939 (?) te Zaandam, is als overleden aangegeven op maandag 14 april 1947 aldaar, is overleden (TBC) op zaterdag 12 juli 1947 aldaar. Hij werd 8 jaar.

VII-O  N.N.

VII-P  Geertruida Aafje van 't Veer (Gre - Thea), dochter van Jacobus van 't Veer (VI-S) en Elisabeth Sjollema (Bep).

Zij was gehuwd met N.N.

Van haar zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-H.

2  N.N., zie VIII-I.

VII-Q  Geertruida Sjollema, dochter van Hendrik Sjollema (Henk) (VI-V) en Wilhelmina Johanna de Koning, is geboren op zondag 8 april 1951 te Zaandam, is overleden op donderdag 20 februari 1986 aldaar. Zij werd 34 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

VII-R  N.N.

VII-S  N.N.

VII-T  Pieter Rink Sjollema, zoon van Frans Sjollema (VI-W) en Jantje Elizabeth Meulman, is geboren op maandag 10 februari 1947 te Zaandam, is overleden op zondag 17 mei 1998 te Schiermonnikoog. Hij werd 51 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  N.N.

VII-X  N.N.

VII-Y  N.N.

VII-Z  Andre Post, zoon van Jacobus Gerardus Post (Jaap - Jacob - Joop) (VI-Z) en Trijntje Sjollema, is geboren in 1955 (?) te Zaandam, is overleden in 1988 (?). Hij werd 33 jaar.

VII-AA  Rene van Beek ook genaamd Rene van de Beek, zoon van Evert van Beek (VI-AB) en Trijntje Sjollema, is geboren op donderdag 21 september 1944 te Zaandam, is overleden op vrijdag 22 september 1944 aldaar, is als overleden aangegeven op zaterdag 23 september 1944 aldaar. Hij werd 1 dag.

VII-AB  N.N. Wiegman, zoon van Jacobus Wiegman (VI-AB) en Trijntje Sjollema, is geboren op zondag 15 mei 1955 te Zaandam, is overleden op zondag 15 mei 1955 aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 mei 1955 aldaar.

VII-AC  Johannes Albers Sr. (Hans) ook genaamd Hans Albers Sr., zoon van Johannes Albers (Joop) (VI-AD) en Hendrika Christina Swart (Riek), is geboren op zondag 19 augustus 1945 te Amsterdam, is overleden op woensdag 9 juli 2003 te Nijmegen, is begraven op zaterdag 12 juli 2003 11.00 uur te Wijchen (Stg. Historische Begraafplaats, Kasteellaan 155, 6603 BP Wijchen). Hij werd 57 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op donderdag 8 februari 1968 te Heiloo De voltrekking zal plaatsvinden om 15.00 uur. Receptie Hotel Koekenbier, Kennemerstraatweg 16 Alkmaar van 17.00 tot 18.30 uur Toekomstig adres: Pijlemeeth 13, Heiloo op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Dineke Elzinga. Dineke is geboren op zondag 4 november 1945 te Zaandam, is overleden op donderdag 8 november 1990 te Nijmegen, is gecremeerd op dinsdag 13 november 1990 14.00 uur aldaar (Crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51, 6532 CN Nijmegen). Zij werd 45 jaar en 4 dagen.

Hij was van 1990 (?) tot woensdag 9 juli 2003 partner (2) van N.N.

Van hen zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-L.

2  N.N., zie VIII-M.

3  N.N., zie VIII-N.

VII-AD  N.N.

VII-AE  N.N.

VII-AF  N.N.

VII-AG  N.N.

VII-AH  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.


Generatie VIII

(van 1959 tot heden)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1996 en 2018. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (7x), Assendelft- Zaanstad (3x), Zaanstad (2x), Assen (2x), Akersloot (2x), Krommenie, Groningen, Drachten, Assendelft en Alkmaar. Alle 22 kinderen zijn momenteel nog in leven.

VIII-A  N.N. van Elsäcker, zoon van Florus van Elsäcker (Floris) (VII-I) en Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien), is geboren op dinsdag 14 april 1959 te Zaandam, is overleden op dinsdag 14 april 1959 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 15 april 1959 aldaar.

VIII-B  Floris van Elsäcker, zoon van Florus van Elsäcker (Floris) (VII-I) en Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien).

Hij was gehuwd met Regina ?.

VIII-C  N.N.

VIII-D  Frans van Elsäcker, zoon van Florus van Elsäcker (Floris) (VII-I) en Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien).

Hij was gehuwd met Astrid ?.

VIII-E  Onno van Elsäcker, zoon van Florus van Elsäcker (Floris) (VII-I) en Engelina Wilhelmina Sjollema (Lien).

Hij was gehuwd met Helga ?.

VIII-F  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

VIII-I  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VIII-O  N.N.

VIII-P  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

VIII-W  N.N.

VIII-X  N.N.

VIII-Y  N.N.

VIII-Z  N.N.


Generatie IX

(van 1996 tot heden)

In deze generatie zijn gezinnen met kinderen bekend.

IX-A  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.

IX-F  N.N.

IX-G  N.N.

IX-H  N.N.

IX-I  N.N.

IX-J  N.N.

IX-K  N.N.

IX-L  N.N.

IX-M  N.N.

IX-N  N.N.

IX-O  N.N.

IX-P  N.N.

IX-Q  N.N.

IX-R  N.N.

IX-S  N.N.

IX-T  N.N.

IX-U  N.N.

IX-V  N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 10 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20170217 door W.A. Rönitz-van Santen.

1)  Abraham van Overbeeke. Abraham is overleden voor 1925.

2)  Hij trouwt op donderdag 25 maart 1943 te Zaandam met Marchje (Margje).

3)  Marchje Brunsting (Margje). Marchje (Margje) is geboren in 1917 (?) te Beilen.

4)  Fake Haveman. Fake is overleden op zondag 30 oktober 1994.


Index

?

Astrid VIII-D; Helga VIII-E; Regina VIII-B.

Aarle, van

Elisabeth VI-B; Fransciscus VI-C; Helena VI-D; Hermina VI-F; Johannes Wilhelmus V-F, VI-E; Martinus V-F; Trijntje VI-G.

Adema

Abe Aukes IV-E; Trijntje Abes IV-E.

Aijzes

Aijtske II.

Albers

Johannes V-N, VI-AD; Rutgerus V-N; Trijntje VI-AE.

Albers Sr.

Hans VII-AC; Johannes Albers Sr. VII-AC.

Bakker

Cornelis VI-E; Susanna VI-E.

Beek, van

Evert VI-AB; Rene VII-AA.

Beek, van de

Evert VI-AB; Rene VII-AA.

Berge, van

Jacoba V-L; Willem V-L.

Bier

Agatha Cornelia VI-M; Pieter VI-M.

Boelsz

Antje VI-F.

Boonders

A. VI-AC.

Boxum

Elisabeth Hendriks III-C; Hendrik Rienks III-C.

Brunsting

Marchje VI-S, *3.

Bunschoten

Cornelis VII-G; Jeannette VII-H; Pieter VI-L.

Bunsma

Aafje VI-S.

Dekker

Elizabeth VI-E.

Dijk, van

Pieter VI-G.

Dolstra

Hendrik V-B; Jan IV-B, V-A; Klaas VI-A; Sijbren V-D; Wiedze V-C.

Ekkes

Aijolt V-H; Engelina V-H.

Elsacker

Floris VII-I.

Elsäcker, van

Floris VIII-B; Florus VII-I; Frans VIII-D; N.N. VIII-A; Onno VIII-E.

Elzinga

Dineke VII-AC.

Engel

Geertje V-H.

Garretsen

Joke VI-M.

Groen

Dirk VI-K.

Hart, de

Dirk VI-S; Thea VII-K.

Haveman

Fake VI-AD, *4.

Hoefnagel

Frans II; Lijsbeth Franses II.

Horst, van der

Dirk V-O; Jasper V-O.

Hoveling

Hemme VI-S; Jan Dirk VI-S; Klaas VII-N.

Huibers

Jacoba V-O.

Klut

Antje VI-M.

Koene

Hendrik Frans VII-A; Janny VII-B; Klaas VI-H.

Koning, de

Wilhelmina Johanna VI-V.

Koops

Sijntje III-C.

Krah

Huberdina Elisabeth VI-N; Johannes Petrus VI-N.

Krom

Sophia V-N.

Meulman

Jantje Elizabeth VI-W.

Molenaar

Gerrit V-G; Jannetje V-G.

Mooij

Hendrik Fredericus VI-T.

Nel

Willy IJda VI-Y.

Nieuwkerk

Trijntje V-H.

Ortelee

Geertruida V-J; Marcus V-J.

Ouwejan

Maartje V-J.

Overbeeke, van

Abraham V-H, *1.

Pikaar

Henk VI-S.

Post

Andre VII-Z; Jacobus Gerardus VI-Z.

Riezen, van

Dieuwke Andries I.

Rol

Jacoba V-K; Simon V-K.

Rönitz

Hendrik Jan VI-AE.

Schuilinga

T. VII-B.

Sinkeldam

Maartje V-K.

Sjollema

Abe V-H; Andries Ates IV-C; Andries Claases II; Andries Clazes II; Andries V-K; Antje V-E, V-F; Ate Andries III-C; Ate V-G, VI-J; Auke V-L; Ayse Andries III-E; Claas Piers I; Dieuwke Andries III-A; Elisabeth V-I, V-M, VI-S; Elizabeth IV-B; Engelina Wilhelmina VII-I; Frans Ate VI-M; Frans Ates IV-E; Frans IV-E, VI-I, VI-N, VI-U, VI-W; Geertje VI-O; Geertruida VII-Q; Hendrik IV-D, V-P, VI-V; Henk V-P; Jacoba VI-AC; Jacobus Antonius Hendricus VI-AH; Jannetje VI-L; Jans V-O; Jitske Klaas IV-A; Johanna Catharina VI-T; Klaas Andries III-B; Klaas V-J; Maartje VI-R; Marcus VI-Q; Marie VI-X; N.N. VI-AF; Neisje V-N; Pieter Rink VII-T; Pieter VI-AA; Simon VI-Y; Symon Andries III-D; Trijntje VI-AB, VI-K, VI-P, VI-Z; Wijfje VI-H.

Slom

Aagje VI-S.

Spreeuw

Hillegond VII-A.

Staal

Anna Catharina Maria VI-AE.

Swart

Cornelis VI-AD; Hendrika Christina VI-AD.

Tamminga

Antje IJdes IV-E.

Timmerman

Gerrit VI-F.

Toussaint

Agnes Catharina Elisabeth VI-N.

Uijthoven

Jacobus Anthonius Hendricus V-P; Lena V-P.

Veer, van 't

Geertruida Aafje VII-P; Jacobus VI-S; Pieter VI-S.

Velthuis

Jaapje V-L.

Verwer

Richtje Hijltjes III-B.

Visser

Mietje VI-AD.

Vliet, van

Cornelis VI-P.

Vonk

Klaas VI-R.

Vos

Johanna VI-Z.

Vries, de

Christina V-P; Elizabeth VI-H; Simon V-H; Wilhelmina Christina V-H.

Wiegman

Jacobus VI-AB; N.N. VII-AB.

Winters

Femmigje VI-AD.

Zatink

Hermina V-F.

Zwart

Wijfje V-G.

* verwijzing naar noot.