Parenteel van Carl Gottlieb Röenitz (1764-?) W.A. Rönitz-van Santen - MMXVIII -


© 2018  W.A. Rönitz-van Santen

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20170217


I  Carl Gottlieb Röenitz ook genaamd Carl Gottlieb Röhnitz is geboren in 1764 te Königshain, overleden te Greitz. Alias Carl Gottlieb Röhnitz.<1>

Heeft brief naar zoon Carel Gottlieb verzonden gedateerd januari 1814, daaruit blijkt dat er nog vier kinderen zijn,
1.Gottlieb gehuwd met ? heeft 3 kinderen.
2.Wilhelm welke vertrokken was met het Gerarisch leger naar Rusland en op de terugweg is gestorven, aldus gemeld door Pastor Gräfe,
3.Fritz die net als zijn vrouw in Chemnitz gestorven is, maar wiens dochtertje lieflijk werd opgenomen door een kinderloos echtpaar.
4.Heinrich, welke zo goed kon leren, was nu werkzaam als strijkjongen en verdiende enkele Grosschen.

Hij was gehuwd met Johanna Christina Frölich.

Zij hebben samen 5?:

1  Gottlieb Röenitz, zie II-A.

2  Wilhelm Röenitz, zie II-B.

3  Fritz Röenitz, zie II-C.

4  Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) is geboren op woensdag 7 juli 1784 te Chemnitz (Duitsland), (Hervormd) gedoopt, zie II-D.

5  Heinrich Röenitz, zie II-E.

II-A  Gottlieb Röenitz, zoon van Carl Gottlieb Röenitz (I) en Johanna Christina Frölich.

- 1814. Wordt genoemd in de brief - jan 1814- verzonden door zijn vader naar zijn broer, met daarbij de vermelding dat hij gehuwd is en 3 kinderen heeft.

Hij was gehuwd met Anna Rosina Henschel?.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N. Röenitz, zie III-A.

2  N.N. Röenitz, zie III-B.

3  Wilhelm? T. Röenitz is geboren in 1824 (?), zie III-C.

II-B  Wilhelm Röenitz, zoon van Carl Gottlieb Röenitz (I) en Johanna Christina Frölich, is overleden voor 1814.

- wordt vermeld in de brief welke door zijn vader is verzonden in jan. 1814 naar zijn broer Carl Gottlieb met de volgende zinsnede:
"Wilhelm welke vertrokken was met het Gerarisch leger naar Rusland en op de terugweg is gestorven, aldus gemeld door Pastor Gräfe".

II-C  Fritz Röenitz, zoon van Carl Gottlieb Röenitz (I) en Johanna Christina Frölich, is overleden voor januari 1814 te Chemnitz (Duitsland).

- Wordt vermeld in de brief - jan 1814- van zijn vader aan zijn broer Carl Gottlieb, met onderstaande zinsnede:" Fritz die net als zijn vrouw in Chemnitz gestorven is, maar wiens dochtertje lieflijk werd opgenomen door een kinderloos echtpaar.

Hij was gehuwd met Niet Bekend. Niet is overleden voor januari 1814 te Chemnitz (Duitsland).

Van hen is een kind bekend:

1  N.N. Röenitz is geboren voor januari 1814 te Chemnitz (Duitsland), zie III-D.

III-D  N.N. Röenitz, dochter van Fritz Röenitz (II-C) en Niet Bekend, is geboren voor januari 1814 te Chemnitz (Duitsland).

- Is na de dood van haar ouders - voor jan 1814- opgenomen door een kinderloos echtpaar.

II-D  Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) ook genaamd Carl Gottlieb Röhnitz, Carel Gottlieb Roenitz, Carel Gottlieb Rönitz, Karl Godlib Rönitz en Carel Gotlieb Rönithz, zoon van Carl Gottlieb Röenitz (I) en Johanna Christina Frölich, is geboren op woensdag 7 juli 1784 te Chemnitz (Duitsland), (Hervormd) gedoopt, overleden op zaterdag 26 juni 1852 te Lochem, als overleden aangegeven op zaterdag 26 juni 1852 te Lochem. Alias Carl Gottlieb Röhnitz. Alias Carel Gottlieb Roenitz. Van beroep op donderdag 24 juli 1834 te Lochem. Van beroep op donderdag 14 mei 1846 te Lochem. Alias Karl Godlib Rönitz. Alias Carel Gottlieb Rönitz. Alias Carel Gottlieb Rönitz. Alias Carel Gottlieb Rönitz. Alias Carel Gotlieb Rönithz. Hij werd 67 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<2..9>

- Bev. Register gem. Lochem 1840 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 13 blad 142
- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140

Hij trouwt (gemeente) op zaterdag 3 december 1814 te Lochem op 30-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Maria Johanna Wilhelmina Wiendahl, dochter van Johann Diederich Wiendahl en Maria Margaretha Dörnemann. Maria Johanna Wilhelmina is geboren op zondag 16 juni 1776 te Herdecke D., (hervormd) gedoopt op woensdag 4 september 1776 te Herdecke D., overleden op dinsdag 24 april 1821 te Lochem, als overleden aangegeven op dinsdag 24 april 1821 te Lochem. Van beroep op zaterdag 3 september 1814 te Lochem. Zij werd 44 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<10..13>

Zij was eerder gehuwd (1) met Cornelis Everhardus Naafs.<14..17>

De originele brief (in het Duits) is bij de huwelijksakte toegevoegd.

Greiz de 27 juni Jaar 1814

Mijn liefste zoon,

Eindelijk na een lange tijd van 4 jaar ontvingen we door jou vererenswaardig heer biechtvader, heer Pastor Gräfe uit Chemnitz het verheugende bericht van jou leven, nadat we jou al voor verloren gewaand en jou verlies betreurd hadden, ook dat je een betrekking hebt gevonden, welke jou geluks tijd van de leven grondvest.

Het bericht heeft ons als het ware verjongt en alleen de gedachte, niet getuige van je geluk te kunnen zijn vertroebelen een ogenblik onze vreugde.

Onze goedkeuring voor jouw voornemen die we je hierbij niet alleen in elke vorm verzekeren, maar we wensen jou ook Gods rijkste zegen hiervoor.

Na de laatste brief van 4 jaar terug waren we in Gera, waar we 7 jaar gewoond hebben, voor ongeveer 2 jaar zijn we hierheen, naar Greiz gegaan, waar je vader in Breijerschen een huis en fabriekswerk heeft gevonden, weliswaar zeer zuinig want voor 2 rappe weekloon, kun je weliswaar in dezen dure zware tijd niet veel doen.

Je broer Heinrich, jou lieveling, doet ons allen pijn, dat wij niet meer moeite voor hem kunnen doen, zijn beste tijd, waar hij zijn schoolkennis gebruiken kon moest hij als strijkjongen in de fabriek doorbrengen, om slechts een paar grosschen te verdienen, het minste wat hij voor wat geluk nodig heeft.
Wanneer je alleen al voor hem wat kon doen, dan zou Gods zegen duizendmaal op jou en op jou huis en beroep rusten.

Je broer Gottlieb met zijn vrouw en drie kinderen werken in een fabriek in Gera, en voelen zich goed, ik zal hem de eerst volgende keer jouw gelukkige verandering bekend maken.

Je broer Wilhelm is voor drie jaar onder het Geraïsche Contigent, opgenomen geworden, waarmee hij naar Rusland ging en na bevestiging van de teruggekomen legersergeant helaas daar zelf gestorven is.

Je broer Fritz is samen met zijn vrouw in Chemnitz aan koorts gestorven.
Zijn dochter van 5 jaar is naar goede mensen, welke de hemel kinderen weigeren, als hun eigen kind opgenomen.
Zo zijn van nu af aan al onze kinderen, tot aan de kleinste toe van ons gescheiden.

God laat de levenden welgevallen; die dood zijn hebben niets meer nodig, mogen zij rusten, tot wij ons later weerzien.
Door de goedheid van de heer Pastoor Gräfe zal je alles ontvangen, waarom je gebeden hebt, van ons kun je helaas niets verwachten, behalve dan de enige wens dat het je God mag welgevallen en dat je je arme ouders, die welke jouw wettig noemen en die je wat geleerd hebben, waardoor je je kundige vooruitkomen verzekerd, waaraan je dat te danken hebt niet vergeten mag.

Nu ook een woord aan jou, onze toekomstige vrouw schoondochter, neemt u onze waarschuwingen in dank aan en voor de liefde welke u ons kind, die zich altijd als een goede zoon gedragen heeft, gegeven heeft en wij zijn overtuigd dat hij ook een evenzo goede echtgenoot zal zijn en maken jullie ons gelukkig, door middel van een paar regels in de volgende brief over onze zoon te laten weten,
dat jij je in omgang met hem net zo gelukkig voelt.

En nu kinderen, leef wel en opgeruimd met elkaar, de God van de vrede schut zijn rijkste zegen over jullie uit en neemt jullie in zijn heiligen bescherming.
We hopen op snel bericht van jullie gelukkige voltrokken huwelijk.
Verblijven wij met vaderlijke en moederlijke liefde


Jou en Jullie
onnatuurlijke lieve vrouw

getrouwe ouder
Carl Gottlieb Rönitz en
Johanna Cristiana Rönitzin


Noot: 1. De originele brief, bijgevoegd bij de huwelijksakte, diende als bewijsstuk van toestemming van de ouders.
2. Wilhelm is opgenomen in het Geraïsche Contigent. Napoleon is via het koninkrijk Saksen, getrokken naar Rusland,
velen sloten zich hierbij aan. Door de strenge winters kwamen weinigen maar terug

Zij hebben samen drie kinderen:

1  Carel Everhard Röhnitz is geboren op maandag 21 november 1814 te Lochem, (NH) gedoopt, zie III-E.<18>

2  Dieterich Ferdinand Röhnitz is geboren op zondag 28 april 1816 te Lochem, (Ned. hervormd) gedoopt, zie III-F.<19>

3  Dieterich Ferdinand Rönitz is geboren rond vrijdag 10 januari 1817 te Lochem, zie III-G.

4  Diederich Ferdenand Röhnitz is geboren op donderdag 6 mei 1819 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-H.<20>

Hij trouwt (gemeente) op vrijdag 29 november 1822 te Lochem op 38-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Janna Damhaar (Janna Koeslag), dochter van Jan Damhaar en Jenneke Koeslag. Janna (Janna Koeslag) is geboren op zondag 23 september 1798 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt te Laren, overleden op zondag 9 februari 1868 te Lochem, als overleden aangegeven op maandag 10 februari 1868 te Lochem, begraven na maandag 10 februari 1868 te Lochem. Van beroep op vrijdag 6 oktober 1854 te Lienden. Zij werd 69 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<21..24>

- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140

Zij hebben samen zeven kinderen:

5  Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina) is geboren op vrijdag 11 april 1823 te Lochem, (Ned. Hervormd) gedoopt, zie III-I.<25>

6  Jenneken Rönitz is geboren op zaterdag 19 maart 1825 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-J.<26>

7  Jan Willem Rhönitz is geboren op dinsdag 11 september 1827 te Lochem, als geboren aangegeven op dinsdag 11 september 1827 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-K.<27,28>

8  Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) is geboren op vrijdag 23 april 1830 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-L.<29>

9  Johan Christian Rönitz (Johan Christiaan) is geboren op woensdag 27 november 1833 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-M.<30>

10  Carel Rönitz (Karel) is geboren op woensdag 2 mei 1838 te Lochem, zie III-N.<31>

11  Aaltjen Röhnitz is geboren op donderdag 16 juli 1840, zie III-O.

12  Harmen Rönitz (Herman) is geboren op woensdag 5 januari 1842 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, zie III-P.<32>

III-E  Carel Everhard Röhnitz ook genaamd Carel Everhard Ronitz, zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Maria Johanna Wilhelmina Wiendahl, is geboren op maandag 21 november 1814 te Lochem, (NH) gedoopt, ongehuwd overleden op donderdag 24 juli 1834 te Lochem, als overleden aangegeven op donderdag 24 juli 1834 te Lochem. Hij werd 19 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<33,34>

III-F  Dieterich Ferdinand Röhnitz, zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Maria Johanna Wilhelmina Wiendahl, is geboren op zondag 28 april 1816 te Lochem, (Ned. hervormd) gedoopt, overleden voor zondag 30 maart 1817 te Lochem, begraven te Lochem. Hij werd hoogstens 11 maanden en 2 dagen.<35>

III-G  Dieterich Ferdinand Rönitz, zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Maria Johanna Wilhelmina Wiendahl, is geboren rond vrijdag 10 januari 1817 te Lochem, overleden op maandag 31 maart 1817 15.00 uur te Lochem, als overleden aangegeven op maandag 31 maart 1817 te Lochem. Hij werd ongeveer 2 maanden en 21 dagen.<36>

III-H  Diederich Ferdenand Röhnitz ook genaamd Diderich Ferdinand Rönithz, zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Maria Johanna Wilhelmina Wiendahl, is geboren op donderdag 6 mei 1819 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op zaterdag 20 mei 1820 te Lochem, als overleden aangegeven op zondag 21 mei 1820 te Lochem. Hij werd 1 jaar en 14 dagen.<37,38>

III-I  Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), dochter van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op vrijdag 11 april 1823 te Lochem, (Ned. Hervormd) gedoopt, overleden op dinsdag 16 december 1856 te Zwiep (Laren), als overleden aangegeven op woensdag 17 december 1856 te Laren - Gelderland. Van beroep op vrijdag 13 februari 1846 te Lochem. Zij werd 33 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<39..41>

- Bev. Register gem. Lochem 1840 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 13 blad 142
- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Zij trouwt op vrijdag 13 februari 1846 te Lochem op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Pasman, zoon van Lambertus Pasman (Lammert) en Hendrika Teger. Hendrik is geboren op zaterdag 15 augustus 1818 te Laren - Gelderland, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op maandag 9 november 1868 te Boshuurne - Laren, als overleden aangegeven op dinsdag 10 november 1868 te Boschheurne - Lochem. Hij werd 50 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<42,43>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Hij was later gehuwd (2) met Geertruid Boswinkel (Geertrui).<44..46>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Masjen Pasman is geboren op vrijdag 3 juli 1846 te Lochem, zie IV-A.

2  Hendrika Johanna Pasman is geboren op vrijdag 23 februari 1849 te Laren, zie IV-B.

3  Christiaan Pasman is geboren op zondag 21 december 1851 te Laren - Gelderland, zie IV-C.

4  Johanna Lamberta Pasman is geboren op donderdag 9 maart 1854 te Laren - Gelderland, zie IV-D.

5  Willemina Aleida Pasman is geboren op woensdag 30 april 1856 te Laren - Gelderland, zie IV-E.

IV-A  Masjen Pasman ook genaamd Marjen Pasman, dochter van Hendrik Pasman (III-I) en Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), is geboren op vrijdag 3 juli 1846 te Lochem, overleden op donderdag 22 december 1904 te Enschede, als overleden aangegeven op donderdag 22 december 1904 te Enschede. Zij werd 58 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<47>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Zij trouwt (gemeente) op vrijdag 25 maart 1870 te Goor op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerhardus Christiaan Slot, zoon van Jan Slot en Harmina Sara Slot. Gerhardus Christiaan is geboren in 1846 (OS) te Goor, overleden op vrijdag 26 december 1902 te Enschede, als overleden aangegeven op zaterdag 27 december 1902 te Enschede. Hij werd 56 jaar.<48,49>

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Slot is geboren in 1870 (?) te Goor, zie V-A.

2  Willemina Hendrika Slot is geboren in 1873 (?) te Lonneker, zie V-B.

3  Hendrik Hermannus Slot is geboren in 1875 (?) te Lonneker, zie V-C.

4  Herman Slot is geboren in 1877 (?) te Lonneker, zie V-D.

5  Antonie Cornelis Slot is geboren in 1882 (?) te Lonneker, zie V-E.

6  N.N. Slot is geboren op woensdag 14 mei 1884 te Enschede, zie V-F.

7  Gerrit Jan Slot is geboren in 1885 (?) te Enschede, zie V-G.

8  Geertruida Gerritdina Slot is geboren in 1888 (?) te Enschede, zie V-H.

9  Christiaan Slot is geboren in 1888 (?) te Enschede, zie V-I.

10  Gerdina Christina Slot is geboren in 1893 (?) te Enschede, zie V-J.

V-A  Jan Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1870 (?) te Goor, overleden op dinsdag 18 juli 1944 te Enschede, als overleden aangegeven op woensdag 19 juli 1944 te Enschede. Hij werd 74 jaar.<50>

Hij trouwt op donderdag 3 november 1892 te Enschede op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Scholten, dochter van Jan Scholten en Gezina Breukers. Johanna is geboren in 1872 (?) te Enschede.<51>

V-B  Willemina Hendrika Slot, dochter van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1873 (?) te Lonneker.

Zij trouwt op donderdag 6 augustus 1891 te Enschede op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Hobbelink, zoon van Gerrit Hendrik Hobbelink en Aaltjen Haverkate. Hendrik is geboren in 1870 (?) te Deventer.<52>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Gerritdina Hendrika Hobbelink is geboren in 1892 (?) te Lonneker, zie VI-A.

2  Gerhard Christiaan Hobbelink is geboren in 1894 (?) te Lonneker, zie VI-B.

3  Albert Hobbelink is geboren in 1896 (?) te Enschede, zie VI-C.

4  Albert Martinus Hobbelink is geboren in 1898 (?) te Enschede, zie VI-D.

5  Masjen Hobbelink is geboren in 1899 (?) te Enschede, zie VI-E.

6  Johanna Lamberta Hobbelink is geboren in 1902 (?) te Enschede, zie VI-F.

VI-A  Gerritdina Hendrika Hobbelink, dochter van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1892 (?) te Lonneker, overleden op donderdag 17 maart 1910 te Enschede, als overleden aangegeven op vrijdag 18 maart 1910 te Enschede. Zij werd 18 jaar.<53>

VI-B  Gerhard Christiaan Hobbelink, zoon van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1894 (?) te Lonneker.

Hij trouwt op zaterdag 13 april 1918 te Enschede, is gescheiden op zaterdag 9 augustus 1930 op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Henderika Nieterink, dochter van Hendrik Nieterink en Anna Harmina Bennink. Henderika is geboren in 1892 (?) te Coevorden.<54>

Van hen is een kind bekend:

1  Hendrik Hobbelink is geboren in 1923 (?) te Enschede, zie VII-A.

Hij trouwt op woensdag 1 juni 1932 te Amsterdam op 38-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Catharina Hindrika Meijer, dochter van Johan Koert Frederik Meijer en Metje Reisinger. Catharina Hindrika is geboren in 1897 (?) te Assen.<55>

VII-A  Hendrik Hobbelink, zoon van Gerhard Christiaan Hobbelink (VI-B) en Henderika Nieterink, is geboren in 1923 (?) te Enschede, overleden op donderdag 8 juli 1943 te Enschede, als overleden aangegeven op vrijdag 9 juli 1943 te Enschede. Hij werd 20 jaar.<56>

VI-C  Albert Hobbelink, zoon van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1896 (?) te Enschede, overleden op donderdag 8 april 1897 te Enschede, als overleden aangegeven op vrijdag 9 april 1897 te Enschede. Hij werd 1 jaar.<57>

VI-D  Albert Martinus Hobbelink, zoon van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1898 (?) te Enschede, overleden op zaterdag 16 maart 1940 te Enschede, als overleden aangegeven op zaterdag 16 maart 1940 te Enschede. Van beroep op zaterdag 28 februari 1920 te Enschede. Hij werd 42 jaar.<58,59>

Hij trouwt op zaterdag 28 februari 1920 te Enschede op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerritdina Geertruida Lansink, dochter van Gerhard Lansink en Gerritdina Scholten. Gerritdina Geertruida is geboren in 1898 (?) te Lonneker. Van beroep op zaterdag 28 februari 1920 te Enschede.<60,61>

VI-E  Masjen Hobbelink, dochter van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1899 (?) te Enschede.

Zij trouwt op zaterdag 12 januari 1924 te Enschede op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Vlake, zoon van Johan Hendrik Vlake en Johanna Morsche. Willem is geboren in 1899 (?) te Enschede.<62>

VI-F  Johanna Lamberta Hobbelink, dochter van Hendrik Hobbelink (V-B) en Willemina Hendrika Slot, is geboren in 1902 (?) te Enschede, overleden op maandag 23 januari 1950 te Enschede, als overleden aangegeven op dinsdag 24 januari 1950 te Enschede. Zij werd 48 jaar.<63>

Zij trouwt op vrijdag 5 november 1926 te Enschede op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Lubertus Henny Klop, zoon van Jan Klop en Bertha Brugman. Lubertus Henny is geboren in 1902 (?) te Enschede. Van beroep op vrijdag 5 november 1926 te Enschede.<64,65>

V-C  Hendrik Hermannus Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1875 (?) te Lonneker, overleden op donderdag 11 januari 1917 te Lonneker, als overleden aangegeven op vrijdag 12 januari 1917 te Lonneker. Hij werd 42 jaar.<66>

Hij trouwt op zaterdag 21 augustus 1897 te Enschede op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Tonia Aleida Scholten, dochter van Anthonij Scholten en Johanna Vrijstein. Tonia Aleida is geboren in 1874 (?) te Almelo (Ambt).<67>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Masjen Slot is geboren in 1898 (?) te Enschede, zie VI-G.

2  Anthonij Slot is geboren in 1900, zie VI-H.

3  Berendina Christina Slot is geboren in 1901 te Lonneker, zie VI-I.

4  Johan Slot is geboren in 1904 (?) te Lonneker, zie VI-J.

5  Tonia Slot is geboren in 1906 (?) te Lonneker, zie VI-K.

6  Gerhard Christiaan Slot is geboren in 1909 te Coesfeld - Duitsland, zie VI-L.

VI-G  Masjen Slot, dochter van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1898 (?) te Enschede, overleden op dinsdag 21 augustus 1917 te Lonneker, als overleden aangegeven op woensdag 22 augustus 1917 te Lonneker. Van beroep op woensdag 22 augustus 1917 te Lonneker. Zij werd 19 jaar.<68,69>

Zij trouwt op donderdag 5 juli 1917 te Enschede op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Bernard Everts, zoon van Roelof Everts en Gesina Assink. Bernard is geboren in 1897 (?) te Epe - Westphalen, overleden op zaterdag 28 augustus 1937 te Enschede. Hij werd 40 jaar.<70>

VI-H  Anthonij Slot, zoon van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1900, overleden op donderdag 23 januari 1930 17.30 uur te Heemstede - Achterweg 5, als overleden aangegeven op donderdag 23 januari 1930 te Heemstede. Hij werd 30 jaar.<71>

VI-I  Berendina Christina Slot, dochter van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1901 te Lonneker.

Zij trouwt op donderdag 16 oktober 1919 te Enschede op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Jakobus van Ooijik, zoon van Jan van Ooijik en Aaltje Schoemann. Jakobus is geboren in 1897 (?) te Schüttdorf - Duitsland.<72>

VI-J  Johan Slot, zoon van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1904 (?) te Lonneker.

Hij trouwt op zaterdag 28 februari 1925 te Enschede op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Dina Aleida Schoenmaker, dochter van Gerard Schoenmaker en Dina Aleida Kiffen. Dina Aleida is geboren in 1907 (?) te Hengelo.<73>

VI-K  Tonia Slot, dochter van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1906 (?) te Lonneker.

Zij trouwt op zaterdag 14 maart 1931 te Lonneker op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit van Wakeren, zoon van Geurt van Wakeren en Albartha Diena Eggert. Gerrit is geboren in 1905 (?) te Lonneker.<74>

VI-L  Gerhard Christiaan Slot, zoon van Hendrik Hermannus Slot (V-C) en Tonia Aleida Scholten, is geboren in 1909 te Coesfeld - Duitsland, overleden op woensdag 24 september 1930 te Enschede, als overleden aangegeven op donderdag 25 september 1930 te Enschede. Hij werd 21 jaar.<75>

V-D  Herman Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1877 (?) te Lonneker.

Hij trouwt op zaterdag 20 mei 1911 te Hengelo op 34-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Hendrika Coopmans, dochter van Hermanus Coopmans en Jenneken Nieuwenhuis. Hendrika is geboren in 1885 (?) te Hengelo, overleden voor november 1918. Zij werd hoogstens 33 jaar.<76>

Hij trouwt op donderdag 21 november 1918 te Enschede op 41-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Frederika Nijenhuis, dochter van Gerrit Hendrik Nijenhuis en Willemina Immink. Johanna Frederika is geboren in 1878 (?) te Markelo.<77>

Zij was eerder gehuwd (1) met Gerrit Jan Bouwhuis.<78..80>

V-E  Antonie Cornelis Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1882 (?) te Lonneker.

Hij trouwt op zaterdag 24 september 1904 te Enschede op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrika Johanna Veltink, dochter van Hermannus Veltink en Johanna Veekamp. Hendrika Johanna is geboren in 1885 (?) te Enschede.<81>

Van hen is een kind bekend:

1  Johanna Masjen Slot is geboren in 1906 (?) te Enschede, zie VI-M.

VI-M  Johanna Masjen Slot, dochter van Antonie Cornelis Slot (V-E) en Hendrika Johanna Veltink, is geboren in 1906 (?) te Enschede.

Zij trouwt op zaterdag 1 december 1928 te Enschede op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Anton Rouwenhorst, zoon van Jan Hendrik Rouwenhorst en Maria Kötter. Anton is geboren in 1904 (?) te Gronau.<82>

V-F  N.N. Slot, dochter van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren op woensdag 14 mei 1884 te Enschede, overleden op woensdag 14 mei 1884 te Enschede, als overleden aangegeven op woensdag 14 mei 1884 te Enschede.<83>

V-G  Gerrit Jan Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1885 (?) te Enschede, overleden op vrijdag 15 augustus 1890 te Enschede, als overleden aangegeven op zaterdag 16 augustus 1890 te Enschede. Hij werd 5 jaar.<84>

V-H  Geertruida Gerritdina Slot, dochter van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1888 (?) te Enschede.

Zij trouwt op zaterdag 2 november 1912 te Enschede op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Stegehuis, zoon van Gerrit Stegehuis en Janna Hutte. Hendrik is geboren in 1888 (?) te Tubbergen.<85>

Van hen is een kind bekend:

1  Gerrit Stegehuis is geboren in september 1913 (?) te Enschede, zie VI-N.

VI-N  Gerrit Stegehuis, zoon van Hendrik Stegehuis (V-H) en Geertruida Gerritdina Slot, is geboren in september 1913 (?) te Enschede, overleden op dinsdag 20 januari 1914 te Lonneker, als overleden aangegeven op woensdag 21 januari 1914 te Enschede. Hij werd 4 maanden.<86>

V-I  Christiaan Slot, zoon van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1888 (?) te Enschede, overleden op dinsdag 12 augustus 1890 te Enschede, als overleden aangegeven op woensdag 13 augustus 1890 te Enschede. Hij werd 2 jaar.<87>

V-J  Gerdina Christina Slot, dochter van Gerhardus Christiaan Slot (IV-A) en Masjen Pasman, is geboren in 1893 (?) te Enschede.

Zij trouwt op zaterdag 7 januari 1911 te Enschede, is gescheiden op woensdag 2 november 1927 te Enschede op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Wicher Leeuwerink, zoon van Marinus Leeuwerink en Antje Erkelens. Wicher is geboren in 1893 (?) te Steenwijk.<88,89>

Van hen is een kind bekend:

1  Antje Leeuwerink is geboren in 1911 (?) te Enschede, zie VI-O.

VI-O  Antje Leeuwerink, dochter van Wicher Leeuwerink (V-J) en Gerdina Christina Slot, is geboren in 1911 (?) te Enschede.

Zij trouwt op donderdag 26 juni 1930 te Deventer op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Jan van Ommen, zoon van Marinus van Ommen en Hendrika Rugenbrink. Hendrik Jan is geboren in 1903 (?) te Enschede. Van beroep op donderdag 26 juni 1930 te Deventer.<90,91>

IV-B  Hendrika Johanna Pasman, dochter van Hendrik Pasman (III-I) en Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), is geboren op vrijdag 23 februari 1849 te Laren, overleden op maandag 28 april 1919 te Voorburg, als overleden aangegeven op maandag 28 april 1919 te Voorburg, als overleden aangegeven op woensdag 7 mei 1919 te Dalfsen. Van beroep op donderdag 18 mei 1882 te Dalfsen. Zij werd 70 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<92,93>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Zij trouwt op donderdag 18 mei 1882 te Dalfsen, van beroep op donderdag 18 mei 1882 te Dalfsen op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Egbert Scholten, zoon van Gerrit Jan Scholten en Arentdina Pierik. Egbert is geboren in 1849 (?) te Dalfsen, overleden op zaterdag 22 maart 1919 te Dalfsen, als overleden aangegeven op maandag 24 maart 1919 te Dalfsen. Van beroep op donderdag 18 mei 1882 te Dalfsen. Hij werd 70 jaar.<94..96>

Hij was eerder gehuwd (1) met Ida Zwakenberg.<97>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ida Hendrika Scholten is geboren in juni 1883 (?) te Dalfsen, zie V-K.

2  Hendrik Wilhelmus Scholten is geboren in 1886 (?) te Dalfsen, zie V-L.

3  Gerrit Jan Scholten is geboren in 1888 (?) te Dalfsen, zie V-M.

V-K  Ida Hendrika Scholten, dochter van Egbert Scholten (IV-B) en Hendrika Johanna Pasman, is geboren in juni 1883 (?) te Dalfsen, overleden op zondag 12 augustus 1883 te Dalfsen, als overleden aangegeven op maandag 13 augustus 1883 te Dalfsen. Zij werd 2 maanden.<98>

V-L  Hendrik Wilhelmus Scholten, zoon van Egbert Scholten (IV-B) en Hendrika Johanna Pasman, is geboren in 1886 (?) te Dalfsen. Van beroep op donderdag 11 april 1912 te Grafhorst.<99>

Hij trouwt op donderdag 11 april 1912 te Grafhorst op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Berendina Hermina van Asselt, dochter van Arend Jan van Asselt en Gerrigje Smits. Berendina Hermina is geboren in 1886 (?) te Grafhorst.<100>

V-M  Gerrit Jan Scholten, zoon van Egbert Scholten (IV-B) en Hendrika Johanna Pasman, is geboren in 1888 (?) te Dalfsen, overleden op woensdag 17 december 1930 te Dalfsen, als overleden aangegeven op woensdag 17 december 1930 te Dalfsen. Van beroep op donderdag 14 maart 1918 te Dalfsen. Van beroep op dinsdag 6 november 1928 te Dalfsen. Hij werd 42 jaar.<101,102>

Hij trouwt op donderdag 14 maart 1918 te Dalfsen op 30-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Derkjen Santman, dochter van Gerrit Willem Santman en Hermina Overweg. Derkjen is geboren in 1893 (?) te Dalfsen, overleden op zaterdag 1 oktober 1927 te Dalfsen, als overleden aangegeven op zaterdag 1 oktober 1927 te Dalfsen. Zij werd 34 jaar.<103,104>

Hij trouwt op dinsdag 6 november 1928 te Dalfsen op 40-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Berendina Roemerman, dochter van Reinder Roemerman en Hermina Overweg. Berendina is geboren in 1897 (?) te Dalfsen.<105>

IV-C  Christiaan Pasman, zoon van Hendrik Pasman (III-I) en Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), is geboren op zondag 21 december 1851 te Laren - Gelderland, overleden op maandag 7 juni 1915 te Rotterdam. Hij werd 63 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<106>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Hij trouwt op woensdag 5 oktober 1881 te Princenhage op 29-jarige leeftijd met Maria Meijnen, dochter van Toon Meijnen en Josina Valentina van Maanen. Maria is geboren te Princenhage.<107>

IV-D  Johanna Lamberta Pasman, dochter van Hendrik Pasman (III-I) en Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), is geboren op donderdag 9 maart 1854 te Laren - Gelderland, overleden op zondag 8 november 1908 te Enschede, als overleden aangegeven op maandag 9 november 1908 te Enschede. Zij werd 54 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<108>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

IV-E  Willemina Aleida Pasman, dochter van Hendrik Pasman (III-I) en Johanna Wilhelmina Rönitz (Wilhelmina), is geboren op woensdag 30 april 1856 te Laren - Gelderland, overleden op dinsdag 30 april 1912 te Driebergen, als overleden aangegeven op woensdag 1 mei 1912 te Driebergen. Zij werd 56 jaar.<109,110>

- Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

Zij trouwt op vrijdag 10 november 1882 te Driebergen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Verharen, zoon van Cornelis Verharen en Jantje van Leersum. Jan is geboren in 1855 (?) te Maarn, overleden op maandag 8 juli 1918 te Amsterdam, als overleden aangegeven op donderdag 11 juli 1918 te Driebergen. Hij werd 63 jaar.<111,112>

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Verharen is geboren in 1883 (?) te Amsterdam - Watergraafsmeer, zie V-N.

2  Willemina Johanna Verharen is geboren op dinsdag 9 december 1884 te Driebergen, als geboren aangegeven op dinsdag 9 december 1884 te Driebergen, zie V-O.<113>

3  Jan Verharen is geboren op zondag 12 juni 1887 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 13 juni 1887 te Driebergen, zie V-P.<114>

4  Wilhelmina Verharen (Willemina) is geboren op woensdag 20 november 1889 te Driebergen, als geboren aangegeven op donderdag 21 november 1889 te Driebergen, zie V-Q.<115>

5  Jan Verharen is geboren op maandag 24 augustus 1891 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 24 augustus 1891 te Driebergen, zie V-R.<116>

6  Hendrik Jan Verharen is geboren op dinsdag 13 juni 1893 te Driebergen, als geboren aangegeven op dinsdag 13 juni 1893 te Driebergen, zie V-S.<117>

7  Christiaan Verharen is geboren op zaterdag 3 augustus 1895 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 5 augustus 1895 te Driebergen, zie V-T.<118>

8  Gerard Verharen is geboren op donderdag 19 augustus 1897 te Driebergen, als geboren aangegeven op zondag 22 augustus 1897 te Driebergen, zie V-U.<119>

V-N  Cornelis Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren in 1883 (?) te Amsterdam - Watergraafsmeer, overleden op donderdag 27 november 1924 te Zutphen. Hij werd 41 jaar.<120>

Hij trouwt op donderdag 6 oktober 1910 te Zwolle op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Egberdiena Willemsen, dochter van Gerrit Wessel Willemsen en Johanna Willemina de Groot. Egberdiena is geboren op woensdag 21 januari 1880 te Zwolle, als geboren aangegeven op donderdag 22 januari 1880 te Zwolle.<121,122>

V-O  Willemina Johanna Verharen, dochter van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op dinsdag 9 december 1884 te Driebergen, als geboren aangegeven op dinsdag 9 december 1884 te Driebergen, overleden op donderdag 22 november 1888 te Driebergen, als overleden aangegeven op vrijdag 23 november 1888 te Driebergen. Zij werd 3 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<123,124>

V-P  Jan Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op zondag 12 juni 1887 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 13 juni 1887 te Driebergen, overleden op zondag 21 augustus 1887 te Driebergen, als overleden aangegeven op maandag 22 augustus 1887 te Driebergen. Hij werd 2 maanden en 9 dagen.<125,126>

V-Q  Wilhelmina Verharen (Willemina), dochter van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op woensdag 20 november 1889 te Driebergen, als geboren aangegeven op donderdag 21 november 1889 te Driebergen.<127>

Zij trouwt op vrijdag 20 maart 1914 te Driebergen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Andries Koertse, zoon van Geurt Koertse en Antje Bonzet. Andries is geboren in 1889 (?) te Zeist.<128>

V-R  Jan Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op maandag 24 augustus 1891 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 24 augustus 1891 te Driebergen. Van beroep op woensdag 23 december 1914 te Zutphen.<129,130>

Hij trouwt op woensdag 23 december 1914 te Zutphen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Ackerman, dochter van Jan Ackerman en Trijntje Bos. Trijntje is geboren in 1888 (?) te Zutphen.<131>

V-S  Hendrik Jan Verharen ook genaamd Hendrik Johan Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op dinsdag 13 juni 1893 te Driebergen, als geboren aangegeven op dinsdag 13 juni 1893 te Driebergen. Van beroep op woensdag 12 november 1924 te Amsterdam-Noord.<132,133>

Hij trouwt op woensdag 12 november 1924 te Amsterdam-Noord op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Charlotta Catharina Krumeich, dochter van Franciscus Krumeich en Maria Sophia Brand. Maria Charlotta Catharina is geboren in 1898 (?) te Amsterdam.<134>

V-T  Christiaan Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op zaterdag 3 augustus 1895 te Driebergen, als geboren aangegeven op maandag 5 augustus 1895 te Driebergen.<135>

V-U  Gerard Verharen, zoon van Jan Verharen (IV-E) en Willemina Aleida Pasman, is geboren op donderdag 19 augustus 1897 te Driebergen, als geboren aangegeven op zondag 22 augustus 1897 te Driebergen.<136>

III-J  Jenneken Rönitz ook genaamd Janneke Rönitz, dochter van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op zaterdag 19 maart 1825 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op donderdag 24 april 1902 23.00 uur te Venlo, als overleden aangegeven op vrijdag 25 april 1902 te Venlo. Zij werd 77 jaar, 1 maand en 5 dagen.<137,138>

- Bev. Register gem. Lochem 1840 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 13 blad 142
- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140
- Op 30-04-1897 werd aan J. Rönitz, wed. L. Schipper, Rijksveldwachter (brigadier) Fl. 194,-- pensioen toegewezen. Bron. Leidsch Dagblad p. 2/6

Zij trouwt (gemeente) op vrijdag 6 oktober 1854 te Lienden op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Lowijs Schipper (Lomijs), zoon van Augustijn Schipper en Maria Klaassen. Lowijs (Lomijs) is geboren in 1827 te Kapelle, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op zondag 14 februari 1897 01.30 uur te Venlo, als overleden aangegeven op maandag 15 februari 1897 te Venlo. Van beroep op maandag 9 februari 1857 te Lienden. Van beroep op zaterdag 22 augustus 1885. Hij werd 70 jaar.<139..141>

- overl. adv. in Venloosch Weekblad dd. 20-02-1897

Zij hebben samen twee kinderen:

1  Johanna Maria Schipper is geboren op donderdag 9 november 1854 te Ingen, zie IV-F.

2  Augustijn Schipper is geboren op zondag 6 april 1856 te Lienden, zie IV-G.

3  Johanna Willemina Schipper is geboren op zondag 6 april 1856 te Lienden, zie IV-H.

4  Augustijn Schipper is geboren op zaterdag 2 mei 1857 te Lienden, zie IV-I.

5  Johanna Wilhelmina Schipper is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 te Venlo, als geboren aangegeven op maandag 10 oktober 1859 te Venlo, zie IV-J.<142>

6  Karel Schipper is geboren op vrijdag 10 september 1858 te Lienden, zie IV-K.

7  Louisa Schipper is geboren op dinsdag 19 februari 1861 te Venlo, als geboren aangegeven op woensdag 20 februari 1861 te Venlo, zie IV-L.<143>

8  Pieternella Schipper is geboren op woensdag 1 oktober 1862 te Venlo, als geboren aangegeven op donderdag 2 oktober 1862 te Venlo, zie IV-M.<144>

9  Jannetje Schipper is geboren op zaterdag 23 april 1864 te Venlo, als geboren aangegeven op zaterdag 23 april 1864 te Venlo, zie IV-N.<145>

10  Jenneke Schipper is geboren in juli 1865, zie IV-O.

11  Gerard Schipper is geboren op zaterdag 5 september 1868 (?) te Venlo, zie IV-P.

Van haar is een kind bekend:

12  Karel Rönitz is geboren op donderdag 17 maart 1853 te Lochem, zie IV-Q.

IV-F  Johanna Maria Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op donderdag 9 november 1854 te Ingen, overleden op zondag 14 augustus 1904 te Venlo, als overleden aangegeven op dinsdag 16 augustus 1904 te Venlo. Zij werd 49 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<146>

Zij trouwt (gemeente) op woensdag 20 november 1878 te Venlo Wettigen van Adriaan Lowijs Schipper in Adriaan Lowijs Meijer op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Nicolaas Meijer, zoon van Adriaan Meijer en Apolonia Westveer. Nicolaas is geboren op woensdag 15 december 1852 te Hoendekenskerke.<147>

Hij was eerder gehuwd (1) met Laurina Westplate.<148>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Marinus Nicolaas Meijer is geboren te Venlo, zie V-V.

2  Adriaan Lowijs Meijer is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Venlo, zie V-W.

V-V  Marinus Nicolaas Meijer, zoon van Nicolaas Meijer (IV-F) en Johanna Maria Schipper, is geboren te Venlo.

Hij trouwt op maandag 31 juli 1911 te Venlo met Godefrida Dankers, dochter van Hendricus Dankers en Geerdina van Lieshout. Godefrida is geboren te Uden.

Erkenning van Nicolaas Hendrik Dankers geb. te Venlo 13-04-1911

Van hen is een kind bekend:

1  Nicolaas Hendrik Willem Dankers is geboren op donderdag 13 april 1911 te Venlo, zie VI-P.

VI-P  Nicolaas Hendrik Willem Dankers, zoon van Marinus Nicolaas Meijer (V-V) en Godefrida Dankers, is geboren op donderdag 13 april 1911 te Venlo.

V-W  Adriaan Lowijs Meijer, zoon van Nicolaas Meijer (IV-F) en Johanna Maria Schipper, is geboren op maandag 7 oktober 1878 te Venlo.

20-11-1878 Gewettigd bij huwelijk ouders

Hij trouwt op maandag 3 januari 1898 te Venlo op 19-jarige leeftijd met Johanna Catharina Maria Janssen, dochter van Johan Janssen en Maria Hubertina Peters. Johanna Catharina Maria is geboren te Venlo.

IV-G  Augustijn Schipper, zoon van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zondag 6 april 1856 te Lienden, overleden op maandag 9 februari 1857 te Lienden, als overleden aangegeven op maandag 9 februari 1857 te Lienden. Hij werd 10 maanden en 3 dagen.<149>

IV-H  Johanna Willemina Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zondag 6 april 1856 te Lienden, overleden op donderdag 29 januari 1857 te Lienden, als overleden aangegeven op vrijdag 30 januari 1857 te Lienden. Zij werd 9 maanden en 23 dagen.<150>

IV-I  Augustijn Schipper, zoon van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zaterdag 2 mei 1857 te Lienden, overleden op dinsdag 14 december 1858 te Venlo, als overleden aangegeven op woensdag 15 december 1858 te Venlo. Hij werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<151>

IV-J  Johanna Wilhelmina Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 te Venlo, als geboren aangegeven op maandag 10 oktober 1859 te Venlo, overleden op vrijdag 16 oktober 1931 te Venlo, als overleden aangegeven op zaterdag 17 oktober 1931 te Venlo. Zij werd 72 jaar en 8 dagen.<152,153>

Zij trouwt op dinsdag 15 september 1885 te Venlo, van beroep op dinsdag 15 september 1885 te Venlo op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Antoni van Rekum, zoon van Antoni van Rekum en Hendrika Rippega. Pieter Antoni is geboren op donderdag 29 oktober 1857 te 's Hertogenbosch. Van beroep op dinsdag 15 september 1885 te Venlo.<154,155>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Wilhelmina van Rekum is geboren te Venlo, zie V-X.

2  Lowijs van Rekum is geboren in 1888 (?) te Venlo, zie V-Y.

3  Pieter Antoni van Rekum is geboren in 1891 (?) te Venlo, zie V-Z.

V-X  Hendrika Wilhelmina van Rekum, dochter van Pieter Antoni van Rekum (IV-J) en Johanna Wilhelmina Schipper, is geboren te Venlo.

Zij trouwt op donderdag 15 januari 1914 te Venlo met Hendrik Bastiaan Saarloos, zoon van Jan Saarloos en Maria Bakker. Hendrik Bastiaan is geboren te Apeldoorn.<156>

V-Y  Lowijs van Rekum, zoon van Pieter Antoni van Rekum (IV-J) en Johanna Wilhelmina Schipper, is geboren in 1888 (?) te Venlo.

Hij trouwt op donderdag 15 februari 1912 te Kampen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Josina Akkelina Elisabeth Berghuijs, dochter van Joseph Dieudonne Berghuijs en Elisabeth van 't Eind. Josina Akkelina Elisabeth is geboren in 1887 (?) te Kampen.<157>

V-Z  Pieter Antoni van Rekum, zoon van Pieter Antoni van Rekum (IV-J) en Johanna Wilhelmina Schipper, is geboren in 1891 (?) te Venlo.

Hij trouwt op donderdag 20 januari 1921 te Vlissingen op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Dekker, dochter van Willem Hendrik Dekker en Elisabeth van Boven. Catharina is geboren in 1898 (?) te Vlissingen.<158>

IV-K  Karel Schipper, zoon van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op vrijdag 10 september 1858 te Lienden, overleden op zaterdag 4 december 1858 te Venlo, als overleden aangegeven op maandag 6 december 1858 te Venlo. Hij werd 2 maanden en 24 dagen.<159>

IV-L  Louisa Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op dinsdag 19 februari 1861 te Venlo, als geboren aangegeven op woensdag 20 februari 1861 te Venlo.<160>

Zij trouwt (gemeente) op woensdag 13 juni 1883 te Venlo op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Frederik Helmers, zoon van Carel Willem Frederik Helmers en Anna Paris. Willem Frederik is geboren op donderdag 11 november 1858 te Amsterdam, overleden op dinsdag 7 december 1943 te Venlo, als overleden aangegeven op dinsdag 7 december 1943 te Venlo. Hij werd 85 jaar en 26 dagen.<161,162>

- erkenning van dochter Jenneke Schipper

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Jenneke Helmers is geboren in 1881 (?), zie V-AA.

2  Jenneke Helmers is geboren op vrijdag 5 januari 1883 te Venlo, als geboren aangegeven op vrijdag 5 januari 1883 te Venlo, zie V-AB.<163>

3  Carel Willem Fredrik Helmers is geboren op donderdag 17 april 1884 te Venlo, als geboren aangegeven op donderdag 17 april 1884 te Venlo, zie V-AC.<164>

4  Willem Frederik Helmers is geboren op zaterdag 22 januari 1887 te Venlo, als geboren aangegeven op zaterdag 22 januari 1887 te Venlo, zie V-AD.<165>

V-AA  Wilhelmina Jenneke Helmers, dochter van Willem Frederik Helmers (IV-L) en Louisa Schipper, is geboren in 1881 (?), overleden op maandag 15 december 1884 te Venlo, als overleden aangegeven op maandag 15 december 1884 te Venlo. Zij werd 3 jaar.<166>

V-AB  Jenneke Helmers ook genaamd Jenneke Schipper, dochter van Willem Frederik Helmers (IV-L) en Louisa Schipper, is geboren op vrijdag 5 januari 1883 te Venlo, als geboren aangegeven op vrijdag 5 januari 1883 te Venlo, overleden op vrijdag 21 november 1884 te Venlo, als overleden aangegeven op zaterdag 22 november 1884 te Venlo. Alias Zij. Zij werd 1 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<167..169>

- Erkend bij huwelijk door Willem Frederik Helmers op 13-06-1883 te Venlo huw. akte nr. 541

V-AC  Carel Willem Fredrik Helmers, zoon van Willem Frederik Helmers (IV-L) en Louisa Schipper, is geboren op donderdag 17 april 1884 te Venlo, als geboren aangegeven op donderdag 17 april 1884 te Venlo, overleden op donderdag 17 juli 1884 te Venlo, als overleden aangegeven op vrijdag 18 juli 1884 te Venlo. Hij werd 3 maanden.<170,171>

V-AD  Willem Frederik Helmers, zoon van Willem Frederik Helmers (IV-L) en Louisa Schipper, is geboren op zaterdag 22 januari 1887 te Venlo, als geboren aangegeven op zaterdag 22 januari 1887 te Venlo.<172>

IV-M  Pieternella Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op woensdag 1 oktober 1862 te Venlo, als geboren aangegeven op donderdag 2 oktober 1862 te Venlo.<173>

- huwd. aankondiging . Venloosch Weekblad dd. 29-08-1885

Zij gaat in ondertrouw op zaterdag 29 augustus 1885 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johann Heinrich Verhaaren, zoon van Wilhelm Verhaaren en Maria Anna Wingels. Johann Heinrich is geboren in 1860 (?) te Cleve - Duitsland. Woont in 1885.

- Aankondiding publicatie Cleve dd 21-08-1885 geplaatst in het Venloosch weekblad dd. 29-08-1885

IV-N  Jannetje Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zaterdag 23 april 1864 te Venlo, als geboren aangegeven op zaterdag 23 april 1864 te Venlo, overleden op maandag 10 oktober 1864 te Venlo, als overleden aangegeven op maandag 10 oktober 1864 te Venlo. Zij werd 5 maanden en 17 dagen.<174,175>

IV-O  Jenneke Schipper, dochter van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren in juli 1865, overleden op donderdag 7 september 1865 te Venlo, als overleden aangegeven op vrijdag 8 september 1865 te Venlo. Zij werd 2 maanden.<176>

IV-P  Gerard Schipper, zoon van Lowijs Schipper (Lomijs) (III-J) en Jenneken Rönitz, is geboren op zaterdag 5 september 1868 (?) te Venlo, overleden op vrijdag 18 september 1868 te Venlo, als overleden aangegeven op vrijdag 18 september 1868 te Venlo. Hij werd 13 dagen.<177>

IV-Q  Karel Rönitz, zoon van Jenneken Rönitz (III-J), is geboren op donderdag 17 maart 1853 te Lochem, overleden op zaterdag 19 maart 1853 te Lochem. Hij werd 2 dagen.

- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140 ( op het blad vermeld van zijn grootouders.)

III-K  Jan Willem Rhönitz, zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op dinsdag 11 september 1827 te Lochem, als geboren aangegeven op dinsdag 11 september 1827 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op zaterdag 19 september 1903 te Warnsveld, als overleden aangegeven op maandag 21 september 1903 te Warnsveld. Woont op zaterdag 28 november 1857 te Brummen. Van beroep op vrijdag 5 mei 1882 te Warnsveld. Hij werd 76 jaar en 8 dagen.<178..182>

- Bev. Register gem. Lochem 1840 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 13 blad 142

Hij trouwt (gemeente) op vrijdag 18 mei 1855 te Brummen op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Gerritje Antonetta Hendriks, dochter van Gerrit Hendriks en Grietje Wolven. Gerritje Antonetta is geboren in 1832 (?) te Empe Gem. Brummen, overleden op vrijdag 3 oktober 1856 te Empe Gem. Brummen, als overleden aangegeven op zaterdag 4 oktober 1856 te Empe Gem. Brummen. Zij werd 24 jaar.<183..185>

Van hen is een kind bekend:

1  Gerritje Antoinetta Rhönitz is geboren op vrijdag 3 oktober 1856 te Brummen, als geboren aangegeven op vrijdag 3 oktober 1856 te Brummen, zie IV-R.<186>

Hij trouwt op zaterdag 28 november 1857 te Brummen, woont op zaterdag 28 november 1857 te Brummen op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Gerdina Kolkhuis ook genaamd Gerdina Kalkhuis, dochter van Willem Kolkhuis en Janna Waanders. Gerdina is geboren op zaterdag 3 november 1832 te Tonden Gem. Brummen, overleden op zondag 14 juli 1867 te Tonden Gem. Brummen, als overleden aangegeven op dinsdag 16 juli 1867 te Brummen. Van beroep op zaterdag 28 november 1857 te Brummen. Alias Gerdina Kalkhuis. Zij werd 34 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<187..192>

- Op de bevolkingskaartstaat vermeld dat zij geboren is in Voorst.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

2  Johanna Rönitz is geboren op dinsdag 9 augustus 1859 te Brummen, als geboren aangegeven op dinsdag 9 augustus 1859 te Brummen, zie IV-S.<193>

3  Jan Willem Rönitz is geboren op vrijdag 6 mei 1864 18.00 uur te Tonden Gem. Brummen - ten huize van de ouders te Tonden, als geboren aangegeven op dinsdag 9 augustus 1864 te Brummen - aangever Jan Willem Rönitz, zijn vader. Getuigen aangifte; Leendert Dix, 68 jr. dagloner en Johan Wolters, 35 jr. dagloner., zie IV-T.<194,195>

4  Jan Willem Rönitz is geboren op dinsdag 2 april 1867 te Tonden Gem. Brummen, als geboren aangegeven op dinsdag 2 april 1867 te Brummen, zie IV-U.<196>

Hij trouwt (gemeente) op zaterdag 15 februari 1868 te Brummen op 40-jarige leeftijd (3) met de 42-jarige Willemina Keurhorst, dochter van Reinder Keurhorst en Janna Hagens. Willemina is geboren op zaterdag 4 februari 1826 te Brummen, overleden op donderdag 8 februari 1900 te Brummen, als overleden aangegeven op vrijdag 9 februari 1900 te Brummen. Van beroep op zaterdag 15 februari 1868 te Brummen. Zij werd 74 jaar en 4 dagen.<197..199>

IV-R  Gerritje Antoinetta Rhönitz, dochter van Jan Willem Rhönitz (III-K) en Gerritje Antonetta Hendriks, is geboren op vrijdag 3 oktober 1856 te Brummen, als geboren aangegeven op vrijdag 3 oktober 1856 te Brummen, overleden op maandag 24 november 1856 te Empe Gem. Brummen, als overleden aangegeven op dinsdag 25 november 1856 te Brummen. Zij werd 1 maand en 21 dagen.<200..202>

IV-S  Johanna Rönitz ook genaamd Johanna Rhönitz, dochter van Jan Willem Rhönitz (III-K) en Gerdina Kolkhuis, is geboren op dinsdag 9 augustus 1859 te Brummen, als geboren aangegeven op dinsdag 9 augustus 1859 te Brummen, overleden op maandag 14 juni 1920 te Warnsveld, als overleden aangegeven op dinsdag 15 juni 1920 te Warnsveld. Alias Johanna Rhönitz. Alias Johanna Rhönitz. Alias Johanna Rhönitz. Zij werd 60 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<203..207>

Zij trouwt (gemeente) op vrijdag 5 mei 1882 te Warnsveld, van beroep op vrijdag 5 mei 1882 te Warnsveld op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Derk Jan Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger en Willemina Broekman. Derk Jan is geboren op dinsdag 6 december 1853 te Warnsveld, overleden op dinsdag 1 december 1931 te Warnsveld, als overleden aangegeven op donderdag 3 december 1931 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 5 mei 1882 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 7 oktober 1904 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 3 juli 1914 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 10 november 1916 te Warnsveld. Hij werd 77 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<208..213>

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Derk Oldenmenger is geboren in 1884 (?) te Warnsveld, zie V-AE.

2  Willemina Oldenmenger is geboren op dinsdag 2 februari 1886 te Warnsveld, zie V-AF.

3  Antje Oldenmenger is geboren in oktober 1887 (?) te Warnsveld, zie V-AG.

4  Jan Willem Oldenmenger is geboren in november 1889 (?) te Warnsveld, zie V-AH.

5  Jan Willem Oldenmenger is geboren op maandag 12 oktober 1891 te Warnsveld, zie V-AI.

6  Derk Jan Oldenmenger is geboren op zaterdag 17 september 1892 te Warnsveld, zie V-AJ.

7  Johanna Hendrika Oldenmenger is geboren op maandag 11 juni 1894 te Warnsveld, zie V-AK.

8  Jan Willem Oldenmenger is geboren op dinsdag 7 april 1896 te Warnsveld, zie V-AL.

V-AE  Derk Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren in 1884 (?) te Warnsveld, overleden op donderdag 2 maart 1944 te Warnsveld, als overleden aangegeven op vrijdag 3 maart 1944 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 3 juli 1914 te Warnsveld. Hij werd 60 jaar.<214,215>

Hij trouwt (gemeente) op vrijdag 3 juli 1914 te Warnsveld, van beroep op vrijdag 3 juli 1914 te Warnsveld op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Derkjen Peters, dochter van Teunis Peters en Hendrika Gardina Willemina Rietberg. Derkjen is geboren in 1890 (?) te Brummen. Van beroep op vrijdag 3 juli 1914 te Warnsveld.<216,217>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Dina Oldenmenger is geboren in april 1920 (?) te Warnsveld, zie VI-Q.

2  Piet Oldenmenger is geboren in augustus 1928 (?) te Warnsveld, zie VI-R.

VI-Q  Dina Oldenmenger, dochter van Derk Oldenmenger (V-AE) en Derkjen Peters, is geboren in april 1920 (?) te Warnsveld, overleden op maandag 7 november 1921 te Warnsveld, als overleden aangegeven op woensdag 9 november 1921 te Warnsveld. Zij werd 1 jaar en 7 maanden.<218>

VI-R  Piet Oldenmenger, zoon van Derk Oldenmenger (V-AE) en Derkjen Peters, is geboren in augustus 1928 (?) te Warnsveld, overleden op maandag 8 april 1929 te Zutphen, als overleden aangegeven op dinsdag 9 april 1929 te Zutphen, als overleden aangegeven op woensdag 10 april 1929 te Warnsveld - art. 50 / 51. Hij werd 8 maanden.<219,220>

V-AF  Willemina Oldenmenger, dochter van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren op dinsdag 2 februari 1886 te Warnsveld.

28-07-1900 vertrokken naar Apeldoorn (dagmeisje)
09-08-1906 vertrokken naar Zutphen

Zij trouwt op vrijdag 7 oktober 1904 te Warnsveld op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Frans Wendt, zoon van Hendrik Wendt en Johanna Arendina van Isveldt. Pieter Frans is geboren in 1882 (?) te Deventer.<221>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jan Wendt is geboren in januari 1905 (?) te Warnsveld, zie VI-S.

2  Hendrik Jan Wendt is geboren in 1906 (?) te Zutphen, zie VI-T.

VI-S  Hendrik Jan Wendt, zoon van Pieter Frans Wendt (V-AF) en Willemina Oldenmenger, is geboren in januari 1905 (?) te Warnsveld, overleden op vrijdag 3 maart 1905 te Warnsveld, als overleden aangegeven op zaterdag 4 maart 1905 te Warnsveld. Hij werd 2 maanden.<222>

VI-T  Hendrik Jan Wendt, zoon van Pieter Frans Wendt (V-AF) en Willemina Oldenmenger, is geboren in 1906 (?) te Zutphen, overleden op dinsdag 15 september 1908 te Zutphen, als overleden aangegeven op donderdag 17 september 1908 te Zutphen. Hij werd 2 jaar.<223>

V-AG  Antje Oldenmenger, dochter van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren in oktober 1887 (?) te Warnsveld, overleden op woensdag 19 juni 1889 te Warnsveld, als overleden aangegeven op donderdag 20 juni 1889 te Warnsveld. Zij werd 1 jaar en 8 maanden.<224>

V-AH  Jan Willem Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren in november 1889 (?) te Warnsveld, overleden op donderdag 25 september 1890 te Warnsveld, als overleden aangegeven op donderdag 25 september 1890 te Warnsveld. Hij werd 10 maanden.<225>

V-AI  Jan Willem Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren op maandag 12 oktober 1891 te Warnsveld, overleden op zondag 25 oktober 1891 te Warnsveld, als overleden aangegeven op woensdag 28 oktober 1891 te Warnsveld. Hij werd 13 dagen.<226>

V-AJ  Derk Jan Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren op zaterdag 17 september 1892 te Warnsveld. Van beroep op vrijdag 10 november 1916 te Warnsveld. Van beroep op donderdag 19 juli 1945 te Warnsveld.<227,228>

Hij trouwt (gemeente) op vrijdag 10 november 1916 te Warnsveld, van beroep op vrijdag 10 november 1916 te Warnsveld op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerritdina Furme ook genaamd Gerritdina Turme en Gerritdina Fusone, dochter van Hendrik Jan Furme en Gerritje Hendriks. Gerritdina is geboren op dinsdag 12 november 1895 te Zutphen. Van beroep op vrijdag 10 november 1916 te Warnsveld. Alias Gerritdina Turme. Alias Gerritdina Fusone.<229..232>

Van hen is een kind bekend:

1  Gerrit Jan Oldenmenger is geboren in 1922 (?) te Warnsveld, zie VI-U.

VI-U  Gerrit Jan Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (V-AJ) en Gerritdina Furme, is geboren in 1922 (?) te Warnsveld, overleden op zondag 15 juli 1945 te Zutphen, als overleden aangegeven op maandag 16 juli 1945 te Zutphen, als overleden aangegeven op donderdag 19 juli 1945 te Warnsveld. Hij werd 23 jaar.<233,234>

V-AK  Johanna Hendrika Oldenmenger, dochter van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren op maandag 11 juni 1894 te Warnsveld, overleden op zondag 14 juli 1895 te Warnsveld, als overleden aangegeven op maandag 15 juli 1895 te Warnsveld. Zij werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.<235>

V-AL  Jan Willem Oldenmenger, zoon van Derk Jan Oldenmenger (IV-S) en Johanna Rönitz, is geboren op dinsdag 7 april 1896 te Warnsveld, overleden op donderdag 1 juni 1944 te Zutphen, als overleden aangegeven op vrijdag 2 juni 1944 te Zutphen. Hij werd 48 jaar, 1 maand en 25 dagen.<236>

Hij was gehuwd met N.N.

IV-T  Jan Willem Rönitz, zoon van Jan Willem Rhönitz (III-K) en Gerdina Kolkhuis, is geboren op vrijdag 6 mei 1864 18.00 uur te Tonden Gem. Brummen - ten huize van de ouders te Tonden, als geboren aangegeven op dinsdag 9 augustus 1864 te Brummen - aangever Jan Willem Rönitz, zijn vader. Getuigen aangifte; Leendert Dix, 68 jr. dagloner en Johan Wolters, 35 jr. dagloner., overleden op dinsdag 29 augustus 1865 02.00 uur te Tonden Gem. Brummen - ten huize van zijne ouders in Tonden, als overleden aangegeven op woensdag 30 augustus 1865 te Brummen. Hij werd 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<237..240>

IV-U  Jan Willem Rönitz ook genaamd Jan Willem Rhönitz, zoon van Jan Willem Rhönitz (III-K) en Gerdina Kolkhuis, is geboren op dinsdag 2 april 1867 te Tonden Gem. Brummen, als geboren aangegeven op dinsdag 2 april 1867 te Brummen, overleden op zondag 22 januari 1893 te Brummen, als overleden aangegeven op maandag 23 januari 1893 te Brummen. Alias Jan Willem Rhönitz. Hij werd 25 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<241..244>

III-L  Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand), zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op vrijdag 23 april 1830 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op zaterdag 14 december 1878 te Lochem, als overleden aangegeven op zaterdag 14 december 1878 te Lochem. Hij is aangever van geboorte van Hendrik Jan Rönitz op woensdag 24 juli 1872 te Lochem. Hij werd 48 jaar, 7 maanden en 21 dagen.<245..247>

- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv.15 blad 140
- Bev. Register Langen, gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 1031 blad 6
- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

Hij trouwt op vrijdag 8 mei 1868 te Lochem op 38-jarige leeftijd met de 31-jarige Anneken Bolte, dochter van Jan Bolte en Aaltjen Slagman. Anneken is geboren op zaterdag 8 april 1837 te Vorden, overleden op donderdag 25 januari 1912 te Goor, als overleden aangegeven op donderdag 25 januari 1912 te Goor. Zij werd 74 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<248..250>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv.21 blad 35

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Janna Rönitz is geboren op vrijdag 8 januari 1869 te Lochem, zie IV-V.

2  N.N. Rönitz is geboren op dinsdag 22 maart 1870 te Lochem, zie IV-W.

3  Hendrik Jan Rönitz is geboren op maandag 20 maart 1871 te Lochem, zie IV-X.

4  Hendrik Jan Rönitz is geboren op dinsdag 23 juli 1872 des namiddags vier uren te Lochem, als geboren aangegeven op woensdag 24 juli 1872 te Lochem (aangever geboorte was Frederich Ferdinand Rönitz (zie III-L); getuigen aangifte geboorte waren Joannes Zieverink en Gerrit Korschlink), zie IV-Y.<251>

5  Karel Rönitz is geboren op zaterdag 9 januari 1875 te Lochem, zie IV-Z.

6  Karel Rönitz is geboren op dinsdag 18 april 1876 te Lochem, zie IV-AA.

7  Karel Rönitz is geboren op vrijdag 8 maart 1878 te Lochem, zie IV-AB.

IV-V  Janna Rönitz, dochter van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op vrijdag 8 januari 1869 te Lochem, overleden op donderdag 28 juni 1883 te Lochem, als overleden aangegeven op donderdag 28 juni 1883 te Lochem. Zij werd 14 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<252>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

IV-W  N.N. Rönitz, dochter van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op dinsdag 22 maart 1870 te Lochem, overleden op dinsdag 22 maart 1870 te Lochem, als overleden aangegeven op woensdag 23 maart 1870 te Lochem, begraven op woensdag 23 maart 1870 te Lochem.<253>

IV-X  Hendrik Jan Rönitz, zoon van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op maandag 20 maart 1871 te Lochem, overleden op zaterdag 16 september 1871 te Lochem, als overleden aangegeven op maandag 18 september 1871 te Lochem. Hij werd 5 maanden en 27 dagen.<254>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

IV-Y  Hendrik Jan Rönitz, zoon van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op dinsdag 23 juli 1872 des namiddags vier uren te Lochem, als geboren aangegeven op woensdag 24 juli 1872 te Lochem (aangever geboorte was Frederich Ferdinand Rönitz (zie III-L); getuigen aangifte geboorte waren Joannes Zieverink en Gerrit Korschlink), overleden op woensdag 25 oktober 1944 te Enschede, als overleden aangegeven op vrijdag 27 oktober 1944 te Enschede. Van beroep op vrijdag 9 september 1892 te Lochem. Hij werd 72 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<255..257>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35
- Bevolkingsregister Winterswijk register 54. Dorp, 1892-1910
- Bev. Register gem. Lochem Gezinskaarten periode 1921 - 1939 RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 45

Hij trouwt op vrijdag 9 september 1892 te Lochem, van beroep op vrijdag 9 september 1892 te Lochem op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrika Renneboom, dochter van Hendrik Jan Renneboom en Leentje Goorman. Hendrika is geboren op woensdag 13 augustus 1873 te Markelo, overleden op zondag 30 september 1923 te Enschede, als overleden aangegeven op dinsdag 2 oktober 1923 te Enschede, als overleden aangegeven op donderdag 4 oktober 1923 te Lonneker. Van beroep op vrijdag 9 september 1892 te Lochem. Zij werd 50 jaar, 1 maand en 17 dagen.<258..262>

- overl. dankbetuiging Twetsch dagblad Tubantia en Enschedesche Courant dd. 04-10-1923

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Frederika Rönitz is geboren op zondag 4 december 1892 te Lochem, zie V-AM.

2  Hendrik Jan Rönitz is geboren op donderdag 22 augustus 1895 te Lochem, zie V-AN.

3  Leentje Rönitz is geboren op dinsdag 3 mei 1898 te Lochem, zie V-AO.

4  Frederik Ferdinand Rönitz is geboren op dinsdag 29 januari 1901 te Lochem, zie V-AP.

5  Hendrika Rönitz is geboren op zaterdag 17 oktober 1903 te Lochem, zie V-AQ.

6  Hendrik Jan Rönitz (Henk) is geboren op maandag 20 augustus 1906 te Lochem, zie V-AR.

7  Gerritdina Rönitz is geboren op vrijdag 9 april 1909 te Goor, zie V-AS.

8  Karel Rönitz is geboren op donderdag 19 oktober 1911 te Goor, zie V-AT.

9  Gerritje Rönitz is geboren op woensdag 10 september 1913 te Nordhorn (D), zie V-AU.

V-AM  Johanna Frederika Rönitz, dochter van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op zondag 4 december 1892 te Lochem, overleden op woensdag 26 juli 1916 te Noord Eschmarke (Lonneker) Er zijn twee gelijkluidende overlijdens akten. De eerste is opgemaakt in Lonneker de tweede in Goor. (Uitleg van de archivaris is dat zij overleden is in Lonneker en dezelfde dag nog is overgebracht naar Goor, volgens voorschrift diende er in zo'n geval een tweede overlijdens akte opgemaakt te worden), als overleden aangegeven op donderdag 27 juli 1916 te Lonneker, als overleden aangegeven op maandag 31 juli 1916 te Goor. Zij werd 23 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<263..265>

- wordt vermeld in: Bevolkingsregister Winterswijk register 54. Dorp, 1892-1910

Zij trouwt op zaterdag 30 januari 1915 te Goor op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Engbert de Wilde ook genaamd Engert de Wilde, zoon van Albert de Wilde en Gerarda Hendrika Goudelins. Engbert is geboren op dinsdag 18 oktober 1892 te Goor.<266>

- 30-08-1921 ingeschreven in Hengelo

Hij was later gehuwd (2) met Willemina Lentink.<267..271>

Van hen is een kind bekend:

1  Albert de Wilde is geboren op zondag 20 juni 1915 te Lonneker, zie VI-V.

VI-V  Albert de Wilde, zoon van Engbert de Wilde (V-AM) en Johanna Frederika Rönitz, is geboren op zondag 20 juni 1915 te Lonneker.

- woonde - leefde na het overlijden van zijn moeder (1916) temidden in het gezin van zijn grootvader Ronitz.
Na het huwelijk van zijn vader (dd. 17-09-1921 te Hengelo) met Willemina Lentink komt hij niet meer voor op de gezinskaart van zijn grootvader Ronitz.
Opmerkelijk dat niemand van de oudere generatie Ronitz weet had van zijn bestaan.
- 30-08-1921: ingeschreven in Hengelo, "kostgangerskaart' vervolgens overgeschreven naar de kaart van zijn vader.

V-AN  Hendrik Jan Rönitz, zoon van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op donderdag 22 augustus 1895 te Lochem, overleden op zondag 16 februari 1969 te Zaandam Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen, onze innig geliefde Vader, Behuwdvader, Opa, Broeder, Behuwd-broeder en Oom - Hendrik Jan Rönitz- weduwnaar A.C.M. Staal op de leeftijd van 73 jaar. Zaandam, 16 februari 1969, "Oostererf" kamer 18, Heijermansstraat 68. De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van Begrafenisvereniging "Zaanstreek" Czarinastraat 21, Zaandam (Centrum Stad). Bezoek aldaar; dinsdagavond 18 februari a.s., van 8.30 tot 9 uur. De teraardebestelling is bepaald op woensdag 19 februari a.s., des nam. 2uur op de Algemene Begraafplaats te Zaandam. Vertrek van Czarinastraat 21 omstreeks 1.30 uur., begraven op woensdag 19 februari 1969 14.00 uur te Zaandam (Algemene Begraafplaats). Van beroep op donderdag 20 december 1917 te Zaandam. Hij werd 73 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<272,273>

- wordt vermeld in: Bevolkingsregister Winterswijk register 54. Dorp, 1892-1910

Hij trouwt (gemeente) op donderdag 20 december 1917 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Catharina Maria Staal, dochter van Klaas Staal en Anna Catharina Rem. Anna Catharina Maria is geboren op woensdag 15 februari 1893 te Zaandam, overleden op donderdag 11 april 1968 te Zaandam Heden werd na een geduldig gedragen lijden uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde zorgzamen Vrouw, onze Moeder. Behuwdmoeder, Oma en Tante Anna Catharina Maria Staal, Echtgenote van Hendrik Jan Rönitz, in de ouderdom van 75 jaar. Zaandam, 11 april 1969, Heijermansstraat 68 "Oostererf" kamer 5. De overlede is opgebaard in één der Rouwkamers van begrafenisvereniging "Zaanstreek", Czarinastraat 21 te Zaandam (Centrum stad). Bezoek aldaar: vrijdagavond 12 april a.s. van 7.30 uur tot 8.00 uur. De teraardebestelling zal plaats vinden op 13 april a.s. om 12 uur, op de Algemene Begraafplaats te Zaandam. Vertrek vanaf Czarinastraat 21, des voormiddags plm. 11.20 uur.. Zij werd 75 jaar, 1 maand en 27 dagen.<274..276>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Rönitz (Rika) (Riek) (Rieka) is geboren op woensdag 18 september 1918 te Zaandam, zie VI-W.

2  Anna Catharina Rönitz (Annie) is geboren op zaterdag 5 juni 1920 te Zaandam, als geboren aangegeven op maandag 7 juni 1920 te Zaandam, zie VI-X.<277>

3  Hendrik Jan Rönitz (Jan) is geboren op maandag 31 juli 1922 te Zaandam, zie VI-Y.<278>

4  Marie Klasina Rönitz (Rie) is geboren op vrijdag 23 augustus 1929 te Zaandam, zie VI-Z.

VI-W  Hendrika Rönitz (Rika) (Riek) (Rieka), dochter van Hendrik Jan Rönitz (V-AN) en Anna Catharina Maria Staal, is geboren op woensdag 18 september 1918 te Zaandam, overleden op zondag 10 oktober 2004 05.20 uur te Wassenaar, als overleden aangegeven op maandag 11 oktober 2004 te Wassenaar, gecremeerd op donderdag 14 oktober 2004 17.00 uur te Leiden (Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg)). Van beroep te Wassenaar "Rust en Vreugd". Zij werd 86 jaar en 22 dagen.<279,280>

Zij trouwt op woensdag 27 december 1944 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Albert Schilp (Ab). Albert (Ab) is geboren op vrijdag 25 mei 1917 te Zaandam, overleden op maandag 1 februari 2010 te Wassenaar, gecremeerd op vrijdag 5 februari 2010 16.00 uur te Leiden (Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg)). Woont. Van beroep te Wassenaar "Rust en Vreugd". Van beroep te Wassenaar. Hij werd 92 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

- Verloofd, 4 october 1939.
- Voorlopig adres: Zaagselpad 4a, Zaandam , daarna wonende te Haarlem en Wassenaar.

VI-X  Anna Catharina Rönitz (Annie), dochter van Hendrik Jan Rönitz (V-AN) en Anna Catharina Maria Staal, is geboren op zaterdag 5 juni 1920 te Zaandam, als geboren aangegeven op maandag 7 juni 1920 te Zaandam, overleden op maandag 28 april 2008 17.05 uur te Zaandam, als overleden aangegeven op dinsdag 29 april 2008 te Zaandam (aangever overlijden was N.N.; getuige aangifte overlijden was N.N.). Zij werd 87 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<281,282>

VI-Y  Hendrik Jan Rönitz (Jan), zoon van Hendrik Jan Rönitz (V-AN) en Anna Catharina Maria Staal, is geboren op maandag 31 juli 1922 te Zaandam, overleden op dinsdag 4 april 2006 03.00 uur te Leidschendam-Voorburg, als overleden aangegeven op woensdag 5 april 2006 te Leidschendam-Voorburg, gecremeerd op vrijdag 7 april 2006 12.00 uur te Zaandam (Zaanstad). Van beroep op woensdag 19 augustus 1936 te Zaandam. Van beroep op zaterdag 20 november 1948 te Zaandam. Van beroep op donderdag 25 november 1948 te Wormer. Van beroep op maandag 20 december 1954 te Zaandam. Hij werd 83 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<283..287>

Hij gaat in ondertrouw op woensdag 10 november 1948 te Zaandam, trouwt op woensdag 24 november 1948 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Albers (Trien), dochter van Rutgerus Albers en Neisje Sjollema. Trijntje (Trien) is geboren op woensdag 24 november 1926 te Zaandam, als overleden aangegeven te Wormer, overleden op donderdag 24 februari 2005 10.45 uur te Wormerveer, gecremeerd op maandag 28 februari 2005 14.00 uur te Zaandam (Zaanstad) - (De verstrooiing heeft op 18-04-2005 op het terrein van het crematorium plaatsgevonden).. Zij werd 78 jaar en 3 maanden.<288..290>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-B.

2  N.N., zie VII-C.

3  N.N., zie VII-D.

VII-B  N.N.

VIII-A  N.N.

IX-A  N.N.

VIII-B  N.N.

IX-B  N.N.

IX-C  N.N.

VII-C  N.N.

VIII-C  N.N.

IX-D  N.N.

IX-E  N.N.

VIII-D  N.N.

IX-F  N.N.

IX-G  N.N.

IX-H  N.N.

IX-I  N.N.

VIII-E  N.N.

IX-J  N.N.

IX-K  N.N.

IX-L  N.N.

IX-M  N.N.

VIII-F  N.N.

IX-N  N.N.

IX-O  N.N.

IX-P  N.N.

IX-Q  N.N.

VII-D  N.N.

VIII-G  N.N.

VIII-H  N.N.

IX-R  N.N.

VIII-I  N.N.

VI-Z  Marie Klasina Rönitz (Rie) ook genaamd Mollie, dochter van Hendrik Jan Rönitz (V-AN) en Anna Catharina Maria Staal, is geboren op vrijdag 23 augustus 1929 te Zaandam, overleden op vrijdag 31 oktober 2008 te Hoorn ' Als het regent, regent het zonnestralen" "Every time it rains, it rains Pennies From Heaven"., gecremeerd op woensdag 5 november 2008 14.30 uur te Zaandam (Zaanstad). Zij werd 79 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<291>

Zij trouwt op donderdag 27 januari 1955 te Zaandam op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Keijzer (Piet) ook genaamd Pollie, zoon van Simon Keijzer en Immetje Windhouwer. Pieter (Piet) is geboren op donderdag 21 november 1929 te Oostzaan, overleden op maandag 27 oktober 2014 te Hilversum - Albertus Perkstraat 14, begraven op dinsdag 4 november 2014 te Oostzaan (Algemene Begraafplaats, Oostzaan). Woont op maandag 25 december 1950. Van beroep in 1971. Van beroep op donderdag 23 september 1993. Hij werd 84 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

- 23-09-1993: Geridderd in de Orde van Oranje Nassau door J.L.D. van der Linde, burgermeester van Hoogezand-Sappermeer.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-E.

2  N.N., zie VII-F.

3  N.N., zie VII-G.

VII-E  N.N.

VIII-J  N.N.

VIII-K  N.N.

VII-F  N.N.

VIII-L  N.N.

VIII-M  N.N.

VIII-N  N.N.

VII-G  N.N.

VIII-O  N.N.

V-AO  Leentje Rönitz, dochter van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op dinsdag 3 mei 1898 te Lochem, ongehuwd overleden op vrijdag 13 juli 1917 te Noord Eschmarke (Lonneker), als overleden aangegeven op vrijdag 13 juli 1917 te Lonneker. Zij werd 19 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<292,293>

- wordt vermeld in: Bevolkingsregister Winterswijk register 54. Dorp, 1892-1910

V-AP  Frederik Ferdinand Rönitz, zoon van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op dinsdag 29 januari 1901 te Lochem, overleden op zaterdag 22 november 1986 te Enschede. Van beroep op zaterdag 6 augustus 1927 te Enschede. Hij werd 85 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 6 augustus 1927 te Enschede, van beroep op zaterdag 6 augustus 1927 te Enschede op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Hermina Hoekman, dochter van Gesina Hoekman. Hermina is geboren op zondag 8 maart 1908 te Utrecht, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op maandag 23 november 1987 te Enschede. Van beroep op zaterdag 6 augustus 1927 te Enschede. Zij werd 79 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<294,295>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AA.

2  Johan Willem Rönitz (Johan) is geboren op zaterdag 13 september 1930 te Enschede, zie VI-AB.

VI-AA  N.N.

VII-H  N.N.

VIII-P  N.N.

VII-I  N.N.

VIII-Q  N.N.

VIII-R  N.N.

VI-AB  Johan Willem Rönitz (Johan), zoon van Frederik Ferdinand Rönitz (V-AP) en Hermina Hoekman, is geboren op zaterdag 13 september 1930 te Enschede, overleden op zaterdag 10 januari 1998 te Enschede. Hij werd 67 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

- Kaderlid -vakbond / bondsbestuurder,(Industriebond NVV) hij kwam met regelmaat in het nieuws bij reorganisaties - onslag personeel, maar stelde ook wan-toestanden aan de orden i.o. de textielbranche. zie hiervoor de div. krantenartiken te vinden in Delpher.nl

In Memoriam
-We kregen telefonisch bericht dat onze oud-collega Johan Rönitz is overleden na een ziekteperiode die hem langzaam aan verzwakte. Hij bleef nog zoveel hij kon contact houden met z'n collega's op de school, zo noemde hij dat.
We verliezen in hem een goede en vooral behulpzame collega. Hij was altijd bereid om iemand, die bij hem om raad kwam, te helpen. Hij deed zijn werk met inzet en plezier. Zijn laatste grote klus was de werkplaats van de CTD verhuizen naar WB-Hal II. Toen de CTD ATD werd is Johan met vervroegd pensioen gegaan. Eind 1996 heeft hij nog vrijwillig geadviseerd bij het opzetten van een nieuwe werkplaats-layout van het IMC.

Wij hadden hem een langer pensioen gegund, maar we hebben het niet voor het zeggen. Johan heeft zich na zijn pensioen nog ingezet voor de hobbyavond van Inmicro als subvereniging van de UT-kring en was er secretaris van.

Gelukkig heeft hij nog een aantal jaren de gelegenheid gehad om extra aandacht te besteden aan zijn gezin en hobby's.

Op de donderdag, in het middaguur had hij zijn sportgroep. Deze training verzorgde hij met volle inzet op een leuke manier.

Johan, we zullen met goede herinneringen aan je terugdenken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Collega's en oud-collega's IMC/CTD (Bron: UT Nieuws Weekblad van de Universiteit Twente dd. 15-01-1998).

Dankbetuiging
Langs deze weg zou ik jullie allemaal willen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes tijdens de ziekte van Johan Rönitz. Het is op het laatst toch nog allemaal snel gegaan. Iets wat ons er heel erg doorhelpt is, dat er zo'n grote belangstelling op de crematie was, en de vele condoléance kaarten die wij in de dagen erna hebben gekregen. Het heeft ons en onze familie erg goed gedaan te merken dat Johan zo geliefd was. Betsie Rönitz-Regtop en kinderen. (Bron: UT Nieuws Weekblad van de Universiteit Twente dd. 04-03-1998).

Hij trouwt op vrijdag 22 september 1961 te Enschede op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Betsij Regtop. Betsij is geboren op woensdag 11 juni 1930, overleden op vrijdag 9 juli 2010 te Enschede - "Trots op wie zij was en dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft, delen wij u mede dat totaal onverwacht, maar in alle rust is overleden onze lieve moeder en trotse oma", gecremeerd op woensdag 14 juli 2010 14.15 uur te Enschede (Enschede) '-"Woensdag 14 juli is er van 14.00 tot 154.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en te condoleren in " Uitvaartcentrum Enschede", Vredehof, M.H. Tromplaan 15 te Enschede. Overeenkomstig haar wens vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats. Liever geen bloemen.. Zij werd 80 jaar en 28 dagen.<296,297>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-J.

2  N.N., zie VII-K.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VIII-S  N.N.

VIII-T  N.N.

V-AQ  Hendrika Rönitz, dochter van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op zaterdag 17 oktober 1903 te Lochem, overleden op dinsdag 6 oktober 1987 te Lochem. Zij werd 83 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 29 juni 1928 te Enschede op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermanus Schele ook genaamd Hermannus Schele, zoon van Andries Gerrit Schele en Geertruida Veldhuis. Hermanus is geboren op zaterdag 7 maart 1903 te Lonneker, overleden op donderdag 24 februari 1983 te Enschede. Hij werd 79 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<298,299>

- Noot: huw. datum 29-06-1928 = Bron dochter Geertruida; genlias = 29-09-1928

Van hen is een kind bekend:

1  N.N., zie VI-AC.

VI-AC  N.N.

VII-L  N.N.

VIII-U  N.N.

VIII-V  N.N.

V-AR  Hendrik Jan Rönitz (Henk), zoon van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op maandag 20 augustus 1906 te Lochem, overleden op dinsdag 19 november 1974 te Zaandam, begraven op vrijdag 22 november 1974 te Zaandam. Woont op maandag 2 juni 1924. Hij werd 68 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Hij trouwt op donderdag 10 januari 1929 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Trijntje de Boer, dochter van Dirk de Boer en Trijntje Smit. Trijntje is geboren op woensdag 1 maart 1911 (?) te Zaandam, overleden op zaterdag 6 maart 2004 te Zaandam, gecremeerd op donderdag 11 maart 2004 13.00 uur te Zaandam (Zaanstad). Zij werd 93 jaar en 5 dagen.

of geb. 1 jul 1911?

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AD.

2  N.N., zie VI-AE.

3  N.N., zie VI-AF.

VI-AD  N.N.

VII-M  N.N.

VIII-W  N.N.

VIII-X  N.N.

IX-S  N.N.

IX-T  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VIII-Y  N.N.

IX-U  N.N.

VI-AE  N.N.

VII-P  N.N.

VIII-Z  N.N.

VIII-AA  N.N.

VIII-AB  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VI-AF  N.N.

VII-S  N.N.

VIII-AC  N.N.

VIII-AD  N.N.

VII-T  N.N.

VIII-AE  N.N.

VIII-AF  N.N.

V-AS  Gerritdina Rönitz, dochter van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op vrijdag 9 april 1909 te Goor, overleden op vrijdag 12 juli 1940 te Enschede, als overleden aangegeven op vrijdag 12 juli 1940 te Enschede. Van beroep op zaterdag 21 juli 1928 te Enschede. Zij werd 31 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<300,301>

- overl. adv. dd. 13-07-1940 in Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant

Zij trouwt op zaterdag 21 juli 1928 te Enschede, van beroep op zaterdag 21 juli 1928 te Enschede op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Nijmeijer, zoon van Egbert Nijmeijer en Francisca Dankelman. Hendrik is geboren op dinsdag 5 december 1905 te Ambt Ommen, overleden op vrijdag 17 januari 1986 te Enschede. Van beroep op zaterdag 21 juli 1928 te Enschede. Hij werd 80 jaar, 1 maand en 12 dagen.<302,303>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Egbert Nijmeijer is geboren op vrijdag 3 mei 1929 te Enschede, zie VI-AG.

2  N.N., zie VI-AH.

3  N.N., zie VI-AI.

4  Hendrika Johanna Nijmeijer is geboren op donderdag 22 oktober 1936 te Enschede, zie VI-AJ.

5  N.N., zie VI-AK.

VI-AG  Egbert Nijmeijer, zoon van Hendrik Nijmeijer (V-AS) en Gerritdina Rönitz, is geboren op vrijdag 3 mei 1929 te Enschede, overleden in 1998 (?) te Enschede. Hij werd 69 jaar.

VI-AH  N.N.

VII-U  N.N.

VIII-AG  N.N.

VIII-AH  N.N.

VII-V  N.N.

VIII-AI  N.N.

VIII-AJ  N.N.

VII-W  N.N.

VIII-AK  N.N.

VIII-AL  N.N.

VI-AI  N.N.

VI-AJ  Hendrika Johanna Nijmeijer, dochter van Hendrik Nijmeijer (V-AS) en Gerritdina Rönitz, is geboren op donderdag 22 oktober 1936 te Enschede, ongehuwd overleden op zaterdag 15 december 1973 te Enschede. Zij werd 37 jaar, 1 maand en 23 dagen.

VI-AK  N.N.

VII-X  N.N.

VIII-AM  N.N.

VIII-AN  N.N.

V-AT  Karel Rönitz, zoon van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op donderdag 19 oktober 1911 te Goor, overleden op zondag 28 november 1982 te Enschede. Hij werd 71 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Hij was gehuwd met Maria Schepers. Maria is geboren op woensdag 1 november 1911 te Emmen, overleden op dinsdag 5 december 1989 te Enschede. Zij werd 78 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AL.

2  Hendrik Rönitz is geboren op zondag 7 november 1943 te Enschede, zie VI-AM.

3  Gerrit Dirk Rönitz is geboren in september 1946 (?) te Enschede, zie VI-AN.

4  N.N., zie VI-AO.

VI-AL  N.N.

VI-AM  Hendrik Rönitz, zoon van Karel Rönitz (V-AT) en Maria Schepers, is geboren op zondag 7 november 1943 te Enschede, overleden op zaterdag 5 november 2016 te Enschede. Hij werd 72 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Hij was sinds vrijdag 23 maart 1962 gehuwd met N.N.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-Y.

2  N.N., zie VII-Z.

VII-Y  N.N.

VIII-AO  N.N.

IX-V  Noud Lamers, zoon van N.N. en N.N. (VIII-AO), is geboren op maandag 2 oktober 2017 te Enschede, overleden op maandag 2 oktober 2017 te Enschede.

VIII-AP  N.N.

VII-Z  N.N.

VIII-AQ  N.N.

VI-AN  Gerrit Dirk Rönitz, zoon van Karel Rönitz (V-AT) en Maria Schepers, is geboren in september 1946 (?) te Enschede, overleden op dinsdag 19 november 1946 te Enschede, als overleden aangegeven op woensdag 20 november 1946 te Enschede. Hij werd 2 maanden.<304>

VI-AO  N.N.

VII-AA  N.N.

VII-AB  N.N.

VIII-AR  N.N.

VIII-AS  N.N.

Van haar is een kind bekend:

1  N.N., zie IX-W.

IX-W  N.N.

VIII-AT  N.N.

VII-AC  N.N.

VIII-AU  N.N.

V-AU  Gerritje Rönitz, dochter van Hendrik Jan Rönitz (IV-Y) en Hendrika Renneboom, is geboren op woensdag 10 september 1913 te Nordhorn (D), overleden op woensdag 17 april 1996 te Enschede. Zij werd 82 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

- Bev. Register gem. Lochem Gezinskaarten periode 1921 - 1939 RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 45

Zij trouwt op donderdag 13 december 1928 te Lochem op 15-jarige leeftijd met de 19-jarige Jan Fleming, zoon van Berend Fleming en Jantje Boks. Jan is geboren op zaterdag 3 april 1909 te Lochem, overleden op zondag 28 maart 1965 te Enschede. Hij werd 55 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<305>

- Bev. Register gem. Lochem Gezinskaarten periode 1921 - 1939 RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 45

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-AP.

2  N.N., zie VI-AQ.

3  Berend Fleming (Benny) is geboren op woensdag 21 december 1932 te Lochem, zie VI-AR.

4  N.N., zie VI-AS.

5  N.N. Fleming is geboren op zondag 6 december 1942 te Lochem, zie VI-AT.

6  N.N., zie VI-AU.

7  N.N., zie VI-AV.

8  Carla Yvonne Fleming (Yvonne) is geboren op donderdag 23 april 1953 te Enschede, zie VI-AW.

VI-AP  N.N.

VII-AD  N.N.

VIII-AV  N.N.

VIII-AW  N.N.

VIII-AX  N.N.

VII-AE  N.N.

VIII-AY  N.N.

VII-AF  N.N.

VIII-AZ  N.N.

VIII-BA  N.N.

VI-AQ  N.N.

VII-AG  N.N.

VI-AR  Berend Fleming (Benny), zoon van Jan Fleming (V-AU) en Gerritje Rönitz, is geboren op woensdag 21 december 1932 te Lochem, overleden op zondag 24 januari 2010 te Enschede. Hij werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen.<306>

- Bev. Register gem. Lochem Gezinskaarten periode 1921 - 1939 RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 45

Hij trouwt op donderdag 6 oktober 1960 te Enschede op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrika Lohuis. Hendrika is geboren op donderdag 3 maart 1938 te Den Ham, overleden op donderdag 22 oktober 2009 te Enschede. Zij werd 71 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<307,308>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-AH.

2  N.N., zie VII-AI.

3  N.N., zie VII-AJ.

4  N.N., zie VII-AK.

VII-AH  N.N.

VII-AI  N.N.

VII-AJ  N.N.

VII-AK  N.N.

VI-AS  N.N.

VII-AL  N.N.

VII-AM  N.N.

VIII-BB  N.N.

VII-AN  N.N.

VIII-BC  Manon Paula Bittner, dochter van N.N. (VII-AN) en N.N., is geboren op donderdag 23 september 1999 te Enschede, overleden op donderdag 23 september 1999 te Enschede.

VI-AT  N.N. Fleming, zoon van Jan Fleming (V-AU) en Gerritje Rönitz, is geboren op zondag 6 december 1942 te Lochem, overleden op zondag 6 december 1942 te Lochem, als overleden aangegeven op maandag 7 december 1942 te Lochem.<309>

VI-AU  N.N.

VII-AO  N.N.

VIII-BD  N.N.

VIII-BE  N.N.

VII-AP  N.N.

VI-AV  N.N.

VI-AW  Carla Yvonne Fleming (Yvonne), dochter van Jan Fleming (V-AU) en Gerritje Rönitz, is geboren op donderdag 23 april 1953 te Enschede, overleden op dinsdag 18 januari 2005 te Meppel. Zij werd 51 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Zij was sinds donderdag 7 september 1972 gehuwd met N.N.

Van hen is een kind bekend:

1  N.N., zie VII-AQ.

VII-AQ  N.N.

IV-Z  Karel Rönitz, zoon van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op zaterdag 9 januari 1875 te Lochem, overleden op donderdag 24 juni 1875 te Lochem, als overleden aangegeven op vrijdag 25 juni 1875 te Lochem. Hij werd 5 maanden en 15 dagen.<310>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

IV-AA  Karel Rönitz, zoon van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op dinsdag 18 april 1876 te Lochem, overleden op woensdag 31 mei 1876 te Lochem, als overleden aangegeven op woensdag 31 mei 1876 te Lochem. Hij werd 1 maand en 13 dagen.<311>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

IV-AB  Karel Rönitz, zoon van Frederich Ferdinand Rönitz (Frederik Ferdinand) (III-L) en Anneken Bolte, is geboren op vrijdag 8 maart 1878 te Lochem, overleden op woensdag 25 september 1878 te Lochem, als overleden aangegeven op woensdag 25 september 1878 te Lochem. Hij werd 6 maanden en 17 dagen.<312>

- Bev. Register gem. Lochem 1861 - 1880. RA Zutphen, archief nr. 1075 inv. 21 blad 35

III-M  Johan Christian Rönitz (Johan Christiaan), zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op woensdag 27 november 1833 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op donderdag 14 mei 1846 te Lochem, als overleden aangegeven op donderdag 14 mei 1846 te Lochem. Hij werd 12 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<313,314>

III-N  Carel Rönitz (Karel), zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op woensdag 2 mei 1838 te Lochem, overleden op zaterdag 14 december 1861 te Lochem, als overleden aangegeven op maandag 16 december 1861 te Lochem. Hij werd 23 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<315,316>

- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140

III-O  Aaltjen Röhnitz, dochter van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op donderdag 16 juli 1840.

- staat vermeld om de bevolkingskaart van Ronitz x Damhaar

III-P  Harmen Rönitz (Herman), zoon van Carel Gottlieb Röhnitz (Gottlieb) (II-D) en Janna Damhaar (Janna Koeslag), is geboren op woensdag 5 januari 1842 te Lochem, (ned. hervormd) gedoopt, overleden op woensdag 8 oktober 1879 te Lochem, als overleden aangegeven op donderdag 9 oktober 1879 te Hellendoorn. Hij werd 37 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<317..319>

- Bev. Register gem. Lochem 1850 - 1862. RA Zutphen, archief nr. 1074 inv. 15 blad 140

Hij trouwt op vrijdag 1 mei 1874 te Markelo op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina (Willemina) Koelers, dochter van Jan Herman Koelers en Jenneke ten Dam. Wilhelmina (Willemina) is geboren op dinsdag 16 oktober 1849 te Herike, gedoopt op zondag 2 december 1849 te Markelo, overleden op donderdag 2 februari 1922 11.30 te Nijverdal (Hellendoorn) (?), als overleden aangegeven op vrijdag 3 februari 1922 te Hellendoorn. Zij werd 72 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<320..322>

Zij was eerder gehuwd (1) met Jacob Hameka.<323..327>

Zij hebben samen twee kinderen:

1  Johanna Rönitz is geboren op woensdag 12 augustus 1874 te Goor, zie IV-AC.

2  Johan Rönitz is geboren op donderdag 7 februari 1878 te Hellendoorn, zie IV-AD.

IV-AC  Johanna Rönitz, dochter van Harmen Rönitz (Herman) (III-P) en Wilhelmina (Willemina) Koelers, is geboren op woensdag 12 augustus 1874 te Goor, overleden op donderdag 19 november 1959 te Hellendoorn, begraven na woensdag 19 november 1958 te Hellendoorn (Graf MB/0258 Gemeentelijke Begraafplaats Hellendoorn Ninaberlaan 34, 7447 AE Hellendoorn).. Van beroep op zaterdag 20 juli 1895 te Hellendoorn. Zij werd 85 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<328>

Zij trouwt (gemeente) op zaterdag 20 juli 1895 te Hellendoorn, wordt vermeld op zaterdag 20 juli 1895 te Hellendoorn of vermeld op zaterdag 20 juli 1895 te Hellendoorn op 20-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jan Willem Spenkelink, zoon van Berend Spenkelink en Janna Geerlink. Jan Willem is geboren op zaterdag 2 mei 1874 te Hellendoorn, overleden op dinsdag 20 juni 1916 te Hellendoorn. Hij werd 42 jaar, 1 maand en 18 dagen.<329,330>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N. Spenkelink is geboren op vrijdag 17 januari 1896 te Nijverdal (Hellendoorn), zie V-AV.

2  Hermina Spenkelink is geboren op dinsdag 19 juli 1898 te Hellendoorn, zie V-AW.

3  Bernard Spenkelink is geboren op dinsdag 19 augustus 1902 te Lonneker, zie V-AX.

4  Bernard Spenkelink is geboren op vrijdag 3 november 1905 te Hellendoorn, zie V-AY.

5  Jakob Spenkelink is geboren op zaterdag 29 februari 1908 te Hellendoorn, zie V-AZ.

Zij trouwt (gemeente) op zaterdag 1 juni 1918 te Hellendoorn op 43-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Hermannus Kassenberg, zoon van Willem Kassenberg en Arendina Kreijenzang. Hermannus is geboren op dinsdag 24 februari 1880 te Hellendoorn, overleden op maandag 6 september 1965 te Hellendoorn, begraven na maandag 6 september 1965 te Hellendoorn (Graf MB/0258 Gemeentelijke Begraafplaats Hellendoorn Ninaberlaan 34, 7447 AE Hellendoorn).. Hij werd 85 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<331..333>

Van hen is een kind bekend:

6  N.N., zie V-BA.

V-AV  N.N. Spenkelink, zoon van Jan Willem Spenkelink (IV-AC) en Johanna Rönitz, is geboren op vrijdag 17 januari 1896 te Nijverdal (Hellendoorn), overleden op vrijdag 17 januari 1896 te Nijverdal (Hellendoorn), als overleden aangegeven op zaterdag 18 januari 1896 te Hellendoorn.<334>

V-AW  Hermina Spenkelink, dochter van Jan Willem Spenkelink (IV-AC) en Johanna Rönitz, is geboren op dinsdag 19 juli 1898 te Hellendoorn, overleden op woensdag 24 september 1958 te Hellendoorn. Zij werd 60 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt (gemeente) op zaterdag 16 juli 1921 te Hellendoorn, van beroep op zaterdag 16 juli 1921 te Hellendoorn op 22-jarige leeftijd met de 37-jarige Jan Hendrik Zonnebeld, zoon van Gerrit Hendrik Zonnebeld en Maria Wolters. Jan Hendrik is geboren op dinsdag 3 juni 1884 te Hellendoorn, overleden op vrijdag 30 juni 1967 te Hellendoorn. Van beroep op zaterdag 16 juli 1921 te Hellendoorn. Hij werd 83 jaar en 27 dagen.<335,336>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Zonnebeld is geboren op vrijdag 6 april 1923 te Hellendoorn, zie VI-AX.

2  N.N., zie VI-AY.

VI-AX  Maria Zonnebeld, dochter van Jan Hendrik Zonnebeld (V-AW) en Hermina Spenkelink, is geboren op vrijdag 6 april 1923 te Hellendoorn, overleden op zaterdag 28 oktober 2000 (?) te Nijverdal (Hellendoorn). Zij werd 77 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op donderdag 20 mei 1948 te Hellendoorn op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Calkhoven, zoon van Cornelis Calkhoven en Maria van de Werfhorst. Jan is geboren op woensdag 24 januari 1923 (?) te Hellendoorn.

Van hen is een kind bekend:

1  N.N. Calkhoven is geboren op zaterdag 14 mei 1949 te Nijverdal (Hellendoorn), zie VII-AR.

VII-AR  N.N. Calkhoven, zoon van Jan Calkhoven (VI-AX) en Maria Zonnebeld, is geboren op zaterdag 14 mei 1949 te Nijverdal (Hellendoorn), overleden op zaterdag 14 mei 1949 te Nijverdal (Hellendoorn).

VI-AY  N.N.

V-AX  Bernard Spenkelink, zoon van Jan Willem Spenkelink (IV-AC) en Johanna Rönitz, is geboren op dinsdag 19 augustus 1902 te Lonneker, overleden op zondag 2 november 1902 te Twekkelo, als overleden aangegeven op maandag 3 november 1902 te Lonneker. Hij werd 2 maanden en 14 dagen.<337>

V-AY  Bernard Spenkelink, zoon van Jan Willem Spenkelink (IV-AC) en Johanna Rönitz, is geboren op vrijdag 3 november 1905 te Hellendoorn.

Hij trouwt op zaterdag 29 september 1928 te Hellendoorn op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Aleida Hendrika Voskes, dochter van Marinus Voskes en Berendina Kelder. Aleida Hendrika is geboren op donderdag 27 april 1905 te Ambt Ommen.<338>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willem Spenkelink is geboren op zaterdag 7 december 1929 te Hellendoorn, zie VI-AZ.

2  N.N., zie VI-BA.

VI-AZ  Jan Willem Spenkelink, zoon van Bernard Spenkelink (V-AY) en Aleida Hendrika Voskes, is geboren op zaterdag 7 december 1929 te Hellendoorn.

VI-BA  N.N.

V-AZ  Jakob Spenkelink, zoon van Jan Willem Spenkelink (IV-AC) en Johanna Rönitz, is geboren op zaterdag 29 februari 1908 te Hellendoorn.

Hij trouwt op zaterdag 24 augustus 1946 te Hellendoorn op 38-jarige leeftijd met G. Grotenhuis.

V-BA  N.N.

VI-BB  N.N.

VI-BC  N.N.

IV-AD  Johan Rönitz, zoon van Harmen Rönitz (Herman) (III-P) en Wilhelmina (Willemina) Koelers, is geboren op donderdag 7 februari 1878 te Hellendoorn, overleden op zaterdag 15 september 1945 te Nijverdal (Hellendoorn), als overleden aangegeven op maandag 17 september 1945 te Hellendoorn, begraven na maandag 17 september 1945 te Hellendoorn (Graf nr. MB/0107, Gemeentelijke Begraafplaats Hellendoorn, Ninaberlaan 34, 7447 AE Hellendoorn).. Hij werd 67 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<339>

Hij trouwt (gemeente) op zaterdag 1 november 1902 te Hellendoorn op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Margaretha Johanna van Weert, dochter van Theodorus van Weert en Maria Elisabeth Hazebroek. Margaretha Johanna is geboren op donderdag 12 juni 1879 te Wierden, overleden op zondag 19 augustus 1951 03.00 uur te Hellendoorn, als overleden aangegeven op maandag 20 augustus 1951 te Hellendoorn, begraven op donderdag 23 augustus 1951 te Hellendoorn (Graf nr. MB/0107, Gemeentelijke Begraafplaats Hellendoorn, Ninaberlaan 34, 7447 AE Hellendoorn).. Zij werd 72 jaar, 2 maanden en 7 dagen.<340,341>

II-E  Heinrich Röenitz, zoon van Carl Gottlieb Röenitz (I) en Johanna Christina Frölich.

- wordt genoemd in de brief - jan 1814- van zijn vader welke gestuurd is naar zijn broer Carl Gottlieb, met de volgende zinsnede:
".Heinrich, welke zo goed kon leren, was nu werkzaam als strijkjongen en verdiende enkele Grosschen".

Noot: is hij mogelijk vertrokken naar Dörverden en daar gehuwd met Dorothea Gronholz? Zo ja dan heeft hij een zoon genaamd Hermann Friesrich geb maart 1830 overl. 11-01-1875 te Dörverden


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 10 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20170217 door W.A. Rönitz-van Santen.

1)  Zie bijlage VI (akte 14)

2)  Zie bijlage XXV (akte 41)

3)  Zie bijlage XIII (akte 13)

4)  Zie bijlage XX (akte 20)

5)  Zie bijlage XXIV (akte 27)

6)  Zie bijlage XXXII (akte 63)

7)  Zie bijlage XLII (akte 65)

8)  Zie bijlage LII (akte 15)

9)  Zie bijlage LXI (akte 9)

10)  Zie bijlage VI (akte 14)

11)  Zie bijlage II

12)  Zie bijlage XII (akte 12)

13)  Zie bijlage VI (akte 14)

14)  Zie bijlage III

15)  Zie bijlage V

16)  Zie bijlage V

17)  Cornelis Everhardus Naafs, zoon van Berent Naafs en Geesken Wensink. Cornelis Everhardus is gedoopt op zondag 13 januari 1782 (?) te Doornspijk, overleden op zondag 14 augustus 1814 1 uur 's middags te Lochem, als overleden aangegeven op zondag 14 augustus 1814 te Lochem (aangever overlijden was Jan Hermen Oortmasfen; getuige aangifte overlijden was Jan Klein Egelink). Hij werd 32 jaar, 7 maanden en 1 dag.

18)  Zie bijlage VII (akte 53)

19)  Zie bijlage VIII (akte 17)

20)  Zie bijlage X (akte 21)

21)  Zie bijlage XIII (akte 13)

22)  Zie bijlage IV

23)  Zie bijlage LII (akte 15)

24)  Zie bijlage XXVII (akte 11)

25)  Zie bijlage XIV

26)  Zie bijlage XV

27)  Zie bijlage XVII

28)  Zie bijlage XVI (akte 40)

29)  Zie bijlage XVIII

30)  Zie bijlage XIX

31)  Zie bijlage XXI

32)  Zie bijlage XXII (akte 2)

33)  Zie bijlage VII (akte 53)

34)  Zie bijlage XX (akte 20)

35)  Zie bijlage VIII (akte 17)

36)  Zie bijlage IX (akte 10)

37)  Zie bijlage X (akte 21)

38)  Zie bijlage XI (akte 7)

39)  Zie bijlage XIV

40)  Zie bijlage XXXII (akte 63)

41)  Zie bijlage XXIII (akte 2)

42)  Zie bijlage XXIII (akte 2)

43)  Zie bijlage LVI (akte 70)

44)  Zie bijlage XXXIV

45)  Hij trouwt op vrijdag 8 mei 1857 te Laren - Gelderland met Geertruid (Geertrui).

46)  Geertruid Boswinkel (Geertrui). Geertruid (Geertrui) is geboren op dinsdag 21 augustus 1827 te Goor. - Bev. Register Zwiep gem. Lochem 1850 - 1860. RA Zutphen, archief nr. 1076 inv. 104 blad 55

47)  Zie bijlage CXXI (akte 452)

48)  Zie bijlage LVIII (akte 3)

49)  Zie bijlage CXVI (akte 395)

50)  Zie bijlage CCV (akte 653)

51)  Zie bijlage C (akte 96)

52)  Zie bijlage XCVI (akte 83)

53)  Zie bijlage CXXVI (akte 93)

54)  Zie bijlage CLIII (akte 165)

55)  Zie bijlage CXCV (akte reg.39;fol.6)

56)  Zie bijlage CCI (akte 473)

57)  Zie bijlage CVII (akte 108)

58)  Zie bijlage CXCVII (akte 230)

59)  Zie bijlage CLXI (akte 5)

60)  Zie bijlage CLXI (akte 5)

61)  Zie bijlage CLXI (akte 5)

62)  Zie bijlage CLXXIII (akte 240)

63)  Zie bijlage CCXIII (akte 104)

64)  Zie bijlage CLXXVII (akte 352)

65)  Zie bijlage CLXXVII (akte 352)

66)  Zie bijlage CXLVII (akte 14)

67)  Zie bijlage CVIII (akte 110)

68)  Zie bijlage CL (akte 191)

69)  Zie bijlage CL (akte 191)

70)  Zie bijlage CXLVIII (akte 358)

71)  Zie bijlage CLXXXVII (akte 107)

72)  Zie bijlage CLX (akte 3)

73)  Zie bijlage CLXXVI (akte 54)

74)  Zie bijlage CXCI (akte 64)

75)  Zie bijlage CLXXXIX (akte 365)

76)  Zie bijlage CXXIX (akte 57)

77)  Zie bijlage CLVI (akte 251)

78)  Zie bijlage CXI (akte 69)

79)  Zij trouwt op zaterdag 10 december 1898 te Enschede met Gerrit Jan.

80)  Gerrit Jan Bouwhuis, zoon van Arend Jan Bouwhuis en Esselina Oelen. Gerrit Jan is geboren in 1876 (?) te Goor, overleden voor november 1918. Hij werd hoogstens 42 jaar.

81)  Zie bijlage CXIX (akte 199)

82)  Zie bijlage CLXXXIV (akte 62)

83)  Zie bijlage LXXIX (akte 107)

84)  Zie bijlage XCIV (akte 192)

85)  Zie bijlage CXXXV (akte 235)

86)  Zie bijlage CXXXVII (akte 14)

87)  Zie bijlage XCIII (akte 190)

88)  Zie bijlage CXXVIII (akte 3)

89)  Zie bijlage CXXVIII (akte 3)

90)  Zie bijlage CLXXXVIII (akte 123)

91)  Zie bijlage CLXXXVIII (akte 91)

92)  Zie bijlage CLVIII (akte 73)

93)  Zie bijlage CLIX (akte 62)

94)  Zie bijlage LXXII (akte 20)

95)  Zie bijlage LXXII (akte 20)

96)  Zie bijlage CLVII (akte 31)

97)  Ida Zwakenberg. Ida is overleden voor 1882 (OS).

98)  Zie bijlage LXXVII (akte 87)

99)  Zie bijlage CXXXII (akte 1)

100)  Zie bijlage CXXXII (akte 1)

101)  Zie bijlage CXC (akte 76)

102)  Zie bijlage CLII (akte 5)

103)  Zie bijlage CLII (akte 5)

104)  Zie bijlage CLXXIX (akte 86)

105)  Zie bijlage CLXXXIII (akte 16)

106)  Zie bijlage CXLII (akte 2753 (1915c092))

107)  Zie bijlage LXX (akte 34)

108)  Zie bijlage CXXIV (akte 360)

109)  Zie bijlage CXXXIII (akte 16)

110)  Zie bijlage CXXXIV (akte 16)

111)  Zie bijlage LXXIII (akte 12)

112)  Zie bijlage CLV (akte 41)

113)  Zie bijlage LXXXII (akte 81)

114)  Zie bijlage LXXXVII (akte 43)

115)  Zie bijlage XCI (akte 66)

116)  Zie bijlage XCVII (akte 54)

117)  Zie bijlage CII (akte 47)

118)  Zie bijlage CV (akte 44)

119)  Zie bijlage CIX (akte 65)

120)  Zie bijlage CLXXV (akte 227)

121)  Zie bijlage CXXVII (akte 74)

122)  Zie bijlage LXIX (akte 55)

123)  Zie bijlage LXXXII (akte 81)

124)  Zie bijlage LXXXIX (akte 38)

125)  Zie bijlage LXXXVII (akte 43)

126)  Zie bijlage LXXXVIII (akte 23)

127)  Zie bijlage XCI (akte 66)

128)  Zie bijlage CXXXVIII (akte 5)

129)  Zie bijlage XCVII (akte 54)

130)  Zie bijlage CXL (akte 119)

131)  Zie bijlage CXL (akte 119)

132)  Zie bijlage CII (akte 47)

133)  Zie bijlage CLXXIV (akte reg.3H;fol.17v)

134)  Zie bijlage CLXXIV (akte reg.3H;fol.17v)

135)  Zie bijlage CV (akte 44)

136)  Zie bijlage CIX (akte 65)

137)  Zie bijlage XV

138)  Zie bijlage CXIII (akte 120)

139)  Zie bijlage XXVII (akte 11)

140)  Zie bijlage CX (akte 32)

141)  Zie bijlage XXXIII (akte 14)

142)  Zie bijlage XL (akte 166)

143)  Zie bijlage XLI (akte 38)

144)  Zie bijlage XLIII (akte 171)

145)  Zie bijlage XLIV (akte 97)

146)  Zie bijlage CXVIII (akte 206)

147)  Zie bijlage LXV (akte 0)

148)  Laurina Westplate. Laurina is overleden op zaterdag 19 januari 1878 te Venlo.

149)  Zie bijlage XXXIII (akte 14)

150)  Zie bijlage XXXVI (akte 7)

151)  Zie bijlage XXXVIII (akte 169)

152)  Zie bijlage XL (akte 166)

153)  Zie bijlage CXCIII (akte 244)

154)  Zie bijlage LXXXIV (akte 48)

155)  Zie bijlage LXXXIV (akte 0)

156)  Zie bijlage CXXXVI (akte 0)

157)  Zie bijlage CXXXI (akte 7)

158)  Zie bijlage CLXIV (akte 7)

159)  Zie bijlage XXXVII (akte 164)

160)  Zie bijlage XLI (akte 38)

161)  Zie bijlage LXXV (akte 20)

162)  Zie bijlage CCII (akte 486)

163)  Zie bijlage LXXIV (akte 6)

164)  Zie bijlage LXXVIII (akte 113)

165)  Zie bijlage LXXXV (akte 42)

166)  Zie bijlage LXXXIII (akte 310)

167)  Zie bijlage LXXIV (akte 6)

168)  Zie bijlage LXXXI (akte 287)

169)  Zie bijlage LXXV (akte 0 of 20)

170)  Zie bijlage LXXVIII (akte 113)

171)  Zie bijlage LXXX (akte 310)

172)  Zie bijlage LXXXV (akte 42)

173)  Zie bijlage XLIII (akte 171)

174)  Zie bijlage XLIV (akte 97)

175)  Zie bijlage XLVI (akte 135)

176)  Zie bijlage XLIX (akte 148)

177)  Zie bijlage LV (akte 161)

178)  Zie bijlage XVII

179)  Zie bijlage XVI (akte 40)

180)  Zie bijlage CXVII (akte 62)

181)  Zie bijlage XXXV (akte 52)

182)  Zie bijlage LXXI (akte 11)

183)  Zie bijlage XXVIII (akte 24)

184)  Zie bijlage XXX (akte 100)

185)  Zie bijlage XXX (akte 100)

186)  Zie bijlage XXIX (akte 145)

187)  Zie bijlage XXXV (akte 52)

188)  Zie bijlage XXXV (akte 52)

189)  Zie bijlage LI (akte 86)

190)  Zie bijlage LI (akte 86)

191)  Zie bijlage XXXV (akte 52)

192)  Zie bijlage CLXIII (akte 45)

193)  Zie bijlage XXXIX (akte 124)

194)  Zie bijlage XLV (akte 94)

195)  Zie bijlage XLV (akte 94)

196)  Zie bijlage L (akte 70)

197)  Zie bijlage LIII (akte 3)

198)  Zie bijlage CXII (akte 23)

199)  Zie bijlage LIII (akte 3)

200)  Zie bijlage XXIX (akte 145)

201)  Zie bijlage XXXI (akte 114)

202)  Zie bijlage XXXI (akte 114)

203)  Zie bijlage XXXIX (akte 124)

204)  Zie bijlage CLXIII (akte 45)

205)  Zie bijlage LXXI (akte 11)

206)  Zie bijlage CCIII (akte 29)

207)  Zie bijlage CCIV (akte 204)

208)  Zie bijlage LXXI (akte 11)

209)  Zie bijlage LXXI (akte 11)

210)  Zie bijlage CXCIV (akte 80)

211)  Zie bijlage CXX (akte 21)

212)  Zie bijlage CXXXIX (akte 14)

213)  Zie bijlage CXLV (akte 17)

214)  Zie bijlage CCIII (akte 29)

215)  Zie bijlage CXXXIX (akte 14)

216)  Zie bijlage CXXXIX (akte 14)

217)  Zie bijlage CXXXIX (akte 14)

218)  Zie bijlage CLXVII (akte 62)

219)  Zie bijlage CLXXXV (akte 137)

220)  Zie bijlage CLXXXVI (akte 39)

221)  Zie bijlage CXX (akte 21)

222)  Zie bijlage CXXII (akte 36)

223)  Zie bijlage CXXIII (register+folio 254)

224)  Zie bijlage XC (akte 44)

225)  Zie bijlage XCV (akte 44)

226)  Zie bijlage XCVIII (akte 49)

227)  Zie bijlage CXLV (akte 17)

228)  Zie bijlage CCVIII (akte 294)

229)  Zie bijlage CXLV (akte 17)

230)  Zie bijlage CXLV (akte 17)

231)  Zie bijlage CCVII (akte 389)

232)  Zie bijlage CCVIII (akte 294)

233)  Zie bijlage CCVII (akte 389)

234)  Zie bijlage CCVIII (akte 294)

235)  Zie bijlage CIII (akte 41)

236)  Zie bijlage CCIV (akte 204)

237)  Zie bijlage XLV (akte 94)

238)  Zie bijlage XLV (akte 94)

239)  Zie bijlage XLVII (akte 135)

240)  Zie bijlage XLVIII (akte 135)

241)  Zie bijlage L (akte 70)

242)  Zie bijlage CI (akte 11)

243)  Zie bijlage CI (akte 11)

244)  Zie bijlage CI (akte 11)

245)  Zie bijlage XVIII

246)  Zie bijlage LXVI (akte 60)

247)  Zie bijlage LX (akte 46)

248)  Zie bijlage LIV (akte 2)

249)  Zie bijlage CXXX (akte 5)

250)  Zie bijlage CXXX (akte 5)

251)  Zie bijlage LX (akte 46)

252)  Zie bijlage LXXVI (akte 39)

253)  Zie bijlage LVII (akte 21)

254)  Zie bijlage LIX (akte 64)

255)  Zie bijlage LX (akte 46)

256)  Zie bijlage CCVI (akte 921)

257)  Zie bijlage XCIX (akte 20)

258)  Zie bijlage XCIX (akte 20)

259)  Zie bijlage XCIX (akte 20)

260)  Zie bijlage CLXX (akte 291)

261)  Zie bijlage CLXXI (akte 291)

262)  Zie bijlage CLXXII (akte 147)

263)  Zie bijlage CXLIII (akte 167)

264)  Zie bijlage CXLIII (akte 167)

265)  Zie bijlage CXLIV (akte 37)

266)  Zie bijlage CXLI (akte 2)

267)  Zie bijlage CLXVI (akte 168)

268)  Hij trouwt op zaterdag 17 september 1921 te Hengelo met Willemina.

269)  Zie bijlage XCII (akte 104)

270)  Lambertus Antonie Onderstal. Lambertus Antonie is overleden op dinsdag 2 november 1920 te Hengelo.

271)  Willemina Lentink, dochter van Jan Lentink en Altje Elijzen. Willemina is geboren op woensdag 26 maart 1890 te Laag-Soeren, als geboren aangegeven op donderdag 27 maart 1890 te Laag-Soeren. Zij was eerder gehuwd (1) met Lambertus Antonie Onderstal.

272)  Zie bijlage CCXX

273)  Zie bijlage CLI (akte 276)

274)  Zie bijlage CLI (akte 276)

275)  Zie bijlage CXCIX (akte 75)

276)  Zie bijlage CCXIX

277)  Zie bijlage CLXII (akte 294)

278)  Zie bijlage CLXIX (akte 397)

279)  Zie bijlage CCXXI

280)  Zie bijlage CCXXII (akte 200157)

281)  Zie bijlage CLXII (akte 294)

282)  Zie bijlage CCXXVI (akte 2A0389)

283)  Zie bijlage CLXIX (akte 397)

284)  Zie bijlage CCXXV (akte 200213)

285)  Zie bijlage CXCVI

286)  Zie bijlage CCXI

287)  Zie bijlage CCXV

288)  Zie bijlage CCXII

289)  Zie bijlage CCXXIII

290)  Zie bijlage CCXXIV

291)  Zie bijlage CCXXVII

292)  Zie bijlage CXLIX (akte 173)

293)  Zie bijlage CXLVI (akte 173)

294)  Zie bijlage CLXXVIII (akte 255)

295)  Zie bijlage CLXXVIII (akte 255)

296)  Zie bijlage CCXXX (datum 09-07-2010)

297)  Zie bijlage CCXXX (datum 09-07-2010)

298)  Zie bijlage CLXXXI (akte 387)

299)  Zie bijlage I

300)  Zie bijlage CXCVIII (akte 481)

301)  Zie bijlage CLXXX (akte 273)

302)  Zie bijlage CLXXX (akte 273)

303)  Zie bijlage CLXXX (akte 273)

304)  Zie bijlage CCX (akte 983)

305)  Zie bijlage CXXV (akte 36)

306)  Zie bijlage CCXXIX (datum 24-01-2010)

307)  Zie bijlage CCXVI (datum 06-10-1960)

308)  Zie bijlage CCXXVIII (datum 22-10-2009)

309)  Zie bijlage CC (akte 71)

310)  Zie bijlage LXII (akte 39)

311)  Zie bijlage LXIII (akte 34)

312)  Zie bijlage LXIV (akte 40)

313)  Zie bijlage XIX

314)  Zie bijlage XXIV (akte 27)

315)  Zie bijlage XXI

316)  Zie bijlage XLII (akte 65)

317)  Zie bijlage XXII (akte 2)

318)  Zie bijlage LXVIII (akte 99)

319)  Zie bijlage LXVII (akte 99)

320)  Zie bijlage LXI (akte 9)

321)  Zie bijlage CLXVIII (akte 20)

322)  Zie bijlage CLXVIII (akte 20)

323)  Zie bijlage LXXXVI (akte 6)

324)  Zij trouwt op zaterdag 5 maart 1887 te Hellendoorn -1 kind gewettigd met Jacob.

325)  Zie bijlage XXVI (akte A 340)

326)  Zie bijlage CXCII (akte 104)

327)  Jacob Hameka, zoon van Cornelis Hameka en Trijntje Nobbe. Jacob is geboren op dinsdag 7 december 1852 te Weststellingwerf, als geboren aangegeven op woensdag 8 december 1852 te Weststellingwerf, overleden op zondag 20 september 1931 te Nijverdal (Hellendoorn), als overleden aangegeven op maandag 21 september 1931 te Hellendoorn. Hij werd 78 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

328)  Zie bijlage CIV (akte 123)

329)  Zie bijlage CIV (akte 32)

330)  Zie bijlage CIV (akte 123)

331)  Zie bijlage CLIV (akte 26)

332)  Zie bijlage CCXVII

333)  Zie bijlage CCXVIII

334)  Zie bijlage CVI (akte 10)

335)  Zie bijlage CLXV (akte 51)

336)  Zie bijlage CLXV (akte 51)

337)  Zie bijlage CXV (akte 162)

338)  Zie bijlage CLXXXII (akte 88)

339)  Zie bijlage CCIX (akte 242)

340)  Zie bijlage CXIV (akte 59)

341)  Zie bijlage CCXIV (akte 104)


Bijlage I Geertruida Schele

onbekend
Bijlage II Familysearch

op woensdag 4 september 1776 Herdecke D.
doop
Bijlage III Familysearch

op zondag 13 januari 1782 Doornspijk
doop
Bijlage IV Gemeente Lochem

op zondag 23 september 1798 Lochem
doop
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage V Gemeente Lochem

op zondag 14 augustus 1814 Lochum
Overlijdensakte

Provincie Gelderland; Kwartier Zutphen; Gemeente Lochem: Extract uit het Register van overlijden der Gemeente van Lochem
A. de Bons
Op heden veertiende augustus achtienhonderd twaals des avonds om acht uuren, verschenen voor ons H. Thomasfon, maire van Lochum, van het Arrondistement Zutphen, Departement van den Borin IJsfel? Jan Hermen van Oortmasfen, schoenmaker, oud drie en veertig jaren en Jan Klein Egelink? Dagloner oud negen en dertig jaren, beide alhier woonachtig, de welke verklaren hebben, dat Cornelis Everhardus Naafs, zijnde geweest blaauwverver, en de man van Maria, Johanna Willemina Vriendal, heden middag om een uur in den ouderdom van dertig jaren overleden is: zijnde beide Comparanten na burigen, niet vermand; En heeft, nagedane voorlezing eerste Comparant benevens ons deze acte ondertekend, verklarende den toereden niet te kunnen schrijven. Was getekend: J.H. van Oortmasfen-HJ Thomasfon.

Door Extract conform Door den Burgermeester Van Lochem den eerste september Achttienhonderd veertien De Burgermeester voornoemd HJ Thomasfon
Bijlage VI Gemeente Lochem

op zaterdag 3 september 1814 Lochem
Huwelijksakte
Gelders Archief 3747 akte 14
Bijlage VII Gemeentearchief Lochem

op maandag 21 november 1814 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 3753 akte 53
Bijlage VIII Gemeente Lochem

op maandag 29 april 1816 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 3753 akte 17
Bijlage IX Lochem overlijden 1917

op maandag 31 maart 1817 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3725 akte 10
Bijlage X Gemeente Lochem

op donderdag 6 mei 1819 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 3753 akte 21
Bijlage XI Genlias

op zondag 21 mei 1820 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3725 akte 7
Bijlage XII Gemeente Lochem

op dinsdag 24 april 1821 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3725 akte 12
Bijlage XIII Gemeente Lochem

op vrijdag 29 november 1822 Lochem
Huwelijksakte
Gelders Archief 3747 akte 13
Bijlage XIV Gemeente Lochem

op vrijdag 11 april 1823 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XV Gemeente Lochem

op zaterdag 19 maart 1825 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XVI BS Lochem geboorten 1827

op dinsdag 11 september 1827 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 3752 akte 40
Bijlage XVII Gemeente Lochem

op dinsdag 11 september 1827 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XVIII Gemeente Lochem

op vrijdag 23 april 1830 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XIX Gemeente Lochem

op woensdag 27 november 1833 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XX Gemeente Lochem

op donderdag 24 juli 1834 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3724 akte 20
Bijlage XXI Gemeente Lochem

op woensdag 2 mei 1838 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
Bijlage XXII Gemeente Lochem geboorten 1842

op woensdag 5 januari 1842 Lochem
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 3751 akte 2
Bijlage XXIII Gemeente Lochem

op vrijdag 13 februari 1846 Lochem
Huwelijksakte
Gelders Archief 3745 akte 2
Bijlage XXIV Gemeente Lochem

op donderdag 14 mei 1846 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3724 akte 27
Bijlage XXV Gemeente Lochem

op zaterdag 26 juni 1852 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3723 akte 41
Bijlage XXVI Genlias

op woensdag 8 december 1852 Weststellingwerf
Geboorteakte
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum akte A 340
Bijlage XXVII gemeente Lienden

op vrijdag 6 oktober 1854 Lienden (Gelderland)
Huwelijksakte
Gelders Archief 3785 akte 11
Bijlage XXVIII Gemeente Brummen

op vrijdag 18 mei 1855 Brummen
Huwelijksakte
Gelders Archief 6041 akte 24
Bijlage XXIX BS Brummen geboorten 1856

op vrijdag 3 oktober 1856 Brummen
Geboorteakte
Gelders Archief 6052 akte 145
Bijlage XXX Gemeente Brummen

op zaterdag 4 oktober 1856 Empe Gem. Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5977 akte 100
Bijlage XXXI Gemeente Brummen

op dinsdag 25 november 1856 Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5977 akte 114
Bijlage XXXII Genlias

op woensdag 17 december 1856 Laren - Gelderland
Overlijdensakte
Gelders Archief 3851 akte 63
Bijlage XXXIII Genlias

op maandag 9 februari 1857 Lienden (Gelderland)
Overlijdensakte
Gelders Archief 3756 akte 14
Bijlage XXXIV www.otgb

op vrijdag 8 mei 1857 Laren - Gelderland
Huwelijksakte
Bijlage XXXV Gemeente Brummen

op zaterdag 28 november 1857 Brummen
Huwelijksakte
Gelders Archief 6041 akte 52
Bijlage XXXVI gemeente Lienden

op maandag 30 november 1857 Lienden (Gelderland)
Overlijdensakte
Gelders Archief 3756 akte 7
Bijlage XXXVII Genlias

op maandag 6 december 1858 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 121 akte 164
Bijlage XXXVIII BS Venlo overlijden 1858

op woensdag 15 december 1858 Venlo
overlijden
Reg Hist Centr Limburg 12.120 121 akte 169
Bijlage XXXIX BS Brummen geboorten 1859

op dinsdag 9 augustus 1859 Brummen
Geboorteakte
Gelders Archief 6052 akte 124
Bijlage XL BS Venlo geboorten 1859

op maandag 10 oktober 1859 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 35 akte 166
Bijlage XLI BS Venlo geboorten 1861

op woensdag 20 februari 1861 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 36 akte 38
Bijlage XLII Gemeente Lochem

op maandag 16 december 1861 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3723 akte 65
Bijlage XLIII BS Venlo geboorten 1862

op donderdag 2 oktober 1862 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 36 akte 171
Bijlage XLIV BS Venlo geboorten 1864

op zaterdag 23 april 1864 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 37 akte 97
Bijlage XLV Brummen, geboorteregister 1811-1950

op maandag 9 mei 1864 Brummen
Geboorteakte
Gelders Archief 6051 akte 94
Bijlage XLVI BS Venlo overlijden 1864

op maandag 10 oktober 1864 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 122 akte 135
Bijlage XLVII Gemeente Brummen

op dinsdag 29 augustus 1865 Tonden Gem. Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5976 akte 135
Bijlage XLVIII Gemeente Brummen

op woensdag 30 augustus 1865 Tonden Gem. Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5976 akte 135
Bijlage XLIX BS Venlo overlijden 1865

op vrijdag 8 september 1865 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 122 akte 148
Bijlage L BS Brummen geboorten 1867

op dinsdag 2 april 1867 Brummen
Geboorteakte
Gelders Archief 6051 akte 70
Bijlage LI Gemeente Brummen

op dinsdag 16 juli 1867 Tonden Gem. Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5976 akte 86
Bijlage LII Gemeente Lochem

op maandag 10 februari 1868 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3722 akte 15
Bijlage LIII Gemeente Brummen

op zaterdag 15 februari 1868 Brummen
Huwelijksakte
Gelders Archief 6039 akte 3
Bijlage LIV Gemeente Lochem

op vrijdag 8 mei 1868 Lochem
Huwelijksakte
Gelders Archief 3743 akte 2
Bijlage LV BS Venlo overlijden 1868

op vrijdag 18 september 1868 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 123 akte 161
Bijlage LVI Boschheurne - Lochem overlijden 1868

op dinsdag 10 november 1868 Boschheurne - Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3850 akte 70
Bijlage LVII Gemeente Lochem

op woensdag 23 maart 1870 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3722 akte 21
Bijlage LVIII Gemeente Goor

op vrijdag 25 maart 1870 Goor
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4660 akte 3
Bijlage LIX Gemeente Lochem

op maandag 18 september 1871 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3722 akte 64
Bijlage LX Gemeente Lochem

op woensdag 24 juli 1872 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief akte 46
Bijlage LXI Gemeente Markelo huwelijken

op vrijdag 1 mei 1874 Markelo
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.09147 akte 9
Bijlage LXII Gemeente Lochem

op vrijdag 25 juni 1875 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3722 akte 39
Bijlage LXIII Gemeente Lochem

op woensdag 31 mei 1876 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3722 akte 34
Bijlage LXIV Gemeente Lochem

op woensdag 25 september 1878 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3721 akte 40
Bijlage LXV Gemeente Venlo

op woensdag 20 november 1878 Venlo
Huwelijksakte
Rijksarchief Limburg 98 akte 0
Bijlage LXVI Gemeente Lochem

op zaterdag 14 december 1878 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3721 akte a
Bijlage LXVII Gemeente Hellendoorn

in 1879 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6779 akte 99
Bijlage LXVIII Gemeente Hellendoorn

op woensdag 8 oktober 1879 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6779 akte 99
Bijlage LXIX Zwolle geboorten 1880

op donderdag 22 januari 1880 Zwolle
Geboorteakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 14456 akte 55
Bijlage LXX Genlias

op woensdag 5 oktober 1881 Princenhage
Huwelijksakte
Rijksarchief Noord-Brabant 6313 akte 34
Bijlage LXXI Gemeente Brummen

op vrijdag 5 mei 1882 Warnsveld
Huwelijksakte
Gelders Archief 2576 akte 11
Bijlage LXXII Dalfsen huwelijken 1852

op donderdag 18 mei 1882 Dalfsen
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.01725 akte 20
Bijlage LXXIII Gemeente Driebergen

op vrijdag 10 november 1882 Driebergen
Huwelijksakte
Het Utrechts Archief 832 akte 12
Bijlage LXXIV Genlias

op vrijdag 5 januari 1883 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 41 akte 6
Bijlage LXXV BS Venlo huwelijken 1883

op woensdag 13 juni 1883 Venlo
Huwelijksakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 99 akte 20

Wettiging/ Erkenning 2 kinderen zie deze akte nr. 20 Bijlage LXXVI Genlias

op donderdag 28 juni 1883 Lochem
Overlijdensakte
Gelders Archief 3721 akte 39
Bijlage LXXVII Genlias

op maandag 13 augustus 1883 Dalfsen
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 1900 akte 87
Bijlage LXXVIII Gemeente Venlo

op donderdag 17 april 1884 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 41 akte 113
Bijlage LXXIX Genlias

op woensdag 14 mei 1884 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4223 akte 107
Bijlage LXXX Genlias

op vrijdag 18 juli 1884 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 125 akte 203
Bijlage LXXXI Genlias

op zaterdag 22 november 1884 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 125 akte 287
Bijlage LXXXII Gemeente Driebergen

op dinsdag 9 december 1884 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief akte 81
Bijlage LXXXIII Gemeente Venlo

op maandag 15 december 1884 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 125 akte 310
Bijlage LXXXIV BS Venlo huwelijken 1885

op dinsdag 15 september 1885 Venlo
Huwelijksakte
Rijksarchief Limburg 100 akte 48
Bijlage LXXXV Gemeente Venlo

op zaterdag 22 januari 1887 Venlo
Geboorteakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 42 akte 33
Bijlage LXXXVI Genlias

op zaterdag 5 maart 1887 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.06580 akte 6
Bijlage LXXXVII Gemeente Driebergen

op maandag 13 juni 1887 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief akte 43
Bijlage LXXXVIII Gemeente Driebergen overlijden

op maandag 22 augustus 1887 Driebergen
Overlijdensakte
Het Utrechts Archief 463 1068 akte 23
Bijlage LXXXIX Gemeente Driebergen overlijden

op vrijdag 23 november 1888 Driebergen
Overlijdensakte
Het Utrechts Archief 463 1068 akte 38
Bijlage XC Genlias

op donderdag 20 juni 1889 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 2551 akte 44
Bijlage XCI Gemeente Driebergen geboorten

op donderdag 21 november 1889 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief 576 akte 66
Bijlage XCII Laag-Soeren geboorten 1890

op donderdag 27 maart 1890 Laag-Soeren
Geboorteakte
Gelders Archief 3245 akte 104
Bijlage XCIII Genlias

op woensdag 13 augustus 1890 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4224 akte 190
Bijlage XCIV Genlias

op zaterdag 16 augustus 1890 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4224 akte 192
Bijlage XCV Genlias

op donderdag 25 september 1890 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 2551 akte 44
Bijlage XCVI Genlias

op donderdag 6 augustus 1891 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03718 akte 83
Bijlage XCVII Gemeente Driebergen geboorten

op maandag 24 augustus 1891 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief 576 akte 54
Bijlage XCVIII Genlias

op woensdag 28 oktober 1891 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 2551 akte 49
Bijlage XCIX Gemeente Lochem

op vrijdag 9 september 1892 Lochem
Huwelijksakte
Gelders Archief 3742 akte 20
Bijlage C Genlias

op donderdag 3 november 1892 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03718 akte 96
Bijlage CI Gemeente Brummen

op maandag 23 januari 1893 Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5973 akte 11
Bijlage CII Gemeente Driebergen geboorten

op dinsdag 13 juni 1893 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief 28 akte 47
Bijlage CIII Genlias

op maandag 15 juli 1895 Warnsveld
Overlijdensakte
Drente - Hoogeveen 2550 akte 41
Bijlage CIV Gemeente Hellendoorn

op zaterdag 20 juli 1895 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6581 akte 32

Janna Geerlink is niet de natuurlijke moeder van de bruidegom. Bijlage CV Gemeente Driebergen geboorten

op maandag 5 augustus 1895 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief 28 akte 44
Bijlage CVI Genlias

op zaterdag 18 januari 1896 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6781 akte 10
Bijlage CVII Genlias

op vrijdag 9 april 1897 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4226 akte 108
Bijlage CVIII Genlias

op zaterdag 21 augustus 1897 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03719 akte 110
Bijlage CIX Gemeente Driebergen geboorten

op zondag 22 augustus 1897 Driebergen
Geboorteakte
Het Utrechts Archief 29 akte 65
Bijlage CX BS Venlo overlijden 1897

op woensdag 15 december 1897 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 128 akte 32
Bijlage CXI Genlias

op zaterdag 10 december 1898 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03719 akte 69
Bijlage CXII Gemeente Brummen

op vrijdag 9 februari 1900 Brummen
Overlijdensakte
Gelders Archief 5973 akte 23
Bijlage CXIII BS Venlo overlijden 1902

op vrijdag 25 april 1902 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 129 akte 120
Bijlage CXIV Gemeente Hellendoorn

op zaterdag 1 november 1902 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6582 akte 59
Bijlage CXV Genlias

op maandag 3 november 1902 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8784 akte 162
Bijlage CXVI Genlias

op zaterdag 27 december 1902 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4228 akte 395
Bijlage CXVII Genlias

op maandag 21 september 1903 Warnsveld
Overlijdensakte
Drente - Hoogeveen 8805 akte 62
Bijlage CXVIII BS Venlo overlijden 1904

op dinsdag 16 augustus 1904 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 129 akte 206
Bijlage CXIX Genlias

op zaterdag 24 september 1904 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03721 akte 199
Bijlage CXX Gemeente Warnsveld

op vrijdag 7 oktober 1904 Warnsveld
Huwelijksakte
Gelders Archief 8801 akte 21
Bijlage CXXI Genlias

op donderdag 22 december 1904 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4228 akte 452
Bijlage CXXII Genlias

op zaterdag 4 maart 1905 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 8805 akte 36
Bijlage CXXIII Genlias

op donderdag 17 september 1908 Zutphen
Overlijdensakte
Gelders Archief 8903 akte 254
Bijlage CXXIV Johanna Lambarta Pasman overlijden

op maandag 9 november 1908 Enschede
Overlijdensakte
Enschede BS overlijden 4230 akte 360
Bijlage CXXV BS Lochem geboorten 1909

op zaterdag 3 april 1909 Lochem
Geboorteakte
Gelders Archief 11096 akte 36
Bijlage CXXVI Genlias

op vrijdag 18 maart 1910 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4230 akte 93
Bijlage CXXVII Gem. Zwolle huwelijken

op donderdag 6 oktober 1910 Zwolle
Huwelijksakte
Het Utrechts Archief 463 514 akte 74
Bijlage CXXVIII Genlias

op zaterdag 7 januari 1911 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03724 akte 3
Bijlage CXXIX Genlias

op zaterdag 20 mei 1911 Hengelo
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.06880 akte 57
Bijlage CXXX Genlias

op donderdag 25 januari 1912 Goor
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat akte 5
Bijlage CXXXI Genlias

op donderdag 15 februari 1912 Kampen
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.07491 akte 7
Bijlage CXXXII Genlias

op donderdag 11 april 1912 Grafhorst
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.04852 akte 1
Bijlage CXXXIII Gemeente Driebergen

op woensdag 1 mei 1912 Driebergen
Overlijdensakte
Het Utrechts Archief 463 398 akte 16
Bijlage CXXXIV Gemeente Driebergen

op woensdag 1 mei 1912 Driebergen
Overlijdensakte
Het Utrechts Archief 463 398 akte 16
Bijlage CXXXV Genlias

op zaterdag 2 november 1912 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03724 akte 235
Bijlage CXXXVI Gemeente Venlo

op donderdag 15 januari 1914 Venlo
Huwelijksakte
Rijksarchief Limburg 106 akte 0
Bijlage CXXXVII Genlias

op woensdag 21 januari 1914 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8736 akte 14
Bijlage CXXXVIII Gemeente Driebergen huwelijken

op vrijdag 20 maart 1914 Driebergen
Huwelijksakte
Het Utrechts Archief 463 240 akte 5
Bijlage CXXXIX Gemeente Warnsveld

op vrijdag 3 juli 1914 Warnsveld
Huwelijksakte
Gelders Archief 9142 akte 14
Bijlage CXL Gem. Zutphen huwelijken

op woensdag 23 december 1914 Zutphen
Huwelijksakte
Gelders Archief 9155 akte 119
Bijlage CXLI Gemeente Goor

op zaterdag 30 januari 1915 Goor
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.04664 akte 2
Bijlage CXLII Christiaan Pasman overlijden

op maandag 7 juni 1915 Rotterdam
Overlijdensakte
Rotterdam BS overlijden 1915 akte 2753 (1915c092)
Bijlage CXLIII Gemeente Lonneker

op donderdag 27 juli 1916 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8787 akte 167
Bijlage CXLIV Gemeente Goor

op maandag 31 juli 1916 Goor
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat akte 37
Bijlage CXLV Gemeente Warnsveld

op vrijdag 10 november 1916 Warnsveld
Huwelijksakte
Gelders Archief 9142 akte 17
Bijlage CXLVI Gemeente Lonneker

in 1917 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat akte 173
Bijlage CXLVII Genlias

op vrijdag 12 januari 1917 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8787 akte 14
Bijlage CXLVIII Genlias

op donderdag 5 juli 1917 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03727 akte 258
Bijlage CXLIX Gemeente Lonneker

op vrijdag 13 juli 1917 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat akte 173
Bijlage CL Genlias

op woensdag 22 augustus 1917 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8787 akte 191
Bijlage CLI Gemeente Zaandam

op donderdag 20 december 1917 Zaandam
Huwelijksakte
Rijksarchief in Noord-Holland 148 akte 276
Bijlage CLII Genlias

op donderdag 14 maart 1918 Dalfsen
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.01728 akte 5
Bijlage CLIII Genlias

op zaterdag 13 april 1918 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03727 akte 165
Bijlage CLIV Gemeente Hellendoorn

op zaterdag 1 juni 1918 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6584 akte 26
Bijlage CLV Gemeente Driebergen overlijden

op donderdag 11 juli 1918 Driebergen
Overlijdensakte
Het Utrechts Archief 463 399 akte 41
Bijlage CLVI Genlias

op donderdag 21 november 1918 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 123.03727 akte 251
Bijlage CLVII Genlias

op maandag 24 maart 1919 Dalfsen
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 1905 akte 31
Bijlage CLVIII Genlias

op maandag 28 april 1919 Voorburg
Overlijdensakte
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg akte 73
Bijlage CLIX Genlias

op woensdag 7 mei 1919 Dalfsen
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 1905 akte 62
Bijlage CLX Genlias

op donderdag 16 oktober 1919 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03728 akte 3
Bijlage CLXI Genlias

op zaterdag 28 februari 1920 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03728 akte 5
Bijlage CLXII gemeente Zaanstad

op maandag 7 juni 1920 Zaandam
Geboorteakte
Gemeente Zaanstad akte 294
Bijlage CLXIII Genlias

op dinsdag 15 juni 1920 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 8806 akte 45
Bijlage CLXIV Gemeente Vlissingen

op donderdag 20 januari 1921 Vlissingen
Huwelijksakte
Zeeuws Archief akte 7
Bijlage CLXV Gemeente Hellendoorn

op zaterdag 16 juli 1921 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6585 akte 51
Bijlage CLXVI Hengelo huwelijken 1921

op zaterdag 17 september 1921 Hengelo
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6883 akte 168
Bijlage CLXVII Genlias

op woensdag 9 november 1921 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 8806 akte 62
Bijlage CLXVIII Willemina Koelers overlijdensakte

op vrijdag 3 februari 1922 Hellendoorn
Overlijdensakte
Gemeente Hellendoorn BS akte 20
Bijlage CLXIX Gemeente Zaandam geboorten 1922

op maandag 31 juli 1922 Zaandam
Geboorteakte
Gemeente Zaanstad akte 397
Bijlage CLXX Gemeente Eschede overlijden

op zondag 23 september 1923 Enschede
overlijden
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat akte 291

Idem Ovrelijdensakte afgegeven door gemeente Lonneker aktenr. 147 Bijlage CLXXI Hendrina Renneboom overlijden

op dinsdag 2 oktober 1923 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4235 akte 291
Bijlage CLXXII Genlias

op donderdag 4 oktober 1923 Lonneker
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 8789 akte 147
Bijlage CLXXIII Genlias

op zaterdag 12 januari 1924 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03730 akte 240
Bijlage CLXXIV Genlias

op woensdag 12 november 1924 Amsterdam
Huwelijksakte
Stadsarchief Amsterdam akte reg.3H;fol.17v
Bijlage CLXXV Genlias

op donderdag 27 november 1924 Zutphen
overlijdensadvertentie
Gelders Archief 8906 akte 227
Bijlage CLXXVI Genlias

op zaterdag 28 februari 1925 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03731 akte 54
Bijlage CLXXVII Genlias

op vrijdag 5 november 1926 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03731 akte 352
Bijlage CLXXVIII Gemeente Enschede huwelijken

op zaterdag 6 augustus 1927 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03732 akte 255
Bijlage CLXXIX Genlias

op zaterdag 1 oktober 1927 Dalfsen
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 1906 akte 86
Bijlage CLXXX Enschede huwelijken 1928

op zaterdag 21 juli 1928 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03732 akte 273
Bijlage CLXXXI Genlias

op zaterdag 29 september 1928 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03732 akte 387
Bijlage CLXXXII Gemeente Hellendoorn huwelijken

op zaterdag 29 september 1928 Hellendoorn
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 06586 akte 88
Bijlage CLXXXIII Genlias

op dinsdag 6 november 1928 Dalfsen
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 01729 akte 16

- dispensatie KB 11 10 1928  Bijlage CLXXXIV Genlias

op zaterdag 1 december 1928 Enschede
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 03732 akte 62
Bijlage CLXXXV Genlias

op dinsdag 9 april 1929 Zutphen
Overlijdensakte
Gelders Archief 8907 akte 137
Bijlage CLXXXVI Genlias

op woensdag 10 april 1929 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 8807 akte 39
Bijlage CLXXXVII Kennemerland - Heemstede BS overlijden

op donderdag 23 januari 1930 Heemstede
Overlijdensakte
Rijksarchief in Noord-Holland akte 107
Bijlage CLXXXVIII Genlias

op donderdag 26 juni 1930 Deventer
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 02747 akte 91
Bijlage CLXXXIX Genlias

op donderdag 25 september 1930 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4238 akte 365
Bijlage CXC Genlias

op woensdag 17 december 1930 Dalfsen
overlijdensadvertentie
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 1906 akte 76
Bijlage CXCI Genlias

op zaterdag 14 maart 1931 Lonneker
Huwelijksakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 08416 akte 64
Bijlage CXCII Genlias

op maandag 21 september 1931 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 6785 akte 104
Bijlage CXCIII BS Venlo overlijden 1931

op zaterdag 17 oktober 1931 Venlo
Overlijdensakte
Reg Hist Centr Limburg 12.120 135 akte 244
Bijlage CXCIV Warnsveld overlijden 1931

op donderdag 3 december 1931 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 8807 akte 80
Bijlage CXCV Genlias

op woensdag 1 juni 1932 Amsterdam
Huwelijksakte
Stadsarchief Amsterdam akte reg.39;fol.6
Bijlage CXCVI C. Keg's Groothandel

op woensdag 19 augustus 1936 Zaandam
onbekend
Bijlage CXCVII Genlias

op zaterdag 16 maart 1940 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4242 akte 230
Bijlage CXCVIII Gerritdina Rönitz overlijden

op vrijdag 12 juli 1940 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 4242 akte 481
Bijlage CXCIX Genlias

op maandag 28 juli 1941 Valburg
Overlijdensakte
Gelders Archief akte 53
Bijlage CC N.N. Fleming overlijden

op maandag 7 december 1942 Lochem
Overlijdensakte
Lochem BS overlijden 9762 akte 71
Bijlage CCI Genlias

op vrijdag 9 juli 1943 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16742 akte 473
Bijlage CCII Venlo overlijden 1943

op dinsdag 7 december 1943 Venlo
Overlijdensakte
Reg. Hist. Centrum Limburg 12.130 3012 akte 486
Bijlage CCIII Genlias

op vrijdag 3 maart 1944 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 33237 akte 29
Bijlage CCIV Genlias

op vrijdag 2 juni 1944 Zutphen
Overlijdensakte
Gelders Archief 33337 akte 204
Bijlage CCV Genlias

op woensdag 19 juli 1944 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16743 akte 653
Bijlage CCVI Genlias

op vrijdag 27 oktober 1944 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16743 akte 921
Bijlage CCVII Genlias

op maandag 16 juli 1945 Zutphen
Overlijdensakte
Gelders Archief 33338 akte 389
Bijlage CCVIII Genlias

op donderdag 19 juli 1945 Warnsveld
Overlijdensakte
Gelders Archief 33240 akte 294
Bijlage CCIX Gemeente Hellendoorn (overlijden)

op maandag 17 september 1945 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16828 akte 242
Bijlage CCX Genlias

op woensdag 20 november 1946 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16747 akte 983
Bijlage CCXI Brief Keg's Groothandel n.v.

op woensdag 24 november 1948 Zaandam
onbekend
Bijlage CCXII Gemeente Zaandam

op woensdag 24 november 1948 Zaandam
Huwelijksakte
Bijlage CCXIII Genlias

op dinsdag 24 januari 1950 Enschede
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 16751 akte 104
Bijlage CCXIV Hellendoorn overlijden 1951

op maandag 20 augustus 1951 Hellendoorn
Overlijdensakte
Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat 0123.1 akte 104
Bijlage CCXV Aanstellingsbrief Gasbedrijf Zaanstreek Waterland

op maandag 20 december 1954 Zaandam
onbekend
Bijlage CCXVI Berend Fleming en Hendrika Lohuis huwelijk

op donderdag 6 oktober 1960 Enschede
Huwelijksakte
Enschede BS huwelijk datum 06-10-1960
Bijlage CCXVII Burgelijke stand gem. Hellendoorn

op maandag 6 september 1965 Hellendoorn
Overlijdensakte
Bijlage CCXVIII Grafnummer MB/0258

op maandag 6 september 1965 Hellendoorn
onbekend
Bijlage CCXIX Overlijdens kaart

op donderdag 11 april 1968 Zaandam
overlijden
W.A. Rönitz-van Santen

Heden werd na een geduldig gedragen lijden uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde zorgzamen Vrouw, onze Moeder. Behuwdmoeder, Oma en Tante Anna Catharina Maria Staal, Echtgenote van Hendrik Jan Rönitz, in de ouderdom van 75 jaar. Zaandam, 11 april 1969, Heijermansstraat 68 "Oostererf" kamer 5.
De overlede is opgebaard in één der Rouwkamers van begrafenisvereniging "Zaanstreek", Czarinastraat 21 te Zaandam (Centrum stad). Bezoek aldaar: vrijdagavond 12 april a.s. van 7.30 uur ror 8.00 uur.
De teraardebestelling zal plaats vinden op 13 april a.s. om 12 uur, op de Algemene Begraafplaats te Zaandam.
Vertrek vanaf Czarinastraat 21, des voormiddags plm. 11.20 uur.
Bijlage CCXX Overlijdens kaart

op zondag 16 februari 1969 Zaandam
overlijden
W.A. Rönitz-van Santen

Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen, onze innig geliefde Vader, Behuwdvader, Opa, Broeder, Behuwd- broeder en Oom - Hendrik Jan Rönitz- weduwnaar A.C.M. Staal op de leeftijd van 73 jaar.
Zaandam, 16 februari 1969, "Oostererf" kamer 18, Heijermansstraat 68.
De overledene is opgebrd in een der rouwkamers van Begrafenisvereniging "Zaanstreek" Czarinastraat 21, Zaandam (Centrum Stad). Bezoek aldaar; dinsdagavond 18 februari a.s., van 8.30 tot 9 uur. De teraardebestelling is bepaa;d op woensdag 19 februari a.s., des nam. 2uur op de Algemene Begraafplaats te Zaandam. Vetrek van Czarinastraat 21 omstreeks 1.30 uur.
Bijlage CCXXI Overlijden

op zondag 10 oktober 2004 Wassenaar
onbekend

Telf. bericht. heden morgen 9.30 uur dd. 10-10-2004 Bijlage CCXXII Uitreksel overlijdensakte

op maandag 11 oktober 2004 Wassenaar
Overlijdensakte
Gemeente Wassenaar akte 200157
Bijlage CCXXIII W.A. Rönitz-van Santen

op donderdag 24 februari 2005 Wormerveer
onbekend
Bijlage CCXXIV Crematorium & Uitvaartentrum Zaanstad BV

op maandag 28 februari 2005 Zaandam
overlijden
Bijlage CCXXV Gemeente Leidschendam-Voorburg Overl.

op woensdag 5 april 2006 Leidschendam
Overlijdensakte
Gemeentearchief Leidschendam akte 200213
Bijlage CCXXVI gemeente Zaanstad

op dinsdag 29 april 2008 Zaandam
Overlijdensakte
Gemeente Zaanstad akte 2A0389
Bijlage CCXXVII Overlijdens kaart

op vrijdag 31 oktober 2008 Medemblik
overlijden
Bijlage CCXXVIII Hendrika Lohuis overlijden

op donderdag 22 oktober 2009 Enschede
Overlijdensakte
Enschede BS overlijden datum 22-10-2009
Bijlage CCXXIX Berend Fleming overlijden

op zondag 24 januari 2010 Enschede
Overlijdensakte
Enschede BS overlijden datum 24-01-2010
Bijlage CCXXX Betsie Rönitz-Regtop overlijden

op vrijdag 9 juli 2010 Enschede
overlijdensadvertentie
De Twentsche Courant Tubantia datum 09-07-2010


Index

Ackerman

Jan V-R; Trijntje V-R.

Albers

Rutgerus VI-Y; Trijntje VI-Y.

Asselt, van

Arend Jan V-L; Berendina Hermina V-L.

Assink

Gesina VI-G.

Bakker

Maria V-X.

Bekend

Niet II-C.

Bennink

Anna Harmina VI-B.

Berghuijs

Joseph Dieudonne V-Y; Josina Akkelina Elisabeth V-Y.

Bittner

Manon Paula VIII-BC.

Boer, de

Dirk V-AR; Trijntje V-AR.

Boks

Jantje V-AU.

Bolte

Anneken III-L; Jan III-L.

Bonzet

Antje V-Q.

Bos

Trijntje V-R.

Boswinkel

Geertruid III-I, *46.

Bouwhuis

Arend Jan *80; Gerrit Jan V-D, *80.

Boven, van

Elisabeth V-Z.

Brand

Maria Sophia V-S.

Breukers

Gezina V-A.

Broekman

Willemina IV-S.

Brugman

Bertha VI-F.

Buren, van

Monique VIII-BC.

Calkhoven

Cornelis VI-AX; Jan VI-AX; N.N. VII-AR.

Coopmans

Hendrika V-D; Hermanus V-D.

Dam, ten

Jenneke III-P.

Damhaar

Jan II-D; Janna II-D.

Dankelman

Francisca V-AS.

Dankers

Godefrida V-V; Hendricus V-V; Nicolaas Hendrik Willem VI-P.

Dekker

Catharina V-Z; Willem Hendrik V-Z.

Dörnemann

Maria Margaretha II-D.

Egelink

Jan Klein *17.

Eggert

Albartha Diena VI-K.

Eind, van 't

Elisabeth V-Y.

Elijzen

Altje *269.

Erkelens

Antje V-J.

Everts

Bernard VI-G; Roelof VI-G.

Fleming

Berend V-AU, VI-AR; Carla Yvonne VI-AW; Jan V-AU; N.N. VI-AT.

Frölich

Johanna Christina I.

Furme

Gerritdina V-AJ; Hendrik Jan V-AJ.

Fusone

Gerritdina V-AJ.

Geerlink

Janna IV-AC.

Goorman

Leentje IV-Y.

Goudelins

Gerarda Hendrika V-AM.

Groot, de

Johanna Willemina V-N.

Grotenhuis

G. V-AZ.

Hagens

Janna III-K.

Hameka

Cornelis *325; Jacob III-P, *325.

Haverkate

Aaltjen V-B.

Hazebroek

Maria Elisabeth IV-AD.

Helmers

Carel Willem Frederik IV-L; Carel Willem Fredrik V-AC; Jenneke V-AB; Wilhelmina Jenneke V-AA; Willem Frederik IV-L, V-AD.

Hendriks

Gerrit III-K; Gerritje Antonetta III-K; Gerritje V-AJ.

Henschel?

Anna Rosina II-A.

Hobbelink

Albert VI-C; Albert Martinus VI-D; Gerhard Christiaan VI-B; Gerrit Hendrik V-B; Gerritdina Hendrika VI-A; Hendrik V-B, VII-A; Johanna Lamberta VI-F; Masjen VI-E.

Hoekman

Gesina V-AP; Hermina V-AP.

Hutte

Janna V-H.

Immink

Willemina V-D.

Isveldt, van

Johanna Arendina V-AF.

Janssen

Johan V-W; Johanna Catharina Maria V-W.

Kalkhuis

Gerdina III-K.

Kassenberg

Hermannus IV-AC; Willem IV-AC.

Keijzer

Pieter VI-Z; Simon VI-Z.

Kelder

Berendina V-AY.

Keurhorst

Reinder III-K; Willemina III-K.

Kiffen

Dina Aleida VI-J.

Klaassen

Maria III-J.

Klop

Jan VI-F; Lubertus Henny VI-F.

Koelers

Jan Herman III-P; Wilhelmina (Willemina) III-P.

Koertse

Andries V-Q; Geurt V-Q.

Koeslag

Jenneke II-D.

Kolkhuis

Gerdina III-K; Willem III-K.

Korschlink

Gerrit III-L.4, IV-Y.

Kötter

Maria VI-M.

Kreijenzang

Arendina IV-AC.

Krumeich

Franciscus V-S; Maria Charlotta Catharina V-S.

Lamers

Alexander IX-V; Noud IX-V.

Lansink

Gerhard VI-D; Gerritdina Geertruida VI-D.

Leersum, van

Jantje IV-E.

Leeuwerink

Antje VI-O; Marinus V-J; Wicher V-J.

Lentink

Jan *269; Willemina V-AM, *269.

Lieshout, van

Geerdina V-V.

Lohuis

Hendrika VI-AR.

Maanen, van

Josina Valentina IV-C.

Meijer

Adriaan Lowijs V-W; Adriaan IV-F; Catharina Hindrika VI-B; Johan Koert Frederik VI-B; Marinus Nicolaas V-V; Nicolaas IV-F.

Meijnen

Maria IV-C; Toon IV-C.

Morsche

Johanna VI-E.

Naafs

Berent *14; Cornelis Everhardus II-D, *14.

Nieterink

Henderika VI-B; Hendrik VI-B.

Nieuwenhuis

Jenneken V-D.

Nijenhuis

Gerrit Hendrik V-D; Johanna Frederika V-D.

Nijmeijer

Egbert V-AS, VI-AG; Hendrik V-AS; Hendrika Johanna VI-AJ.

Nobbe

Trijntje *325.

Oelen

Esselina *80.

Oldenmenger

Antje V-AG; Derk Jan IV-S, V-AJ; Derk V-AE; Dina VI-Q; Gerrit Jan VI-U; Jan Willem V-AH, V-AI, V-AL; Johanna Hendrika V-AK; Piet VI-R; Willemina V-AF.

Ommen, van

Hendrik Jan VI-O; Marinus VI-O.

Onderstal

Lambertus Antonie *270, *271.

Ooijik, van

Jakobus VI-I; Jan VI-I.

Oortmasfen

Jan Hermen *17.

Overweg

Hermina V-M.

Paris

Anna IV-L.

Pasman

Christiaan IV-C; Hendrik III-I; Hendrika Johanna IV-B; Johanna Lamberta IV-D; Lambertus III-I; Marjen IV-A; Masjen IV-A; Willemina Aleida IV-E.

Peters

Derkjen V-AE; Maria Hubertina V-W; Teunis V-AE.

Pierik

Arentdina IV-B.

Regtop

Betsij VI-AB.

Reisinger

Metje VI-B.

Rekum, van

Antoni IV-J; Hendrika Wilhelmina V-X; Lowijs V-Y; Pieter Antoni IV-J, V-Z.

Rem

Anna Catharina V-AN.

Renneboom

Hendrik Jan IV-Y; Hendrika IV-Y.

Rhönitz

Gerritje Antoinetta IV-R; Jan Willem III-K, IV-U; Johanna IV-S.

Rietberg

Hendrika Gardina Willemina V-AE.

Rippega

Hendrika IV-J.

Roemerman

Berendina V-M; Reinder V-M.

Roenitz

Carel Gottlieb II-D.

Röenitz

Carl Gottlieb I; Fritz II-C; Gottlieb II-A; Heinrich II-E; N.N. III-D; Wilhelm II-B.

Röhnitz

Aaltjen III-O; Carel Everhard III-E; Carel Gottlieb II-D; Carl Gottlieb II-D, I; Diederich Ferdenand III-H; Dieterich Ferdinand III-F.

Rönithz

Carel Gotlieb II-D; Diderich Ferdinand III-H.

Ronitz

Carel Everhard III-E.

Rönitz

Anna Catharina VI-X; Carel Gottlieb II-D; Carel III-N; Dieterich Ferdinand III-G; Frederich Ferdinand III-L.4, III-L, IV-Y; Frederik Ferdinand V-AP; Gerrit Dirk VI-AN; Gerritdina V-AS; Gerritje V-AU; Harmen III-P; Hendrik Jan IV-X, IV-Y, V-AN, V-AR, VI-Y; Hendrik VI-AM; Hendrika V-AQ, VI-W; Jan Willem IV-T, IV-U; Janna IV-V; Janneke III-J; Jenneken III-J; Johan Christian III-M; Johan IV-AD; Johan Willem VI-AB; Johanna Frederika V-AM; Johanna IV-AC, IV-S; Johanna Wilhelmina III-I; Karel IV-AA, IV-AB, IV-Q, IV-Z, V-AT; Karl Godlib II-D; Leentje V-AO; Marie Klasina VI-Z; N.N. IV-W.

Rouwenhorst

Anton VI-M; Jan Hendrik VI-M.

Rugenbrink

Hendrika VI-O.

Saarloos

Hendrik Bastiaan V-X; Jan V-X.

Santman

Derkjen V-M; Gerrit Willem V-M.

Schele

Andries Gerrit V-AQ; Hermannus V-AQ; Hermanus V-AQ.

Schepers

Maria V-AT.

Schilp

Albert VI-W.

Schipper

Augustijn III-J, IV-G, IV-I; Gerard IV-P; Jannetje IV-N; Jenneke IV-O, V-AB; Johanna Maria IV-F; Johanna Wilhelmina IV-J; Johanna Willemina IV-H; Karel IV-K; Louisa IV-L; Lowijs III-J; Pieternella IV-M.

Schoemann

Aaltje VI-I.

Schoenmaker

Dina Aleida VI-J; Gerard VI-J.

Scholten

Anthonij V-C; Egbert IV-B; Gerrit Jan IV-B, V-M; Gerritdina VI-D; Ida Hendrika V-K; Jan V-A; Johanna V-A; Tonia Aleida V-C.

Sjollema

Neisje VI-Y.

Slagman

Aaltjen III-L.

Slot

Anthonij VI-H; Antonie Cornelis V-E; Berendina Christina VI-I; Christiaan V-I; Geertruida Gerritdina V-H; Gerdina Christina V-J; Gerhard Christiaan VI-L; Gerhardus Christiaan IV-A; Gerrit Jan V-G; Harmina Sara IV-A; Hendrik Hermannus V-C; Herman V-D; Jan IV-A, V-A; Johan VI-J; Johanna Masjen VI-M; Masjen VI-G; N.N. V-F; Tonia VI-K; Willemina Hendrika V-B.

Smit

Trijntje V-AR.

Smits

Gerrigje V-L.

Spenkelink

Berend IV-AC; Bernard V-AX, V-AY; Hermina V-AW; Jakob V-AZ; Jan Willem IV-AC, VI-AZ; N.N. V-AV.

Staal

Anna Catharina Maria V-AN; Klaas V-AN.

Stegehuis

Gerrit V-H, VI-N; Hendrik V-H.

Teger

Hendrika III-I.

Turme

Gerritdina V-AJ.

Veekamp

Johanna V-E.

Veldhuis

Geertruida V-AQ.

Veltink

Hendrika Johanna V-E; Hermannus V-E.

Verhaaren

Johann Heinrich IV-M; Wilhelm IV-M.

Verharen

Christiaan V-T; Cornelis IV-E, V-N; Gerard V-U; Hendrik Jan V-S; Hendrik Johan V-S; Jan IV-E, V-P, V-R; Wilhelmina V-Q; Willemina Johanna V-O.

Vlake

Johan Hendrik VI-E; Willem VI-E.

Voskes

Aleida Hendrika V-AY; Marinus V-AY.

Vrijstein

Johanna V-C.

Waanders

Janna III-K.

Wakeren, van

Gerrit VI-K; Geurt VI-K.

Weert, van

Margaretha Johanna IV-AD; Theodorus IV-AD.

Wendt

Hendrik Jan VI-S, VI-T; Hendrik V-AF; Pieter Frans V-AF.

Wensink

Geesken *14.

Werfhorst, van de

Maria VI-AX.

Westplate

Laurina IV-F, *148.

Westveer

Apolonia IV-F.

Wiendahl

Johann Diederich II-D; Maria Johanna Wilhelmina II-D.

Wilde, de

Albert V-AM, VI-V; Engbert V-AM; Engert V-AM.

Willemsen

Egberdiena V-N; Gerrit Wessel V-N.

Windhouwer

Immetje VI-Z.

Wingels

Maria Anna IV-M.

Wolters

Maria V-AW.

Wolven

Grietje III-K.

Zieverink

Joannes III-L.4, IV-Y.

Zonnebeld

Gerrit Hendrik V-AW; Jan Hendrik V-AW; Maria VI-AX.

Zwakenberg

Ida IV-B, *97.

zonder achternaam

Hendrik Wilhelmus Scholten V-L; Mollie VI-Z; Pollie VI-Z.

* verwijzing naar noot.